Patenty so značkou «benzinu»

Spôsob prevencie oxidačného odbúravania benzínu, kompozícia stabilizovaná proti oxidačnému odbúravaniu a proti tvorbe živice alebo nežiaducich usadenín a použitie synergickej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 284713

Dátum: 31.08.2005

Autori: Broadhurst Geoffrey William, Venkatadri Ramraj, Odorisio Paul Angelo, Gande Matthew Edward

MPK: C10L 1/14, C10L 10/00, C10L 1/22...

Značky: benzinu, spôsob, prevencie, tvorbě, odbúravaniu, kompozícia, synergickej, usadenín, stabilizovaná, odbúravania, použitie, oxidačného, zmesí, proti, oxidačnému, živice, nežiadúcich

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob prevencie oxidačného odbúravania a tvorby živice alebo usadeniny, pri ktorom sa k benzínu pridá účinné stabilizujúce množstvo synergickej zmesi alifatickej nitroxidovej zlúčeniny a aromatického amínu alebo fenolového antioxidantu alebo zmesi aromatického amínu a fenolového antioxidantu. Ďalej sa opisuje kompozícia stabilizovaná uvedeným spôsobom a použitie synergickej zmesi.

Spôsob na terminálové miešanie benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11397

Dátum: 17.12.2004

Autori: Schubert Adam, Wolf Leslie

MPK: C10L 1/02, C10L 1/06

Značky: miešanie, benzinu, terminálové, spôsob

Text:

...sa v termináli vyrába benzín alebo BOB so zvýšeným oktánovým číslom zo zameniteíneho normálneho benzínu alebo BOB stanovenim nominálnych hodnôt parametrov požadovanej prchavosti zameniteľného normálneho benzínu alebo BOB a potom prípravou vysokooktánovej terminálovej zmesnej suroviny, ktora má parametre prchavosti taká, že ked sa mieša so zameniteľným normálnym benzlnom alebo BOB s nomináíne požadovanými parametrami prchavosti, poskytuje...

Zariadenie na úsporu benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2985

Dátum: 08.10.2001

Autor: Kuderjavý Peter

MPK: B60R 16/02

Značky: úsporu, benzinu, zariadenie

Text:

...g je použitá usmerňovacia dióda m. Rezistory 25 až Q sú rovnakej hodnoty. Žlté svetelné diódy 23 a a, zelené svetelné diódy I 31 a § 32 a červené svetelné diódy Q a 34 majú rovnakú hodnotu.Na obr.2 sú zobrazené vývody rozdeľovač 1, záporný pól Q, poloha 37 a Q podvojných prepínačov g a §§, žltá svetelná dióda 23 a 24, elektromagnetický ventil 15, zelená svetelná dióda Q a az, záporný pól 42, červená svetelná dióda §§ a 35,poloha 36 a...

Sposob výroby motorového benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260313

Dátum: 15.12.1998

Autori: Křižka Pavel, Braunsteiner Michal, Lukačovičová Yveta, Kopernický Ivan, Klempa Vladimír, Fehér Pavol, Bučko Miloš, Šimko Karol, Bratský Daniel

MPK: C10G 59/06

Značky: motorového, spôsob, výroby, benzinu

Text:

...pričom frakcía P má bod varu do 75 °C, frakcie R 1 má destila-čzné rozmedzíe od 60 C do 100 °C, frakcia Q má destilačné rozmedzie od 90 C do 125 °C, frakcie R 2 má destilačné rozmedzie od 110 °C do 170 °C a frakciía X má začiatok bodu varu od 145 °C do 165 °C. Frakcie R 1 a R 2 sa zvyčajne používajú na iné účely než nia výrobu motorového benzínu, avšak v prípade ich bi-lančného prebytku sú výhodnými komponentami motorových benzíntov podľa...

