Patenty so značkou «betónový»

Forma a spôsob na výrobu betónového stĺpa, betónový stĺp vyrobený týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6741

Dátum: 02.04.2014

Autor: Horváth Tibor

MPK: B28B 7/00, B28B 7/20

Značky: spôsobom, vyrobený, výrobu, betónový, betonového, forma, týmto, stĺpa, spôsob, stĺp

Text:

...pripojením príložnej časti formy. Na obr. 6 je axonometrický pohľad na detail čela formy s pripevňovacími prvkami V zmontovanej polohe. Na obrázku 7 je pohľad na prierez betónovej dosky s vystužovacím náliatkom.V tomto príklade podľa obrázkov l až 3 a 6 je opísaný priebežný betónový stĺp j, ktorý má dve pozdĺžne U drážky z vo vzájomne protiľahlej polohe, je teda určený na vedenie betónových alebo prípadne aj iných doskových výplní po...

Ochranná pätka pre betónový segment veže veternej elektrárne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20822

Dátum: 25.07.2011

Autor: Albrechts Harald

MPK: B60P 7/16, B60P 7/08, B65D 25/00...

Značky: veternej, segment, elektrárne, ochranná, betónový, pätka, veže

Text:

...pätky vlepená gumová vrstva alebo protišmyková jednotka(protišmyková rohož). Ako ďalšie Zdokonalenie ana ochranu proti zošmyknutiu nielen segmentu sekcie veže na pätke, ale aj celého nákladu na prepravnom podklade môže byť gumovou vrstvou opatrená celá pätka. Toto je dotiaľ dôležité, keďže pätka nemôže zachytiťstrihové sily, ktoré vznikajú pri horizontálnom pohybe ťažkých segmentov sekcie veže.Pogumovanie, podľa skúsenosti, zaisťuje...

Betónový dielec s plastovou doskou na jeho spodnej strane

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17922

Dátum: 11.03.2011

Autori: Achler Rainer Ernst-günter, Gärlich Hermann

MPK: E01B 9/68, E01B 1/00, E01B 3/46...

Značky: spodnej, plastovou, straně, dielec, betónový, doskou

Text:

...na výrobu betónového dielca s plastovou doskou resp. betónového podvalu so spodným plastovým obložením ako mechanickéspojenie medzi týmito obidvomi prvkami použitá vláknitá vrstva snáhodne orientovanými vláknami obsahujúca špeciálne vlákna, takže sa konce vlákien v dôsledku hydratačného sania betónu pri jeho tuhnutí dostávajú do kapilárnych pórov a/alebo pórov gélu betónu a v stuhnutom stave betónu sú v tomto betóne držané. Pritom môže byť...

Betónový žľab

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4418

Dátum: 06.04.2006

Autor: Fuchs Johann

MPK: H02G 9/00, H02G 3/04

Značky: žľab, betónový

Text:

...žliabok alebo aj viac než dva žliabky v dne 3 žľabu a/alebo prípadne aj v stene 4 žľabu.Obr. 3 znázorňuje štyri do štvrťkruhu zostavené betónové žľaby. V tomto usporiadaní je uhol medzi rozdeleným žľabom 2 a kolmicami 6 15 °. Namiesto len dvoch žliabkov môže byt vytvorených aj viac žliabkov s ľubovoľnými uhlami sklonu, pričom samozrejme sú príslušné uhly sklonudvoch v koncových oblastiach protiľahlých žliabkov rovnako veľké. Pracovník, ktorý...

Betónový dlažbový prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4406

Dátum: 02.03.2006

Autor: Sabo Pavol

MPK: E04C 2/30, E04F 15/08

Značky: dlažbový, betónový, prvok

Text:

...sa na mieru odreže a prilepí ako posledný rad dlažby, pričom odkvapová sekcia sa nachádza voľne ako previs v presahu cez okraj obkladanej plochy. Stekanie dažďovej vody po dlažbe je súvislé, neprerušované spojmi s klampiarskymi časťami a na konci betónového dlažbového prvku voda riadené odkvapne nadol. Použitím betónového dlažbového prvku sa odstraňujú problémy spojené s napojením odkvapového plechu s exteriérovou plochou.V rohoch obkladaných...

Kotva na zaliatie do betónového stavebného dielca a betónový stavebný dielec s takouto kotvou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14567

Dátum: 24.02.2006

Autor: Kintscher Matthias

MPK: E04B 1/41

Značky: kotva, stavebného, zaliatie, dielca, betonového, betónový, takouto, kotvou, dielec, stavebný

Text:

...nachádza v blízkosti dolného povrchu základovej dosky, môžu byť na jednej strane prenesené vertikálne, smerom dohora pôsobiace,ťahové sily vo veľkom rozsahu. Nad kotvou je totiž k dispozícii materiál vo forme vytvrdnutého betónu s dostatočnou hrúbkou, do ktorej môžu byť sily prenesené. Keď sa ale smer (pôsobenia) sily obráti, inými slovami, na kotvu je aplikovaný vertikálny, smerom dole orientovaný tlak, sa kotva ľahko stlačí z dôvodu malej...

