Patenty so značkou «bezkontaktní»

Bezkontaktní snímač teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 271805

Dátum: 14.11.1990

Autor: Lysenko Vladimír

MPK: G01J 5/44

Značky: snímač, teploty, bezkontaktní

Aktivní bezkontaktní identifikační systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 270363

Dátum: 13.06.1990

Autor: Cagaš Roman

MPK: G11C 7/00

Značky: aktivní, systém, identifikační, bezkontaktní

Text:

...obvodu 22. jehož prvni vstup je spojen s výetupe enisoče budiciho proudu ggg s druhý vstup s druhý výstupe genersteru nudiciho signálu gg, jehož prvni výstup je spojen se vstupe výkonoveho budiče lg, ktorý je svýl výstupe připejen ke vstupu indukčniho vezebniho obvodu snissče budiciho proudu ggg. jež je dále připojen ke vstupu sniseöe budiciho proudu § 55 indukčni vszsbni obvod enisače ggg je zároveň svezún indukčni vezbou s indukčni vszsbni...

Zařízení pro vysokofrekvenční bezkontaktní měření vodivosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 270085

Dátum: 13.06.1990

Autori: Zuska Jiří, Gaš Bohuslav

MPK: G01N 27/00, G01R 27/00

Značky: měření, vysokofrekvenční, bezkontaktní, vodivosti, zařízení

Text:

...vstupem prvního přepínače 1. Na druhý vstup prvního přapínače 5 je připojan druhý výstup budícího generátoru l. Výstup prvního přepínače 5 je spojen se vstupem zesilovače 2, který může případně.obsahovat i usměrňovač střídavého napätí. Výstup zesilovače 2 je napojen na vstup druhého přepínače 5. První výstup druhého přepínače É je výstupem měřícího zařízení a může být spojen s výstupním obvodom 2 měřícího zařízení, který zařízení přizpůsobuje...

Vícenásobný bezkontaktní teplotní snímač

Načítavanie...

Číslo patentu: 270079

Dátum: 13.06.1990

Autori: Hora Aleš, Stárek Jiří, Zyka Jiří

MPK: G01J 5/10, G01K 7/22

Značky: teplotní, vícenásobný, bezkontaktní, snímač

Text:

...průmyslové prdukce.Celkove uspořádání konkrětně provedeněho vícenásobného oezkontaktního teplotního snímače podle vynálezu je zřejmě z nárysnáho pohledu na obr. 1 pripojených výkresů. Obr. 2 značí nárysný řez koncovkou, obr. 3 týž řez meřicí hlavicí, na obr. A je elektrické schéma zapojení prvků v měřicí hlavici.vnější pláět snímače, viz obr l, tvoří křemenná transparentní trubice l, v dolní části uzavřená, sloužící jako ochrana proti...

Elektrická odporová pec pro bezkontaktní tažení křemenných tyčí a trubic určených k výrobě optických vláken

Načítavanie...

Číslo patentu: 269482

Dátum: 11.04.1990

Autori: Šulc Jindřich, Nový Josef, Treml Karel

MPK: C03B 15/14, C03B 37/027, C03B 20/00...

Značky: určených, výrobe, bezkontaktní, tyčí, vláken, optických, odporová, křemenných, trubic, elektrická, tažení

Text:

...od kovová konstrukce pece. Tepelná izolace je volena v tzv. oendvičověn uspořádání a různé typy jednotlivých tepelných izolací mají odstupnovanou tepelnou odolnost, která klesá v radiálníu smčru od topně sestavy a podle níž se volí i tloučtka jednotlivých tepelných izolací.Příklodné provedení vynálezu je popsáno dále a je znázornčno schematicky na připojených výkresoch, z nichž obr.1 značí evislý osovŕ řez elektrickou edporovou pecí a obr....

Indukční bezkontaktní klávesnice

Načítavanie...

