Patenty so značkou «betonová»

Polymérová betónová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7329

Dátum: 07.01.2016

Autori: Wienhold Uwe, Welzel Patrick

MPK: C04B 26/02, C04B 26/18, C04B 26/06...

Značky: polymérová, betonová

Text:

...objemu. Nenasýtený polyester obsahuje nenasýtené skupiny v základnom polymérovom reťazci, ktoré kopolymerizujú s monomérmi styrolu, a tak vytvárajú stabilnú polymému sieť. Na zabezpečenie procesu vytvrdzovania polymérbetónu sa pridajú k zmesi komponenty, ktoré pozostávajú z rozličných urýchľovačov a tvrdiacich prísad, ktoré tvoria radikály.Polymérová betónová zmes je tvorená 10 obj. dielmi spojiva, 7,15 obj. dielmi kremennej múčky, 27...

Bodovo podopieraná prefabrikovaná alebo plochá betónová stropná konštrukcia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18018

Dátum: 13.08.2012

Autori: Bauermeister Ulrich, Furche Johannes

MPK: E04C 5/065, E04C 5/06, E04C 3/294...

Značky: podopieraná, konštrukcia, bodovo, prefabrikovaná, betonová, plocha, stropná

Text:

...ato, že pomocou takýchto priehradových nosníkov sa dajú docieliť vyššie faktory zvýšenia proti prierazu betónových dosiek ako doteraz, čo sa potvrdilo aj praktickými skúškami v porovnaní s priehradovými nosníkmi, napríklad podľa EP 1 070 800 B 1 alebo EP 2 050 887 B 1, bez toho, aby boli dôvody pre toto zlepšenie presne známe.0012 Toto riešenie nie je dosiahnuté len prostredníctvom špeciálnych uhlov aspoň diagonálnej výstuže, ktorá je...

Štruktúrna betónová stena s tepelnou izoláciou a výrobný proces

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20113

Dátum: 23.03.2012

Autori: Zampini Davide, Guerini Alexandre

MPK: C04B 111/00, C04B 111/28, C04B 28/04...

Značky: výrobny, betonová, izoláciou, štruktúrna, stěna, proces, tepelnou

Text:

...povahy obsahujúcich iba minerálne kameniva alebo vzduch, bez požiadavky na dodatočný organicky založený materiál vo forme agregátov alebo nepretrži tých vrstiev.0012 Ďalej opísaný konštrukčný systém je vytvorený z aspoň dvoch odlišných betónových vrstiev, ktoré obsahujú aspoň jednu samorozlievaciu betónovú vrstvu, ktorá má rozdielne mechanické a tepelne vodivostné vlastností od druhej betónovej vrstvy, bez pomocí dodatoč ného tepelného...

Betónová a maltová prímes

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12812

Dátum: 27.04.2006

Autori: Zanders Carsten, Jansen-bockting Marion, Dikty Stefan, Izumi Tatsuo

MPK: C04B 24/00, C08F 220/00

Značky: maltová, příměs, betonová

Text:

...typov cementových materiálov. Primárnymi miešacími materiálmi sú portlandský cement a puzolány, zomletá granulovaná vysokopecná troska (vedľajší produkt výroby ocele v oceľových vysokých peciach), popolček0008 Puzolány (pucolany) sú striktne vulkanické tufy typu nachádzajúceho sa blízko Pozzuoli v južnom Taliansku, ktoré V spojeni s vápnont boli používané starovekými Rimanmi V maltách používaných V mnohých ich budovách. V návrhu...

Betónová jazdná dráha pre koľajové vozidlá

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7456

Dátum: 26.11.2005

Autor: Freudenstein Stephan

MPK: E01B 1/00

Značky: dráha, koľajové, vozidla, jazdná, betonová

Text:

...schematické zobrazenia a zobrazujú obrázok 1 pNý príklad uskutočnenia betónovej jazdnej dráhy podľa vynálezu a obrázok 2 druhý príklad uskutočnenia betónovej jazdnej dráhy podľa vynálezu.Obrázok 1 je perspektívne zobrazenie betónovej jazdnej dráhy realizovanej ako pevná jazdná dráha 1. Pevná jazdná dráha 1 obsahuje podložný panel jazdnej dráhy 2, ktorý má v zobrazenom príklade uskutočnenia výšku približne 350 mm. V podložnom paneli...