Prefabrikovaný betónový prvok staníc katódovej ochrany

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4200

Dátum: 01.07.2005

Autor: Kalis Pavel

MPK: E04H 12/12, C23F 13/00

Značky: prvok, prefabrikovaný, stanic, betónový, katódovej, ochrany

Text:

...dvierok.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom obr. l znázorňuje prefabrikovaný betónový prvok stanic katódovej ochrany podľa technického riešenia, obr. 2 znázorňuje betónový prvok po spojení betónového stĺpu a betónovej hlavice, obr. 3 znázorňuje možnost vyrobenia betónového prvku v celostí bez potreby spájania betónového stĺpu a betónovej hlavice, obr. 4 znázorňuje starý stav a...

Betónový dlažbový kameň

Načítavanie...

Číslo patentu: 284309

Dátum: 06.12.2004

Autor: Scheiwiller René

MPK: E01C 5/06

Značky: dlažbový, betónový, kamen

Zhrnutie / Anotácia:

Betónový dlažbový kameň na výrobu kruhových a/alebo pozdĺžnych konfigurácií pri dláždení záhrad, ciest alebo podobne, pričom bočné steny (9) kameňa (1 až 8) s pôdorysom obdĺžnika, štvorca a/alebo kruhového výseku, sú vytvorené ako vyklenuté steny (9) a horný povrch (10) kameňa (1 až 8) je z väčšej časti rovinný. Na styčných vyklenutých stenách (9) kameňa (1 až 8) sú vytvorené ďalšie steny (17), ktoré sa smerom k okraju zvyšujú a ktoré sú vždy...

Betónový podval s vodiacimi platňami pre pätu koľajnice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5186

Dátum: 11.07.2003

Autor: Kowalski Martin

MPK: E01B 3/00

Značky: platňami, kolajnice, betónový, vodiacimi, pätu, podval

Text:

...medzi dvoma vysoko vytiahnutými ramenami 1 betónovéhotelesa g podvalu, ktorá popri rovinnom strednom úseku vykazuje dva bočne priečne k podvalu prebiehajúce hlboké ž|iabky 3, ktoré slúžia na vloženie výstupkov Q rebrového tvaru uhlových vodiacich platni Q. Tieto uhlové vodiace platne § priliehajú bočne k päte z koľajnice § a opierajú sa na druhej strane o ramená 1 betónového te|esa. Na úložnej oblasti g je na vysoko pružné uloženie...

Betónový stenový element

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5281

Dátum: 05.08.2002

Autori: Barnas Alexander, Redlberger Alfred, Spitzer Franz

MPK: E01F 15/02

Značky: stěnový, betónový, element

Text:

...dĺžkou medzi podperným elementom a betónovým stenovým elementom a že na nastavenie betónových stenových elementov na podklade bez jeho poškodenia obsahujú podperné elementy držiaky pre úložnéTým vznikne tá výhoda, že deformačný element sa môžedostatočne daleko zdeformovat aj pri veľkom zatažení, takženedôjde na výpadok funkcie deformačného elementu. Tým sa zaručí, že podperný element zostane V okrajovej oblastispojený s betónovým stenovým...

Betónový alebo železobetónový dielec s aspoň jednou dutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2109

Dátum: 13.04.1999

Autori: Kamrla Jozef, Szabó Imrich

MPK: E04B 2/42, E04C 1/40

Značky: železobetonový, jednou, dielec, aspoň, dutinou, betónový

Text:

...vložiek voči tlaku betónovej zmesi pri výrobe dielca môžu byť do vložiek upevnené prepážky.K hlavným výhodám dielcov s dutinami podľa technického riešenia, patrí napríklad zníženie požiadaviek na rovnorodosť betónovej zmesi, vyššia variabilnosť tvarov dutín pri nízkej energetickej náročnosti. Ďalej je to zvýšenie efektívnostivýroby, jednoduchosť spôsobu výroby a nenáročnosť na strojnéPrehľad obrázkov na výkresochNa priložených obrázkoch sú...

