Patenty so značkou «barevných»

Koncentrát barevných pigmentů k barvení polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269112

Dátum: 11.04.1990

Autori: Štach Pavel, Kopčil Milan, Veselý Rudolf, Bartoš Otakar, Červinka Tomáš, Václavek Miroslav, Tůma Zdeněk, Mižďoch Oldřich

MPK: C09B 67/10

Značky: koncentrát, polymerů, barvení, pigmentů, barevných

Text:

...bàloba a v micháni sa pokračuje dalších 10 min. Nakonec se přidà medícinálni vezelinový olej a michá se ještě 5 min.Takto připravená předmichaná směs sa dávkuje do násypky K 0 hnětiče (Q šneku 100 mm), jehož průchodem se dlsperguje a vytlačuje při teplotě 90 ~ 110 OC e 60 otáčkách/min. Připravený koncentrát je vytlačovàn ve formě pásu a granulován. Koncentrát je vhodný pro bařvení většiny vytlačovaných a vstřikovaných výrobků v...

Fotografická barevná vývojka pro zpracování halogenstříbrných pozitivních barevných materiálů s vodorozpustnými složkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266000

Dátum: 14.11.1989

Autori: Prouza Pavel, Hrdlička Jaroslav, Vít Václav, Kábrt Zdeněk, Dostál Josef

MPK: G03C 7/30

Značky: složkami, barevných, halogenstříbrných, pozitivních, zpracování, fotografická, vodorozpustnými, vývojka, barevná, materiálů

Text:

...g bromidu draselného, přičemž zbytek do jednoho litru je tvořen vodou.Výhodou vývojky podle vynálezu je, že využívá k vyvíjeni barevných pozitivních materiálůs vodorozpustnými složkami vyvolávací látku CD-3 bez pomocného rozpouštědla. Použití této vyvolávací látky vede ke vzniku žlutého barviva, které má proti vyvíječům AC-60, T-32a TSS bathochromně posunutou maximální absorpoi o IFŽO nm, což vede ke zlepšení podání červené barvy. Navíc...

Snímač barevných odchylek

Načítavanie...

Číslo patentu: 261113

Dátum: 12.01.1989

Autor: Šalda Svatopluk

MPK: G03B 27/72, G02B 27/10, G02B 27/46...

Značky: odchylek, barevných, snímač

Text:

...nm, zatímco na konci druhého ramene souose a přivráceně k LůD diodám v malé vzdálenosti od nich je čidlo záření, například fotodioda, nebo fototranzistor nebo fotoodpor, odpovídající spektrální citlivosti,jež je připojen k elektronickým vyhodnocovacím obvodüm.Snímač barev obr. 1) sestává z tělesa podkovovitého tvaru 1, opatřeného na konci jednoho ramene la zdrojem měřicího světla, tvořeného trojici postupně spínaných LED diod 2, 3, 4 a na...

Způsob vytváření barevných dekorů ve skle

Načítavanie...

Číslo patentu: 258304

Dátum: 16.08.1988

Autori: Pešek Miroslav, Prášil Zdeněk, Matušek Miroslav, Brožek Vlastimil, Drahorád Radovan

MPK: C03B 32/00

Značky: vytváření, barevných, dekoru, způsob

Text:

...cích ze skla používat výrobku( nebo polotovary připravené pouze zur .- 3 . jedné eklovíny, přičemž barevný dekor je na výrobcích nebo polotovarech vytvářen teprve dodatočné. Dále je takto možno zhotovit barovné dekory, které by jinak nebylo možno realizovat buč vůbec,nebo-s velkými.obtižemi. Při popsonćm způsobu výroby barevných dekorů ve skle se postupuje tak, že zářeni o vhodné vlnové délce se smeruje do skla pomocí vhodných masek, etínění...

