Patenty so značkou «bezkolektorový»

Bezkolektorový repulsní elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 216605

Dátum: 01.10.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Značky: elektromotor, bezkolektorový, repulsní

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkolektorový repulzní elektromotor, se standartním vinutím statoru i kotvy, vyznačený tím, že vývody cívek kotevního vinutí (1), jsou připojeny na výkonové tyristory (2, 3), jejichž druhé vývody jsou připojeny ke zkratovacím kroužkům (11), a kde ve vložce pláště statoru (13) jsou v ose kartáčů umístěna jádra (9), s primárními cívkami (10) řízení, pro pravotočivý běh a jádra (14) s primárními cívkami (15) řízení pro levotočivý běh kde pak na...

Bezkolektorový elektromotor se sériovou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217626

Dátum: 15.09.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Značky: sériovou, charakteristikou, bezkolektorový, elektromotor

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkolektorový elektromotor se sériovou charakteristikou, vyznačený tím, že statorové sekce vinutí (1, 2, 3) jsou připojeny přes výkonové tyristory (6, 7, 8) ke svorkám napájecího napětí, kde v čele motoru (9) je pevně uchyceno jádro (10) primárního obvodu buzení opatřené vinutím primární cívky (11), proti kterému je na hřídeli kotvy (16) upevněno protilehlé jádro (12) opatřené vinutím sekundární cívky (13), ke kterému jsou přes polovodičový...

Bezkolektorový elektromotor s derivační charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217625

Dátum: 15.09.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Značky: bezkolektorový, charakteristikou, derivační, elektromotor

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkolektorový elektromotor s derivační charakteristikou, vyznačený tím, že statorové sekce vinutí (1, 2, 3) jsou připojeny přes výkonové tyristory (6, 7, 8) k svorkám napájecího napětí, kde v čele motoru (9) je pevně uchyceno jádro (10) primárního obvodu buzení, opatřené vinutím primární cívky (11), proti kterému je na hřídeli kotvy (16) upevněno protilehlé jádro (12), opatřené vinutím sekundární cívky (13), ke kterému jsou přes polovodičový...

Bezkolektorový elektromotor s kompaudní charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 217270

Dátum: 15.07.1984

Autor: Řezníček Mojmír

Značky: elektromotor, charakteristikou, kompaudní, bezkolektorový

Zhrnutie / Anotácia:

Bezkolektorový elektromotor s kompaudní charakteristikou, vyznačený tím, že statorové sekce vinutí /1, 2, 3/ jsou připojeny přes výkonové tyristory /6, 7, 8/ ke svorkám napájecího napětí, kde v čele motoru /9/ je pevně uchyceno jádro /10/ primárního seriového dobuzování, opatřené vinutím primární cívky /11/ seriového dobuzování a kde v prostoru mezikruží v témže čele motoru /9/ je pevně uchyceno i jádro /41/ primárního obvodu derivačního...