Patenty so značkou «během»

Zařízení k provádění centrální regulace průběhu tahových sil během snování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262825

Dátum: 11.04.1989

Autori: Machaň Oldřich, Prášil Vladimír, Vitamvás Zdeněk, Haruda František

MPK: D02H 13/26

Značky: snování, průběhu, provádění, centrální, ťahových, během, regulace, zařízení

Text:

...Obr. 2 znázorňuje schematícky zařízení k provádění centrální regulace průběhu tahových síl během snování podle vynálezu sestávajíní z čidla232 325 pro sledování váhy oívky. Obr. 3 znázorňuje schematicky zařízení k provádění centrální regulaoe průběhu tahových síl během snování podle vynálezu sestávajírí z čidla pro zjiščování doby snování. Na obr. 4 je znázorněne závislost tahové síly F na průměru oívky É během snování. Na obr. 5 je znázorněna...

Zapojení pro automatickou kontrolu a vyhodnocování kvality obrábění během manipulace s obrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 258328

Dátum: 16.08.1988

Autori: Sedláček Oldřich, Blesík Karel, Smíšek Josef

MPK: B23Q 15/013

Značky: kvality, obrobky, automatickou, vyhodnocování, kontrolu, manipulace, během, obrábění, zapojení

Text:

...automatickou kontrolu a vyhodnocování kvality obrábění během manípulace e obrobky se dvěma pracovnímí po lohami podle vynálezu je schematicky znázorněno na připojeném výkrese.Blok 1 ovládání linky je napojen na první vstup bloku g loàických obvodů pro řízení automatického manípulátoru, na který jsou zpětnovaąebně přípojeny jednak blok § logických obvodů přo řízení a kontrolu polohování a upínání obrobku ve střední poloze, jednakj bloky Q...

Fluidický snímač časového průběhu rychlosti útkové nitě během prohozu v bezčlunkovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256217

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tesař Václav

MPK: D03D 49/00, G06D 1/00

Značky: rychlostí, bezčlunkovém, nitě, stavu, časového, průběhu, tkalcovském, útkové, fluidický, snímač, prohozu, během

Text:

...Do diagonály můstku je zapojen polovodičový zesilovač 1 je použit standardní operační zesilovač v inteqrovaném provedení. Mezi jeho výstupní svorkou lg a uzeměním je k dispozici elektrický výstupní signál X úměrný rozvážení můstku.Předpokládâ se, že v základním stavu ze klidu útkové niti l je Wheatstoneův mústek vyvážen vhodnou volbou nebo úpravou jak prvního čidla gł a druhého čidla §g, tak prvního odporu gg a druhého odporu gg....

Zařízení ke kontinuálnímu měření koncentrací a změn koncentrací roztoků během pěstování monokrystalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255739

Dátum: 15.03.1988

Autori: Zikmund Jan, Pechlák Bohuslav, Štverak Bohumil, Blažek Karel

MPK: C30B 35/00

Značky: měření, během, kontinuálnímu, zařízení, roztoku, změn, monokrystalů, koncentrací, pěstování

Text:

...cyklü dlouhodobě stabilní. iTyto nevýhody odstraňuje zařízení ke kontinuálnímu měření koncentrací a změn koncentrací roztoků během pěstování nonokrystalů podle vynálezu, založeného na měření absorpce gamma-záření sledovaným roztokem. jehož podstata spočívá v tou, že z jedné strany měřeného roztoku je umístěn zářič o energií 0,01 až 2,0 Mev s poločasem radioaktivní přeměnyestejným nebo větěím než délka sledovaného děje a aktivitouod 1...

Zařízení pro hydraulické nastavování mezery pro opracování kůže a odlehčování během opracování

Načítavanie...

Číslo patentu: 255012

Dátum: 15.02.1988

Autori: Zeidler Jaroslav, Novotný Jiří

MPK: C14B 17/04

Značky: opracování, kůže, mezery, hydraulické, zařízení, během, nastavování, odlehčování

Text:

...spojen přes rozvaděč s přívodem tlakového media.Pokrok dosažený vynálezem spočívá v tom, že jedním hydrau lickým válcem e mechanickým převodem se plní dvě funkce.V pracovním prostoru, kde je velmi agresivní prostředíje méně mechanických částí e tím klesne nárok na údržbu a materiálový nárok na korozivzdorné materiály. Ovládací elementy jsou mimo-pracovní prostor a lépe přístupné, což usnadní bbsluhu a údržbu stroje.Prostory pod a nad pístem...

