Patenty so značkou «barevná»

Barevná obrazovka s maskou se štěrbinovitými otvory

Načítavanie...

Číslo patentu: 269968

Dátum: 14.05.1990

Autori: Masterton Walter, Good Andrew

MPK: H01J 29/07

Značky: maskou, obrazovka, otvory, štěrbinovitými, barevná

Text:

...gg,jejichž hrany jsou přitaveny k nálevce Ag. Tříbarevná fosrorové stínítko 55 je umístěno na vnitřním povrchu čelní desky ii. Stínítko EQ je čárové stínítko s fosforovými čarami táhnoucími se v podstatě kolmo k vysokotrekvenčnímu čárovému rastru obrazovky, to jest kolmo krovině obr. 1. Mnohootvorová elektroda selekce barev či stínicí maska žg je rozebiratelně pŕipevněna běžnými prostředky V předem stanoveném prostorovém vztahu ke...

Barevná kontaktní čočka a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 268807

Dátum: 11.04.1990

Autor: Loshaek Samuel

MPK: G02C 7/04

Značky: barevná, výroby, její, čočka, kontaktní, způsob

Text:

...funkční skupiny zvolené ze souboru A nebo B. Pokud polymer čoček obsahuje funkční skupiny ze souboru A a vazebný polymer funkční skupiny ze souboru B a naopak, může se polymer čoček svázat s pojivovým polymerem při mo. Pokud však jak polymer čoček, tak pojivový polymsr obsahují funkční skupiny z téhož souboru, například ze souboru A používá se současně sloučeniny obsahující v molekule alespoň dvě mnkční skupiny z druhého souboru. Když...

Psací vypratelná barevná tekutina do psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 266815

Dátum: 12.01.1990

Autori: Bartušek Tomáš, Stejskalová Dana, Kozák Pavel, Wiedermannová Marie, Štumfolová Dana, Jarošová Marie, Bartošová Naděžda, Demlová Hana, Ducháčková Marie, Tůma Věroslav, Vávrů Jaroslav

MPK: C09D 11/16

Značky: psacích, tekutina, prostředků, barevná, psací, vypratelná

Text:

...rukou apod. snadno odstranit, přičemž pro jejich odstranění postačí běžné prací a mycí prostředky a znečištění je odstraněno beze stopy.Osvědčílo se kombinovat uvedené látky s povrchové aktivnimi lálňumĺ, které dále snížujĺpovrchové napětí psacich tekutín a zlepšuji jejich funkci ve psacich prostředcích.Především v závislosti na typu použitých barviv je možno použít jak kationaktivni tak anionaktivní nebo neionoqeni povrchově aktivní...

Fotografická barevná vývojka pro zpracování halogenstříbrných pozitivních barevných materiálů s vodorozpustnými složkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 266000

Dátum: 14.11.1989

Autori: Kábrt Zdeněk, Vít Václav, Hrdlička Jaroslav, Prouza Pavel, Dostál Josef

MPK: G03C 7/30

Značky: barevných, barevná, složkami, materiálů, vodorozpustnými, pozitivních, zpracování, halogenstříbrných, vývojka, fotografická

Text:

...g bromidu draselného, přičemž zbytek do jednoho litru je tvořen vodou.Výhodou vývojky podle vynálezu je, že využívá k vyvíjeni barevných pozitivních materiálůs vodorozpustnými složkami vyvolávací látku CD-3 bez pomocného rozpouštědla. Použití této vyvolávací látky vede ke vzniku žlutého barviva, které má proti vyvíječům AC-60, T-32a TSS bathochromně posunutou maximální absorpoi o IFŽO nm, což vede ke zlepšení podání červené barvy. Navíc...

Barevná obrazovka opatřená elektronovou tryskou in line

Načítavanie...

Číslo patentu: 258131

Dátum: 15.07.1988

Autor: Alig Roger

MPK: H01J 29/50

Značky: elektronovou, tryskou, obrazovka, opatřená, barevná

Text:

...hrnečkovýln prvkem 44., 46, 40 a 50. Otevřené konce prvního a druhého hrnečkového prvku 44 a 46 jsou spolu spojeny a otevřené konce třetího a štvrtého hrnečkového prvku 48 a 50 jsou také spolu spojeny. Otvory opatřený uzavřený konec třetího hrnečkového prvku 46 je připojen k otvory opatřenému uzavřenému konci druhého hrnečkového prvku 46. Ačkoliv je urychlovací a zaostřovací elektroda 40 znäzorněna jako čtyřprvková konstrukce, může být...

