Patenty so značkou «barviv»

Způsob úpravy odpadních vod při výrobě anthrachinonových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 269346

Dátum: 11.04.1990

Autor: Florián Čestmír

MPK: C02F 1/58

Značky: odpadních, úpravy, anthrachinonových, výrobe, barviv, způsob

Text:

...látek z roztoku cheuickou reekoí jsou drahá e ěpatně dostupná. Běžná jeou používene flokulační činidle,například chlorid železitý, chlorid hlinitý, eíren hlinitý. Daou věek nutná ve značnú Inožetví, aby bylo doeeženo žídoucího efektu u odpedních vod o koncentrecení berviv. Zvýšenie jejich enožetví k ůprevě vody dojde ke zvýšení obeehu eoli, popřípedě í ke zněně pH vody.Nevýhody výše zlínčných poetupů odetreňuje poatup podle tohoto...

Způsob úpravy odpadních vod při výrobě anthrachinonových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 269343

Dátum: 11.04.1990

Autor: Florián Čestmír

MPK: C02F 1/52, C02F 1/58

Značky: odpadních, anthrachinonových, barviv, výrobe, úpravy, způsob

Text:

...kondenzaci brom-altsà-smino-snthraohinon-bote-sulfonových kyselín obsahují vedle určitého množství nezreagovąných výchozíoh látek, produktu s různých vedlej ších zplodin reakce bromidovő ionty. Nový postup využívá okólnost, že v silně kysolám prostředí dochází v danám systému u. přítomnqfoh olinoąnthrschinonsulfokyselin k náhradä sulfoskupin,způsobujícíoh rozpuatnost bromem, za vzniku norozpustných látok a. k jejich vyloučeníNový způsob...

Způsob přípravy symetrických mesoalkyloxakarbocyaninových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 266084

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vávrová Jaroslava, Dalecký Václav

MPK: C09B 23/06

Značky: přípravy, způsob, mesoalkyloxakarbocyaninových, symetrických, barviv

Text:

...V molárním poměru 10,5 až 0,85 V rozmezí teplot 100 až 140 OC, s vý hodou při 120 °C, na výsledný mesoalkyloxakarbocyanin.způsob přípravy symetrických mesoalkyloxakarbocyaninových barviv se sulfoalkylovými substituenty na atomech duaíku u substituovaných benzoxazolových jader spočívá V provedení jednostupñové syntézy bez izolace kvarterních solí a jejích reakcí s triethylestery kyselín ortomravenčí, ortooctové nebo ortopropionové v...

Způsob přípravy termostabilních disperzních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 264488

Dátum: 14.08.1989

Autori: Vyskočil František, Přikryl Josef

MPK: C09B 29/036

Značky: způsob, přípravy, disperzních, barviv, termostabilních

Text:

...roztoku diaaoniově soli nechá přitéci roztok pasivni komponenty připraveny rozpcuštěnim 58 dilů draselně solí 1-ety 1-3-kyan-4-màty 1-6-hydroxy-2-pyriâonu v 250 dilech vody. Výsledná pH reakce lze otupit přídavkem 350 dílúroztoku 2,5 N octanu sodného. Poté se micha 2 hodiny, vyhřeje se na a 5 °c, při této teplotěse drží 15 minut, horké se odsaje a promyje 100 díly studené vody do nentrální reakce a ztráty reakce na chlcridově ionty.Výtěžek...

Kapalný přípravek pro zvýšení stálosti barviv na vlákně a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260712

Dátum: 12.01.1989

Autori: Chlumecký Jan, Brůžek Josef, Votápek Václav

MPK: D06M 13/46

Značky: stálosti, vlákně, způsob, výroby, barviv, zvýšení, přípravek, kapalný

Text:

...schůdnosti provozní technologie, tak i v kvalitě a účinnosti přípríavku..Tak například při použití uhličitanu .amoného lze dosáhnout srovnatelných výsledků, jako s amoniakem, avšak v reakčním procesu dochází k prudkému výronu kysličníku uhličitého, který způsobuje silné pěnění i při pozvolném dávkoväní. Vznikla pěna těžko uorpadává, a proto tato sůl pro průmyslovou výrobu prípravku není vhodna, Při použití hexsamethylentetraminu anebo...