Číslo patentu: 268908

Dátum: 11.04.1990

Autor: Jedlička Zdeněk

MPK: G06C 7/02

Značky: bezkontaktní, indukční, klávesnice

Text:

...pevných transformátorových paměti. Podstata vynálezu spočivá v ton, ie jádro spinaciho a současně kődovaciho prvku je rozdělenona dvě části, jedna z nich je pohyblivá a je připevněna na tlačitku přislušněho znaku. Jàdry prochází budici a snimaci vodiče. V klidove poloze je magnetický obvod jader přerušen vzduchovou mezerou, budici proud nestači jadra přemagnetovávat a ve snimacich vodičich se neindukuje napěti. Stlačenim některěho z tlačitek...

Bezkontaktní klávesnice pro vstup informací

Načítavanie...

Číslo patentu: 268751

Dátum: 11.04.1990

Autori: Schiedewitz Christian, Klötzner Heinz

MPK: G06F 3/023

Značky: vstup, bezkontaktní, informaci, klávesnice

Text:

...t Kral-tue KIĚJHLJÚÚ VI PůĽuMaTPVIDůłTľCH ľlpmnep mcnonnen-ImnPFHIHIHMIÄB I.Z(IĺJllIHl.I VIUKJOPGTBIIVIKJ HVDKIE ITIJHFWIóřIľ-Jłľł |I()51 C| 1 J|t| 3 ñ IK JIFLYX Iľ| 1 |TC.Kł.ł×. ITFWI ĺäĺĺĺlM Iĺ|)K«lČ|ł 4 Íł-Nĺ l 07 W. J. IIIZJVII IlI|I 1 M(1 JIII~InI 3 MGITJITJVICTBĽI ófslüKťlHTñkTł-lüň Kłluñvłďľyphl V vN/II. 7 IIII.1 |IIf~ 1 |.I rxyxmlyn sanmTpv|uecKy|n IZXÚMJ( 10171 KJIGDVIEITyPIiJll/IHVIVI 7 H ĺâüKläň OUFYMHŠ, TU H 0 Kílĺłlłiň...

Zařízení pro bezkontaktní kontrolu povrchu, zejména materiálu ve tvaru provazce

Načítavanie...

Číslo patentu: 267659

Dátum: 12.02.1990

Autori: Woboditsch Walter, Kuhnert Hans, Stahl Volker

MPK: G01N 27/82

Značky: povrchu, bezkontaktní, kontrolu, materiálů, tvaru, provazce, zařízení, zejména

Text:

...H 3 aJIŇHHHHH H HEÄH, HC H ÄBOĚKTH HPÚBÚJIOKH HJIH GHHETEIJIJIHHEIJKOHHPÚBDJIUKH C PEZHIHDBUH . HDJIHBHIIHJIXJÍOPHÄIHOŘ HJIH IIDJIHBTHJIEHOBDŘ HBCIJISHHBH JIHÓD DGPHBMHSDGPETEHHE IIDHCHHETCH HHMB ITDJIPDGHBE Ha ÍIPHHEPB ero OCYUIECTBJIEHHH . Ha PHCYHKaX HUKBÚBHM mur. 1 amox-cxena ycrpoücrna nan Kourponn cornacno Haoópereuun our. 2 ncuonuenne Hcnurarenbuoro sauna cormacno usoupewenunnpoxonnmnü Konrponupyenuñ narepnan 1. war. 1. Hanpunep....

Zapojení obvodu pro impulsní bezkontaktní vybíjení akumulátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 267647

Dátum: 12.02.1990

Autori: Machalík Ludvík, Punčochář Josef

MPK: H03L 5/00

Značky: zapojení, bezkontaktní, obvodů, vybíjení, akumulátorů, impulsní

Text:

...§ 1 připojen na druhou svorku 33 vybíjccíhorezistoru ł a druhou napájecí svorkou 13 je připojen no druhou svorku 120 zdroje stř-í davého napě tí oPo připojení zdroje střídavého napětí na. svorky 10 a B 2 so uvedou elektronické obvody do činnosti, procesu střídavého nabíjení a vybíjení, který je podnxíněn okamžitou. polaritou střídnvého napětí na. svorce 112. Při kladných půlvlnách sinusovćho napětí nebo impulanílto napětí. na. svorce 11 Q,...