Způsob získávání barevných kovů pálením rotorů turbogenerátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257703

Dátum: 15.06.1988

Autor: Čáka Oldřich

MPK: H02G 1/12

Značky: turbogenerátoru, získavání, kovů, barevných, pálením, rotoru, způsob

Text:

...4 je žez výčnělkem s vyjmutýmivýpalky a ohvodovými tyčemi.Těleso rotoru l bez antimagnetických obručí čel měděného vodiče Q má ve svém obvodu průběžné dutiny lg neosazené vodičem, oddělené mezi sebou výčnělky 3. Průběžné dutiny g osazené vodičem 3 jsou zakryty bronzovými obvodovými tyčemi Q a průběžné dutiny lg neosazené vodičem Q antimagnetickými obvodovými tyčemi ll s průřezem tvaru rovnoramenného lichoběžníka,zaklínovanými mezi výčnělky 3...

Zařízení pro záměnu barevných útkových nití na bezčlunkovém tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 241118

Dátum: 15.12.1987

Autori: Orlický Jozef, Smolár Milan, Adamec Jozef, Kabátová Viera, Truchlik Štefan, Krempaský Vladimír, Obetko Dušan

MPK: D03I 1/00

Značky: stavu, útkových, nití, zařízení, barevných, záměnu, bezčlunkovém, tkalcovském

Text:

...nachází na vodorovné rovině, která prochází osovou čarou vidlice 31.Na hřídeli 11 je uspořádaná souose trubka já, u které je jeden konec opatřen oky 15, 31. Na trubce łá jsou připevněny nehybně pod různým úhlem natočení válcové segmenty gg, 12, gg, § 1 barvicího úseku. K okám 15, 11 jsou kloubově přivěšeny svislé tyče 53,53, jejichž dolní konec je spojen také kloubově s dalšími oky 51, §§ trubky âl, v jejímž vnitŕku je uspořádán hřídel âg. K...

Způsob kontinuálního odstraňování nánosu barevných kompozic s povrchu profilově členěných pryžových obuvnických rámků

Načítavanie...

Číslo patentu: 244032

Dátum: 16.11.1987

Autor: Vodák Zdenik

MPK: A43D 95/06

Značky: rámku, kompozic, členěných, profilové, způsob, odstraňování, povrchu, kontinuálního, nánosu, barevných, obuvníckych, pryžových

Text:

...pohled na schematické uspořádání funkčních členů zařízení, obr. 2 dctailní řez váloem, opásaným stírecí.pleteninou a obr. 3 deteilni řez týmž válcem, v nim stírncí pletenine je v činném záběru 5 prylovýn rllkl.Funkční ústrojí zařízení podle přiloženáho výkresu k provádění způsobu oodle vynálezu sestává ze dvou protisměrně otočných válců, 2 nichž kovový válec 1 je otočný proti směru hodinových ručiček ve směru šípky.V podélném směru má ne svém...

Způsob výroby optických filtrů a barevných pokrytí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241209

Dátum: 15.09.1987

Autori: Helinger Jioí, Barvínek František

MPK: G02B 5/22

Značky: barevných, pokrytí, výroby, způsob, filtru, optických

Text:

...vynálezu je výhodný z hlediska konstrukce vakuoveaparatury, nebot proces probíhá při tlacích 0,5 Pa až 100 Pa a tedy l z hlediska spotřeby energie.Způsob podle vynálezu využívá procesů v, plazmatu doutnavěho elektrického výboje. Iestliže se do oblasti výboje přivádí vhodný aktivní plyn, nejčastěji na bázi uhlíkatých sloučenln, dochází k nanášení dielektríckých vrstev na površích v blízkosti reakění oblasti a ve směru proudu plynu v důsledku...

Spinelová hmota hořečnato-hlinitá pro vyzdívky pecí na tavení hliníku a barevných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251569

Dátum: 16.07.1987

Autori: Pešek Jiří, Macháček Václav, Vobořil Václav

MPK: C04B 35/02

Značky: tavení, vyzdívky, pecí, barevných, spinelová, hmota, hořečnato-hlinitá, kovů, hliníku

Text:

...lepidel např. dextrinu, karhoxymethylcelulózy, sulfitového ýluhu, vodních disperzí organických polymerů, např. polyvinylacetátu, polyakrylátové disper 2, tekutého organického pojiva na bázi dehtu apod.luminoter. struska o zrnitosti 0-3 mm 65 hmotnostních Lektrokorund bílý pod 0,09 mm 10 3 hmotnostních etý oxid hlinitý pod 0,04 mm 15 S hmotnostních ha krystalická 10 S hmotnostníchněs byla ovlhčena roztokem dehtu pod obchodním označením...