Způsob výroby reaktivních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 259897

Dátum: 15.11.1988

Autori: Taylor John, Mistry Prahalad

MPK: C09B 62/08, C09B 62/24

Značky: barviv, způsob, reaktivních, výroby

Text:

...stavu techniky. stejně tak je možno známymi metodami, například sprejovým čištěním nebo srážením a filtrací,tato barviva izolovat. Stejně jako V případě jiných barviv obsahujících sulfoskupiny je často účelne izolovat a používat barvlva podle v-ynálezu ve formě jejich solí rozpustných ve vodě, zejména jejich solí s alkalickými kovy zejména solí sodných nebo solí amonnych. je pochopitelné, že do rozsahu viynalezu spadají jak volné...

Způsob nuancování Korostanových barviv pro netextilní materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 256900

Dátum: 15.04.1988

Autori: Martynek Jan, Gloss Petr

MPK: G01N 33/36, G01N 33/00

Značky: materiály, netextilní, korostanových, barviv, způsob, nuancování

Text:

...barviv nevedlo k cíli.Uvedené nevýhody odstraňuje způsob nuancování Korostanových barvív pro netextilní materiály jako kůži, papír a dřevo, která jsou směsi barviv kyselých a substantních, na typovou obchodní směs, přidáváním jedné nebo druhé složky. Podstata vynálezu spočíva v tom,že se barvivem pro netextilní materiály vybarví textilní materiál jako vlna, bavlna nebo polcvlna, odstín kyselé a substantni složky se odděleně vyhodnotí...

Způsob stanovení poměru výchozích surovin při výrobě nesymetrických chromkomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 256268

Dátum: 15.04.1988

Autori: Krajtl Svatopluk, Rudzinská Jana

MPK: C09B 45/00

Značky: barviv, stanovení, surovin, způsob, výchozích, nesymetrických, chromkomplexních, výrobe, poměru

Text:

...se postupně dávkuje komplex l 2 1 a průběžně se kontroluje průběh reakce. Násadu komplexu 1 1 by bylo možné vypočitat na základě stanovení komplexné vázaného kovu, což ale předpokláda použití analytické metody, kterou by bylo možno stanovit komplexné vázaný kov vedle kovu, jenž v komplexu vázán neni. Pro většinu připadů takováto analytické metoda neni známa a nebo by její využití bylo velmi praené a adlouhavé.Nyní bylo nalezeno, že se poměr...

Způsob přípravy nesymetrických hnědých metalokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 255292

Dátum: 15.02.1988

Autori: Macák Ján, Zdarsa František, Růžička Karel

MPK: C09B 45/26

Značky: způsob, metalokomplexních, hnědých, přípravy, nesymetrických, barviv

Text:

...I podle vynálezu je realizován přidavkem neutrální nebo slabě alkalické suspenze chromitých komplexů IV do amoniakálního roztoku azobarviva V za přítomnosti uhličitanů alkalických při uvedené teplotě. Provedeni komplexotvorné reakce podle vynálezu dovoluje pracovat na vysokých koncentracich výchozich komponent IV a V bez nutnosti izolace produktu I a získané barvivo se vyznačuje vedle vysoké rozpustnosti výbornými koloristickými...

Způsob přípravy nesymetrických hnědých kovokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 254616

Dátum: 15.01.1988

Autori: Zdarsa František, Růžička Karel

MPK: C09B 45/26

Značky: způsob, nesymetrických, kovokomplexních, přípravy, hnědých, barviv

Text:

...reakce podle vynálezu umožňuje pracovat ve velmi vysokýćh výchozich koncentracich vstupních komponent II a III bez nutnosti izolace produktu I. Přodukt I se vyznačuje vedle vysoké rozpustnosti s výbornými koloristickými vlastnostmi.Výhodou zpüsobu přípravy 21 nesymetrických chromitých komplexu konstituce I podle vynálezu je možnost vysoce produktivniho využití výrobního zařízení a dostupné surovinové báze při minimálních nárocích na...