Rotační spojka pro současný obousměrný bezkontaktní přenos signálů optickým zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 262240

Dátum: 14.03.1989

Autor: Zezula Oldřich

MPK: G02B 6/42

Značky: současný, optickým, spojka, obousměrný, prenos, zářením, rotační, bezkontaktní, signálu

Text:

...sušení, dekantace, prolnývání a filtrace častíc biokatíllyzátoru byla prováděna způsobem uveden ým v příkladu 1.Bxrlo získáno 22 kr vlhké hmoty imobilizovíiných častíc směsného biokatalyzátortt o obsahu sušiny 30,5 a spcciiických aktivítách son 84,1. U.g-1, KAT 112 U.g 1,INV 320 U . g a GI 247,5 U . g.150 ,rgramů vlhké hmoty směsného biokatalvzätoru bylo suspendováno v 850 Inl destilovane vody, suspenze přelita do reaktoru, který by...

Bezkontaktní ochranné zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 259539

Dátum: 17.10.1988

Autori: Lewczuk Wiktor, Ryczek Leon

MPK: F16P 3/14

Značky: ochranné, bezkontaktní, zařízení

Text:

...schopnosti při detekci překážky v chráněném poli.Bezkontaktní ochranné zařízení podle vynälezu je opatřeno laserem, který je spojenpaprskem světelného záření s odchylovacím systémem, s výhodou s akustiokoowptickým konvertorem, který je zase spojen odchýleným paprskem světelného záření s fotodetektorem přes polopropustnć zrcadlo,segment konkávního zrcadla opatřenéh-o zkušebními měřidly, segment konvexního zrCadla a polopropustné...

Zapojení pro bezkontaktní vypínání pomocné fáze jednofázového asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259175

Dátum: 17.10.1988

Autori: Reljič Jakša, Frank Helmar

MPK: H02P 1/42

Značky: motorů, zapojení, pomocné, fáze, bezkontaktní, jednofázového, vypínání, asynchronního

Text:

...asynchronních motorü, nejsoudosavadní způsoby spínání a vypínání pomocné fáze ani z technickéÉho ani z ekonomického hlediska vhodné pro všechny motory. Uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro- bezkontaktní vypínäní pomocné fáze jednofázového~aanchronního motoru podle vyná.lezu, jehož podstata spočívá v tom, ževv sérii s hlavní fází motoruje zapojeno primární vinutí proudového transformáyoru s proměn mnou indukčností. Jeho sekundární...

Bezkontaktní elektromagnetický rotační tachogenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 258809

Dátum: 16.09.1988

Autori: Stolařík Milan, Krumpolc Eduard

MPK: H02K 3/14, H02K 3/18

Značky: elektromagnetický, rotační, tachogenerátor, bezkontaktní

Text:

...vynálezu se dosáhne proveditelností vinutí v drážkách statoru i v případě,že počet m-ťúzí vinutí statoru je větší než počet p dvojíc pôlů. Toto uspořádání je výhodné z hlediska elektromagnetického i výrobné-technologického, nebot lze provést menší vzduchovou mezeru a požadovaného indukovaného napětí lze dosáhnout s menší budicí magnetomotorickou silou permanentních magnetů nebo s menším počtem závitů cívek vinutí statoru. To vede k úsporám...

Zapojení pro bezkontaktní přenos elektrické energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 245225

Dátum: 01.07.1988

Autori: Perník Vít, Nadrchal Miloslav

MPK: H04B 5/02

Značky: bezkontaktní, zapojení, elektrické, energie, prenos

Text:

...prostoru, přičemž zvláště u zařízení pro přenos měronosného signálu se kromě indukční vazby využívají i jiné typy vazeb, často vazba kapacitní.Výše uvedené nevýhody odstraňuje zapojení pro bezkontaktní přenos elektrické energie podle vynálezu. Přijímač je umístěn V těsné blízkosti budiče,a to tak, aby byl obemknut jeho magnetickým tokem. Měnič protíná siločáry magnetického toku budiče a je s ním takto spojen. Vysílací plocha je spojena s...