Barevná obrazovka s elektronovou tryskou in line

Načítavanie...

Číslo patentu: 258121

Dátum: 15.07.1988

Autori: Chen Hsing-yao, Hughes Richard

MPK: H01J 29/70

Značky: obrazovka, tryskou, barevná, elektronovou

Text:

...74, 76, 78 al 60 korekce komy. Sipodek stínicí misky 53 zahrnuje tři otvory 82, 84 a 86, kterými procházejí elekrtrono-vé Svazky. Středy nevychýlených drah elektronových svazků jsou označený R, G a B. Dráhy R a B jsou dráhy vnějších elektronových svazků a dráha G je dráha středového elektronového svazku.První magnetický propustný člen 76 je umístěn mezi dráhou G středového elektronového svazku a dráhou R vnějšího elektronového svazku a...

Psací barevná tekutina do psacích prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 256475

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bartušek Tomáš, Vodák Zdeněk

MPK: C09B 67/10

Značky: barevná, prostředků, tekutina, psací, psacích

Text:

...výrobě psacích prostředků í při jejich používání.Uvedené nevýhody jsou odstraněny psací tekutinau podle vynálezu.- 2.- . . v 258 475 Podstata vynálezu spočivá v tom, že psací tekutina sestáváhmotnostně z 0,05 až 30,00 dílů barviva, 5,00 až 30,00 díů monoetylenglykolu a/nebo dietylenglykolu a/nebo trietylenglykolu á/nebo glycerinu, přičemž zbytek do 100,00 dilů tvoří destilovaná a/nebo deionízovaná voda a smáčedlo a psàci tekutina obsahuje...

Barevná televizní obrazovka se štěrbinovou stínící maskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 243469

Dátum: 15.07.1987

Autor: Courtault Bernard

MPK: H01J 31/12

Značky: stínicí, obrazovka, barevná, televizní, maskou, štěrbinovou

Text:

...může být tento krk blíže středu masky. Otvoryv 4.2 se tvoří pokrytim obou stran aaaky materiálem s fotosenzitivní vrstvou a následným expo nováním obou stran přes kliäó se vzorky otvoru ve vzájamnám vztahu. Pak se fatoaenzitivní vrstva vyvolá a otvory se vyleptají z obou stran masky. Vsorak otvoru na jednom kliäá má tvar otvorů mnohem širší než jsou tvary otvoru na druhém klišó, čímž je nožněmo vytvoření větších istí jj na jednom...

Univerzální barevná náhledová soukopie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251288

Dátum: 11.06.1987

Autori: Vrábel Ervín, Oktábec Karel, Rusová Hana, Čihák Vladimír

MPK: B41M 3/02

Značky: soukopie, náhledová, univerzální, barevná

Text:

...velkoformátových soukopií. Další výhodou použití tohoto způsobu je zkvalitňování kopírování autotypických sítí, v místě překrytu se barvy nevymývají, ale naopak adují se na odpovídající barevný vjem. zhotovení soukopie je relativně rychlejší,protože závisí na těkavosti rozpouštědel na rozdíl od zasychání vodných koloidních roztoků.Pro pozitivní způsob je nutno nejprve na rubu transparentní fólie vytvořit šablonu pomocí některé pigmentované...

Barevná obrazovka s elektronovou tryskou typu IN LINE

Načítavanie...

Číslo patentu: 238629

Dátum: 15.05.1987

Autori: Chen Hsing-yao, Hughes Richard Henry

MPK: H01J 29/46

Značky: tryskou, barevná, elektronovou, obrazovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vylepšená barevná obrazovka (11) obsahuje elektronovou trysku typu IN LINE pro generování a směrování tří elektronových paprsků (28) po komplanárních drahách směrem ke stínítku (22) obrazovky. Elektronová tryska (26´´) je opatřena hlavní zaostřovací čočkou pro zaostřování elektronových paprsků, vytvořenou dvěma od sebe vzdálenými elektrodami (40, 42), které mají tři otvory v jedné řadě (58, 60, 62 66, 68, 64). Každá elektroda má rovněž obrubu...

Barevná psací a značkovací tekutina určená zejména k permanentnímu popisování a značkování materiálů obsahujících polyvinylchlorid nebo kopolymery vinylchloridu s jinými vinylickými monomery

Načítavanie...