Betónová zmes s obsahom celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3976

Dátum: 03.11.2004

Autor: Kvocera Pavol

MPK: C04B 24/00, C04B 18/24

Značky: celulózy, obsahom, betonová

Text:

...dielov celulózovej zmesi, pričom celulózová zmes je vytvorená z 90 až 95 objemových dielov buničinových vlákien s vodou a 5 až 10 objemových dielov potravinárskeho škrobu.Buničinové vlákna sa získavajú z roztrhaněho alebo zomletého odpadového papiera, ktorý sa v pripravenej nádobe zaleje vodou v pomere l 1 a nechá sa pôsobiť cca 7 až 24 hodín za občasného premiešavania. Následne sa do pripravenej hmoty pridáva v stanovenom pomere...

Nepriamo predpätá, betónová, strešno-stropná konštrukcia s plochým podhľadom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3748

Dátum: 19.11.2002

Autori: Skendžić Milovan, Šmrček Branko

MPK: E04C 3/20, E04C 3/29, E04B 7/02...

Značky: konštrukcia, plochým, betonová, strešno-stropná, nepriamo, podhľadom, predpätá

Text:

...hodnoty predopnutia bez ohnutia dosky. Avšak keď sa centrálne predopnutie podhľadovej dosky vykoná s malou hodnotou, neovplyvní význanme prehnutie dosky. Na druhej strane, keď sa aplikuje veľká hodnota predpínacej sily, vysoká úroveň stlačenia významne ovplyvní prehnutie podhľadovej dosky. Dôležitým cieľom vynálezu je priniesť účinnejší spôsob predpínania konštrukcií s plochým podhľadom a pritomnespochybnit dvojité predpínanie ako veľmi...

Dvojdielna betónová chránička káblových vedení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2643

Dátum: 12.09.2000

Autor: Holotík Štefan

MPK: E04F 17/08, E04C 1/39

Značky: chránička, betonová, dvojdielna, káblových, vedení

Text:

...voči boćnému aj vertikálnemu posunu. Viacžíabová tvarovka je efektlvnejšia nielen preto, že znižuje počet prvkov, redukuje spotrebu materiálu a zjednodušuje ukladanie. ale aj tým, že zvyšuje tuhost konštrukcie a pevnosť nevystuženeho poklopu jeho viacnásobným podopretim deliacími stenami tvarovky.Na pripojenom obrázku je vaxonometrickom zobrazeni dvojdielna chránička sdvojžľabovou tvarovkou a poklopom v nezmontovanom stave.Dvojdielna...

Inerciálna betónová hmota s výstužou doplnenou radiálnymi spojkami, na nádrže práčok, s ktorými má byť asociovaná

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2418

Dátum: 10.04.2000

Autor: Plazzoli Gianfranco

MPK: D06F 37/02, F16F 7/00, D06F 37/20...

Značky: ktorými, hmota, doplnenou, nádrže, výstužou, inerciálna, radiálnymi, asociovaná, betonová, práčok, spojkami

Text:

...inercíálnej hmoty, ktorása nainštaluje na nádrž rýchle a s nízkymí nákladmi.Ďalším predmetom technického riešenia je definovanie inercíálnej hmoty, ktorá obsahuje prostriedky na jej upevnenie k nádrži, ktoré sú také, aby pri upevnení tvorili elastické predbežné zaťaženie voblasti kontaktu medzi inerciálnou hmotou a oceľou nádrže, aby sa zamedzilo vibračnému klopaniu v čase, ked je práčka pri kritických operačných podmienkach.Tieto a ďalšie...

Betonová distanční vložka

Načítavanie...

Číslo patentu: 273022

Dátum: 12.02.1991

Autor: Semotán Bohumír

MPK: E04C 5/20

Značky: betonová, distanční, vložka

Betónová opevňovacia tvárnica

Načítavanie...

Číslo patentu: 264170

Dátum: 13.06.1989

Autor: Kuderavý Vladimír

MPK: E02B 3/14

Značky: tvárnica, opevňovacia, betonová

Text:

...kamenárov-.Nevýhody týchto opevňovacích prvkov zmierňuje betónová opevňovacia tvárnica pre návodné svahy zemných telies s vysokou intenzitou namáhania. jej podstata spočíva v tom, že je vytvorená vv tvare rotačného parabolnoidu, ktorý je v spodnej časti zrezaný do šesťuholníkovej základne, ktorá vytvára styčné plochy a umožňuje väzbu tvárnic, ako aj vertikálny posun .pri nerovnom podklade. Rýchly odtok vody je zabezpečený styčnými...

Ortogonální betonová úložná konstrukce

Načítavanie...