Prostriedok pre umiestnenie informácie na palivovú trysku zariadenia k dávkovaniu benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279638

Dátum: 06.08.1997

Autor: Alvern Stein

MPK: G09F 23/02, G09F 3/08

Značky: trysku, prostriedok, dávkovaniu, benzinu, umiestnenie, zariadenia, palivovú, informácie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na umiestenie informácie alebo inzercie (1) na plniacu pištoľ (2) palivového čerpadla s úložným telesom (3) a najmenej jednou zobrazovacou plochou (4) na umiestenie informácie alebo inzercie na vrchnú časť uvedenej pištole. Úložné teleso (3) je predĺžené v pozdĺžnom smere na vrchnej časti pištole a obsahuje upínaciu zložku (5), ktorá je pripevnená okolo celej alebo hornej časti uvedenej pištole a/alebo pištoľovej hubice. V...

Zariadenie na získavanie tetrachlóretylénu alebo benzínu alebo acetónu adsorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1119

Dátum: 03.04.1996

Autori: Hutman Stanislav, Davala Michal, Hrabčák Peter

MPK: B01D 53/18

Značky: tetrachlóretylénu, adsorpciou, benzinu, zariadenie, acetónu, získavanie

Text:

...kvapalina steká do rozdelovacej nádoby kde dochádza k oddeleníu vodnej aorganickej vrstvy a vzduch zbavený podstatnej časti vodnejpary prúdi do atmosféry. Zariadenie obsahujúce adsorbér takto pripojený ku zdroju znečistenia a ostatným pomocným médiam nemá negatívny vplyv na životné prostredie. Podstatutechn.riešenia ilustrujú nasledujúce príklady uskutočnenia.z Technické riešenie bude možné využívať pri spätnom získavaní organických...

Zapojení obvodu průběžné kontroly poměru benzínu a oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 269738

Dátum: 14.05.1990

Autori: Pech Jaromír, Švéda Miroslav, Dolek Jiří

MPK: G01F 11/00

Značky: zapojení, poměru, benzinu, průběžné, obvodů, kontroly, oleje

Text:

...oleje ve vydávané směsi podle vynálezu.stavítelnáho čítače 2 a s druhým vstupom výpočetní a zobrazovací jednotky 3.Príkladná, na pčíloženém výkrese znázornená zapojení podle vynálezu je tvořeno reverzibilním čítačem l, spojeným svým prvním vstupem s výstupem ínkrementálního snímače g prštoku oleje, svým výstupem s prvnín vstupem výpočetní a zobrazovací jednotky 2, svým druhým vstupem s výstupom ínicíalizačního obvodu 5 a svým tretím vstupem s...

Spôsob spracovania benzínu na nízkomolekulové alkény a vysokooktánové zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: 269592

Dátum: 11.04.1990

Autori: Tesař Ilja, Hlinšťák Karol, Maňák Jiří, Bajús Martin

MPK: C10G 9/14

Značky: spôsob, benzinu, nízkomolekulové, vysokooktanové, zložky, alkény, spracovania

Text:

...(VM) resp. 90 (lll) a po pridaní 0,839 g Ph/l sa zväčší na 104 (W) resp. 107 (Iní). Rovnorefazový pentán má oktánové číslo 62 (VI) resp. 61 (ma) a po pridaní 0,839 s Ph/l sa zväčší na 85 (VII) resp. 84 (IM) (A 0 ČSSR 227556). Napriek tomu sa v súčasnosti metylbután pyrolyzuje spôlu s primárnym benzínom, pričom jeho rozklad na etylén je nevýrazný. Pritom ide o velmi cenný komponent v hľadiska oktánového čísla. Prítomnoeťou metylbutánu vo...

Katalyzátor pro reformování těžkých benzinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262895

Dátum: 11.04.1989

Autori: Rosenthal Jakub, Janáček Leoš, Švajgl Oldřich

MPK: B01J 21/04, B01J 23/64, C10G 35/09...

Značky: katalyzátor, reformování, benzinu, těžkých

Text:

...stavu. Katalyzátor má anižený opsah platiny i pro reformování alkanických surovín, které se obtížně reformuji a vedle zvýšené koncentrace rhenia obsahuje případně účinný aktivátor dehydrocyklizačních reakcí - iridiumr Nevú.kata 1 vzátor se vyznačuje vysoce čistým nosičema ktorí jąhaxnmvověn zaysenxmobeahem chloru proti obvyklým způsobům s obsahem 07 až0.9 hmot. a dále etabilizujicim titandioxidem, který výhodně přichází ze suroviny -...