Zapojení pro bezkontaktní programovatelné číslicové řízení pracovních jednotek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242693

Dátum: 01.04.1988

Autori: Demovie Stanislav, Iurjš Juraj, Žatkovje Juraj, Hauskrecht Peter, Vrba Dušan

MPK: G05B 19/18

Značky: bezkontaktní, programovatelné, pracovních, řízení, jednotek, číslicové, zapojení

Text:

...l ovládačů apouětění a ručního řízení pracovní jednotky je napojen blok 3 vstupních obvodů, na který je připojen blok g časovačů, spojený s blokem 5 operační paměti. Blok § vyměnitelných programovatelných paměti cyklu pracovní jednotky, který je připojen k bloku 1 operační paměti je napojen jednak zpětnou vazbou na blok 3 vetupních obvodů, jednak na blok lg vyměnitelných programovatelných paměti délek fází pracovního cyklu, na který je...

Bezkontaktní přepínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 255543

Dátum: 15.03.1988

Autori: Sakandelidze Ramaz, Norakidze Georgij, Sitnikov Eduard, Chomeriki Otar

MPK: H01H 36/00

Značky: přepínač, bezkontaktní

Text:

...naarHüT 2 cos MGCTHO c nammom 4 -nepememaewca snom, .e 031 nepemmqawemB Haupammumx (He nozcaaann) Koprąycatĺľą IIpn amom compomnneune nepememennlo mąnnumo 3,5 noimepe 1314 x 0113 vmarrmma 2 na yqacTKa pacnonomenna -Bepnmx ytzacwzcoä 6 mxacrun Marmawonposona 5, maenoołaoapaomaer on nocrnraer .Matton Manmoro anarzermz BV nonoxermz vnpolâomex-msąaepmeü mxoc 255543Kocwn~Marnnra 2 nmxHnxTopnoá Bàpxnnx qacmeü 6...

Zapojení pro bezkontaktní ovládání pomocné fáze asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254516

Dátum: 15.01.1988

Autori: Reljič Jakša, Frank Helmar

MPK: H02P 1/42, H03K 17/64

Značky: fáze, pomocné, motorů, zapojení, bezkontaktní, ovládání, asynchronního

Text:

...polovodičový spínač a kondenzátor na pomocnou fázi a jednak přes druhý odpor na hlavní fázi. Řídicí elektroda polovodičového spínače je zapojena přes první odpor mezi druhý odpor a hlavní fázi.zapojení je velmi jednoduché s velmi nízkými výrobními náklady a zajiščuje prakticky bezporuchový rozběh jednofázových asynchronních motoru.Na připojeném výkresu je uvedeno schéma zapojení. Druhý vstup 1 elektrické napájecí sítě je zapojen mezi...

Zapojení pro bezkontaktní ovládání pomocné fáze asynchronního motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 254515

Dátum: 15.01.1988

Autori: Frank Helmar, Reljič Jakša

MPK: H03K 17/64, H02P 1/42

Značky: motorů, asynchronního, bezkontaktní, zapojení, fáze, ovládání, pomocné

Text:

...je paralelně zapojen třetí odpor. Řídíoí elektroda polovodičového spínače je zapojena přes druhý odpor na anodu diody.zapojení je lscine, malé a účelne. Prakticky zajišťuje bezporuchový chod jednofázového asynchronního motoru v chladničkách, pračkách apod.Na připojeném výkresu je uveden příklad zapojení.První vstup zl elektrické sítě je zapojen mezi pomocnou fázi g a hlavní fázi g. Polovodičový spínač 3 je anodou zapojen na pomocnou fázi 2,...

Zapojení pro bezkontaktní rozběh a zabrzdění třífázového asynchronního elektromotoru s kotvou nakrátko

Načítavanie...