Číslo patentu: 239443

Dátum: 16.04.1987

Autori: Chládek Miloslav, Kotoe Štefan, Zavadil Jan, Kasal Eduard, Erdös Emerich

MPK: C09D 11/16

Značky: obsahujících, zejména, tekutina, určená, barevná, vinylickými, kopolymery, materiálů, monomery, značkování, popisování, vinylchloridu, psací, jinými, značkovací, polyvinylchlorid, permanentnímu

Text:

...aubstitučnich derivátů tłchto lqsolin a/nobo polyvinylaootátů a výhodou pak polyviąylformalu a/nebo polyvinýlbutyralu a/nebo dorivátů colulőzy a/nebo je poulito pryskýřiěných materiálů s výhodou pak ketopryskyřic a/nebo epoxidových pryslqřic a/nebo polyosterových pryskyřic a/nebo renol-formaldelwdevých pryskyřic a/nobo oligomorních prykyřičnýchmateriálů na bázi přírodních pryskyřićwch lqselin a polyolů, pŕípadni anłvdridů a/nobo je...

Barevná psací a značkovací tekutina určení zejména pro popisování a značení polyamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239779

Dátum: 15.04.1987

Autori: Novák Josef, Nešpor Vladimír, Vojtek Zdenik

MPK: C09D 11/16

Značky: značení, zejména, tekutina, psací, polyamidů, barevná, popisování, určení, značkovací

Text:

...směsi a/nebo ohlorované aromatické uhlovodíky o počtu 6 až 11 atomů uhlíku a 1 až 3 atomy chlőru nebo jejich směsi.Psací a znsčkovací tekutina podle vynálezu může popřípadě dále obsahovat další látky,která zvyšují její rozpouštěcí účinek vůči polyamidu a které tedy dále zvyšují migraoi tekutiny do polyamidu a které dále zvyšuji odolnost výsledné stopy písma proti oděru.Osvědčilo se použití fenolu, orto, -meta,- a para-kresolu,...

Barevná psací tekutina do popisovačů nebo značkovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239692

Dátum: 13.03.1987

Autori: Baiázs Márta, Stadler Ágnes, Vida Zsuzsa, Szejtli József, Habon Ilona

MPK: C09D 11/16

Značky: značkovačů, popisovačů, barevná, tekutina, psací

Text:

...(Zkouška je popsáns v knize Mendik L., Kaěpar F. Výběr rozpoultědel ,pro filmotvorné látlq, m ČVTS, Pardubice, 1972)Jako základní maktomolekulární látka psací tekutirw podle tohoto vynálezu může být zvolena jakákoliv přírodní a/nsbo syntetické makromolekulärni látka o průměrná molekulové hmotnosti 2 000 až 600 000, pro níž je možno určit termodynemicky vhodná tokove Hrot-Ň pouštědlo a současně vyeokovrouci terlodynamicky nesnáäenlivou...

Zobrazovací barevná samokonvergenční televizní soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 249501

Dátum: 12.03.1987

Autori: Gross Josef, Barkow William

MPK: H01J 29/46

Značky: barevná, samokonvergenční, soustava, televizní, zobrazovací

Text:

...od středu ObľáZkLt, Vertikální vychylovací pole vytváří kladný vertikálni izotropní astigmvatismus paprsků.Účel vytváření jednotlivých vychylovacích polí bude probrán s odkazem na obr. 3.Obr. 3 znázorňuje konvergenci elektronevých paprskťi systému z obr. l vlivem vychylovaciho pole z obr. 2. Obr. Sa znázorňuje relativní polohu zelených, červených a medrých paprskiä za, 20 b, 20 s, jak se bude jevit ve vychylovací rovine C jha v políledu...

Barevná obrazovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 236689

Dátum: 15.02.1987

Autor: Myung-hi Sohn Frank

MPK: H01J 31/20

Značky: obrazovka, barevná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká barevné obrazovky opatřené luminiforovým stínítkem a sestavou rám-maska, obsahující stínicí masku připevněnou k obvodovému rámu průřezu L, zavěšenému uvnitř obrazovky vedle stínítka, přičemž maska je opatřena střední děrovanou částí vyklenutého zakřivení a neděrovaným okrajem, rám je opatřen první přírubou, rovnoběžnou s podélnou osou obrazovky, a druhou přírubou, směřující od první příruby k podélné ose obrazovky, a průnik...

Barevná obrazovka s elektronovými tryskami typu IN LINE

Načítavanie...