Způsob přípravy barviv s nízkým obsahem nečistot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253803

Dátum: 17.12.1987

Autori: Havel Miroslav, Poláčková Eliška, Veselý Miloslav

MPK: C09B 67/54

Značky: obsahem, nízkým, přípravy, způsob, barviv, nečistot

Text:

...varianty vhodné k provaděni navrženeho způsobu. vztah mezi objemovými a hmotnostními díly odpovídá vztahu litr-kilogram.nu illu kyseliny sulfanllove se rozpusti pŕídavkem 56 obj. dílů roztoku hydroxidu sounen~ NüH 10 mol.l 1 i ve 430 obj. dllech vody. K takto připravenému roztoku se přidá149 ob Jlíu kyociiny chlorovodikové (c 9 mol.l 1) a za současného chlazení při teplotěHcl 20 F Li bj. dílü roztoku dusitanu sudneno (cNaNo 2 r 5 mo...

Způsob úpravy dichlortriazinových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 244877

Dátum: 14.08.1987

Autori: Vereczkey Edde, Bosits Gyula, Görög Péter, Takács István

MPK: C09B 62/04

Značky: úpravy, způsob, dichlortriazinových, barviv

Text:

...podle vynálezu je snížení spotřeby surovin vlivem sníženého hyi drolytického podílu barviva proti dosavadnímu způsobu. Další výhodou je úspora stabilizátotuPro bližší objasnění podstaty vynálezu jsou dále uvedeny příklady provedení. P ř í k 1 a d lPasta modrého izolovaného dichlortriazinového barviva získaná běžným způsobem kondenzací 1-amino-2-bromantrachinon-4-sulfokyseliny s 3-fenylen-diamin-4-sulfokyselinou, následnou kondenzací...

Způsob výroby hnědých barviv pro netextilní materiály

Načítavanie...

Číslo patentu: 244713

Dátum: 14.08.1987

Autori: Válka Jioí, Jakubith Petr, Koláo Stanislav, Krejeí Karel, Velísek Jioí, Král Jioí, Stráský Jioí, Kiczmer Jan, Ryba Bronislav, Odstreilík Zdenik

MPK: C02F 1/00, C09B 69/00

Značky: hnědých, materiály, výroby, netextilní, způsob, barviv

Text:

...provedení. P ř I k l a d 1400 ml filtrátů z výroby p-aminoacetanilidu se rozmíchá s 24 g 100 kyseliny p-nitrotoluen-2-sulfonové a pH roztoku se upraví přídavkem hydroxidu sodného na pH 10 až 11. Pak se přidá 400 ml roztoku hydrcxidu sodného o koncentrsci 10 mol/1 a provede se vlastní kondenzace zahříváním reakční směsi na teplotu bodu varu po dobu 0 hodin. Po skončené kondenzaci ae břečka vysolí 15 až 20 I chloridu sodného a vykyselí se...

Jednostupňový způsob přípravy symetrických kovokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 236118

Dátum: 01.08.1987

Autori: Smékal Otto, Hochmannová Marie, Maxa Milan, Suk Jiří, Roškot Milan, Lorenc Josef, Růžička Karel, Jakl Jaroslav

MPK: C09B 45/26

Značky: přípravy, barviv, jednostupňový, kovokomplexních, způsob, symetrických

Zhrnutie / Anotácia:

Jednostupňový způsob přípravy symetrických kovokomplexních azobarviv ze souboru zahrnujícího barviva vzorce I a II, vyznačeny tím, že se výchozí diazotační a kopulační komponenty nechávají reagovat v přítomnosti iontů chromu šestimocného popřípadě ve směsi s ionty chrom trojmocného v koncentraci odpovídající stechiometrickému poměru nebo za použiti jejich přebytku při teplotě 25 až 100 °C.