Číslo patentu: 254264

Dátum: 15.01.1988

Autori: Souček Milan, Kutina Karel

MPK: H02P 1/26

Značky: asynchronního, elektromotorů, nakrátko, zabrzdění, zapojení, třífázového, rozbeh, kotvou, bezkontaktní

Text:

...lg jsou připojeny první hlavní elektrodou první,druhý a třetí triaky §, 1, Q jejichž druhé hlavní elektrody jsou navzájem spojený. Mezi řídící elektrodu prvního triaku § a řídicí elektrodu druhého triaku 1 je zapojena sériová kombinace diody É k níž je paralelně připojen první spínač l a druhého spínače 3 zatímco mezi řídící elektrodu druhého triaku 1 a řídící elektrodu třetího triaku Q je zapojen třetí spínač 5. Mezi první hlavní elektrodu...

Zapojení obvodu pro bezkontaktní pulzní regulaci teploty

Načítavanie...

Číslo patentu: 236303

Dátum: 01.01.1988

Autor: Husák Lubomír

MPK: H03K 17/56

Značky: obvodů, teploty, zapojení, regulaci, bezkontaktní, pulzní

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení spadá do oboru elektrotechniky a týká se zapojení obvodu pro bezkontaktní pulzní regulaci teploty, sestávající ze silového obvodu se silovým spínacím polovodičovým prvkem, z řídicího obvodu a ovládacího prvku. První vstupní svorka (l) je spojena přes kondensátor (Cl) a odpor (Rl) na svorku (5) a odtud jednak přes katodu druhé diody (D2) na výstupní svorku (4) a jednak přes druhý odpor (R2) na výstupní svorku (3), přičemž vstupní svorka...

Obvod pro bezkontaktní spínání přestavníků se stejnosměrným motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246276

Dátum: 15.12.1987

Autori: Olofinskij Jevgenij Pavlovie, Karpov Eduard Germanovie

MPK: H03K 17/08

Značky: přestavníků, stejnosměrným, obvod, motorem, spínání, bezkontaktní

Text:

...polohových spínačů, prvý 5 a druhý S- a oddělovací diody, prvá VD 1 a druhá VD 2. Mezi anodytyristorü, prvého a druheho a katody k nim sériově zapojených diod, prvé a druhé, je zapojen zhášecí kondenzátor C. Paralelně,k elektromotoru je zapojena před kontaktykoncových polohoviých spínačů náhradní zátěž tvořená odpory, prvním R 1 a druhým R 2.Větev obvodu s prvním spínacím tyristorem VS 1, první oddělovací diodou VD 1 a prvním polohovým...

Obvod pro bezkontaktní spínání přestavníků se stejnosměrným motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 246275

Dátum: 15.12.1987

Autori: Korotkich Jurij Borisovie, Markuntovie Felix Dizidorovie

MPK: H03K 17/08

Značky: obvod, motorem, přestavníků, bezkontaktní, spínání, stejnosměrným

Text:

...uzlu je zapojen ještě první vývod druhého komutačního kondenzátora C 2. Druhé vývody komutačních kondenzátorů C 1 a C 3 jsou zapojeny do uzlu s katodou druhé oddělovací diody a anodou štvrtého zhášecĺho tyristoru VS 4. Katoda štvrtého zhašecího tyristoru V 54 je připojena k zápornému pólu napájecího zdroje. Mřížka tohoto tyristoru je řízena obvodem indikace koncové polohy D. Anoda druhé oddělovací diody VD 2 je připojena přes omezovací...

Bezdotykový bezkontaktní spínač

Načítavanie...

Číslo patentu: 238598

Dátum: 01.12.1987

Autor: Neuman Stanislav

MPK: H03K 17/945

Značky: bezdotykový, bezkontaktní, spínač

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem spínače je zapojení můstkového usměrňovače s tyristorem, jehož řídicí elektroda je spojena s oscilátorem tvořícím spínací prvek s čidlem reagujícím na elektricky vodivé předměty. Podstatou vynálezu je zapojení oscilátoru se dvěma vazebními vyváženými cívkami v protifázi, mezí nimiž je oscilační cívka s odbočkou spojenou přes vazební kondenzátor s řídící elektrodou tyristoru. Bezdotykový bezkontaktní spínač je určen k různým provozním,...

