Patenty so značkou «bariéry»

Fólie z polymérneho kompozitu s funkciou bariéry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11011

Dátum: 08.07.2008

Autori: Streitenberger Almuth, Schmuck Arno, Dujardin Ralf

MPK: B32B 27/00, A01G 13/02

Značky: bariéry, polymérneho, funkciou, kompozitů, fólie

Text:

...výhodne je spojivom, superabsorbent-polymér, výhodnejšie je spojivom polyakrylát.Pod termínom základná polymérna zmes sú chápané všetky polymérne zmesi, ktoré vykazujú dostatočnú stabilitu voči UV žiareniu a povetemostným vplyvom v takej miere, že odolávajú trvalému vystaveniu vonkajšiemu prostrediu počas najmenej 12 mesiacov a nereagujú s organickými biocídmi používanými v poľnohospodárstve a ktorých vlastnosti sa nemenia organickými...

Použitie mastných kyselín na výrobu liečiva na zlepšenie integrity črevnej bariéry pacientov s HIV

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6705

Dátum: 22.06.2005

Autori: Van Tol Eric Alexander Franciscus, Willemsen Linette Eustachia Maria, Koetsier Marleen Antoinette, Stahl Bernd, Beermann Christopher

MPK: A23L 1/308, A23L 1/30, A61K 31/185...

Značky: liečivá, zlepšenie, mastných, použitie, pacientov, kyselin, bariéry, črevnej, integrity, výrobu

Text:

...predložený prípravok kvalitu mukóznej vrstvy čreva. Mukózna vrstva obsahuje mucíny. Mucíny súsyntetizované a sekrétované pohárikovitými bunkami. Tie vytvárajú gélu podobnú vrstvu na povrchu mukózy, čím zlepšujú integritu bariéry. Mukózna vrstva obsahuje rôzne typy mucínov,napr. kyslé, neutrálne a sulfónované mucíny. Predpokladá sa, že vyššia rôznorodosť mukóznej vrstvy zlepšuje funkčnosť bariéry. 0011 Predložený prípravok výhodne obsahuje...

Zlepšenie integrity intestinálnej bariéry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5762

Dátum: 22.06.2004

Autori: Stahl Bernd, Van Tol Eric Alexander Franciscus, Beermann Christopher, Willemsen Linette Eustachia Maria, Koetsier Marleen Antoinette

MPK: A23L 1/29, A23L 1/30

Značky: integrity, zlepšenie, bariéry, intestinálnej

Text:

...dlžok reťazcov vedie ku stimulácii produkcie hlienu vrôznychčastiach ilea a hrubého čreva. Oligosacharidy skrátkym reťazcom (typicky so stupňompolymerizácie (DP) 2,3,4 a 5) stimulujú tvorbu mucínu vproximálnej časti hrubého čreva a/alebo V distálnej časti ilea, zatiaľ čo oligosacharidy s dlhším reťazcom (výhodne so stupňom polymerizácie (DP) 5 až 60) údajne stimulujú produkciu mucinu vo Vzdialenejších častiach0013 Aplikáciou aspoň dvoch...

Spôsob zlepšenia integrity intestinálnej bariéry a prípravok pre tento spôsob

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2303

Dátum: 22.06.2004

Autori: Van Tol Eric Alexander, Stahl Bernd, Willemsen Linette Eustachia Maria, Koetsier Marleen Antoinette, Beermann Christopher

MPK: A23L 1/29, A23L 1/30

Značky: zlepšenia, prípravok, intestinálnej, integrity, bariéry, spôsob

Text:

...synergicky zlepšuje integritubariéry a/alebo synergicky znižuje intestinálnu priepustnosťstimulačnou redukciou priepustnosti tesných spojení a0010 V ďalšom aspekte predložený prostriedok zlepšuje kvalitu intestinálnej slizovej vrstvy. Slizová vrstva obsahuje muciny. Mucíny sú glykoproteíny s vysokou molekulovou hmotnosťou, ktoré sú syntetizované a sekrétované pohárovými bunkami. Tvoria gélu sa podobajúcu vrstvu na slizovom povrchu,čím...

Agregát so zvýšenou deformovateľnosťou, obsahujúci aspoň tri amfipaty, na zlepšený transport cez semipermeabilné bariéry a na neinvazívnu aplikáciu liečiva in vivo, osobitne cez kožu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3085

Dátum: 09.10.2003

Autori: Cevc Gregor, Vierl Ulrich

MPK: A61K 9/127, A61K 31/185

Značky: aspoň, neinvazívnu, kožu, zlepšený, zvýšenou, deformovateľnosťou, transport, obsahujúci, semipermeabilné, bariéry, agregát, aplikáciu, osobitne, vivo, amfipaty, liečivá

Text:

...ine použitie chemických aditiv, ako sú napríklad určité rozpúšťadlá alebo surfaktanty. Také chemikálie spravidla pôsobia ako zosilňovače kožnejpermeácie zvýšením distribúcie a/alebo difuzivity účinnej zložky v kožných Iipidoch.Najčastejšie používané zosilňovače permeácie sú neiónové alkoholy skrátkym alebo dlhým reťazcom a surfaktanty bez náboja apod., aniónové látky(najmä mastné kyseliny), katiónové amíny s dlhým reťazcom, sulfoxidy, ako...

Spôsob stanovenia koncetrácie NBef efektívneho náboja bariéry v prekompenzovaných polovodičoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 277700

Dátum: 06.07.1994

Autori: Olejníková Božena, Dubecký František

MPK: G01N 27/22, G01R 31/26

Značky: prekompenzovaných, bariéry, spôsob, efektívneho, stanovenia, náboja, koncetrácie, polovodičoch

Zhrnutie / Anotácia:

V polovodičoch, prekompenzovaných hlbokými prímesami, sa koncentrácia efektívneho náboja bariéry stanovuje analýzou C-U závislosti podľa vzťahu I. Z prekompenzovaného polovodiča sa pripraví dvojelektródová štruktúra s krátkou bázou dĺžky 2 mikrometre až 100 mikrometrov s kovovými elektródami, alebo polovodičovými elektródami druhého typu vodivosti s koncentráciou ionizovaných prímesí 10exp(17)cm-3 až 10exp(20)cm-3, na ktoré sa privedie...