Způsob přípravy metalokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 239547

Dátum: 01.06.1987

Autori: Veselý Ivan, Žák Bohumil

MPK: C09B 45/26

Značky: barviv, způsob, přípravy, metalokomplexních

Text:

...dvojmocného kationtu zinku ve formě amokomplexu v množství 1.l 02 až l.10 l komponenty molu na 1 mol diazotaöníZpůsob přípravy výše uvedených metalckomplexních barviv podle vynálezu je realizován přídavkem vodných rcztcků anorganickýcb solí dvojmconého kationtu zinku do reakění směsi před zapoöetím azokcpulaöní reakoe,vedené v amoníakálním prostředí.Výhodné je použít uvedený konvernní katalyzátor ve formě předem připraveného amokomplexu...

Způsob přípravy metalokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 239542

Dátum: 01.06.1987

Autori: Danik Josef, Slavíková Alena

MPK: C09B 45/26

Značky: metalokomplexních, způsob, barviv, přípravy

Text:

...nebo 1-fenýl-3-knrbamoyl-5-pyrazolon e ohromecí reekčního produktu azokopuleoe v kyselém prostředí podle vynálezu tím, že azokopuleoe se provádí za přítcmnosti dvojmocného kationtu zlnku ve formě emokomplexu V množství 1.102 až l.101 moluZpůsob příprnmy výěe uvedených metelokomplexních berviv podle vynálezu je-realizován přídnvkem vodných roztoků eďhrganických solí dvojuocněhc katlontu zinku do reaköní eměei před zepočetím...

Způsob přípravy 2 : 1 metalokomplexních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 238094

Dátum: 01.04.1987

Autori: Růžička Karel, Maxa Milan

MPK: C09B 45/01

Značky: barviv, metalokomplexních, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo zjednodušení výroby symetrických 2 : 1 metalokomplexních barviv, zejména jejich přípravu bez izolace meziproduktů. Účelu bylo dosaženo prováděním azokopulace za přítomnosti uhličitanů a/nebo hydrogenuhličitanů alkalických kovů nebo amonných a chromace se provádí činidlem obsahujícím dvojchroman chromitý.

Způsob sušení dichlortriazinových reaktivních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 248911

Dátum: 12.03.1987

Autori: Macek František, Jarkovský Jiří

MPK: C09B 62/04

Značky: dichlortriazinových, reaktivních, barviv, způsob, sušení

Text:

...pufru se při jeho přípravě vychází s výhodou ze snadno dostupného hydrogenfosforečnanu dvojsodného krystalického /Na 2 HP 04.l 2 H 2 O/, který se přídavkem kyseliny, většinou kyseliny chlorovodíkové, převede se částečně na dihydrogenfosforečnan sodný /NaH 2 ýo 4/.Při přípravě pufru lze samozřejmě použít oba fosforečnany jako takové. Optimální poměr složek fosťorečnanového pufru závisí na povaze barviva a pohybuje se od 0,5 mol...

Kapalný, vodu obsahující barvivový přípravek reaktivních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 235021

Dátum: 15.02.1987

Autor: Opitz Konrad

MPK: C09B 67/26

Značky: reaktivních, barvivový, obsahující, přípravek, kapalný, barviv

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalný, vodu obsahující barvivový přípravek reaktivních barviv o pH 3 až 7, vyznačující se tím, že obsahuje hmotnostně 5 až 35 % alespoň jednoho barviva, které ve formě volné kyseliny odpovídá obecnému vzorci I ve kterém znamená F barvivový chromofor známého anthrachinonového barviva, mono- nebo disazobarviva, m celé číslo o hodnotě 1 až 4, n celé číslo o hodnotě 1 nebo 2 a Z s vláknem reagující skupinu vinylsulfonylové,...