Bezkontaktní snímač pohybu s prvkem se záporným diferenciálním odporem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253474

Dátum: 12.11.1987

Autor: Hein Milan

MPK: A61B 5/10

Značky: prvkem, bezkontaktní, záporným, snímač, pohybu, odporem, diferenciálním

Text:

...a L laděného obvodu je umístěn sledovaný objekt.Jednoduchou sondou podle vynálezu lze bezkontaktním způeobem, poze přiblížením sondy ke eledovanému orgánu získat jeho pohybové křivky pro zápis na libovolném zapisovači či monitoru. Zařízení neobtěžuje a nezatěžuje pacienta a je vhodné i jako hlídač důležitých vitálních funkcí zejména dechové křivky, pro účely intenzívní péče. Speciální použití má například jako snímač pohybu stěny levé...

Bezkontaktní elekromagnetický rotační tachogenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 252684

Dátum: 17.09.1987

Autori: Stolařík Milan, Krumpolc Eduard

MPK: H02K 1/16

Značky: rotační, bezkontaktní, tachogenerátor, elekromagnetický

Text:

...časové průběhy indukovaných napětí lg obou fází dvoufázového tachogenerátoru a časové průběhy k ním příslušných invertorových napětí gg. Na úsecích ll stálého napětí téže polarity značí body lg okamžiky přepnutí indukovaných a invertovaných napětí (lg a lg) jednotlivých fází tachogenerátoru na výstup elektrického komutatoru.Navíjení cívek 1 kolem prstencového statorového svazku l tachogenerátoru je obtížné a vyžaduje nákladné speciální...

Zapojení pro bezkontaktní indikaci zvolené teploty objektu s potlačením vlivu kolísání teploty okolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 246168

Dátum: 15.09.1987

Autor: Babíeek Karel

MPK: G01J 5/18

Značky: zapojení, objektu, okolí, teploty, vlivů, indikaci, bezkontaktní, potlačením, kolísání, zvolené

Text:

...teplot okolí. Ilustrují to výše uvedené příklady.Zspojení pro bezkontaktní indikaci zvolené teploty objektu je dále podrobněji popsáno v souvislosti s jeho vyobrazením na připojeném výkresu - obr. 1 , ze kterého je pstrno spojení tepelného detektoru 2 s převodníkem ľ za účelem kontaktního snímání teploty pouzdra čidln tepelného detektoru 2 které má teplotu okolí. Dvě vlnité šípky směřující k tepelnému detektoru 2 naznačují jeho...

Bezkontaktní snímač úhlu natočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245385

Dátum: 15.09.1987

Autor: Ettler Petr

MPK: G02B 5/20, F02P 7/073, G12B 11/00...

Značky: snímač, úhlu, bezkontaktní, natočení

Text:

...hodnota je úmerná jeho intenzitě. Intenzita světla je goníometrickou funkcí úhlu mezi~rovinami polarizace obou polarizačních filtru, proto je V případě potřeby lineární charakteristiky vhodné použití snímače s linearizovanou charakteristikou dle obr. 2, který se v principu skládá ze dvou základních provedení a sice zdrojů l světla, pohyblivého polarizačního filtru 3, pevných polarizačních filtru 1, jejichž roviny polarizace jsou navzájem...

Zařízení na bezkontaktní měření polohy hladiny nepřístupné zrcadlící taveniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 240771

Dátum: 01.08.1987

Autori: Rataj Jozef, Rajkovie Milan

MPK: G01N 23/00

Značky: zařízení, hladiny, bezkontaktní, taveniny, nepřístupné, měření, polohy, zrcadlící

Text:

...obraz jsou v zorném poli měřicí dalekoehledové lupy. Je účelné, aby těleso mělo tvar válce a bylo zhotoe veno z křemenesTěleso uložené nad hladinou zroadlioi taveniny je zahřívánoL sálánim tak, že se stává zdrojem světla a společně se svým virtu Ž 3 ľ 24 | 1 771álním obrazem)vznikajícím odrazem na hladině zrcadlící taveniny,.vytváří v obrazové rovině objektívu měřicí dalekchledové lupy dvojici reąlných obrazů, jejichž vzdálenost, měřená...

