Patenty so značkou «bezkontaktné»

Zariadenie na bezkontaktné, kontinuálne meranie priemeru obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7406

Dátum: 01.04.2016

Autori: Pollák Martin, Kreheľ Radoslav

MPK: G01B 21/10, B23B 25/06

Značky: kontinuálně, obrobků, bezkontaktné, meranie, zariadenie, priemeru

Text:

...fotocitlivým prvkom. Kontinuálne meranie priemeru obrobku je založené na princípe obmedzenia dopadajúceho svetelného výkonu lúča na prijímaciu časť optického snímača. Svetelný lúč je vysielaný smerom k svetelnému prijímaču pod určitým uhlom a vzhľadom k horizontálnej rovine prechádzajúcej osou obrobku, pričom v určitom mieste svojej dráhy je zčasti tienený obrábanou plochou obrobku. Zatienená časť X svetelného lúča závisí od okamžitej...

Zariadenie na bezkontaktné meranie opotrebenia výrobného nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7399

Dátum: 01.04.2016

Autori: Pollák Martin, Kreheľ Radoslav

MPK: E21B 12/02, G01N 3/58, B23Q 16/12...

Značky: zariadenie, výrobného, bezkontaktné, meranie, nástroja, opotrebenia

Text:

...z vysielača infračerveného svetelného lúča a prijímača tvoreného fotocitlivým prvkom. Svetelný lúč je vysielaný smerom k svetelnému prijímaču, pričom v určitom mieste svojej dráhy je sčasti tienený obrábanou plochou obrobku. Z toho dôvodu k prijímaču prichádza iba časť svetelného lúča, ktorého veľkosť závisí od veľkosti tieniacej plochy obrobku, čiže od veľkosti priemeru obrobku. Pri posmpnom opotrebovaní výrobného nástroja sa tento...

Zariadenie na bezkontaktné meranie excentricity rotujúcich častí strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7388

Dátum: 01.03.2016

Autori: Vagaská Alena, Krchová Denisa, Kuric Ivan, Balara Milan, Hrehová Stella

MPK: G01B 11/24, G01B 11/10

Značky: zariadenie, bezkontaktné, excentricity, částí, strojov, meranie, rotujúcich

Text:

...výstrednosti (excentricity). Navrhované zariadenie znázornené na obrázku 1. pozostáva zo stojana, ktorý je zasunutý pod merané rotujúce valcové teleso stroja. Na stojan je upevnený servomechanizmus mikroposuvu,ktorý nesie vidlicový rám, na ktorého jednotlivé ramená je pripevnený fotodetektor a polovodičový laser. Uvedené zariadenie tiež pozostáva z bloku komunikácie a z riadiaceho počítača, ktorý je pripojený viackanálovým obojsmerným...

Zariadenie na hygienické a bezkontaktné dávkovanie pečiva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7281

Dátum: 03.11.2015

Autori: Petráš Ladislav, Vicianová Jana

MPK: A47F 1/04, B65B 37/04, B65B 55/00...

Značky: pečiva, hygienické, zariadenie, dávkovanie, bezkontaktné

Text:

...umožňuje dodržiavať hygienické zásady manipulácie s pekárskymi výrobkami. Používanie zariadenia tiež zabraňuje poškodzovaniu a zhoršeniu kvality pečiva. Využívaním zariadenia podľa tohto úžitkového vzom V predajniach dôjde k zvýšeniu hygienického predaja pekárskych výrobkov.Vzhľadom na to, že pri používaní zariadenia podľa tohto technického riešenia nebude dochádzať k ich priamemu kontaktu s rukami predavača a kupujúceho, môžu byť V plnom...

Automatické bezkontaktné meranie polohy antropometrických bodov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288211

Dátum: 26.06.2014

Autori: Ondriga Ľuboš, Hatiar Karol, Ondriga Martin, Božek Pavol

MPK: H04N 13/00, A61B 5/107, G01B 11/24...