Způsob izolace sloučenin arsenu z odpadní vody z výroby kypových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 248792

Dátum: 12.02.1987

Autori: Wildová Jana, Hrubý Václav, Dolejš Václav, Šnajdr Petr

MPK: C02B 1/23

Značky: kypových, odpadní, způsob, arsenu, barviv, izolace, sloučenin, výroby

Text:

...uvedené nevýhody lze odstranit způsobem izolace sloučenin arzénu z odpadní vody z výroby kypových barviv podle tohoto vynálezu, jehož podstatou je ~ za určitých podmínek stechiometrického poměru vápníku k arzénu - vypuštění operace chlorace. Tento způsob spočíva v tom, že se k odpadnĺ vodě přidá suspenze hydroxidu vápenatého v molárním poměru vápníku k arzénu 1,51 až 2,0 l, s výhodou 1,55 až 1.6021 a vyloučená pevná fáze se oddělí od odpadní...

Způsob přípravy chinoniminových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 247598

Dátum: 15.01.1987

Autori: Florián Petr, Kunčický Jiří

MPK: C09B 53/00

Značky: barviv, chinoníminových, způsob, přípravy

Text:

...Peroxidáza však züstane v retentátu zachována. Ultrafiltrace se provádí tak dlouho, dokud aktivita peroxidázy v retentátu nedosáhne původní hodnoty, t. j. 0,2 až 0,6 mg peroxídázy /1 ml.Takto citlivě regenerovaný roztok peroxidázy se vezme zpět k dalšímu cyklu syntězy. Malé množství ztrát se hradí z čerstvého zdroje.Chiniminová barviva na bázi derivátů 4-aminoantipyrinu nacházejí uplatnění v barvířské chemii, především jako polotovary při...

Způsob přípravy chinoníminových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 247596

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kunčický Jiří, Florián Petr

MPK: C09B 53/00

Značky: chinoníminových, barviv, přípravy, způsob

Text:

...miligramů peroxidázy nal ml, což je hodnota koncentrace peroxidázy V původnim reakčním prostředí. Takto citlivě regenerovaný roztok peroxidázy se vezme zpět k dalšímu cyklu syntézy. Malé množství ztrát se nahradí z čerstvého zdroje.Chinoniminová barviva nacházejĺ uplatnění v barvířské chemii především jako polotovary při získáváni dalších velmi cenných barviv, hlavně sirných a částečně thiazinových a azinových. V menší miře se také...

Způsob určení barevného odstínu a čistoty ve vodě nerozpustných organických barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 230310

Dátum: 15.10.1986

Autor: Gemzová Iva

MPK: G01N 33/32

Značky: určení, vodě, čistoty, nerozpustných, barviv, odstínů, barevného, způsob, organických

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob určení barevného odstínu a čistoty ve vodě nerozpustných organických barviv ze srovnání barviv a standardních typů těchto barviv, vyznačený tím, že určení barevného odstínu a čistoty se provádí jako srovnání distribuce velikostí částic barviva a distribuce velikostí částic standardního typu tohoto barviva, stanovených centrifugální metodou.

Způsob ohřívání vody slunečním zářením prostřednictvím barviv rozpuštěných ve vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 223427

Dátum: 15.03.1986

Autori: Horyna Jaroslav, Nečas Miroslav

Značky: barviv, ohřívání, vodě, způsob, zářením, slunečním, prostřednictvím, rozpuštěných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob ohřívání vody slunečním zářením prostřednictvím barviv rozpuštěných ve vodě tak, že se do vody přidávají Fe-komplexy 1-nitroso-2-hydroxy-3-naftoové kyseliny v množství 0,1 až 500 ppm a na takto upravenou vodu se nechá působit sluneční záření. Použití všude tam, kde je zapotřebí ohřev většího množství užitkové vody.

