Patenty so značkou «bazických»

Stroj na rozmerovú úpravu keramických výrobkov a bázických stavív brúsením

Načítavanie...

Číslo patentu: U 264

Dátum: 09.09.1993

Autori: Kiš Bandi Michal, Kratochvilla Július, Dacho Ján, Poprocký Emil

MPK: B24B 7/02

Značky: brúsením, rozmerovú, keramických, staviv, bazických, úpravu, stroj, výrobkov

Text:

...nedostatky doteraz používaných zariadeni a to- zdĺhavé ručné upinanie tvárnice- zdĺhavć uvoľñovanie individuálnych tvárnic pre ich prebrúsenie v pracovnom priestore, čo nevyhovuje hromadnej výrobe opracovaných tvárnic- strojný čas u uvedených zariadeni predstavoval len 5 celkového manipulačnćho času potrebného na opraeovanie- problém s odstránením navlhčovania opracovaného výrobkuv procese kalibrácievalca do požadovaného menovitého...

Způsob stanovení alkoxysubstituovaných anilínů, acetanilidů a fenylizokyanátů a bazických alkoholů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269055

Dátum: 11.04.1990

Autori: Beneš Luděk, Štefek Milan, Stuchlík Josef, Pavelek Zdeněk, Beneš Karel

MPK: G01N 30/00

Značky: alkoxysubstituovaných, bazických, acetanilidů, alkoholů, fenylizokyanátů, způsob, anilinu, stanovení

Text:

...nethylovýni I fenylovýni akupinaui v ponězu 1 1, a použití prograaovanáho teplotního gradientn ternostatu. Vyhodnocení ee provede metodou vnějlího standardu nebo porovnání ploch píku aledovaná komponenty sa auaou ploch všech píkd chrouatogranu. Pro vyhodnocení je možno místo plochy píku hrát v uvahu výšku píku.Následující příklady způsob stanovení podle vynálezu pouze dokládají, ale neonezují.Podmínky. Plynový ehroaatograf ve spoJeni a...

Sposob prípravy obalovej hmoty na výrobu obalených najmä bázických zváracích elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: 265511

Dátum: 13.10.1989

Autori: Manasová Elena, Horváth Štefan

MPK: B23K 35/40

Značky: obalovej, výrobu, bazických, zváracích, přípravy, elektrod, spôsob, hmoty, najmä, obalených

Text:

...vodného skla na jeho akosť, resp. na navlhavost obalu je ešte intenzívnejší, ak sa použijú 0 zrnitosti menšej ako 0,06 mm. Príčina tohoto javu nie je ešte úplne známa, je pravdepodobne, že to súvisí s vyššou hodnotou pomeru plochy zrniečok k ich hmotnosti.Skúšky dalej ukázali, že kladný účinok vovedenia vyššie uvedených látok do vodného skla sa ešte dalej zvýši, ak sa zmes vodného skla a práškových látok nechá po homogenizácii pred použitím...

Způsob přípravy elučního roztoku pro regeneraci silně bázických ionexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263243

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fiala Milan, Křepelka Jan

MPK: B01J 49/00

Značky: silně, bazických, roztoku, ionexů, elučního, přípravy, způsob, regeneraci

Text:

...do značné míry odstraňuje způsob přípravy elučního roztoku pro regeneraci silně bázických ionexů podle vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že se nejdříve pH roztoku získaného po eluci ionexu upraví na nezbytně nutnou hodnotu pro rozruěení přítomného uranyltrikarbonátového komplexu, což je pH 3,0 až 4,5. Potom se do roztoku získaného po vysrážení a odstranění sraženiny přidá síran amonný z odpadní produkce a uhličitan sodný v množství...

Spôsob prípravy bázických sulfonátov horečnatých a vápenatých

Načítavanie...

Číslo patentu: 255347

Dátum: 15.03.1988

Autori: Klucho Pavol, Galvánková Mária

MPK: C07C 143/90

Značky: bazických, horečnatých, přípravy, sulfonátov, spôsob, vápenatých

Text:

...na mnohých faktoroch a jedným z velmi dôležitých je Čistota. a množstvo použitého o~ xidu horečnatého alebo vápenatehno. Pre pripravu bázického sulľ-o-.rlátii horečnateho je dôležitá vysoká aktivita oxidu horečnaftého,ktorá sa dosiahne jeho alttivaciou žíhaníni,čím sa z neho odstráni voda a uhliižiltan 11 o~ rečnatý pľřłjdtł na oxid horočnatý. Vyhovtr júca teplota aktivácie je 600 C a 4 ho diny.Množstvo oxidu horečnatéhc alebo vápenatého...

Spojivo obalových zmesí bázických elektród

Načítavanie...

Číslo patentu: 241560

Dátum: 15.09.1987

Autor: Scherhag Bernhard

MPK: B23K 35/22, B23K 35/365

Značky: bazických, zmesí, spojivo, elektrod, obalových

Text:

...°C.Pri použití obalených elektród pre zváranie stabilizovaných nehrdzavejúcich austenitických oceli so spojivom obalovej zmesi podľa vynálezu, znižuje sa obsah toxických zložiek vo vyprodukov-aných dymoch, čo výrazne zlepšuje pracovné prostredie zvárača,odstránia sa ťažkosti pri výrobe elektród.Príkladom môže slúžiť bázická obalená e 4lektróda, pre zváranie oceli typu chrom-nikel-molybdénovä stabilizovaná austenitická ocel, ktorá bola vyrobená...

