Patenty so značkou «benzylpenicilínu»

Spôsob spracovania kvapalného odpadu po výrobe draselných solí benzylpenicilínu a fenoxymetylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 277722

Dátum: 12.11.1991

Autori: Lakomčík Peter, Mazáň Štefan, Dvořáčková Ľudmila, Bobáľ Miloš, Gažo Marián, Košč Pavel

MPK: C02F 3/00, C02F 1/00

Značky: fenoxymetylpenicilínu, spracovania, benzylpenicilínu, kvapalného, výrobe, spôsob, draselných, solí, odpadů

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zlepšeného spracovania kvapalného odpadu po výrobe draselných solí benzylpenicilínu a fenoxymetylpenicilínu, keď sa úpravou matečných lúhov kyselinou fosforečnou za prítomnosti acetónu získa kryštalický dihydrogénfosforečnan draselný. Po jeho odseparovaní sa úpravou hodnoty pH matečných lúhov hydroxidom alebo hydrogénuhličitanom sodným získa ochladením trihydrát octanu sodného. Použitý acetón sa zregeneruje destiláciou. Získaný...

Sposob izolácie čistého fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259364

Dátum: 17.10.1988

Autori: Daučík Adam, Jakubčová Mária, Bučko Michal, Grelnetová Júlia, Mazáň Štefan

MPK: C12P 37/00

Značky: benzylpenicilínu, čistého, fenoxymetylpenicilínu, spôsob, izolácie

Text:

...má .nízku priepustnost. Tieto faktory výrazne ovplyvňujú izoláciu čistého penicilínu. .Bolo zisteně,- že aplikáciou koagulantu, s výhodou síranu hlinitého a katiónaktívneho flokulantu derivátu, alebo kopolyméru polyakrylamidu do fermentačnej pôdy, dochádza k účinnému vyvločkovaniu bielkovín a k absorpcii farebných látok na povrch vločiek. Filtrát získaný týmto spôsobom je lepšej kvality pre ďalšie spracovanie, čo priaznivo ovplyvňuje...

Způsob výroby benzylpenicilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258046

Dátum: 15.07.1988

Autori: Heller Ingeborg, Wolleschensky Erhard, Bormann Ernst-joachim, Christner Arnulf, Ruhland Günter

MPK: C12P 37/00

Značky: způsob, výroby, benzylpenicilínu

Text:

...upnMepon.a) Oömue ycnonnn . Hcxonnuw MBTGDHBHOM snnaewcn nxownnusnponanmm Koncepanponanxuñ METCPHBH nucoxonpoyxrunnoro mTaMM 8 Penicillium chrysogenum. K Koncepsnponaxnoúy MRTEPHGHY npuöannnmw 2 Mn nncrnnnnpoaannoň Bonn u nocne noswannoro pasöaanenun no cwenenn l 0 ° muawenem HaHOCHT na nurarenbnym cpey aux cnop .nauewp no l 0 MM 0 opMa nonepxuocru cxnanuawan, c xparepooöpaanu nucrynou, ysxaa öenan Hecnopynupoaasman sena pocra v01 STH...

Spôsob izolácie čistého fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239383

Dátum: 15.06.1987

Autori: Veverka František, Mareš Josef, Didek Miloslav, Faiman Zbyšek

MPK: C12P 37/00

Značky: izolácie, benzylpenicilínu, čistého, fenoxymetylpenicilínu, spôsob

Text:

...v tom, že na extrakciu sa použije zmes 70 až 99,5 obj. 0/0 butylacetátu a 0,5 až 30 obj. 0/0 organického rozpúštĺadla, miešateľného alebo aspoň čiastočne miešatelného s vodou, ako sú. acetón, butanol, etanol.Spôsob podľa vynálezu vychádza z poznatku, že fermentačná pôda oboch penicilĺnov obsahuje okrem balastných látok bielkovinového charakteru a organických solí aj látky s príbuznými fyzikälnochemi(lçýn 1 i vlastnosťami k obom...

Spôsob spracovania vodnej fázy a matečných lúhov pri výrobe fenoxymetylpenicilínu alebo benzylpenicilínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234412

Dátum: 01.03.1987

Autori: Hudec Milan, Kliment Július, Daučík Adam, Srnka Karol, Kostiviar Vladimír

MPK: C12P 37/02

Značky: spracovania, matečných, vodnej, benzylpenicilínu, lúhov, spôsob, výrobe, fenoxymetylpenicilínu, fázy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je spôsob výroby síranu draselného a kyseliny octovej z vodnej fáhy, vznikajúcej pri izolácii fenoxymetylpenicilínu alebo bonzylpenicilínu po vyzrážaní draselných solí uvedených penicilínov z organického rozpúšťadla, hlavne butylacetátu, vodným roztokom octanu raselného, po oddelení vodnej fázy od organickej alebo z matečných lúhov, vznikajúcich po rekryštalizácii draselných solí penicilínov z vodného roztoku. Pre izoláciu...