Způsob přípravy antrachinonových disperzních barviv pro barvení syntetických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 222517

Dátum: 15.03.1986

Autori: Pokorný Milič, Malimánek František, Čech Karel, Kamp Pavel, Váhala Ivo, Říčař Jaroslav

Značky: barviv, způsob, antrachinonových, materiálů, přípravy, disperzních, syntetických, barvení

Zhrnutie / Anotácia:

Příprava antrachinonových disperzních barviv pro barvení syntetických materiálů tvořených směsí 4,5-diamino-1,8-dihydroxyantrachinonu, 1-amino-4-hydroxy-5-chlorantrachinonu, nedefinovaných hydroxyderivátů antrachinonu bez solubilizačních skupin a případně halogenderivátů uvedených látek spočívá v tom, že se odpadní filtráty z výroby 1-amino-4-hydroxy-5-chlorantrachinonu zředí vodou na obsah 15 až 20 % kyseliny sírové a případně podrobí...

Způsob přípravy meziproduktů k syntéze nesymetrických chinolinmonoazacyaninových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 225006

Dátum: 15.02.1986

Autori: Sviták Miloslav, Vávrová Jaroslava

Značky: přípravy, nesymetrických, syntéze, meziproduktu, chinolinmonoazacyaninových, barviv, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy meziproduktů k syntéze nesymetrických chinolinmonoazacyaninových barvív obecného vzorce I ve kterém R znamená vodíkový atom, halogen vyznačující se tím, že se 2-aminoderiváty příslušných heterocyklických bází obecného vzorce ve kterém R má výše uvedený význam, uvedou v reakci a 1,3-propansultonem vzorce III při teplotě 130 až 140 °C po dobu 1,5 až 2 hodin za míchání.

Laser s roztoky organických barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 224279

Dátum: 15.12.1985

Autori: Kyselevskij Andrej Leonidovič, Efendijev Terlan Šajdokly, Rubinov Anatolij Nikolajevič

Značky: laser, barviv, organických, roztoky

Zhrnutie / Anotácia:

Laser s roztoky organických barviv, obsahující zdroj čerpacího světla, dělič světla uspořádaný v dráze světelného paprsku zdroje čerpacího světla, po jednom odrazném zrcadle v každé dráze děličem světla rozdělených paprsků, jakož i kyvetu s roztokem organického barviva umístěnou tak, že hladina roztoku barviva je totožná s rovinou průsečíků paprsků odražených od zrcadel, vyznačující se tím, že mezi děličem (2) světla a druhým odrazovým zrcadlem...

Neprášivý suchý přípravek na bázi kypových a disperzních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 226473

Dátum: 15.11.1985

Autori: Matouš Vladimír, Macák Ján

Značky: přípravek, bázi, disperzních, suchý, kypových, neprášivý, barviv

Zhrnutie / Anotácia:

Neprášivý suchý přípravek na bázi kypových a disperzních barviv pro barvení textilních materiálů, vyznačený tím, že je tvořen hmotnostně 99,8 až 98 % barviva a 0,2 až 2 oligomerů polypropylenu ve formě oleje s molekulovou hmotností 300 až 450 kg/kmol, s hustotou 0,820 až 0,840 g/cm3 při 20 °C s kinematickou viskozitou 15 až 150 mm2/s při 20 °C, s teplotou tání -45 °C a s teplotou varu 200 °C při 400 Pa.

Kapalný přípravek organických barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 226366

Dátum: 01.11.1985

Autori: Lorenc Josef, Přídalová Meda, Růžička Karel

Značky: přípravek, kapalný, organických, barviv

Zhrnutie / Anotácia:

Kapalný přípravek organických barviv určený, pro textilní tisk vyznačený tím, že obsahuje hmotnostně 15 až 50 % disperzního organického barviva nebo pigmentu, 1 až 10 % neionogenního dispergátoru na bázi oxyetylovaných alifatických karboxylových kyselin s počtem atomů uhlíku 6 až l8, popřípadě jejich triglyceridů, 0,5 až 5 % anionaktivního dispergátoru na bázi kondenzačních produktů naftalenmonosulfokyselin s formaldehydem nebo dispergátoru na...