Způsob výroby oceli v tandemové peci a přidáváním prachového paliva do lázně roztaveného kovu během zkujňování

Načítavanie...

Číslo patentu: 253686

Dátum: 17.12.1987

Autori: Šotola František, Štivar Antonín, Pětroš Jaroslav, Bartoš Vladimír, Kupka František, Hromek František

MPK: C21C 5/04

Značky: způsob, během, lázně, výroby, oceli, prachového, přidáváním, roztaveného, tandemové, zkujňování, paliva

Text:

...2 min., se do základní kovonosné vsázkw o hmotnosti 225 t,od počátku zkujňování do 10 z údobí celkové doby zkujňování, která činí 1 hodinu, to je do 6 min., přívede 1 lO 0 Nm 3 zkujňovacího kyslíku a 760 kg prachového paliva, což odpovídá hmotnosti 0,690 kg na lNm 3 zkujňovacího kyslíku. V druhé fázi zkujňování, do které patří sázení pece nádobkami, při kterém se sníží jak příkon kyslíku tak prachového paliva do lázně roztaveného kovu, to je...

Zařízení pro regulaci buzení synchronního kompenzátoru s reverzací budicího napětí během provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241931

Dátum: 01.12.1987

Autori: Krema Radko, Hajíeek Odon

MPK: H02H 7/16

Značky: kompenzátoru, napětí, regulaci, během, budicího, zařízení, provozu, buzení, synchronního, reverzaci

Text:

...budioího napětí, jehož prvý výstup gg je spojendruhý výstup § 41 členu Q pro reverzaci polarity budicího napětí je připojen na vstup 55 obvoduêjednorázového impulsu.Výstup § 42 obvodu § jednorázového impulsu je připojen jednakna řídící vstup 33 přepínače na řídící vstup łłââ spínačeObvod l žádané hodnoty napětí je tvořen potenciometrem lłg, jehož jeden konec je napájen a druhý konec je spojen s nulovým potencíálem a jezdec je vyveden na...

Zařízení pro plynulou změnu úhlu zlomu pásového dopravníku během provozu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239119

Dátum: 01.11.1987

Autori: Blažek Emil, Lukešová Irena, Voslář Pavel

MPK: B65G 15/00

Značky: změnu, zařízení, plynulou, úhlu, pásového, provozu, zlomu, dopravníku, během

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro plynulou změnu úhlu pásového dopravníku během provozu, jehož účelem je umožnit plynulý průchod pásu po křivce zlomem pasového dopravníku při libovolně nastaveném úhlu zlomu a zachováním zvoleného profilu pásu (například korýtkovém). Zařízení je tvořeno válečkovou stolicí, otočné uloženou v rámu pásového dopravníku v místě zlomu. Válečková stolice je spojena řídicí tyčí s druhým dílem pásového dopravníku. Na konzole válečkové...

Zařízení pro odběr vzorků oleje z olejového systému během provozu pro diagnostické účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 253246

Dátum: 15.10.1987

Autori: Čapek Ján, Lánský Milan

MPK: G01N 1/10

Značky: oleje, vzorků, olejového, účely, systému, diagnostické, během, zařízení, provozu, odber

Text:

...automatizaci odběruPříklad provedení zařízení podle vynálezu je na obr. 1 a 2. Na obr. 1 je celkový pohled na zařízení, na obr. 2 je pohled z boku.Vzorkovací jímka l je pomocí šroubového spojení připojena k hrdlu 3, které tvoří jeden pevný celek se vzorkovacím potrubím 3 a vratným potrubím 5. Vzorkovací potrubí 3 je opatřeno uzavíracím ventilem i, vratné potrubí § je opatřeno uzavíracím ventilem g a kontrolním odvzdušñovacím ventilem 1....

Způsob regulace velikosti a tvaru krystalů během přípravy fotografických emulzí

Načítavanie...

Číslo patentu: 245679

Dátum: 15.09.1987

Autori: Lustyk Lubomír, Lédrová Zdena, Petrák Jioí

MPK: G03C 1/02

Značky: fotografických, během, přípravy, způsob, tvaru, emulzí, regulace, velikostí, krystalů

Text:

...krystely menší a mají menší evätelnou citlivost.Způsob přípravy fotografických emulsí lze provést podle uvedených příkladů. OPříprava fotografické onulze s krytaly bromidu stříbrného so provodo dvouproudovou srážením při 60 °C. Před zahájením arašení se v krystalizátoru e vodním pláětčm, platinovými elektrodauni a účinným míchaalem pripraví 100 m 1 25 roztoku želatiny. Poté se přídavkem roztoku dusičñanu stŕíbrnáho či bromidu...

