Patenty so značkou «bezkontaktního»

Zapojení bezkontaktního jednovstupového přepínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 267503

Dátum: 12.02.1990

Autor: Snížek Jaromír Csc

MPK: H03K 17/00

Značky: přepínače, jednovstupového, zapojení, bezkontaktního

Text:

...bozkontąktxxí zapojení umožnuje řízení a ovládání s požadovanou následnou oprucovatelností s použitím poměrně jednoduchých prostředků. Přltom je zaručene. vysoká spolehlivost r životnost s využitím polovodičov-ýoh součástí.Na přiložonóm výkres) je znázorněnn schoma zapojení podle vynálezu.zapojení sostúvť z prvního tyristoru j připojeného anodou přes ochranný odpor i ke kladné napájecí svorce a dále zo zkratovaoího tranzistoru g...

Zapojení bezkontaktního magnetoelektrického zapalovacího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 265457

Dátum: 13.10.1989

Autor: Gabrhelík Emil

MPK: F02P 1/08

Značky: zapojení, systému, magnetoelektrického, zapalovacího, bezkontaktního

Text:

...bezkontaktního magnetoelektrického zapalovacího obvodu podle vynálezu podstatné snižuje vysokou minimální obvodovou rychlost točivého magnetického pole. kterou mají stávající systémy, přičemž využívá velmi malý rozměr a nízkou hmotnost, při zachování velké energie elektrického výboje. Elektrickým polem řízený tranzistor potřebuje ke svému otevření jen napětí na bázi a není nutné, aby bází protékal proud. Elektrický obvod...

Zapojení bezkontaktního magnetoelektického zapalovacího systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 264510

Dátum: 14.08.1989

Autor: Gabrhelík Emil

MPK: F02P 1/08

Značky: bezkontaktního, zapojení, systému, zapalovacího, magnetoelektického

Text:

...9 (na obrázku označen tečkou,rovněž jako začátky všech ostatních vinutí použitých v zapojení) je spojen s anodou tyristoru 13, s anodou třetí diody 14 a začátkem primárního vinutí 16 a sekundárního vinutí 17 transformátoru. Konec nabíjecího vinutí 9 je spojen s katodou tyristoru 13, s katodou třetí diody 14 a koncem primárního vinutí 16 transformátoru. Konec sekundárního vinutí 17 transformátoru je spojen s druhou elektrodou 18 svíčky, jejíž...

Zapojení bezkontaktního měřiče teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 263936

Dátum: 12.05.1989

Autor: Hakl Jaroslav

MPK: G01K 13/12

Značky: měřiče, bezkontaktního, teploty, zapojení

Text:

...jeho přesnost.Příklad zapojení obvodů bezkontaktního měřiče teploty pro měření teplot pohybujících se dílů je znázorněn v blokovém Sehematu na připojeném výkrese.ak je patrno z přiloženého blokovéhoschématu je iníračervená dioda 2 připojena přes odpor 8 na výstup zdroje 1 referenčního napětí a současně na vstup měřicího zesilovače 3, jehož výstup je spojen se vstupem špičkového detektoru 4 a vstupem komparačního obvodu 5. Výstup špičkového...

Obvod bezkontaktního přepínání rozsahů měřicích přístrojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263416

Dátum: 11.04.1989

Autor: Pracný Dušan

MPK: G01R 13/02

Značky: rozsahu, přístrojů, přepínání, bezkontaktního, měřicích, obvod

Text:

...měření malých signálů, poněvadž v signálové cestě se úroveň signálů může zvyšovat, což u známých za pojení není možné. Signál prochází stále stejnou cestoupřes operační zesilovač, jehoáěžlení se při přepínání rozsahů mění změnou zpětné vazby, která není zapojena přímo do cesty mäeného signálu. dinou výhodou obvodu podle vynálezu je, že polem řízený tranzistorý jehož ovládáním se provádí přepinání rozsahů, nevyžaduje pro své ovládání...

Zapojení bezpečného bezkontaktního dekodéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262346

Dátum: 14.03.1989

Autor: Konečný Ivan

MPK: H03M 13/00

Značky: bezpečného, bezkontaktního, zapojení, dekodéru

Text:

...podle vynálezu, na obr. 2 je příklad praktické realizace bezpečného bezkontaktního dekodéru.V konkrétním provedení bezpečného bezkontaktního dekodéru podle obr. 1 se přivádí impulsní elektrický signál, jehož přítomnost je zapotřebí bezpečně deködovat na vstupní svorku l, která je pripojene na ovládací obvody g bezkontaktního přepínače 3. Ovládací obvody 3 bezkontaktního přepínače 3 pracují jako konvertor vstupního impulsního signálu na...