Způsob výroby disperzních antrachinonových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 226894

Dátum: 01.10.1985

Autori: Žmolil Přemysl, Kasal Jaroslav, Šrámek Ladislav, Kypěna Zdeněk, Vanžura Jan, Kmoníček Vojtěch, Váhala Ivo, Macák Ján

Značky: disperzních, výroby, antrachinonových, způsob, barviv

Zhrnutie / Anotácia:

Způsoby výroby disperzních antrachinonových barviv, tvořených směsí bromovaných aminohydroxy, aminodihydroxy, diaminodihydroxy a diaminohydroxyantrachinonů, vhodných pro přípravu obchodních typů barviv např. Ostacetové námořnické modři, šedi, černi, z odpadních vod po izolaci antrachinonal-sulfonanu sodného, které obsahují směs sulfo a disulfokyselin antrachinonu, vyznačující se tím, že se tato směs v odpadních vodách obsažená, podrobí postupné...

Způsob výroby barviv reaktivních vůči celulóze

Načítavanie...

Číslo patentu: 222247

Dátum: 15.09.1985

Autori: Andrew Herbert Francis, Barlow Clive Hugh

Značky: reaktivních, způsob, barviv, výroby, vůči, celulóze

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby barviv reaktivních vůči celulóze, která ve formě volné kyseliny odpovídají obecnému vzorci I ve kterém A představuje zbytek vzorce kde n je číslo o hodnotě 1 nebo 2, znamená zbytek obecného vzorce kde Y představuje atom vodíku, atom chloru nebo sulfoskupinu, R znamená atom vodíku nebo normální alkylovou skupinu s 1 až 4 atomy uhlíku, R' a R'' nezávisle na sobě znamenají vždy atom vodíku, metylovou skupinu nebo etylovou skupinu, T...

Způsob přípravy koncentrátů barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 226790

Dátum: 01.08.1985

Autor: Roubíček Bohuslav

Značky: koncentrátů, způsob, barviv, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy koncentrátů barviv pro vybarvování polyvinylchloridových izolací elektrických vodičů složených z organických nebo anorganických pigmentů, práškového polyvinylchloridu, změkčovadla, tepelného stabilizátoru polyvinylchloridu a mazadla, vyznačený tím, že se za normální teploty hněte nebo mísí násada surovin o obsahu 0,1 až 75 dílů hmot. organického a/nebo anorganického pigmentu, 5 až 75 dílů hmot. práškového polyvinylchloridu, 0,01...

Způsob přípravy vodné suspenze disperzních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 222019

Dátum: 15.07.1985

Autori: Kovařík Vladimír, Růžička Karel

Značky: způsob, disperzních, suspenze, přípravy, vodné, barviv

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy vodné suspenze disperzních barviv na bázi diazotovaného N-acetyl-p-fenylendiaminu, popřípadě p-aminobenzenu a p-kresolu nebo fenolu tak, že se kopulační reakce provádí při teplotě 35 až 70 (C, popřípadě za přítomnosti povrchově aktivních látek ovlivňujících za daných termodynamických podmínek fyzikální vlastnosti vylučovaného barviva.

Způsob přípravy reaktivních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 216836

Dátum: 15.01.1985

Autor: Andrew Herbert Francis

Značky: barviv, reaktivních, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy reaktivních barviv obecbecného vzorce 1, Q-N(R)-E1-N = N-D-N = N-E2 (1) kde znamená Q skupinu reaktivní s celulózou ze souboru zahrnujícího skupinu fluortriazinylovou, chlortriazinylovou nebo bromtriazinylovou, chlorpyrimidinylovou nebo fluorpyrimidinylovou, fluorisoftalonitrilovou, fluorkyanopyridinovou, chlorftalazinovou R atom vodíku, methylovou nebo ethylovou skupinu, E1 sulfo-1,4-naftylenovou nebo sulfo-1,4-fenylenovou...