Předpjatý betonový segmentový most se spřaženou monolitickou deskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239853

Dátum: 01.07.1987

Autori: Lukáe Juraj, Kotous Václav, Kueera Stanislav, Patoeka Jan

MPK: E01D 7/02

Značky: deskou, segmentový, monolitickou, předpjatý, betónový, spřaženou

Text:

...znázorněn na přiloženém výkresu, kde obr. l je příčný řez v poli, obr. 2 je podélný řez konoovou částí pole a obr. 3 je axonometrický pohled na vnitřní segment.Předpjatý betonový segmentovy most se spřaženou monolitickou deskou podle vynálezu je vytvořen nepř. tak, že jeho mostní pole je sestaveno z vnitřních segmentů l, přechodových segmentu Q a koncových segmentu Q. Vnitřní segment l má tvar nahoru otevřeného koryta vyztuženého...

Prefabrikovaný betonový velkodutinový dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 237567

Dátum: 15.01.1987

Autori: Průša Václav, Němeček Václav, Hanuš Jiří, Slovák Miroslav, Hlaváček Václav

MPK: E04C 2/34

Značky: dílec, velkodutinový, betónový, prefabrikovaný

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaný betonový velkodutinový dílec je tvořen dvěma díly, které jsou nerozebiratelně spojeny svarem. Jeden z dílů je opatřen vystupujícím prvkem, který je přihnut ke styčné nebo obvodové ploše druhého dílce. Oba díly mohou být opatřeny vystupujícími spojovacími prvky, které k sobě přiléhají nebo jejich obvodové plochy obsahují spojovací prvky, pomocí nichž jsou díly propojeny. Spojovací prvky mohou tvořit destičky, které jsou vzájemně...

Betonový dílec

Načítavanie...

Číslo patentu: 231350

Dátum: 15.05.1986

Autori: Skoumal Vlastimil, Bräuer Josef, Štěrba Alain, Průša Václav

MPK: E04G 21/14

Značky: betónový, dílec

Zhrnutie / Anotácia:

Betonový dílec, opatřený alespoň dvěma kapsami, souměrný ke svislé rovině kolmé na osu dílce, vyznačený tím, že kapsa /7/ obsahuje alespoň jednu závěsnou plochu /8/se středem /9/, přičemž osa /11/ normál /10/, procházejících středy /9/ závěsných ploch /8/, svírá úhel /12/ v rozmezí od 10 do 40°C s přímkou /13/, procházející průsečníky /14/ os /11/ normál /10/ s boky /4/ dílce /1/ v těch kapsách /7/, jejichž středy leží v rovině /15/ kolmé na...

Prefabrikovaný betónový obrubník

Načítavanie...

Číslo patentu: 225709

Dátum: 15.10.1985

Autor: Miklánek Ján

Značky: betónový, prefabrikovaný, obrubník

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaný betónový obrubník z vystuženého betónu doskovitého tvaru s čiastočným výklenkom v jednom konci a odpovedajúcim výčnelkom v druhom konci obrubníka vyznačujúci sa tým, že konce obrubníka sú ukončené vertikálnymi šikmými plochami (1), rozpolujúcimi vnútorný uhol stykovaných obrubníkov ohradenia na polovicu, pričom situovanie výklenku (2) je v jednej z nich a situovanie výčnelku (3) je v druhej tak, že nepresahujú celkové rozmery...

Prefabrikovaný betónový obrubník

Načítavanie...

Číslo patentu: 225554

Dátum: 30.09.1985

Autor: Miklánek Ján

Značky: prefabrikovaný, betónový, obrubník

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaný betónový obrubník, vytvorený ako velkorozmerový betónový prefabrikát, vyznačujúci sa tým, že priečny profil je trojramenný, geometricky zostavený z vertikálneho ramena (1) tvaru rovnoramenného lichobežníka so širšou spodnou základňou a dvoch horizontálnych ramien (2) tvaru pravouhlého lichobežníka, votknutých v úrovni spodnej základne vertikálneho ramena tak, že dlhšími základňami sa vzájomne dotýkajú na vertikálnej osi ramena...

Prefabrikovaný betónový obrubník

Načítavanie...

Číslo patentu: 214388

Dátum: 01.06.1984

Autor: Miklánek Ján

Značky: prefabrikovaný, betónový, obrubník

Zhrnutie / Anotácia:

Prefabrikovaný betónový obrubník. Odbor stavebníctva dopravného staviteľstva, mestských komunikácií a prefabrikácie. Rieši sa vhodný priečny profil a tvar prefabrikátu umožňujúci spriemyselnenie od výroby, cez dopravu a manipuláciu až po osadzovanie. Prefabrikát podľa vynálezu je v priečnom profile dvojramenný s prípadným pozdĺžnym vystužením. Má priečne hmoždinkové vyústenia v horizontálnom ramene smerom nadol. Vynález je využiteľný v...