Zapojení bezkontaktního programátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 260647

Dátum: 12.01.1989

Autori: Fukátko Tomáš, Krček Karel, Psohlavec Stanislav

MPK: G05B 19/00, D06F 33/02

Značky: zapojení, programátoru, bezkontaktního

Text:

...přizpůsobení je spojen se vstupem 49 bloku 10 topného systém-u .a čtvrtý výstup 46 bl-oku 7 výkonového přizpůsobení je spojen se vstupem 5 U bloku 11 ventilů..Prvý zdroj 1 časových pulsů je normální oscilátor s děličkou, ale může to být i systém odvozený od kmitočtu sítě. Druhý zdroj 2 časových pulsů je separatni jpulsní zdroj sloužíci jako časová reference pro hnaci jednotku. Blok 3 technologických informací je soubor informačních vstupů...

Zapojení bezkontaktního měřiče příčného rozměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 257940

Dátum: 15.06.1988

Autor: Bydžovský Jan

MPK: G01B 5/10

Značky: bezkontaktního, rozměrů, měřiče, příčného, zapojení

Text:

...łgsnímkový obvod QÄ, jehož vstup je připojen na výstup řídioího osoilátoru 59. Nepětová výstupy g snímkového obvodu Qg jsou připojeny na vstupy rozdělovacího obvodu 2 Q,.jehož oba výstupy jsou připojeny jednak na vstupy blokovacího obvodu go, jednak na vstupy budícího stupně §§. První výstup lineárního obrazového snímače gs je přes první zesilovač A obrazového signálu přić pojen-na první vstup prvního komparátoru gł obrazového...

Zapojení dvoufázového bezkontaktního kolejového přijímače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257559

Dátum: 16.05.1988

Autori: Faran Antonín, Srb Stanislav, Srb Tomáš

MPK: B61L 23/00

Značky: zapojení, bezkontaktního, dvoufázového, kolejového, prijímače

Text:

...3 je připojen na výstup vyhodnocovaného kolejového obvodu. Na obrázku za je uvedena závislost diskretizovaného místního napětí 100 na čase 5. Na obrázku Zb je zřejmý fázový úhel Ý mezi průběhem místního napětí001 a kolejovým napětím 1000. Na obrázku Zc je znázorněna závislost diskriminovaného proudu 1001 na čase 5.Z obrázku 1 je zřejmý princip činnosti dvoufázového kolejového příjímače. Místní napětí ggł je jednocestně diskretizováno prvním...

Modul bezkontaktního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 253996

Dátum: 17.12.1987

Autori: Nakládal Leoš, Vrbenský Zdeněk, Vokál Jan, Undus Stanislav

MPK: H05K 7/14

Značky: spínače, modul, bezkontaktního

Text:

...cnladicími tělesy. A. Na.dosedscích čelních plochách chladicích těles A jsou v upínacích.drážkách připevněny bezpotenciálové polovodičové moduly 5, vstupní e výstupní silové svorkovnice Q,snímače elektrického proudu 1 a svorkovnice § řídících signálů. V každém z modulů mohou být jedna až tři jednotky253998 spínače g umožňující realizaci jednofázových a třífázových řízených spínačů v reverzačním a nereverzačním zapojení.V přední části rámu 1...

Jednotka bezkontaktního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 253995

Dátum: 17.12.1987

Autori: Šlesingerová Věra, Nakládal Leoš, Vokál Jan

MPK: H05K 7/14

Značky: jednotka, bezkontaktního, spínače

Text:

...uspořádán hlásič teploty tvořený bimetalovou membránou a kontaktom.Uspořádání jednotky bezkontaktního spínače elektrického proudu podle vynálezu je kompaktní, má nižší spotřebu izolačních materiálů a počet konstrukčních dílů. Propojování jednotky do různých zapojení je zjednodušeno, bezpečnost z hlediska snížení rizika úrazu dotykom se zvyšuje. ANa připojenjch obr. je mrĺryrwJť/Ułťysrwbołło/Ěyr uspořádání Jednotky bezkontaktního spínače...