Zařízení pro ovládání postavení polotovaru v pracovní zóně během dopravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 252156

Dátum: 13.08.1987

Autori: Buchberger Otto, Kratochvíl Ervín

MPK: B65G 47/22

Značky: polotovarů, postavení, zóně, během, ovládání, zařízení, pracovní, dopravy

Text:

...i s dolním člänkovým řetězelímPolotovar 8 je zavěšen na votočném závěsu 1 zařazeném do kontimralních dopravníků 2. Otočný závěs 1 sestávä ze dvou krunových prvků 3 a li z nichž horní 3 má odfrezovanou plochu podle tečny k parní kružnicí ozubení. Horní 1 Spodní kruhové prvky.3, 6 jsou .upevněny na .otočném zá-.věsu 1 tak, aby byly v záběru se dvěma pevně uloženými ozubenými prvky 5 a 7. Roztečné ~rovnoběžné osy ozubených prvků 5 a 7...

Zařízení ke spojování dílů hadic během kontinuálního výrobního procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 250609

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kimmer Josef, Uhmann Hubert

MPK: F16L 29/00

Značky: procesu, hadíc, spojování, během, výrobního, dílů, zařízení, kontinuálního

Text:

...řezu spojku v poloze, kdy je průchod tlakového vzduchu uzavřen. AHadicová spojka sestává z tvarovaného vnějšího tělesa ł spojky, opatřeného ve vnitřní drážce uloženým těsnícím kroužkem § a vedle tohoto je upraven odvzduěňovací otvor Q. Ve vnitřní částí vnějšího těleaa ł spojky je dále uloženo ložísko g, ve kterém je suvně uložena vypínecí tyčka 1. Proti ložisku g je souose nešroubováno pouzdro 5 opatřené ventilovou kuželkou Q, které je suvně...

Zařízení k označování pořadí vývalků během válcování

Načítavanie...

Číslo patentu: 250124

Dátum: 15.04.1987

Autor: Myrdacz Karel

MPK: B21C 51/00

Značky: zařízení, během, vývalků, označování, válcování, pořadí

Text:

...toku materiálu automaticky vyrazí sada záseků, které určují pořadí podle zvoleného kódu. Podstata zařízení podle vynálezu spočíva v tom, že je opuatřenvo výkyvným ramenem, na kterémžto výkyvném ramenu je bočně uložena sada kódovacích kotoučů a též odtlačovací kladka.Na přiloženém výkresu je znázorněn příVývalek 5 se pohybuje ve směru šípky a čelní hranou narazído sady kódovacích kotoučků 2, které vyrazí na hranu záseky podle stanoveného...

Způsob mechanického míchání kapalinových suspenzí během vločkovacího procesu a kyvadlové míchadlo k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224565

Dátum: 01.10.1984

Autor: Tesařík Igor

Značky: suspenzí, během, způsobu, kapalinových, vločkovacího, mechanického, procesu, míchaní, kyvadlové, provádění, způsob, míchadlo

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob mechanického míchání kapalinových suspenzí během vločkovacího procesu kyvadlovým míchadlem a deskovými pádly, vyznačený tím, že se hlavní proud vločkující kapaliny vede sestupně a přitom se v nejméně dvou vodorovných rovinách opakovaně v příčném směru pročesává a rozděluje do příčných dílčích proudů a výsledná postupová rychlost proudu kapaliny a intenzita míchání se ve směru toku kapaliny v průběhu vločkování plynule snižuje o 5 až 80 %.

Kladivový mlýn se síty, které lze během provozu vyměňovat

Načítavanie...

Číslo patentu: 227352

Dátum: 01.08.1984

Autori: Luhn Hans, Stein Hermann

Značky: během, vyměňovat, které, síty, provozu, kladivový, mlýn

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká kladivových mlýnů, určených zejména na mletí obilí a jiných krmných prostředků, například slámy, sušených zelených krmiv, expelerního šrotu nebo jiných produktů, jenž mohou být zrnité, kusové nebo vláknité. Účel vynálezu spočívá v zjednodušení konstrukce použitím posuvných kazet, nutných pro výměnu sít. Podstata vynálezu vyznačuje se tím, že těleso kladivového mlýnu s ustavenými v podélném směru kazetami, jež se nepohybují jako...