Způsob získávání jasového signálu pro televizní generátory barevných ploch

Načítavanie...

Číslo patentu: 242705

Dátum: 15.05.1987

Autori: Žitoanský Marcel, Podolský Michal

MPK: H04N 9/04

Značky: generátory, jasového, signálu, barevných, ploch, způsob, televizní, získavání

Text:

...ziskány jednak chroninanční signály CHI, CH 2, jednak po oddělení barvonosného signálu dolnofrekvenční propustiCelý obor ublulpvolby tňnu barvy je možno rozdělit do tři oblasti I, II, III, ve kterých po řadě plati R 0, B 0, G O (viz obr. 2/. V prvém a druhém případě je možnézískat jasový signál přímo ze signálu /kx/Q resp. /I 3-/.Ve třeiím případě bude ke stejnámu účelu využít signál, který je tvořen lineární kombinaci pomocných inpulsních...

Měřicí zařízení pro zjišťování barevných odchylek

Načítavanie...

Číslo patentu: 250937

Dátum: 14.05.1987

Autor: Kopřiva Miroslav

MPK: G01N 21/57, G02B 27/02

Značky: barevných, měřicí, zjišťování, zařízení, odchylek

Text:

...obr. 2 je totéž měřicí zařízení s vloženým absorpčním filtrem pro stanovení úchylky obr. 3 obsahuje schéma integrovaného obvodu, který umožňuje vyhodnocení úchylky na připojeném milivoltmetru.Měřicí zařízení pro zjiščování barevných odchylek zejména u dezěnovaných plastických kůží a fólií z plastických hmot sestává z tubusu l, který je na svých okrajích opatřen závity pro upevnění vík g, jež slouží pro uchycení vzorků li. Z jedné strany je...

Způsob obohacení podílu barevných kovů, zejména zinku a olova, v recyklinku prachových úletů ocelářských pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250065

Dátum: 15.04.1987

Autori: Wildmann Stanislav, Pětroš Jaroslav, Medřický Zdeněk

MPK: C22B 7/00

Značky: kovů, podílu, zinku, barevných, olova, obohacení, recyklinku, pecí, ocelářských, prachových, zejména, úletů, způsob

Text:

...úletů za tavbu.Využití vynálezu umožňuje výrazně zvýšit obsahy barevných kovů v úletech na hranici, potřebnou pro efektivní a ekonoínické zpracování úletů a Využití barevných kovů v nich obsažených v případech, kdy pouhým recyklinkem tyto meze jsou nedo 4sažitelné, anebo V případech, kdy počet cyklů recyklinku by byl neúnosně a neekonomicky dlouhý. Navíc se výhodně, bez Výstavby dalších zařízení zpracuji dosud nezpracovatelně, či obtížně...

Způsob přípravy světlocitlivých fotografických barevných nebo chromogenně vyvolávaných černobílých materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 249557

Dátum: 15.04.1987

Autori: Arient Josef, Davídková Pavla, Dostál Josef

MPK: G03C 1/08

Značky: barevných, chromogenně, vyvolávaných, fotografických, černobílých, materiálů, světlocitlivých, přípravy, způsob

Text:

...1 yl-4-skupiny (Ev.pat. 44 279), tetrazolylskupiny (JA-OS 145 319), aminosulfonylskupiny (JA-PS 12 661/74). sulfinyloxískupíny (JS-PS 12660/74), benzotriazolylskupiny (JA-os 122 335/74 a 34 232/75),různě substituované pyrolidinové skupiny (NSR 3,020,416) a další.~Uvedené DIE složky projevují celou řadu nedostatků. Tak zpravidla nejsou použitelná zcela samostatné, protože silný inhibitující účinek odštěpující skupiny během chromcgenního...

Tavenina pro pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu aktivovaného ionty neodymu, odolných proti tvorbě přechodných barevných center

Načítavanie...