Způsob reformování směsí těžkých alkalických a cyklanických benzinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 261748

Dátum: 10.02.1989

Autori: Švajgl Oldřich, Rosenthal Jakub, Janáček Leoš

MPK: C10G 35/09

Značky: cyklanických, reformování, těžkých, způsob, směsi, benzinu, alkalických

Text:

...štepení výševroucích ropných frakcí a obsahují 40 až 80 obj. cyklohexanů z obsahu všech cyklanů a benzíny maji bod varu mezi nejméně 70 nejvýše 205 °C.Proti dosavadním způsobům reřormování benzinů rozšiřuje způsob podle vynálezu reformování s těmito katalyzátory na~ reformování na kombinaci dvou typů katalyzátorů a pro výšenaftenické suroviny zvláště při vyšších tlacích. vynález se hodí pro zdokonalané využití starších jednotek pro...

Způsob výroby benzenu katalytickou hydrodealkylací pyrolyzního benzinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253776

Dátum: 17.12.1987

Autori: Lederer Jaromír, Krupička Michael, Soldát Miloslav, Schöngut Jiří

MPK: C07C 15/04

Značky: katalytickou, benzenu, způsob, pyrolýzního, výroby, hydrodealkylací, benzinu

Text:

...bylo totiž zjištěno, že hlavními zdroji tvorby koksových úsad jsou zejména těžší uhlovodíky aromatické povahy, jako např. naftalen nebo difenyl. Tyto uhlovodíky se za podmínek katalytické hydrodealkylace štěpí na plynné produkty a koks. Zvyšuje se tak jednak spotřeba vodiku a energie, jednak je tím zkracována životnost katalyzátoru.Produkce benzenu z těchto uhlovodíkú je minimální. Je-li požadován maximální výtěžekbenzenu, postačí vracet...

Způsob zpracování dehtového rektisolového benzinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243166

Dátum: 15.07.1987

Autori: Lexa Jioí, Hejma Jioí, Petrák Igor, Mareš Ludik, Hybeš Miroslav

MPK: C10G 49/06

Značky: rektisolového, zpracování, způsob, dehtového, benzinu

Text:

...10 90, výhodné v poměru 3 97 až 6 94 na katalyzátoru obsahujícím jako aktivní složku vzácné kovy VIII. skupiny periodické soustavy, zvláště paládium, nsnesené na aktivním oxidu hlinitém, při teplotách 50 až 200 °C, tlaku 2 až 6 MPa, přičemž se 80 až 95 S kapalného produktu selektivní hydrogenace recykluje a část suroviny, 20 až 5 1, se podrohí destilací a získá se z ní koncentrát aromátů C 5 až CB, který se katalyticky štěpí na benzen....

Způsob výroby dicyklopentadienu jako vedlejšího produktu při zpracování pyrolýzního benzinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240664

Dátum: 01.06.1987

Autori: Teetz Volker, Garcia Georges, Geiger Rolf

MPK: C07C 2/38

Značky: dicyklopentadienu, vedlejšího, pyrolýzního, způsob, výroby, benzinu, produktů, zpracování

Text:

...nebo a kyselinou malcínovou jako kyselina 5-norbornen-2,3-díkarbonová nebo její anhydrid. V této formě se používá k výrobě plastifíkátů, změkčovadel, nenasycených polyesterových a alkydových pryskyříc, cyklopentan tetrakarbonové kyseliny atd.Přítomnost cyklopentadianu v pyro 1 ýuü.pentanové frakci určené k výrobě izoprénu je nežádoucí z celé řady důvodů. Pyrolýzní pentanová frakce se ke zpracování na izoprén často přepravuje na velké...

Způsob výroby vysokooktanové komponenty motorového benzinu ze surovin pocházejících z tepelné přeměny uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234404

Dátum: 01.03.1987

Autori: Kadlec Vlastimil, Smrž Zdeněk, Goppoldová Miluše, Škácha Vladimír, Vitvar Milan

MPK: C10G 45/08

Značky: tepelně, výroby, pocházejících, přeměny, surovin, motorového, způsob, benzinu, komponenty, vysokooktanové, uhlí

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby vysokooktanové komponenty motorového benzinu ze surovin pocházejících z tepelné přeměny uhlí, při němž se destiláty z tepelné přeměny uhlí destilující do 200 °C hydrogenují s přídavkem oxidačního inhibitoru na hydrorafinačních katalyzátorech, jejichž aktivními složkami jsou kobalt-molybden nikl a wolfram v různých kombinacích na alumině nebo aluminosilikátu při prostorovém zatížení katalyzátoru 0,3 až 3 m3 h-1 m-3 v přítomnosti...