Spôsob výroby vysokohutných bázických žiaruvzdorných stavív

Načítavanie...

Číslo patentu: 240459

Dátum: 15.08.1987

Autori: Speich Francisco, Hunkeler Walter, Kriegel Ernst, Dongelmans Anthony Adrianus, Ketels Gerardus Hubertus Johannes, Kyburz Emilio, Coenen Hubert, Kashiwayama Shinei

MPK: C04B 35/02

Značky: bazických, spôsob, staviv, žiaruvzdorných, výroby, vysokohutných

Text:

...vyrobené z taveného zrna. Spotreba energie pri ich výrobe však je tiež velmi vysoka a je daná najmä spotrebouenergie pri pretavovaní magnezitového slin ku alebo jeho zmesi s chrómovou rudou. Životnosť takto vyrobených staviv je závislá na kvalite taveného zrna a dosiahnutí vhodných parametrov pórovitosti a objemovej hmotnosti pri výpale výliskov.Uvedené nedostatky technológii výroby najväčších kvalít bázických žiaruvzdorných staviv, a to...

Způsob kontinuálního čištění surovin pro výrobu alifatických éterů od bázických látek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250195

Dátum: 15.04.1987

Autori: Tesařík Jaroslav, Dostál Antonín, Prokop Zdeněk, Jeřábek Karel, Setínek Karel

MPK: C07C 43/00, G01N 27/26

Značky: výrobu, způsob, surovin, látek, kontinuálního, eterů, bazických, alifatických, čištění

Text:

...JeJíoh složek.Krátka dobe kontaktu stačí k chemisorpci znećiětěnin ale katalytická reakce probíhá Jen do velmi nízkeho stupně. Protože chemisorpce Je Jen velmi málo tepelne zabarvena(vybavuje se nebo absorbuJe se Jen malé množství tepla) a probíhá velkou rychlostí při normální teplotě, mení třeba adsorpční reaktor isolovet, ohřívat ani chledit.Pokud Je adnorpční reaktor unístěn tak, že je vyetoven teplotě počasí, Je třeba Jen zajistit, aby v...

Způsob výroby slabě bazických anexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219001

Dátum: 15.06.1985

Autori: Maroušek Vladimír, Kálal Jaroslav, Králíček Jaroslav

Značky: způsob, výroby, slabě, anexu, bazických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby slabě bazických anexů, jehož podstata spočívá v tom, že se na zesíťovaný kopolymer obsahující volné epithioskupiny působí aminy nebo diaminy nebo jejich roztoky. Používá se amin obecného vzorce R1NHR2, kde R1 je vodík, alifatický alkyl C1 až C8, cykloparafin C3 až C6 a R2 je alifatický alkyl C1 až C8, cykloparafin C3 až C6 nebo fenyl a diamin obecného vzorce, H2N-R-NH2, kde R je alifatický řetězec C2 až C12 nebo...

Způsob přípravy bazických etherů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216544

Dátum: 15.12.1984

Autori: Kosóczky Ibolya, Petöcz Lujza, Grasser Katalin, Budai Zoltán, Mezei Tibor, Lay Aranka

Značky: etherů, bazických, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy bazických etherů obecného vzorce I, kde R1 a R2 jsou stejné nebo rozdílné a znamenají alkylovou skupinu s 1 až 5 atomy uhlíku nebo cykloalkylovou skupinu se 3 až 6 atomy uhlíku nebo tvoří dohromady se sousedním atomem dusíku heterocyklický kruh obsahující 4 až 7 atomů uhlíku a popřípadě heteroatom tvořený kyslíkem nebo dusíkem, přičemž heterocyklický kruh je popřípadě substituovaný alkylem s 1 až 3 atomy uhlíku, benzylovou nebo...

Způsob výroby bázických esterů kyseliny methakrylové

Načítavanie...

Číslo patentu: 225516

Dátum: 01.12.1984

Autori: Vacík Jiří, Borovička Miloš, Prchal Emanuel, Obereigner Blahoslav

Značky: bazických, způsob, methakrylové, výroby, kyseliny, esterů

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby bázických esterů kyseliny methakrylové obecného vzorce I, ve kterém R značí alkyly s 1 až 3 atomy uhlíku, které spolu popřípadě tvoří pětičlenný methylenový řetězec,reesterifikací methyl- nebo ethylesteru kyseliny methakrylové bázickým alkoholem obecného vzorce II, ve kterém R značí totéž co ve vzorci I, za přítomnosti katalyzátoru,vyznačující se tím, že se při reesterifikaci jako katalyzátoru používá kvarterní amoniové báze...

Spôsob prípravy silne bázických anexov z lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218197

Dátum: 15.09.1984

Autori: Košíková Božena, Šimkovič Ivan, Antal Miroslav, Ebringerová Anna

Značky: lignocelulózových, anexov, silně, bazických, materiálov, spôsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob prípravy silne bázických anexov z lignocelulózových materiálov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v prvom stupni sa lignocelulózový materiál aktivuje hydroxidom sodným po dobu 30 až 60 minút a v druhom stupni sa éterifikuje vodným roztokom 3-chlór-2-hydroxypropyltrimetylamónium chloridu pri teplote 30 až 80 °C po dobu 2 až 20 hodín za stáleho miešania. Význam vynálezu spočíva v príprave ionomeničov, ktoré sú stabilné v...