Bezkontaktní zarážka, zejména víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 251614

Dátum: 16.07.1987

Autori: Spišiak Juraj, Lev Stanislav, Požár Vojmír, Bezděk Miloslav

MPK: D03D 47/26, D03D 51/28, D03D 51/18...

Značky: tkacího, víceprošlupního, zarážka, stroje, bezkontaktní, zejména

Text:

...ústrojí s čidlem polohy oenovních nití, zatímco induktivní čidlo je uloženo v herním vedení v bezprestřední blízkosti vybrení.Výhody bezkontektní urážky víceproälupního tkacího stroje podle vynálezu spočívají v nízkych výrobních nékledech, nízkých udržovscích neklsdech. meteriílové nenlročnoeti pri výrobě, spolehlivosti s bezpečnosti při provozu i odolnosti vůči otreoům.vynález bude dále blíže popsán podle priložených výkresů, kde ne obr. 1...

Zapojení pro diskrétní bezkontaktní měření vnějších rozměrů předmětů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240266

Dátum: 15.06.1987

Autor: Gostanian Edward Aršak

MPK: G01B 7/02, G01B 7/12

Značky: diskrétní, měření, předmětů, zapojení, rozměrů, bezkontaktní, vnějších

Text:

...vyznačenýçh na obr. 1 . . .Uzký optický svazek uycházajíeí ze zdroje 17 je rozmítán rozmítačem 15 dom-viny. Periodicky dopadá na nulovací a prerušovací fotoelektronické prv-ky 1 a 3-při vstupu a výstupu do a z optické soustavy 16 s měřeným předmětem 18 a na měřicí fotoelektronický blok 2 s fotoelektronickým prvkom umístěným v ohnisku -optickésoustavy 18.»Na výstujp měřicího fotoelektronicikého bloku 2 je paralelné zapojena dvojice děliček...

Rotační spojka pro bezkontaktní přenos signálů optickým zářením

Načítavanie...

Číslo patentu: 250823

Dátum: 14.05.1987

Autor: Zezula Oldřich

MPK: F21V 8/00, G02B 6/24

Značky: optickým, prenos, spojka, signálu, zářením, rotační, bezkontaktní

Text:

...přenosová rychlost, velká kapacita a šířka přenosových pásem, kvalita a diskrétnost přenosu, vyšší spolehlivost, odolnost vůči rušivým elektromagnetickým vlivům, bezpečný provoz i ve výbušném prostředí, odstranění galvanické vazby mezi vstupom a výstupem, nízká spotřeba energie, minimální rozměry a hmotnost.U provedení podle vynálezu zcela odpadá nastavování a seřizování, dále je odstraněn vliv okolního osvětlení a prostředí na optický...

Programovatelné zařízení pro bezkontaktní řízení elektrických pohonů a poháněných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249716

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ficek Lumír

MPK: H02P 7/28

Značky: zařízení, strojů, poháněných, elektrických, pohonů, programovatelné, řízení, bezkontaktní

Text:

...podle- 3 2 «I 71 n vynálezu stačí znát pouze vstupní a výstupní informace, obdobné jako u převodníku kódů. Tím odpadá celá logika, at již vypracovaná logickými znaky, či zpracovaná pomocí boolovské algebry.Na přiložených výkresech je znázorněn příklad provedení programovatelného zařízení pro bezkontaktní řízení elektrických pohonů a poháněných strojů podle vynálezu. Na obr. 1 je znázorněno jeho blokové schéma, obr. 2 představuje schéma...