Zapojení bezpečného bezkontaktního dohlédacího a hradlovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246738

Dátum: 15.12.1987

Autori: Štirba Ludik, Kosina Jaromír

MPK: B61L 3/06

Značky: bezkontaktního, obvodů, bezpečného, hradlovacího, dohlédacího, zapojení

Text:

...dohlédacim obvodem. Přitom je možné celý obvod řešit pomoci bezkontaktních polovodičových prvků bez ohrožení bezpečnosti železniční dopravy.Na obr. 1 je zapojení bezpečného bezkontaktního dohlédacího a hradlovacího obvodu podle vynálezu, na obr. 2 je přiklad praktické realizace bezpečného bezkontaktního dohlédacího a hradlovacího obvodu.V konkrétním provedení bezpečného bezkontaktniho dohlédacího a hradlovaciho obvodu podle obr. 1 se...

Zapojení bezkontaktního spínače řiditelného stejnosměrným napětím

Načítavanie...

Číslo patentu: 238575

Dátum: 01.12.1987

Autori: Widerlechner Jaroslav, Milota Josef

MPK: H03K 17/56, H03K 17/00, H03K 17/51...

Značky: řiditelného, bezkontaktního, napětím, stejnosměrným, zapojení, spínače

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení se týká elektrických bezkontaktních spínačů řízených vstupním stejnosměrným napětím a nezávislých na zdroji pomocného stejnosměrného napájecího napětí. Mezi první vstupní svorkou zapojení a druhou vstupní svorkou zapojení jsou dvě paralelní větve. První větev je tvořena sériovým spojením nejméně jednoho napěťově závislého prvku zapojeného prvním koncem ke druhé vstupní svorce zapojení a druhým koncem ke konci první části vstupního vinutí...

Zapojení bezkontaktního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 235271

Dátum: 01.10.1987

Autor: Stránský Ivan

MPK: H03K 17/95

Značky: spínače, zapojení, bezkontaktního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení řeší problém miniaturizace bezkontaktního spínače s oscilátorovou smyčkou. Problém je řešen tím, že na volně stavitelný oscilátor (2) je napojen zesilovací detektor (3), za kterým je dále zařazen klopný obvod (5) a na něj je apojen digitální výstup (6). Pro nastavení polohy sepnutí je mezi zesilovací detektor (3) a klopný obvod (5) vložen laditelný komparátor (4). Uvedené zapojení lze použít pro polohování přesných mechanismů a...

Obvod pro připojení dvoufázového bezkontaktního měniče k mikropočítači

Načítavanie...

Číslo patentu: 243381

Dátum: 15.09.1987

Autori: Návrat Emil, Wachtarczyk Tomáš, Morcinek Antonín

MPK: G06F 3/03

Značky: dvoufázového, obvod, bezkontaktního, měniče, mikropočítači, připojení

Text:

...se vstupy 331, 393, 39,1, 39.4 snelogováho multiplexeru 191, jehož analogový výstup 311. je spojen se vstupem LL bloku 391, enslogo-číelicováho převodníku, jenž je zároveň vstupom 11,9, vsorkovncíbo zesiloveče 19,., Výstup m vzorkovecího zesilovače 19, je spojen se vstup § 13 snelogo-číslicováho převodníku § 11, jehož skupinový obousměrný výstup § 29, je zároveň skminovým obousmärným výstupom 393 bloku JM, anelogo-číslioového...

Způsob bezkontaktního stanovení elektrické vodivosti elektrolytických kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246554

Dátum: 20.08.1987

Autori: Švancar Ján, Vasilev Ljudmil, Csányi Anton

MPK: G01N 27/02

Značky: kapalin, stanovení, způsob, elektrické, bezkontaktního, vodivosti, elektrolytických

Text:

...ycnnňrenb, ynpannnemmñ WMDOKOHOHOCHHM renéparopom HMHYHBCOB, neTeKTop 5 perncwpnpymuň nýnöop 6,Hanpnmep unmposoü BOHBTMGTD. HpHqeM Bosöymnammnň KoHTyp 1 nonxnmqen K Hc~ Toqunxy 4 nepeMeHHoro Hanpnmennx, a nsmepnwenbnbů KoHTyp - K 0 sxoy neTeKropa 5, K Buxoy KoToporo nonxnmuen perncwpnpymmü npuőop 6. ÚÓMOTKH name,puTenbHoro H aoaöymammero KOHTYPOB ynomenu Ha Konnueoőpasnme cepneqnnxn us MQPHHTOMHPKOPO Marepnana c Bbmoxoň MarHuTHoň...

