Patenty so značkou «banské»

Nôž na banské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 278861

Dátum: 06.04.1994

Autor: Mcshannon Gordon Alana

MPK: E21C 25/04, E21C 35/18

Značky: stroje, banské, nôž

Zhrnutie / Anotácia:

Nôž na banské stroje s hrotom (5), ktorý pozostáva z čelnej časti (14) a zadnej časti (15), pričom dĺžka hrotu (5) určená vzdialenosťou medzi rovinami (A) a (C) je približne dvakrát taká veľká ako výška hrotu (5) určená rovinami (D) a (E). Predná vrcholová plocha (9) je tvorená dvojicou skosených vrcholových stien (10), ktoré sa zbiehajú k prednej vrcholovej stene (11). Zadná vrcholová plocha (17) je tvorená tiež dvojicou skosených chrbtových...

Odľahčené hrádzové dvere pre banské hrádzové objekty

Načítavanie...

Číslo patentu: U 59

Dátum: 07.07.1993

Autori: Černín Milan, Fencl Jaroslav

MPK: E21F 17/12

Značky: hrádzové, odľahčené, objekty, dveře, banské

Text:

...krycím plechem.Ddlehčené hrázové dveře pro důlní hrázové objekty podle užitného vzoru mají výhodu v tom, že konstrukčním situováním jednotlivých prvků se rovnoměrně rozloži napěťové stavy v materíá 1 u,a tim náklady na výrobu se sníží použitím nárokovaných konstrukčních prvků. Se dveřmi je znazší manipulace. Zvýši se bezpečnost a spolehlivost jednotlivých hrázových objektů. Navrhované řešení rovněž podstatné2 snižuje délku svárú, které jsou...

Modelová výstuž chodieb pre fyzikálne modelovanie silového pôsobenia horninového masívu na banské chodby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247004

Dátum: 15.01.1988

Autori: Voddáeek Miloslav, Svoboda Ivan

MPK: E21F 17/00

Značky: fyzikálne, masivů, chodieb, banské, modelovanie, chodby, pôsobenia, modelová, silového, horninového, výstuž

Text:

...podľa vynálezu, jehož podstata spočíva v tom, že modelová výstuž je vytvorená z drôtu skrútenébo do tvaru alespoñ časti špirály, scelenej v axiálnom smere po obvode pozdĺžnymi výstuhami. Mode 4lová výstuž je s výhodou iopatrená po obvodu špirály záhyby tvaru plsmena U, orientovanými radíálně do vnútra výstuže a jednotlivé uzavreté segmenty špirály, sú s výhodou opatrené priečnymi podperami.Hlavné výhody modelové výstuže podľa vynálezu,...

Most pre uloženie hrabľových dopravníkov pod banské dobývacie stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 241337

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kueera Vladimír, Kutal Tomáš

MPK: E21F 13/10

Značky: stroje, uloženie, dopravníkov, banské, dobývacie, hrabľových

Text:

...jednou z ďalších nevýhod .doteraz známeho usporiada-nia hrabllových doprarvníkov je, že na každý typ .súčasne používaný-ch typov hrablových duopravníkov sú potrebne zvlášť upravené nahrňovacie štíty a konzoly na vedenie dobývaících strojov.Vyššie popísané nedostatky odstraňuje most pre uloženie hrabľových dopravnílkov pod banské dobývacie stroje .podľa vynáleznu, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený základnou doskou, ku ktorej je...

Konštrukčný materiál pre banské protipožiarne nádržky

Načítavanie...

Číslo patentu: 230853

Dátum: 15.11.1986

Autori: Holička Marián, Marhoun Otto, Černín Milan, Petrů Kamil, Giláni Vladimír, Lukeš Michal

MPK: C08L 25/06

Značky: protipožiarne, materiál, banské, nádržky, konštrukčný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka protipožarnej ochrany uhoľných baní. Rieši zloženie vhodného konštrukčného materiálu pre nádržky na požiarnu vodu. Konštrukčným materiálom je zmes 10 až 40 hmotn. % vytláčacieho typu húževnatého polystyrénu o indexe toku taveniny menšom než 6 g za 10 minút a 90 až 60 hmotn. % vstrekovacieho typu štandardného polystyrénu o indexe toku taveniny väčšom než 15 g za 10 minút. Zmes môže byť zafarbená prísadou pigmentov. Nádržky...

Spôsob rýchleho budovania stavebných konštrukcií alebo ich prvkov pre banské alebo inžinierske stavby

Načítavanie...

Číslo patentu: 247281

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kašpar Václav, Kašpar Ladislav

MPK: E21B 33/13

Značky: banské, spôsob, stavebných, rychlého, budovania, inžinierske, prvkov, stavby, konštrukcií

Text:

...v suchom stave, zabalené do obalov, ktoré prepúšťajú vodu, napriklad vriec z polypropylénovej tkaniny,»načo sa hydraulický aktív-uje poliatim -vod-ou a/alebo premáčanim vodou, napriklad napustením vody do prepichnutého o-balu do 65 35 dielom hmotnostným.Výhody vynálezu ukazuje nasledujúci príklad použitia Rýchlotvrdnúca hydraulická zmes bola vyrobená zhomogenizovaním nasledujúcich zložiekhlinitanowvý cement ZSSR 6 kg p-ortlandský...

Zapojenie hydraulického obvodu pre banské stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 223051

Dátum: 15.03.1986

Autor: Tomaj Ladislav

Značky: stroje, hydraulického, banské, zapojenie, obvodů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši doplňovanie hlavného hydrostatického obvodu banských strojov z vedľajšieho hydrostatického obvodu, a to tým, že hydrogenerátor vedľajšieho hydrostatického obvodu napája súčasne hydromotory na tento vedľajší obvod napojené.