Patenty so značkou «benzénsulfónovej»

Soľ kyseliny benzénsulfónovej s klopidogrelom a jej použitie na výrobu farmaceutických formulácií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 79

Dátum: 13.02.2004

Autori: Glänzer Klaus, Doser Karlheinz

MPK: C07D 495/04, A61K 31/435

Značky: použitie, výrobu, kyseliny, farmaceutických, formulácií, benzénsulfónovej, klopidogrelom

Text:

...týka soli kyseliny benzénsulfónovej s klopidogrelom pripraviteľnej zrážaním tejto soli z roztoku klopidogrelu, pričom rozpúšťadlo obsahuje toluén a/alebo dioxán.Ako klopidogrel sa môže podľa vynálezu použiť racemická zmes obidvoch izomérov klopidogrelu. Alternatívne sa môžu použiť čisté izoméry, pričom prednostný je izomér (S)-()-klopidogrel.Podľa vynálezu sa-prekvapivo zistilo, že na rozdiel od znenia EP-A-O 281 459 možno soľ kyseliny...

Spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4- dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej soli benzénsulfónovej kyseliny a medziprodukty na jej prípravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283422

Dátum: 30.05.2003

Autori: Blaskó Gábor, Tömpe Péter, Krasznai György, Donáth Vereczkey Györgyi, Simig Gyula, Bózsing Dániel, Nagy Kalman, Németh Norbert, Német Gábor, Lax Koványi Györgyi

MPK: C07D 211/86, C07D 211/82

Značky: spôsob, kyseliny, medziprodukty, dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej, benzénsulfónovej, přípravy, 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4, přípravu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy 3-etyl-5-metyl-2-(2-aminoetoxymetyl)-4-(2-chlórfenyl)-6-metyl-1,4- dihydro-3,5-pyridíndikarboxylátovej soli benzénsulfónovej kyseliny vzorca (I), ktorého podstata spočíva v tom, že sa 2-chlóretanol použije na O alkyláciu v inertnom rozpúšťadle pri teplote v rozsahu -20 °C až -10 °C s etyl-(4-brómacetoacetátom) za vzniku etyl-(4-(2-chlóretoxy)acetoacetátu), ktorý sa podrobí aldolovej kondenzácii v polárnom rozpúšťadle pri teplote...