Číslo patentu: 232172

Dátum: 01.04.1987

Autori: Kvapil Jiří, Kvapil Josef, Perner Bohumil

MPK: C30B 29/28

Značky: neodymu, aktivovaného, pěstování, granátu, tavenina, přechodných, barevných, odolných, tvorbě, proti, center, yttritohlinitého, monokrystalů, ionty

Zhrnutie / Anotácia:

Tavenina pro pěstování monokrystalů yttritohlinitého granátu, aktivovaného ionty neodymu, odolných proti tvorbě přechodných barevných center, které lze použít jako aktivního laserového materiálu, vykazujícího vysokou úroveň čerpání ať v kontinuálním nebo pulsním provozu laseru, který lze provozovat i při zvýšené teplotě, která sestává z oxidů yttria, hliníku, neodymu, ceru, chromu a titanu, kde obsah, vyjádřený v at. % a vztažený na celkový...

Zapojení generátoru grafických obrazových barevných signálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239607

Dátum: 16.03.1987

Autori: Záhejský Jioí, Stejskal Jan, Linhart Petr, Llnhart Rudolf

MPK: H04N 9/07

Značky: zapojení, generátoru, signálu, grafických, barevných, obrazových

Text:

...druhé grafické paměti 2 a s adresovým vstupem lg třetí grafické paměti lg.serializační vstup lg třetí grafické paměti lg je spojen se serializačním vstupem gg první grafické paměti §, se serializačním vstupem gg druhé grafické paměti 2 a se serializačním výstupem 23 synchronizačního bloku 3. Hodinový výstup gg synchronizačního bloku 3 je spojen s hodinovým vstupem gg grafického procesoru l. Parámetrový vstup li grafického procesoru l je...

Způsob selektivní koncentrace a separace barevných kovů, zejména niklu, zinku a kobaltu

Načítavanie...

Číslo patentu: 249360

Dátum: 12.03.1987

Autori: Alexa Miroslav, Marhol Milan

MPK: C22B 23/04

Značky: kobaltu, barevných, separace, kovů, selektivní, niklu, zejména, koncentrace, zinku, způsob

Text:

...znečištován přídavkem dalších kvalitativně odlišných iontů.K 1 dm 3 obsahující 30 g Mg (jako síran) a 5 g Ni (jako síran) se přidá 200 ml nabotnalého měniče Wofatit MC-50 V H/SOŠ formě. Za neustáléhc míchání směsi dochází k sorpci niklu a poklesu pH sorpčního roztoku. Přídavkem Mgo se pH udržuje na zvolené hodnotě 3-3,2. Po 150 minutách styku je koncentrace niklu v roztoku menší než 0,3 g (zvýšením pH sorpčniho roztoku na hodnotu 4,5 lze...

Násobič posunu u zařízení dálkového nastavování barevných zón

Načítavanie...

Číslo patentu: 237982

Dátum: 15.09.1986

Autori: Johne Hans, Förster Karl-heinz

MPK: B41F 33/00

Značky: posunu, barevných, zařízení, násobič, nastavování, dálkového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká násobiče posunu u zařízení dálkového nastavování barevných zón pro tiskárny. Vycházeje z úkolu - použít částí, existujících u dálkového ovládání pro dálkové nastavování barevných zón k nulování přerušovaného chodu, nosných prvků barvicího nože pro násobič posunu - u násobiče s výkonnou soustavou působící na nosné prvky barvicího nože, skládající se z výkonného pohonu a měřicího snímače polohy a ovládacího systému mající na...

Psací tekutina na bázi disperze barevných pigmentů ve vodném roztoku šelaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 230740

Dátum: 15.06.1986

Autori: Čurda Ludvík, Bartušek Tomáš

MPK: C09D 11/16

Značky: barevných, bázi, vodném, psací, pigmentů, tekutina, disperze, šelaku, roztoku

Zhrnutie / Anotácia:

Psací tekutina na bázi disperze barevných pigmentů ve vodném roztoku šelaku, vyznačující se tím, že obsahuje 3,00 až 15,00 hmot. dílů barevných pigmentů, 3,33 až 8,00 hmot. dílů šelaku, 2,50 až 6,00 hmot. dílů tetraboritanu sodného, 5,00 až 15,00 hmot. dílů prostředků proti předčasnému zasýchání psací tekutiny, 0,05 až 1,00 hmot. dílů konzervačního prostředku, 0,50 až 5,00 hmot. dílů močoviny a/nebo hexamethylentetraminu a zbytek do 100,00...