Spôsob spracovania primárneho benzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227556

Dátum: 01.06.1986

Autori: Bučko Miloš, Maňák Jiří, Bajús Martin, Baxa Jozef, Hlinšťák Karol, Tesař Ilja

Značky: spôsob, primárneho, benzinu, spracovania

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob spracovania primárneho benzínu na olefíny vyznačujúci sa tým, že sa z primárneho benzínu oddelí pentánová frakcia s teplotou varu 28 až 65°C s profilujúcim zastúpením n-a izopentánu, z ktorej sa oddelí izopentán a zvyšok obsahujúci prevážne n-pentán sa podrobí pyrolýze samotný alebo v zmesi s ľahkými uhľovodíkmi C3, C4 alebo s destilačným zbytkom z primárneho benzínu po oddelení pentánovej frakcie.

Způsob zpracování pyrolýzního benzinu vznikajícího jako vedlejší produkt pyrolýzy uhlovodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 226142

Dátum: 15.04.1986

Autori: Navara Milan, Zelenka Jan, Nájemník Jiří

Značky: zpracování, vedlejší, vznikajícího, benzinu, produkt, pyrolýzy, pyrolýzního, způsob, uhlovodíku

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování pyrolýzního benzinu, vznikajícího jako vedlejší produkt pyrolýzy uhlovodíků hydrodealkylací alkylaromátů na benzen vysoké čistoty a současně hydrokrakováním obsažených nearomátů na nasycené C1 až C4 uhlovodíky, zejména etan, vhodné jako surovina pro pyrolýzu, při teplotách 570 až 650 °C a tlaku 5,0 až 6,5 MPa na katalyzátoru, jehož aktivní složkou je kysličník chromitý na alumině a za přítomnosti plynu s obsahem vodíku,...

Způsob přípravy alkoholů s 2 až 4 atomy uhlíku v kvalitě potřebné pro přidávání do benzinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 221292

Dátum: 15.01.1986

Autori: Floris Telemaco, Ancillotti Francesco, Pescarollo Ermanno

Značky: kvalitě, potřebné, přidávání, přípravy, atomy, uhlíku, alkoholů, způsob, benzinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy alkoholů s 2 až 4 atomy uhlíku v kvalitě potřebné pro přidávání do benzinu, ze směsi obsahující tyto alkoholy a vodu, při kterém se taková vodná směs zpracovává isobutenem v přítomnosti ionexové pryskyřice kyselého charakteru, jakož to kyselého katalyzátoru, při teplotě 40 až 90 °C a při prostorové rychlosti 5 až 25 litrů nástřiku na litr katalyzátoru za hodinu. Uvedená teplota a prostorová rychlost jsou rozhodujícími faktory...

Trimetalický katalyzátor pro reformování alkalických benzinů nebo jejich frakcí při středních tlacích vodíku

Načítavanie...

Číslo patentu: 224438

Dátum: 01.12.1985

Autori: Rosenthal Jakub, Švajgl Oldřich

Značky: trimetalický, reformování, katalyzátor, benzinu, alkalických, frakcí, jejich, středních, vodíku, tlacích

Zhrnutie / Anotácia:

Trimetalický katalyzátor pro reformování alkanických benzinů nebo jejich frakcí při středních tlacích vodíku, obsahující kovy 7. a 8. skupiny periodické soustavy na aktivním kysličníku hlinitém aktivovaném a stabilizovaném nekovovými složkami a případně kovovými oxidy vyznačený tím, že dva kovy 8. skupiny periodické soustavy jsou platina a iridium a třetí kov je rhenium, při čemž atomový poměr kovů je 1 : 0,1 až 0,2 : 0,5 až 2 a koncentrace...