Patenty so značkou «banská»

Banská prečerpávacia elektráreň s generátorom s dvomi osadenými turbínovými strojmi, so samostatným čerpacím systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6844

Dátum: 05.08.2014

Autori: Bartoš Pavel, Haladová Petra, Kopec Petr

MPK: F03B 13/08, F03B 13/00, E21F 17/16...

Značky: strojmi, generátorom, dvomi, banská, turbinovými, prečerpávacia, čerpacím, elektráren, systémom, osadenými, samostatným

Text:

...prívodným potrubím Q,kde prestupuje filtračným systémom Q hrubých sedimentov, v ktorom sa zbaví hrubých usadenin a kalov typických pre špecifické banské prostredie, a ďalej prechádza filtračnou jednotkou gg slúžiacou na separáciu drobných častíc, ktoré by mohli poškodiť aktívne časti turbínového sústroja z. Ako pri filtračnej jednotke L 2,tak pri ñltračnom systéme Q hrubých sedimentov musí byť vykonávaná údržba podľa stanovených...

Banská prečerpávacia elektráreň so samostatným turbínovým sústrojom a samostatným čerpacím systémom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6843

Dátum: 05.08.2014

Autori: Studénka Marek, Bartoš Pavel, Haladová Petra

MPK: E21F 17/16, F03B 13/06, F03B 13/08...

Značky: banská, sústrojom, prečerpávacia, samostatným, systémom, čerpacím, elektráren, turbinovým

Text:

...sa nachádza v homej retenčnej nádrži 1, ďalej prechádzajúceho prívodným potrubim Q,kde prestupuje čistiacim a fíltračným systémom Q hrubých sedimentov, v ktorej sa zbaví hrubých usadenín a kalov typických pre špecifické banske prostredie, a ďalej prechádza ñltračnou jednotkou Q slúžiacou na separáciu drobných častíc, ktoré by mohli poškodiť aktívne časti turbínového sústroja g. Ako pri ñltračnej jednotke Q, tak pri čistiacom a frltračnom...

Banská sieť s dvojitými uzlami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10110

Dátum: 29.10.2008

Autor: Paredes Montecinos Hector

MPK: B21F 27/00, B21F 27/02, D04B 21/12...

Značky: dvojitými, sieť, uzlami, banská

Text:

...štandardnými jednoduchými uzlami, ktoré nie sú pevne uzavreté, a preto sa môžu ľahko roztvorit aj pri0009 Cieľom vynálezu je poskytnúť vylepšenú banskú sieť, v ktorej už pre dosiahnutie pevného uzavretého súvislého vystuženia nebude nutné prekrývanie okrajov susedných pásov alebo roliek splietanej siete vdĺžke0010 Ďalším cieľom vynálezu je poskytnúť vylepšenú sieť, ktorá bude mat aspoň jeden veľmi pevný okraj či zosilnený lem (obrubu).0011...

Banská výplňová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2837

Dátum: 10.05.2001

Autor: Hečko František

MPK: C09K 17/00

Značky: výplňová, banská

Text:

...priemyselného odpadu - karbidového kalu, ktorý je odpadom pri výrobe karbidu vápnika. Karbidový kal je možné využívať v konzistencii suchej, pripadne pre účely transportu vlhlej. Vzniká ako filtrát tuhých emisií z výroby karbidu vápnika,následne vypálený v rotačnej peci pri 600 °C, resp. ako sedimentovaný pastovitý produkt zo sedimentačných nádrží pre vápenné odpadové mlieka z výroby acetylénu.Karbidový kal je možné dovážať do priestoru...

Banská syntetická textília

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1196

Dátum: 03.07.1996

Autori: Šťastný Ivan, Jagoš Dušan

MPK: E21D 19/04, E21D 19/02

Značky: banská, textília, syntetická

Text:

...zo sklenených tkanín viedla k hľadaniu iných vhodných plošných materiálov. vyššiu životnost vykazujú syntetické tkaniny, problémom však u nich, rovnako ako u všetkých materiálov s textilnými vláknami (či už prírodnými alebo syntetickými), zostáva nehorľavost, prípadne zníženie horľavosti pod mieru stanovenú príslušnou normou - ČSN 640756, ktorú nie je pre banskú aplikáciu textílií jednoduché dodržat. U syntetických tkanín sú naviac často...

Fixovaná banská výstuž

Načítavanie...

Číslo patentu: 232795

Dátum: 15.01.1987

Autor: Murín Ondrej

MPK: E21D 11/20

Značky: fixovaná, banská, výstuž

Zhrnutie / Anotácia:

Fixovaná banská výstuž je určená pre hlbinné baníctvo k vystužovaniu dlhých banských diel. Podstata fixovanej výstuže spočíva v tom, že rozpera je v priečnom profile v podstate v tvare písmena "T" a v stojine má vyprofilované otvory pre situovanie korýtkovej výstuže, pričom vnútorné výčnelky v stojine rozpery zodpovedajú tvarove i rozmerove vnútornému priemeru profilu korýtkovej výstuže.