Číslo patentu: 255903

Dátum: 15.03.1988

Autor: Čížek Pavel

MPK: E04B 1/20

Značky: konstrukce, betonová, úložná, ortogonální

Text:

...sousfav a umožnit uložení horní konstrukce obvyk- 1 eAstěnových systémů, bngovaných nrefąbrikoŕanou,monolitiokou oľnebo kombinovanou technologií, a nřénoàozatíženł do spocní cás-. ti skeletoüé konstrukce so sloúpy, kťeráby umožňovala variabllg ą ní nspořádání s nůznýni rozpony, ýédeni ůodorovnýchutechnologicf Lpŕo bądněni monolitické částr 3 prefabrlkovahýçh prvků, cdstŕanila potřebu podpěrného éystéúu-úyužila pro...

Struskoalkalická betonová směs

Načítavanie...

Číslo patentu: 254525

Dátum: 15.01.1988

Autori: Vařílek Rudolf, Kühnel Egon, Grolig Roman, Brandštetr Jiří

MPK: C04B 7/14, C04B 7/47

Značky: směs, betonová, struskoalkalická

Text:

...vynálezu spočíva v tom, že betonová směs obsahuje vztaženo na 1 mDalším význakem je, že roztok křemičitanu je tvořen vodním sklem sodným a/nebo draselným o silikátovém modulu 0,5 až 3,5 a hustotě 1,05 až 1,4 9/cm 3.Podle vynálezu se množství až do 1 200 kg drtě nebo jiného kameniva nahradí alespoň granulovanou neupravovanou vysokopecní, slévárenskou nebo ocelářskou struskou a/nebo popílkem z tuhých paliv, jehož maximální množství...

Dilatační železobetonová nebo betonová kotva

Načítavanie...

Číslo patentu: 238466

Dátum: 01.10.1987

Autori: Pekárek Zdeněk, Rybáček Miloslav, Augusta Ivo

MPK: E04C 2/46

Značky: kotva, železobetonová, dilatační, betonová

Zhrnutie / Anotácia:

Dilatační železobetonová nebo betonová kotva pro vzájemné spojení betonových nebo železobetonových částí konstrukce, zasahující do spojovaných konstrukčních částí, je tvořena betonovým tělesem, jehož alespoň jedna koncová část je na části svého povrchu obalena poddajnou vrstvou. Betonové těleso může být směrem ke svému konci rozšířeno, mít komole kuželový tvár a být součástí jedne ze spojovaných částí konstrukce. Kotva je vhodná pro výrobu...

Monolitická viacvrstvová betónová stena

Načítavanie...

Číslo patentu: 237856

Dátum: 15.03.1987

Autor: Matunáková Alžbeta

MPK: E04B 2/84

Značky: monolitická, stěna, betonová, viacvrstvová

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je vytvorenie monolitickej viacvrstvovej betónovej steny, spĺňajúcej súčasne požiadavky statické, tepelnoizolačné a vodoizolačné, v jednom pracovnom zábere naraz priamo na stavbe. Uvedeného účelu sa dosiahne zabudovaním tepelnoizolačnej vrstvy medzi betónovú vrstvu nosnú a betónovú vrstvu vodoizolačnú, ktorých vzájomné statické spolupôsobenie zabezpečujú spojovacou výstužou vystužené prepojovacie betónové mostíky. Konštrukčné...

Betonová směs pro výrobu mrazuvzdorných obrubníků a krajníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 219462

Dátum: 15.08.1985

Autori: Řihánek Stanislav, Vrbecký Jan

Značky: krajníků, betonová, obrubníků, mrazuvzdorných, směs, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Betonová směs je určena pro výrobu mrazuvzdorných obrubníků a krajníků. Tato směs obsahuje jako provzdušňovací přísadu umělé porézní kamenivo s otevřeným povrchem, například agloporit, v množství 5 až 85 objemových procent.

Rychle tuhnoucí betonová směs tekuté konzistence

Načítavanie...

Číslo patentu: 217017

Dátum: 01.07.1984

Autor: Štepita Matej

Značky: konzistence, směs, tuhnoucí, tekuté, rychle, betonová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rychle tuhnoucí betonové směsi tekuté konzistence sestávající z cementu, plniv, modifikačních přísad upravujících vlastnosti pojiv, případně z vodních disperzí makromolekulárních látek, u které se tokové vlastnosti docilují kombinací polyvinylalkoholu a regulace tuhnutí pojiva trietanolaminem. Vynálezu se může s výhodou použít na zhotovení samonivelačních podlah, na výrobu pohledových betonů, nebo na zhotovení prvků s členitým...