Patenty so značkou «benzínov»

Použitie neutrálnej soli monoesteru alebo diesteru kyseliny sulfojantárovej s alkalickými kovmi ako aditíva do bezolovnatých benzínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280988

Dátum: 08.03.1995

Autori: Koliander Werner, Buchsbaum Alexander

MPK: C10L 1/14, C10L 1/24

Značky: kovmi, aditiva, diesterů, alkalickými, benzínov, kyseliny, sulfojantárovej, neutrálnej, použitie, monoesterů, bezolovnatých

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie neutrálnej soli monoesteru alebo diesteru kyseliny sulfojantárovej s alkalickými kovmi v kombinácii s aspoň jedným detergentom bez obsahu popola, ako i prípadne s inými známymi prísadami, vhodnej ako aditívum do bezolovnatých motorových benzínov na zníženie, prípadne zabránenie opotrebeniu sediel ventilov.

Deriváty dikarboxylových kyselín ako prísady do nízkoolovnatých alebo bezolovnatých automobilových benzínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278437

Dátum: 06.07.1994

Autori: Oravkin Juraj, Boška Miloš, Fehér Pavol, Bratský Daniel

MPK: C10L 1/18, C10L 1/14, C10L 1/22...

Značky: bezolovnatých, přísady, dikarboxylových, benzínov, kyselin, automobilových, nízkoolovnatých, deriváty

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty dikarboxylových kyselín ako prísady do nízkoolovnatých alebo bezolovnatých automobilových benzínov, účinkom ktorých sa zabraňuje opotrebovaniu sediel výfukových ventilov automobilov konštrukčne neprispôsobených na spaľovanie bezolovnatých autobenzínov. Uvedené deriváty majú štruktúrny chemický vzorec (I), pričom význam jednotlivých symbolov je uvedený v opise.

Spôsob výroby motorových benzínov s vysokým oktánovým číslom

Načítavanie...

Číslo patentu: 246429

Dátum: 15.12.1987

Autori: Metyšová Jioina, Wildt Stanislav, Valcháo Martin, Bolek Pavel, Eervená Irena, Šedivý Zdenik, Dlabae Antonín, Protiva Miroslav

MPK: C10G 59/

Značky: spôsob, oktánovým, výroby, vysokým, benzínov, motorových, číslom

Text:

...reaktoroch sa udržiava tlak 4 MPa,v tretom reaktore 2,5 .ÍVÍPE-I. Do prvý~ch dmch reaktorov sa privádza odisírena benzínová frakcie Vriace v rozzmedzí 50 až 200 C majüca -oktánové číslo 02 výskumnou, metódou a obst-iliwjfirxa 21,5 bmotnolstneho n-alkánov, 1.l.,4 ~)0 .hmointistiieho aroinatických uhľovodíkov a 67,1 hmotnostného izoalkániokých a cykl-oalkáiiickýcli uhľovodíkov objeme-von. rýchlosťou 1,5 h 1. Do tretieho reaktoçiwa...

Spôsob spracovania odpadových plynov z výroby benzínov a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252961

Dátum: 15.10.1987

Autori: Omyliak Pavol, Klempa Vladimír, Klátik Jaroslav, Uhlík Zdeno

MPK: C10G 5/06

Značky: zariadenie, benzínov, tohto, spôsob, výroby, spracovania, spôsobu, plynov, vykonávaniu, odpadových

Text:

...z odlučovača 11 použit ako surovina pre výrobu etylénu a propylénu pyro~ lýzou 14. Odlučovač 11 je spojený potrubím so splyňovačom 18, v ktorom dochadza k výmene tepla medzi odpadovými plynmi o teplote 15 až 25 °C a ohrevným médiom, obvykle nízkotlakovou parou o teplote cca 150 °C alebo parným kondenzatom o teplote aspoň 80 °C 19. V splyňovači 18 nastáva dokonalé splynenie uhľovodíkov C 5, Cs, ktoré sa nedokonale odlúčili v odlučovači 11,...