Patenty so značkou «banskej»

Oceľová rozpinka banskej oblúkovej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6322

Dátum: 03.12.2012

Autor: Čiščoň Augustin

MPK: E21D 11/28, E21D 11/18

Značky: výstuže, rozpínka, ocelová, banskej, oblúkovej

Text:

...jedným strmeňom alebo dvomi upevňovacímí hákmi, podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že je tvorená podlhovastým telesom z otvoreného kovového profilu, ktoré je na koncoch skosené pod uhlom, kopírujúcim sklon profilu banskej výstuže a je vybavené prvým upevňovacím otvorom a druhým upevňovacím otvorom na strmeň alebo hák a je doplnené príložkou, v strednej časti vyhnutej do tvaru, kopíruj úceho profil banskej výstuže,...

Sekcia banskej posuvnej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 285731

Dátum: 14.06.2007

Autori: Boháč Marián, Čmiko Anton, Vavrík Ján

MPK: E21D 23/00

Značky: výstuže, banskej, sekcia, posuvnej

Zhrnutie / Anotácia:

Sekcia banskej posuvnej výstuže umožňuje dobývanie nadstropovej vrstvy uhlia dvomi výstužami umiestnenými v profilovo vyrazenej chodbe. K základovému rámu je pomocou ťahadiel a hydraulických stojok pripojená stropnica, ktorá je prepojená so základovým rámom výsuvným závalovým štítom a nosníkom. Na stropnici je pripojená predstropnica s opierkou. Základový rám má na jednej strane pripevnený protipresypový plech, na druhej strane hydraulicky...

Sekcia banskej mechanizovanej výstuže na dobývanie uhlia z nadstropu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285710

Dátum: 30.05.2007

Autori: Slezák Jaroslav, Vavrík Ján, Čmiko Anton

MPK: E21D 23/00

Značky: banskej, nadstropu, výstuže, dobývanie, uhlia, mechanizovanej, sekcia

Zhrnutie / Anotácia:

Závalový štít s pripojenou stropnicou, vybavený vypúšťacím uzatvárateľným otvorom a pohyblivým sklzom, je medzi základovým rámom podopretý dvomi hydraulickými stojkami, umiestnenými medzi uzatvárateľným vypúšťacím otvorom a okrajom závalového štítu, pričom k základovému rámu je pripojený dopravník. Pohyblivý sklz je jedným koncom pohyblivo pripojený k závalovému štítu a tvorí uzáver vypúšťacieho otvoru.

Stojan banskej výstuže a zdvíhacie zariadenie ležatých ližín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4717

Dátum: 05.04.2007

Autor: Scheunert Alois

MPK: E21D 23/00

Značky: banskej, zariadenie, ližín, ležatých, zdvíhacie, stojan, výstuže

Text:

...dieli 21. Tento hlavový diel 21 je časťou ťažného strmeňa 20, ktorý je prostredníctvom líšt 15 a bočných stien 25 spojený so zdvíhacím zariadením 5 ležatých ližín 2. K tomuto spojeniu prináleží ešte vodorovný otvor 16 v lište 15, otvor 18 pre ťažné ložisko 17 uskutočnený v ťažnom strrneni 20,uloženie 19 čapu v bočnej stene 25, ako aj ťažné ložisko 17 s čapom, ktorý zasahuje do navzájom lícujúcich otvorov 19, 16, 18. Medzi bočnými stenami 25...

Spôsob výroby banskej kovovej príchytky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1276

Dátum: 24.04.2003

Autor: Welser Wolfgang

MPK: E21D 21/00

Značky: banskej, príchytky, kovovej, výroby, spôsob

Text:

...výroba príchytky, pretože nástroj, ktorý vytvára zárezy, musí podľa potreby3 Keď sú zárezy usporiadané v jednom rade s rovnakými odstupmi od seba navzájom,môže byť po prvé nástroj jednoducho konštruovaný a po zabudovaní príchytky do skaly dôjde k rovnomemému rozdeleniu sily. To prispieva k úspore nákladov a k dosiahnutiu dlhej životnosti.V doterajších riešeniach bolo potrebné vyvítat dieru, aby sa až potom dala vsadiť príchytka s...

Svietidlo banskej lampy s transpondérom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1533

Dátum: 09.07.1997

Autori: Toparz Josef, Lizoň Svatopluk

MPK: F21L 23/00, F21L 11/00, F21L 25/00...

Značky: transponderom, svietidlo, banskej, lampy

Text:

...Nový systém evidencie pomocou svietidla banskej lampy s transpondérom umožňuje presný časový prehľad o pobyte každého pracovníka v podzemí a súčasne odstraňuje neoprávnenú evidenciu, vrátane evidencie druhou osobou. Zásadnou výhodou je, že umožňuje riadiacim pracovníkom. abyziskali okamžitý prehľad o počte pracovníkov v podzemí, časový údaj o každom sfáraní, ktorý je potrebný najmä priVýhodou je taktiež umiestenie transpondéra v svietidle...