Způsob přípravy reaktivních barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 216835

Dátum: 15.01.1985

Autor: Andrew Herbert Francis

Značky: přípravy, reaktivních, způsob, barviv

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy reaktivních barviv obecného vzorce 1, Q-N(R)-E1-N=N-D-N=N-E2 (1) kde znamená Q skupinu reaktivní s celulózou ze souboru zahrnujícího skupinu fluortriazinylovou, chlortriazinylovou nebo bromtriazinylovou, chlorpyrimidinylovou nebo fluorpyrimidinylovou, fluorisoftalonitrilovou, fluorkyanopyridinovou, chlorftalazinovou nebo chlorchinazolinovou, R atom vodíku, methylovou nebo ethylovou skupinu, E1 sulfo-1,4-naftylenovou nebo...

Způsob přípravy azových barviv na bázi bisoxyetylovaných derivátů anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 215480

Dátum: 01.01.1985

Autori: Kozlová Monika, Růžička Karel, Kovařík Vladimír

Značky: barviv, azových, anilinu, derivátů, bázi, přípravy, způsob, bisoxyetylovaných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy azových barviv na bázi bisoxyetylovaných derivátů anilinu tak, že se před kopulací pasivní komponenta ve vodném prostředí smísí při teplotě 40 až 70 °C s povrchově aktivními látkami v množství 1 až 5 % hm., vztaženo na obsah pasivní komponenty, a kopulace se provede při téže teplotě, načež se reakční směs neutralizuje na hodnotu pH 4,5 až 8 při teplotě 60 až 80 °C a vyloučené barvivo se izoluje.

Způsob výroby barviv reaktivních s celulózou

Načítavanie...

Číslo patentu: 214844

Dátum: 15.10.1984

Autor: Andrew Herbert Francis A Barlow Clive Hugh

Značky: celulózou, barviv, reaktivních, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby barviv reaktivních s celulózou, která ve formě volné kyseliny odpovídají obecnému vzorci I, ve kterém znamená A trisulfonaftylovou skupinu, B zbytek vzorce kde znamená X atom vodíku, methylovou skupinu, methoxyskupinu nebo karboxylovou skupinu a Y atom vodíku, methylovou skupinu, methoxyskupinu, skupinu NHCOCH3, NHCONH2 nebo NHCOOC2H5, nebo B znamená zbytek vzorce R, R` a R" nezávisle na sobě představují vždy atom vodíku,...

Způsob přípravy ve vodě nerozpustných azových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 214407

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kozlová Monika, Růžička Karel

Značky: nerozpustných, přípravy, způsob, vodě, azových, barviv

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy ve vodě nerozpustných azových barviv obecného vzorce I kde Al, A2, A3 jsou shodné nebo různé substituenty a znamenají atom vodíku, skupinu -CH3, -COOCH3, -COOC2H5, -0H, -N02, -Cl, diazotací aromatických aminů obecného vzorce II kde Al, A2, A3 mají shora uvedený význam, a kopulací s kopulační komponentou obecného vzorce III kde A4 znamená skupinu -CH3, -C2H5, -COOC2H5, -C0NH2, -CN, -COOCH3, vyznačený tím, že se diazotační a...

Způsob úpravy antrachinonových barviv

Načítavanie...

Číslo patentu: 216362

Dátum: 01.07.1984

Autori: Havlíčková Libuše, Kreidl Zdeněk

Značky: barviv, způsob, antrachinonových, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy antrachinonových barviv obsahujících v molekule substituované triazinové jádro tak, že se jejich amorfní forma připravená srážením z koncentrované kyseliny sírové do vody buď přímo nebo přes sulfáty, dále zahřívá ve vodě s povrchově aktivní látkou za normálního nebo zvýšeného tlaku, s výhodou při teplotě 80 až 265 °C a tlaku 0 až 5,0 Mpa.