Patenty so značkou «bezpečná»

Bezpečná jednorazová ihla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6413

Dátum: 03.04.2013

Autor: Buday Marián

MPK: A61M 5/32, A61M 5/50

Značky: bezpečná, jednorázová

Text:

...koniec pružiny je upevnený v drážke krytky. Po použitíjednorazovej ihly sa stlačením pákového mechanizmu vytiahne blokovací prvok z osadení, čím sa uvoľní zaskakovací člen. Tlačná pružina vzdiali krytku od nasadzovacej časti do takej vzdialenosti, že hrot ihly sa dostane pred vnútomé osadenie a pružný prvok, ktorý prekryje otvor vo vnútomom osadení, a zabráni opätovnému prechodu ihly cez otvor vo vnútornom osadení a tým znovu použitiu ihly....

Bezpečná komorová pasca na myši a potkany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6117

Dátum: 03.04.2012

Autor: Neuhaus Friedrich Wilhelm Friedhelm

MPK: A01M 23/00

Značky: pasca, komorová, bezpečná, potkany, myší

Text:

...kde je pasca umiestnená, ale môže byť vytvorené dnom z toho istého materiálu, ako je ostatok telesa, pripadne len časť je podložená. Na homej základni Q a v lapacej komore je umiestnený spúšťací mechanizmus, pozostávajúci z pružinového pera Q, nasunutého na upevňovaciu tyč 1.1, ktoré je prepojené so strmeňom Q prechádzajúcim cez párove otvory Q a pohybujúcim sa vo vertikálnom smere v lapacej komore li. Dopĺña ho aretačný kolik E, voľne...

Bezpečná holiaca čepieľková jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: 283788

Dátum: 19.12.2003

Autori: Gilder Bernard, Terry John Charles

MPK: B26B 21/22

Značky: holiaca, jednotka, čepieľková, bezpečná

Zhrnutie / Anotácia:

Čepieľková jednotka je tvorená rámom (1) obsahujúcim kryt (2), veko (3) a prvú, druhú a tretiu čepieľku (11, 12, 13) s rovnobežnými reznými hranami umiestnenými v priestore medzi krytom (2) a vekom (3). Aspoň jeden prvok vybraný medzi tromi čepieľkami (11, 12, 13), krytom (2) a vekom (3) je usporiadaný prestaviteľne z neholiacej pokojovej polohy do vopred stanovej a upravenej čepieľkovej geometrie, v ktorej vyloženie reznej hrany prvej čepieľky...

Bezpečná sklolaminátová cisterna

Načítavanie...

Číslo patentu: 262796

Dátum: 11.04.1989

Autori: Herditzký Ladislav, Grúň Peter

MPK: B60P 3/22

Značky: sklolaminátová, cisterna, bezpečná

Text:

...riešenia podla vynálezu je, že pri minimálnom zvýšení hmotnosti je cisterna spoľahlivo chránená pri prevrátení vozidla.Hlavný náraz pri prevrátení vozidla na bok zachytí bočná výstuha, ktorá svojou deformáciou pohltí časť energie nárazu a okrem toho chráni plášť cisterny proti vyčnievajúcim tvrdým predmetom nachádza 4júcim sa na mieste dopadu. Pri ďalšom prevracani vozidla preberajú ochrannú úlohu odvalovacie segmenty, ktoré...

Jiskrově bezpečná bariera pro seismologické signály

Načítavanie...

Číslo patentu: 244151

Dátum: 01.06.1988

Autori: Georgiev Georgi Marinov, Zonev Dragomir Todorov

MPK: G01V 1/22

Značky: bezpečná, seismologické, jiskrově, signály, bariera

Text:

...zdroje světla a optického převodníku. Snímač chvění umíetěný v prostředí e nebezpečím výbuchu, který je zdrojem eeiemologického signálu je přípojen ke gclvanoměru, na jehož zrcátko dopadá světlo ze světelného zdroje a to se odráží na snímací části Jíekrovä bezpečného zařízení, které snímá pohyb světelného papreku. Snímací část je Již součástí zařízení v normálním provedení. Tímto zařízením,při zachování přenosu seismologického signá 1...

Zdobitelná bezpečná bižuterní záponka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255775

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dědek Miloslav, Čepek František, Šilhán Jaroslav

MPK: A44C 5/18

Značky: záponka, bezpečná, bižuterní, zdobitelná

Text:

...jeho tvar ozdobnému bižuternímu předmětu, takže ho lze jen zřídka použít jako doplňující ozdobný bižuterní prvek. 4Hodně rozšířené je rovněž záponková schránka s pružným perkem,kterou lze tvarově poměrně snadno modifikovat. Spolehlivost spojení u této záponky je poměrně dobrá, ale vyžaduje značnou pozornost a citlivost, zejména při rozepínání.Snadno hromadné vyrobitelná je také např. šroubová záponke,která je však poměrně málo spolehlivá...

Bezpečná startovací klika

Načítavanie...

Číslo patentu: 224852

Dátum: 01.08.1985

Autori: Larisch Vilém, Larisch Jan

Značky: bezpečná, klika, startovací

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečné startovací klika, vyznačující se tím, že sestává ze dvou otočně do sebe zasunutých hřídelí (2,3), kde do drážek vnější hřídele (3) zapadá západka (1) pro zabránění zpětného otáčení a středem duté hřídele (2) s vnější hřídele (3) prochází výtlačný kolík (4), přičemž obě hřídele (2, 3) jsou otočně spojeny závitem a mechanicky pružně spojeny pružinou (5).