Uspořádání prvků schématu kontinuálního bezkontaktního měření vzdálenosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 245498

Dátum: 15.06.1987

Autori: Nymsová Vlasta, Eervinka Karel, Jioí Havránek, Mikulcová Dagmar

MPK: G01S 5/18, G01S 9/66

Značky: bezkontaktního, vzdálenosti, uspořádání, měření, schématu, prvků, kontinuálního

Text:

...a Buxounoñ saxmm c owpnuamennawm nonmcom mcwoqnuma Hanpaeuua.Cpennaa Toqxa noweaumomerpa npu awom aannmaer nouomenue, npu ROTOPOM nuóo nonomnmenbnaa amunmryna ornöammeñ cymmapnoro curHana panuaemca nomomnwennaomw auaqexnm Hacnmeanz, JHÓO owpnuaTGABHEH amnunwya ormóammeü cymuapnoro cnrnana paaunerca OTpH~IIGTBJIBHOMY BHBQBHIIIIO HBCHIIIGHDIH CYMMaTODB.Maoópewenme öonee nonpoóHo odaacnaerca Ha cnenywmem npmmepe. Ha qepwemax nsoópameno...

Zařízení pro frekvenční kompenzaci bezkontaktního spínače řiditelného stejnosměrným napětím

Načítavanie...

Číslo patentu: 247901

Dátum: 15.01.1987

Autori: Widerlechner Jaroslav, Milota Josef

MPK: H03K 17/56

Značky: stejnosměrným, kompenzaci, spínače, frekvenční, zařízení, napětím, bezkontaktního, řiditelného

Text:

...sériovým spojením napěčově závislého prvku 3 zapojeného prvním koncem ke druhé vstupní svorceg bezkontaktního spínače řiditelného stejnosměrným napětím a druhým koncem ke konci první části§ vstupního vinutí transformâtoru 5.Její začátek je zapojen k první vstupní svorce ł bezkontaktního spínače řiditelného stejnosměrným napětím. Druhá větev je tvořena seriovým spojením prvního odporníku A. jehož první konec je znpojen k první vstupní...

Zapojení pro snížení proudového odběru bezkontaktního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 247606

Dátum: 15.01.1987

Autori: Loukota Antonín, Hančl Ivo

MPK: H03K 17/60

Značky: bezkontaktního, spínače, snížení, zapojení, proudového, odběru

Text:

...transistoru spínače je připojena báze transistoru opačné polarity, přičemž jeho emitor je spojen s přívodem napájecího napětí a jeho kolektor je spojen přes odpor s emitorem vstupního transistoru spínače.Ve srovnání s dosavadním stavem je zapojení podle vynálezu výhodné tím, že umožňuje snížit proudový odběr 2 napájecího zdroje ve stavu, kdy je bezkontaktní spínač rozepnut a kdy obvodem neprochází signál.Dosud docházelo k proudovému odběru...

Zapojení elektronického bezkontaktního potenciometru se stabilizací pracovního bodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235778

Dátum: 01.12.1986

Autor: Brodský Bohumil

MPK: H03K 5/15

Značky: zapojení, bezkontaktního, elektronického, potenciometrů, stabilizaci, pracovního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší elektronický bezkontaktní potenciometr, jehož podstatou je, že první cívka je připojena na oscilátor a je souose vinuta s druhou cívkou tak, že tato dvojice cívek je pevná, zatímco třetí cívka umístěná uvnitř dvojice cívek je otočná, vychylovatelná ze své střední polohy na obě strany o úhel menší než 90 °C a je mechanicky spojena s hřídelí potenciometru, přičemž osa dvojice cívek svírá a osou třetí cívky v základní střední poloze...

Zapojení bezkontaktního reverzačního spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 226657

Dátum: 15.05.1986

Autor: Snížek Jaromír

Značky: spínače, zapojení, bezkontaktního, reverzačního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení bezkontaktního reverzačního spínače, u něhož je použito polovodičových prvků pro zejména logické obvody k automatickému ovládání strojů, vyznačené tím, že oddělovací obvody (1, 2) spouštěcích proudů (J1, J2) jsou připojeny k řídicím elektrodám triaků (3, 4), v jejichž anodovém obvodu jsou napojeny opačně pólované usměrňovací členy (5, 6) a kotva nebo budicí cívky stejnosměrného elektromotoru (7).