Značky: automatické, polohy, meranie, bezkontaktné, bodov, antropometrických

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je automatizované bezkontaktné meranie polohy antropometrických bodov potrebných na návrh ergonomického pracoviska v sede. Uvedený spôsob merania antropometrických dát umožňuje okamžitý návrh pracoviska. V blízkej budúcnosti sa tento spôsob merania môže stať základom automaticky modifikovateľných pracovísk. Hlavnou časťou automatizovaného meracieho zariadenia je meracia stolička, ktorá pozostáva z nosnej konštrukcie (1),...

Zariadenie na bezkontaktné stanovenie energetickej náročnosti pohonu ovládača výhybky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7658

Dátum: 17.01.2008

Autori: Tafeit Dietmar, Jernej Günther

MPK: B61L 5/00, B61L 7/00

Značky: zariadenie, ovládača, stanovenie, pohonů, výhybky, bezkontaktné, náročnosti, energetickej

Text:

...pohon, je zariadenie podľa vynálezu ďalej vytvorené tak, že je usporiadaný aspoň jeden ďalší senzor na alebo okolo fázového vodiča, najmä fázy vonkajšieho vodiča aspätného vodiča prebiehajúceho oproti tejto fáze, pričom fázový vodič aspätný vodič sa3 vyhodnocujú za použitia ďalšieho senzora na stanovenie smeru rotácie. V tomto prípade sa pomocou ďalšieho prúdového transformátora zaznamenáva prúd pretekajúci R-fázou resp. prvou fázou...

Zariadenie na bezkontaktné meranie amplitúdy oscilácií objektov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4785

Dátum: 06.07.2007

Autori: Turek Ivan, Palček Peter

MPK: G01H 9/00

Značky: bezkontaktné, zariadenie, amplitudy, objektov, meranie, oscilácií

Text:

...prípade ako vyhodnocovacia jednotka môže postačit osciloskop, voltrneter, alebo iné jednoduché zariadenie zobrazujúce amplitúdu prijímaného signálu. Pri použití zdrojov svetla s intenzitou ktorá závisí od miesta vo svetelnom lúči je potrebné pri určovaní amplitúdy kmitov zohľadniť tvar rozloženia intenzity lúča a vyhodnocovacia jednotka musí, napríklad pomocou vhodného procesoru, toto vyhodnotenie umožniť. V takom prípade je často výhodné ako...

Bezkontaktné programovanie a testovanie pamäťových prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13782

Dátum: 15.05.2006

Autori: Reunamäki Jukka, Rönkkä Risto

MPK: H04M 1/725, H04W 8/24, H04L 29/08...

Značky: prvkov, programovanie, bezkontaktné, testovanie, pamäťových

Text:

...mieste výrobného a logistického reťazca. Redukcia, alebo dokonca vynechanie fyzických kontaktov, môže taktiež zlepšiť odolnosť pamäťových modulov voči elektrostatickým výbojom. Bezdrôtové rozhranie, nahrádzajúce konvenčné priame spojenia, sa môže taktiež použiť neskôr pre účely ladenia a testovania a dokonca V logistických kanáloch premenenie systémového softvéru alebo podobne bez otvorenia puzdra.Bezkontaktné rozhranie umožňuje taktiež...

Zariadenie na bezkontaktné získanie obrazov rohovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5072

Dátum: 25.07.2002

Autori: Dahmen Norbert, Vehreschild Dirk, Schillings Peter, Sieglar Volker, Dimic Zdenko

MPK: A61B 3/14

Značky: získanie, rohovky, zariadenie, obrazov, bezkontaktné

Text:

...podrobí ďalšiemu vyhodnoteniu, najmä čo sa týka hustoty buniek a morfológie buniek. Výhoda tohto postupu spočíva V tom, že nie je potrebné nákladné optické usporiadanie na určovanie ohniska. Toto určovanie môže byť vykonávané čistosoftwarovo. Tým, že sa využije nekontrolovaný pohyb oka, nie je potrebný tiež žiadny ovládač, pomocou ktorého by muselo byť za riadenia počítačom menené ohnisko. Je potrebné len nastavenie do základnej polohy,...

Zapojení vstupní jednotky pro mikropočítačové měření teploty bezkontaktně

Načítavanie...

