Patenty so značkou «benzamidu»

Farmaceutické činidlo, ktoré obsahuje ako aktívnu zložku derivát benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287547

Dátum: 30.12.2010

Autori: Ishibashi Masahiko, Ando Tomoyuki, Sakai Ikuo, Suzuki Tsuneji, Sakabe Masahiro

MPK: A61K 47/06, A61K 47/02, A61K 31/4406...

Značky: činidlo, aktívnu, benzamidu, zložku, farmaceutické, derivát, obsahuje

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je stabilný farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje farmaceuticky vhodný derivát benzamidu alebo jeho farmaceuticky prijateľnú soľ a vybrané aditíva
alebo rozpúšťadlo a jednu alebo viac látok vybraných zo skupiny pozostávajúcej zo soli organickej kyseliny, aminozlúčeniny a anorganickej bázickej látky, pričom pH prostriedkov je upravené v rozmedzí 7 až 11.

Deriváty benzamidu, farmaceutické kompozície s ich obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285753

Dátum: 28.06.2007

Autori: Plobeck Niklas, Brown William, Walpole Christopher

MPK: A61P 25/00, C07D 401/00, A61K 31/496...

Značky: deriváty, kompozície, benzamidu, farmaceutické, obsahom, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisujú sa deriváty všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je zvolené zo skupiny zahrnujúcej fenyl, pyridinyl, tiofenyl, furanyl a imidazolyl pričom každý fenylový kruh a heteroaromatický kruh je prípadne a nezávisle ďalej substituovaný jedným, dvomi alebo tromi substituentmi, ktoré sú zvolené zo skupiny zahrnujúcej lineárnu a rozvetvenú C1-C6-alkylovú skupinu, NO2, CF3, C1-C6-alkoxyskupinu, chlór, fluór, bróm a jód. Opísané a chránené sú taktiež...

Derivát benzamidu, liečivo s jeho obsahom a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285679

Dátum: 16.05.2007

Autori: Sakaguchi Jun, Kato Hideo, Kado Noriyuki

MPK: A61K 31/4468, C07D 211/00, A61P 1/00...

Značky: obsahom, derivát, benzamidu, použitie, liečivo

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa derivát benzamidu všeobecného vzorca (I), kde R predstavuje alkylskupinu obsahujúcu 3 až 6 atómov uhlíka alebo jeho soľ a liečivo, ktoré ako účinnú zložku obsahuje uvedenú zlúčeninu a použitie uvedenej zlúčeniny na výrobu liečiva na liečenie alebo prevenciu zažívacích chorôb.

Deriváty benzamidu použiteľné ako inhibítory histón deacetylázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12877

Dátum: 02.04.2003

Autori: Stokes Elaine, Roberts, Waring Michael

MPK: A61K 31/495, A61P 35/00, A61K 31/435...

Značky: použitelné, histon, deriváty, deacetylázy, benzamidu, inhibitory

Text:

...trifluórmetoxy, amino, karboxy, karbamoyl, merkapto,sulfamoyl, Cmalkyl, Cząsalkćlłyĺ, Czáalkinyl, Cmalkoxy, Cmalkanoyl, Cliçalkanoyloxy,N-(C 1-5 a 1 kyl)amino, MN-(Cmalkyhgamino, Cmalkanoylamíno, N-(CwalkyDkarbamoyl,MN-(Cmalkylhkarbamoyl, C 1.5 alkylS(O) kde a je O až 2, C Malkoxykarbonyl, N-(CM. alkyl)sulfamoyl, MN-(Cmalkylhsulfamoyl, aryl, aryloxy, arylCmalkyl, heterocyklická skupina, (hetcrocyklická skupina)C 1.5 a 1 kyl, alebo skupina...

Derivát benzamidu, farmaceutický prostriedok, ktorý ho obsahuje, a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 281949

Dátum: 13.07.2001

Autor: Rossignol Jean-françois

MPK: A61K 9/20, A61K 9/06, A61K 31/425...

Značky: benzamidu, derivát, obsahuje, prostriedok, ktorý, farmaceutický, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný derivát benzamidu vzorca (A) a farmaceutický prostriedok, ktorý ako účinnú látku obsahuje derivát vzorca (A) alebo derivát benzamidu vzorca (B), alebo ich zmes. Farmaceutický prostriedok podľa vynálezu môže byť vo forme na orálne podávanie a v tom prípade ďalej obsahuje zmáčacie činidlo vybrané z aniónových povrchovo aktívnych látok a škrobový derivát ako karboxymetylový škrob alebo jeho soľ. Farmaceutický prostriedok podľa vynálezu...

Způsob přípravy 2-hydroxy-5‹1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-fenylpropyl)amino]ethyl ›benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249536

Dátum: 12.03.1987

Autori: Fodor Tamás, Reiter József, Vágó Pál, Goergényi Frigyes

MPK: C07C 102/26

Značky: přípravy, benzamidu, 2-hydroxy-5‹1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-fenylpropyl)amino]ethyl, způsob

Text:

...II potom reaguje in situ se sloučeninou vzorce III a takto získaná sloučenina vzorce V se potom hydrogenuje bez oddělování.Podle dalšího provedení postupu podle uvedeného vynálezu se použije sloučeniny vzorce II připravené katalvtíckou hydroeenací sloučeniny vzorce IV. Při provádění tohoto postupu je možno postupovat tak, že se ve výhodném provedení sloučenina vzorce IV podrobí katalytické hydrogenaci, takto získaná sloučenina vzorce II...

Způsob výroby derivátů benzamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239943

Dátum: 15.05.1985

Autori: Ryšavý Miroslav, Korsa Bohuslav, Cap František

MPK: C07D 207/09

Značky: způsob, benzamidu, výroby, derivátů

Text:

...aplikaci, může být vybraná sloučenina emíšena s pevným práškotvorným nosičezn, například laktózou, sacharőzou, sonbitolem, mennitolem, škroby, jako je bramhorový škrob, kukuřičxxý škrob nebo amylopektin, deriváty celulőzy nebo želatinou a lát- . kou zleošující kluznost, jako je steorát hořečnatý, stearát vápenatý a podobné e potom stlačene do formy tablet. Vyžadují-li se potažená tablety, jádro se pripraví způsobem popeatąým výše a ty se...