Zapojení bezkontaktního programátoru pro tlakovací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 221352

Dátum: 15.02.1986

Autor: Schmucker Antonín

Značky: stroje, tlakovací, programátoru, bezkontaktního, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení bezkontaktního programátoru pro tlakové stroje, které sestává z logických obvodů NOR, dále časových obvodů, klopných obvodů R-S, koncových stupňů a výstupních relé. Názorně je zapojení podle vynálezu znázorněno na obr. 2 až 5 přiložených výkresů, které navazuje na tlakovací stroj, schematicky nakreslený na obr. 1 přiložených výkresů.

Zapojení elektronického bezkontaktního regulátoru jalového výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 219474

Dátum: 15.08.1985

Autor: Frýdek Karel

Značky: výkonu, bezkontaktního, elektronického, zapojení, jalového, regulátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší úsporu elektrické energie pomocí kompenzace jalového výkonu elektronickým řízením jalového výkonu, kde se pomocí elektrických prvků rozlišuje z daných veličin proudu a napětí velikost jalového výkonu, tato velikost je elektronicky zpracována a vyhodnocena. Podle velikosti jalového výkonu jsou spínány příslušné výkonové bezkontaktní prvky, které připojují jednotlivé kondenzátorové baterie. Regulátoru podle vynálezu může být použito...

Zapojení výkonového bezkontaktního přepínače pro můstkový napáječ střídavého motoru, zejména krokového

Načítavanie...

Číslo patentu: 214178

Dátum: 15.02.1985

Autori: Krčma Alen, Preuss Andrej, Preuss Petr, Dušek Tomáš

Značky: zejména, můstkový, bezkontaktního, motorů, přepínače, výkonového, krokového, napáječ, zapojení, střídavého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení výkonového bezkontaktního přepínače pro můstkový napaječ střídavého motoru s výkonovými transistory zapojeními v obou větvích můstku. V každé větvi můstku je připojen řídící transistor zapojený bází na emitor budícího transistoru. Můstek lze rozdělit na dvě poloviny, které jsou vzájemně zrcadlovým obrazem. Při využití vynálezu odpadá nutnost buzení výkonových transistorů připojených na kladný pól stejnosměrného zdroje....

Zapojení bezkontaktního spínače pro tyristorový kruhový čítač s výstupem v katodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 217542

Dátum: 15.02.1985

Autori: Vašek Josef, Jeřábek Josef

Značky: čítač, spínače, zapojení, katodě, kruhový, tyristorový, výstupem, bezkontaktního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení bezkontaktního spínače pro tyristorový kruhový čítač s výstupem v katodě. Zapojení podle vynálezu je charakterizováno tím, že výstup z katody tyristoru je připojen přes diodu na začátek primárního vinutí oddělovacího transformátoru. Konec transformátoru je přes společný přerušovač spojen s druhým polem zdroje, přičemž sekundární vinutí transformátoru je připojeno na řídicí elektrodu triaku, který má výstup na svorkách....

Zapojení detektoru nulového napětí bezkontaktního řízeného spínače střídavého proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216023

Dátum: 01.09.1984

Autori: Petrů Ctibor, Čeleda Václav, Fuksa František

Značky: spínače, nulového, napětí, střídavého, detektoru, zapojení, řízeného, proudu, bezkontaktního

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení detektoru nulového napětí bezkontaktního spínače střídavého proudu. Vynález spadá do oboru silnoproudé elektrotechniky a řeší problém zvětšení úhlu spínání výkonových polovodičových součástek tím, že ve větvích můstku Graetzova uspořádání je zapojena alespoň jedna dvojice komplementárních transistorů, čímž se zvyšuje citlivost detektoru.

Způsob bezkontaktního určování pevných poloh v nadložních horninách terciérních uhelných pánví

Načítavanie...

Číslo patentu: 214529

Dátum: 28.02.1984

Autori: Hanza Karel, Uhlík Jaroslav Geolog

Značky: nadložních, bezkontaktního, uhelných, určování, horninách, panví, pevných, terciérních, poloh, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu bezkontaktního určování pevných poloh v nadložních horninách terciérních uhelných pánvích, např. pevných poloh kvarcitů, pelokarbonátů a limonitizovaných poloh, které se nacházejí v podobě balvanů v nadložních sedimentech, pro bezpečný postup velkostrojů na uhelných lomech. Způsob bezkontaktního určování pevných poloh s využitím stabilních středovlnných a dlouhovlnných vysílačů spočívá v tom, že rovinná elektromagnetická...