Oceľová rozpinka banskej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1072

Dátum: 10.01.1996

Autori: Grochol Pavel, Čiščoň Augustin, Marek Kazimír, Doležal Jiří

MPK: E21D 11/15

Značky: banskej, ocelová, rozpínka, výstuže

Text:

...V rôznych modifikáciach vo výrobne upravenom tvare stabilizuje susedné výstužné komplety banskej výstuže všetkých druhov banských profilov (napríklad korýtkových, pohárových, a pod ) tak, že priliehajúce hrany výrezov v stene telesa rozpinky k banskému profilu, najmä vo vnútri banského profilu, dobre zabezpečujú súčinnost menovaných prvkov pri rôznom druhu zatažovania banskej výstuže. Na montáž rozpinky postačí nástroj celkovej dĺžky cca...

Výhybka banskej závesnej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 466

Dátum: 11.05.1994

Autor: Kaňák Milan

MPK: E21F 13/00, E01B 7/08

Značky: výhybka, dráhy, závesnej, banskej

Text:

...úsekov výhybky kolmo na príslušnú vetvu trate a obr.3 potomznázorňuje pohTad na výhybku v smere trate.Prikiadv uskutočnenia technického riešeniavýhybka podTa obr.1 pozostáva 2 rámu 1, na ktorom sú pri pevnené konce vetiev 2,3,4 trate. Do uzavretých ôk Q na konci vetiev 2,3,4 trate zapadajú po znázornenej dráhe g svojimiozubmi Q ob 1 úkovité výmenné úseky 1 a 1 ebo § spriahnuté hriadeTmi 1 a para 1 e 1 nými tiahlami 11 ako to znázorňuje...

Zariadenie na sledovanie vybraných parametrov banskej veternej siete

Načítavanie...

Číslo patentu: U 129

Dátum: 11.08.1993

Autor: Dametz Vítězslav

MPK: G01D 7/04, E21F 17/00

Značky: vybraných, banskej, sledovanie, zariadenie, siete, parametrov, veternej

Text:

...napájen ze stabilizovaného zdroje 5 a současně teplotné kompenzován2 teplotního snímače 11. Z výstupu převpdníku tlaku 1 je elektrickýsignál přiveden na vstup integračního obvodu § s proměnnou délkou integrace, jehož výstup je veden na první vstup korekčníhp obvodu ZLa po úpravě je tento signál veden z jeho prveho výstupu na první vstuo přepínače QL jehož první výstup je veden na vstup indikačního ob vodu Q a druhý vstup na další vstup...

Stabilizátor podávača banskej ocelovej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 259252

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šmida Ladislav, Beriac Rudolf, Kolář Jozef

MPK: E21D 11/00

Značky: podávača, oceľovej, stabilizátor, výstuže, banskej

Text:

...v tom, že pozostáva z dvoch ližín, dvoch ramien stabilizátorov a dvoch hydraulických valcov navzájom spojených tak, že ramená stabilizátorov sú otočne spojené jednak s hydraulickými valcami a tiež s ližinami a spolu s hydraulickými valcami sú druhým koncom otočne uchytené o manipulátor.Tým, že je vytvorený stabilizátor, ku ktorému sa nevyžaduje špeciálne Závesná drážka, dosahujú sa jednak priaznivé ekonomické dôsledky a tiež sa odstraňujú...

Záves stropného nosníka výstuže banskej chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 259248

Dátum: 17.10.1988

Autor: Beriac Rudolf

MPK: E21D 11/40

Značky: chodby, závěs, nosníka, banskej, stropného, výstuže

Text:

...banskej chodby opatreného hákom, nosným stĺpom a prítlačnou konzolou, vyznačenáho tým, že ne nosnom stlpe s drážkemi je posuvne umiestnený nosič opatrený půzdrom stropného nosníka a zámkom, ktorého klin je opatrený drážkami.Výhodou závesu strcpného nosníka výetuže podľa tohoto vynálezu je, že sa ním odstraňuje pripevňovunie stropného nosník viacerými skrutkami alebo viacerými klimni, ako aj pripevňovanie mtiom na nosnom stlpe so závitom...

Záves výsuvného nosníka stropných oblúkov výstuže banskej chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 258750

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bartoš Ján, Kolář Jozef, Beriac Rudolf

MPK: E21D 11/40

Značky: banskej, závěs, chodby, nosníka, výsuvného, oblúkov, výstuže, stropných

Text:

...podľa tohoto vynálezu, podstata ktorého spočíva v tom, že k hákuv je pripevnený nosný stĺp opatrený závitom pre maticu, ktorá unáša objímku, pričom k objimke je prípevnený nosný rám unašajúci výsuvný nosník stropných. oblúkov a tyčka, opatrena vodítkom zasahujúcim do ryhy v nosnom stĺpe.Výhodou závesu výsuvného nosníka stropných oblükov výstuže banskej chodby podľa tohoto vynálezu je, že záves sa kstro-pnemu oblúku výstuže pripevňuje...

Klanica banskej výstuže

Načítavanie...

Číslo patentu: 216858

Dátum: 31.10.1984

Autori: Beriac Rudolf, Bartoš Ján, Kolář Josef

Značky: banskej, klanica, výstuže

Zhrnutie / Anotácia:

Klanica banskej výstuže vyznačujúca sa tým, že pozostáva z pružnej objímky (1) tvaru písmena V opatrenej záchytom (2) a západkou (3) pre pripevnenie klanice na okraj (8) a protiľahlú časť (9) výstuže (7) a podperou (4), pre podopieranie pažníc (12) na výstuži (7).