Způsob přípravy jemně dispergovaných barevných koncentrátů pro vybarvování polyolefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229004

Dátum: 15.03.1986

Autor: Roubíček Bohuslav

MPK: C08J 3/20

Značky: dispergovaných, způsob, jemné, polyolefinů, vybarvování, přípravy, koncentrátů, barevných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy jemně dispergovaných barevných koncentrátů pro vybarvování polyolefinů mísením granulovaného polyetylénu s emulgátory pigmentu, pigmentem, směsí nasycených uhlovodíků, případně s antioxydantem a mazadlem, vyznačující se tím, že se v bubnovém mísícím stroji smočí 25 až 60 % hmot. polyetylénu o tavném indexu 20 až 70 g/10 min., směsí 5 až 50 % hmot. neionogenního emulgátoru, například etylénoxidových kondenzátů, nebo...

Způsob přípravy polyetylénových barevných koncentrátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223301

Dátum: 15.03.1986

Autor: Roubíček Bohuslav

Značky: barevných, polyetylénových, koncentrátů, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy barevných polyetylénových koncentrátů pro vybarvování polyetylénových fólií pro spotřební průmysl. Připravuje se z polyetylénu, anorganických povrchově upravených nebo azových či azokondenzačních pigmentů, antioxidantů, smáčedel a parafinu. Uvedené látky je nutno dávkovat popsaným způsobem k dosažení dobré disperzity pigmentu v koncentrátu.

Zařízení k nízkotlakému lití materiálů, zejména barevných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 221092

Dátum: 15.01.1986

Autor: Vinš Jan

Značky: materiálů, barevných, zařízení, kovů, zejména, lití, nízkotlakému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k nízkotlakému statickému lití hliníku, mosazi a jiných barevných kovů, případně plastických materiálů. Zařízení sestává z udržovací pece propojené výpustným otvorem s vyměnitelnou formou. Podstata vynálezu spočívá v tom, že výpustný otvor udržovací pece, uzavíratelný zátkou na tyči, je bezprostředně spojen s vyměnitelnou formou umístěnou pod udržovací pecí. Přitlačení vyměnitelné formy ke dnu udržovací pece zajišťuje...

Způsob spektrofotometrického sledování disperzity barevných pigmentů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226874

Dátum: 01.10.1985

Autori: Latinák Josef, Čejka Karel, Kožený Milan

Značky: pigmentů, disperzity, barevných, sledování, způsob, spektrofotometrického

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob spektrofotometrického sledování disperzity barevných pigmentů ve vodné disperzi, vyznačující se tím, že se barevný pigment disperguje ve vodě nebo ve zředěném roztoku tenzidu, zejména neionogenního, poté se na spektrefotometru změří u takto připravené disperze jedna absorbance A nebo řada absorbancí Al až An ve viditelné oblasti spektra při vzdálenosti dl kyvet od detektoru a při vzdálenosti d2 kyvet od detektoru, kde dl je větší než d2,...

Zařízení pro opticko – elektronický rozklad barevných grafických informací na vzorcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 233305

Dátum: 15.08.1985

Autori: Frommhold Eckart, Schmidt Jochen, Bär Wolfgang, Richter Wolfgang, Rossner Frank

MPK: G06K 9/00

Značky: informaci, opticko, rozklad, elektronický, zařízení, barevných, vzorcích, grafických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro rozklad ad grafické informace v černo-bilých a ve vybraných barvách na plochých vzorcích za použití odraženého nebo průchozího světla. Cílem vynálezu je při poměrně malých nákladech na články zajistit vysokou rozlišovací schopnost a vzájemně jednoznačné rozlíšení barev, přitom to musí být realizováno pro vybrané barvy jedním světelně citlivým článkem. V daném zařízení, které se skládá ze zdroje světla,...