Zapojení pro bezkontaktní nulování integračního zesilovače s galvanickým oddělením nulovacího obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232016

Dátum: 01.04.1987

Autor: Floriánek Jiří

MPK: H03F 1/00

Značky: zapojení, oddělením, nulovacího, obvodů, integračního, bezkontaktní, galvanickým, zesilovače, nulování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká regulační a měřící techniky a řeší zapojení pro bezkontaktní nulování integračního zesilovače. Integrační zesilovač nulují dva antiparalelně zapojené tranzistory optoelektrických spojovacích členů. Tranzistory se otevírají světelným tokem světelných diod optoelektrických spojovacích členů. Světelné diody se aktivují proudovým signálem, přicházejícím na svorky nulovacího signálu. Vynálezu se využije v regulační a měřící technice,...

Bezkontaktní snímač elektronického zapalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 238706

Dátum: 16.03.1987

Autor: Horák Jiří

MPK: F02P 9/00

Značky: zapalování, snímač, bezkontaktní, elektronického

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkontaktní snímač elektronického zapalování je vhodný pro použití u zážehových motorů. Jeho podstata spočívá v tom, že vlastní čidlo snímače je tvořeno cívkou vysokofrekvenčního oscilátoru, do jejíhož elektromagnetického pole zasahuje vhodně tvarovaná ocelová clonka a tím ovlivňuje velikost oscilačního napětí. Toto napětí je detekováno diodou a po odstranění vf. složky filtrem určuje svou velikostí polohu clony. Lze tedy takto získaný signál...

Bezkontaktní způsob měření rekombinace nositelů náboje v polovodičových deskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 238743

Dátum: 16.03.1987

Autor: Hlávka Jan

MPK: G01R 31/26

Značky: náboje, bezkontaktní, polovodičových, nositelů, rekombinace, měření, způsob, deskách

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob měření objemové a povrchové rekombinace nositelů náboje v polovodičových deskách, při kterém není nutné vytvořit k měřeným deskám elektrické kontakty. Uvedeného účelu se dosáhne měřením velikosti magnetického pole fotomagnetoelektrického cirkulačního proudu vytvořeného ve sledované polovodičové desce. Vzhledm k tomu, že měření je snadné, rychlé, nezpůsobuje kontaminaci polovodičových desek, měřicí zařízení je jednoduché a levné, může být...

Zapojení nezávislého zdroje napětí pro bezkontaktní střídavé spínače

Načítavanie...

Číslo patentu: 249258

Dátum: 12.03.1987

Autori: Korenc Vladimír, Fík Zdeněk, Fuksa František

MPK: H03K 17/16, H03K 17/00

Značky: napětí, zdroje, bezkontaktní, spínače, zapojení, nezávislého, střídavé

Text:

...a spínání hezkontaktního střídavého spínače k nule napětí. Tím je zajištěno odstranění nepříznivých přechodových jevů a výrazně omezeno rušení.Použití proudového transformátoru umožní získat dostatek energie pro řídící impulsy V kritickém období sepnutého spínače, kdy na něm není napětí. Navíc je zařazení svítivky spo 3 249258jeno s novým důležitým účinkem indikace sepnutého spínače. Při vypnutém spínači je čerpánaenergie z...

Zařízení pro bezkontaktní ovládání překlápěčů zapletačů perlinkových nití

Načítavanie...

Číslo patentu: 231274

Dátum: 01.03.1987

Autori: Ferdus Stanislav, Bukač Hubert, Novotný Jiří, Nespěšný Zbyněk, Jansa Miloš

MPK: D03D 47/44

Značky: bezkontaktní, zapletačů, překlápěčů, nití, zařízení, perlinkových, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro bezkontaktové ovládání překlápěčů zapletačů pro tvorbu perlinkových okrajů. Podstatou vynálezu je, že obsahuje nosič opatřený prvním a druhým elektromagnetem, v nosiči suvně uložený píst, ojnicí spojený s prvním převodovým kolem, které je v převodovém poměru 1 : 2 propojeno s druhým převodovým kolem,na kterém je uložena clonka a vůči němuž jsou symetricky uspořádány první bezkontaktní spínač a vůči němu o 180 °...