Číslo patentu: 232730

Dátum: 15.01.1987

Autor: Greninger Paul Thomas

MPK: H01J 29/46

Značky: obrazovka, tryskami, barevná, elektronovými

Zhrnutie / Anotácia:

Vylepšená barevná obrazovka obsahuje elektronovou trysku (26) typu IN LINE pro generování a směrování tří elektronových paprsků (28), tj. středového paprsku a dvou postranních paprsků, po komplanárních drahách směrem ke stínítku (22) obrazovky. Elektronová tryska je opatřena hlavní zaostřovací čočkou pro zaostřování elektronových paprsků, vytvořenou dvěma od sebe vzdálenými elektrodami (40 42), které mají tři otvory v jedné řadě (58, 60, 62 64,...

Barevná obrazovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235520

Dátum: 15.11.1986

Autori: Marks Bruce George, Hughes Richard Henry

MPK: H01J 29/46

Značky: barevná, obrazovka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká barevné obrazovky s elektronovou tryskou systému in line pro vytvoření a nasměrování množiny elektronových svazků podél koplanárních drah ke stínítku obrazovky. Elektronová tryska obsahuje hlavní zaostřovací čočku pro zaostřování elektronových svazků. Zlepšení spočívá ve změně dvou od sebe oddělených elektrod trysky, které tvoří hlavní zaostřovací čočku. Každá z těchto elektrod je opatřena množinou otvorů, přičemž počet otvorů v...

Psací barevná tekutina do popisovačů a značkovačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235477

Dátum: 15.11.1986

Autor: Polenda Ivan

MPK: C09D 11/18

Značky: psací, barevná, značkovačů, popisovačů, tekutina

Zhrnutie / Anotácia:

Tekutina je vhodná zejména pro popisosování a značení relativní neporézních materiálů jako je např. sklo, plastické hmoty, glazovaná keramika, leštěné a lakované kovy, leštěné a lakované dřevo apod. Vynález řeší problém průtoku psací tekutiny vláknovým, kapilárně-porézním psacím systémem popisovačů a značkovačů při zachování odolnosti výsledné stopy písma proti působení vody a zachování jeho požadovaného odstínu. Psací tekutina obsahuje...

Vytlačovaná barevná termoplastická fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 229672

Dátum: 15.11.1986

Autori: Salensky George Anthony, Chopra Kuldip Singh, Faler George Edward

MPK: B29D 7/00

Značky: barevná, termoplastická, vytlačovaná, fólie

Zhrnutie / Anotácia:

Vytlačovaná barevná termoplastická fólie, například pro použití na výrobu pytlů na odpadky, na bázi termoplastické pryskyřice, jako je polyethylen, barviva, přídavných pigmentů, antioxidantů a dispergátorů, vyznačující se tím, že obsahuje 0,1 až 20 % hmotnostních pigmentu na bázi oxidu manganato-manganitého Mn304.

Barevná obrazovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231159

Dátum: 15.06.1986

Autori: Sohn Frank, Myung-hi

MPK: H01J 31/20

Značky: obrazovka, barevná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká barevné obrazovky opatřené luminiforovým stínítkem a sestavou rám-maska, obsahující stínicí masku připevněnou k obvodovému rámu průřezu L, zavěšenému uvnitř obrazovky vedle stínítka, přičemž maska je opatřena střední děrovanou částí vyklenutého zakřivení a neděrovaným okrajem, rám je opatřen první přírubou rovnoběžnou s podálnou osou obrazovky a druhou přírubou směřující od první příruby k podélné ose obrazovky a průnik...

Plastická barevná pastelová tuha

Načítavanie...

Číslo patentu: 228179

Dátum: 15.05.1986

Autori: Lorenz Jindřich, Buble Vilém, Růžička Jan, Tušl Miroslav, Marek Vladimír

Značky: plastická, barevná, pastelová

Zhrnutie / Anotácia:

Plastická barevní pasteloví tuha, skládající se s plnidla, plastu nebo směsi plastů, změkčovadel, barviva a pojiva, vyznačujíce se tím, že obsahuje tyto složky v následujících množstvích 100 hmotnostních dílů plnidla, 1 až 40 hmotnostních dílů plastu, s výhodou polyvinylaromatického plastu, nebo polyvinylchloridu, nebo polyvinylacetátu, nebo polymetylmetakrylátu, nebo lineárního nebo rozvětveného polyetylenu, nebo polypropylenu, nebo kopolymeru...