Způsob přípravy pěnových past nebo lázní o různých barevných odstínech z jedné napěňovací jednotky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 225398

Dátum: 30.06.1985

Autori: Hrubeš Pavel, Tůma Miloslav, Mojžíš Milan, David Svatopluk

Značky: zařízení, provádění, lázni, jedné, barevných, přípravy, odstínech, pěnových, jednotky, napěňovací, různých, způsobu, tohoto, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy pěnových past nebo lázní o různých barevných odstínech z jedné napěňovací jednotky, vyznačený tím, že se připraví celé potřebné množství slepé pěnové tiskací pasty nebo barvicí lázně o dané objemové hmotnosti, které se rozdělí do shodného počtu větví s požadovaným počtem barevných odstínů, načež se jednotlivé větve pěnové pasty nebo lázně obarví a po zhomogenizování nanáší.

Permeabilní žárovzdorná keramická hmota pro filtraci tavenin barevných kovů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239236

Dátum: 15.05.1985

Autori: Zemanová Mária, Gvozdjaková Anna, Novák Ludvík

MPK: C04B 35/18

Značky: kovů, filtrací, permeabilní, keramická, hmota, žárovzdorná, tavenín, barevných

Text:

...keramickou technologií vyrábět tvarovky pro riltraci tavenin barevných kovů, i nosiče katalyzátorů. Dají se z ní vyrábět i tepelně izolační staviva.lPermeabi 1 ní žárovzdorná keramická hmota podle vynálezu je tvořeno směsi obsahující 5 až 15 vody (s), 30 obj. až 60 obj. některé kaolinitioké suroviny vybraná z řady plavený kaolin, halloysit, kaolinitický jíl o obsahu nad 35 oxidu hlinitého (b), dále 10 obj.~až 50 objemových některé...

Způsob přípravy neprášivých forem barevných prášků

Načítavanie...

Číslo patentu: 224845

Dátum: 01.11.1984

Autori: Maxa Milan, Kovařík Vladimír, Růžička Karel

Značky: barevných, prášků, způsob, přípravy, neprášivých, forem

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy neprášivých forem barevných prášků sušením, vyznačený tím, že se do sušeného média tvořeného organickým barvivem disperzním, kypovým, přímým, reaktivním, kovokomplexním nebo mořidlovým ve formě vodného roztoku nebo vodné suspenze před vstupem do sušicího prostoru aplikují emulgátory na bázi iontových povrchově aktivních látek, popřípadě je jich směsi a olejovité látky kapalné v teplotním rozmezí -5 až 150 °C s teplotou varu...

Způsob nanášení barevných povlaků z termoplastů na kovové předměty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229631

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hirn Karl Krieglach, Kohlbacher Heinz, Walter Hans, Voest-alpine Aktiengesellschaft

MPK: B29C 27/14

Značky: kovové, barevných, předměty, termoplastů, způsob, povlaků, nanášení

Zhrnutie / Anotácia:

K označování kovových předmětů, jako trubek, při současné záruce antikorozní ochrany je navržen dvouvrstvý povlak,přičemž se na kovový předmět nanese první vrstva z termoplastu, jehož stabilizace zabezpečuje požadovanou antikorozní ochranu. Tato první vrstva se vybarví černě, čímž se umožní zlepšení stability vrstvy. Druhá vrstva, která představuje barevnou poznávací vrstvu, popřípadě barevné označení, může být vybarvena libovolným způsobem...

Způsob výroby barevných desénů na plošných pryžových výrobcích

Načítavanie...

Číslo patentu: 214479

Dátum: 01.07.1984

Autori: Bábek Miroslav, Zytka Jan, Zapletal Jiří

Značky: pryžových, způsob, výrobcích, výroby, desénů, barevných, plošných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby barevných desénů na různých plošných pryžových výrobcích jako jsou koberce a zástěrky do automobilů, rohože, emblémy továrních značek a pod, a to ve dvojbarevném provedení. Problém byl vyřešen využitím prášku o velikosti částic do 0,5 mm, připraveného mletím barevné nezvulkanizované kaučukové směsi s vysokým obsahem styrenu a malým podílem kaučuku. Práškem se naplní desénovaný spodní díl dvojdílné vulkanizační...