Číslo patentu: 269378

Dátum: 11.04.1990

Autor: Stránský Ivan

MPK: G05D 23/27, G01J 5/10

Značky: měření, mikropočítačové, bezkontaktné, vstupní, zapojení, teploty, jednotky

Text:

...impedanční převodník 2, zesilovač 5 a pásmovou propust Z napojen na datový vstup vzorkovacího zesilovače §, jehož výstup je dále napojen na první datový vstupní kanál al počítače 17.Pro synchronizaci činnosti clony 3 se vzorkovacím zesilovačem § slouží aynchronizační závoro 2, jež snímá průchod obou hran clony g. Výstup synchronizační závory 2 jo přes zosilovač lg a zdvojovač frekvence ll napojen na ovládací vstup vzorkovacího zesilovače Q....

Bezkontaktné diagnostické zariadenie na zistovanie trhlín vo feromagnetických materiáloch

Načítavanie...

Číslo patentu: 261407

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kučera Václav, Šulík Štefan, Mikšík Pavol

MPK: G01N 27/82

Značky: zariadenie, diagnostické, trhlin, materiáloch, bezkontaktné, zisťovanie, feromagnetických

Text:

...malého výkonu budí impulzy magnetického poľa v skúšanom materiáli a dve snímanie cievky v diferenciálnom zapojení s vysokou citiivostou sledujú rozdieiy v intenzita impulzov spôsobených nerovnakými magnetickými vlastnosťami jednotlivých časti skúšaných materiálov» vplyvom trhlín.Na pripojených výkresoch je nakreslený príklad zariadenia podľa vynälezu, pričom na obr. 1 je elektrické zapojenie a na obr. 2 a 3 sú uvedené príklady možného...

Zapojení vstupní jednotky pro mikropočítačové měření teploty bezkontaktně

Načítavanie...

Číslo patentu: 259930

Dátum: 15.11.1988

Autori: Stránský Ivan, Glanc Antonín

MPK: G01J 5/10

Značky: mikropočítačové, bezkontaktné, zapojení, jednotky, teploty, měření, vstupní

Text:

...je napojen na první datový vstupní kanál počítače, výstup druhého vzorkovacího zesilovače na druhý datový výstupní kanál počítače a výstup referenčního snímače okolí teploty clona na třetí vstupní kanál počítače, přičemž první monostabilní klopný obvod je svým výstupom napojen též na první synchronizační vstupní kanál počítače a druhý monostabilní klopný obvod na druhý synchronizační vstup počítače.výhoda zapojení podle vynálezu je v...

Prístroj na bezkontaktné meranie fáze čiastkových výbojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 240506

Dátum: 15.08.1987

Autor: Obuchov Vladimir Alexejevie

MPK: G01R 29/00

Značky: prístroj, výbojov, fáze, meranie, čiastkových, bezkontaktné

Text:

...polperiódach podľa požiadavky. Indikácia výsledku je v číslicovej forme priamo v- časovom vyjadrení. Súčasťou prístroja je aj kvalitatívna okustická indikácia výbojovej činnosti.Na priloženom výkrese je bloková schéma prístroja na bezkontaktné meranie fáze čiastkových výbojov.Prístroj podľa vynálezu pozostáva z prijímača 1 čiastkových výbojov pripojeného na nízkotrekvenčoý zosilňovač 2, ktorý je pripojený na akustický indikátor 13. Prijímač 1...

Zariadenie na bezkontaktné snímanie priemeru navíjaného alebo rozvíjaného svitku pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: 214462

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kováč Ján, Černoch Stanislav

Značky: pásu, bezkontaktné, zariadenie, svitku, priemeru, rozvíjaného, navíjaného, snímanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na bezkontaktné snímanie priemeru navíjaného alebo rozvíjaného svitku pásu vyznačujúce sa tým, že na spoločnom držiaku (5) nad povrchom zvitku a rovnobežne s jeho osou sú oproti sebe umiestnené svetelný zdroj (2) a nastaviteľné svetelné čidlo (3).