Patenty so značkou «balíkov»

Kombinovaný paketovací stroj s obaľovačom balíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287871

Dátum: 13.01.2012

Autori: O'connor Patrick Thomas, Heaney James John, Biggins John Patrick, Sheridan Gerard Patrick, Mchale Martin William, Mchale Padraic Christopher

MPK: A01F 15/07

Značky: paketovací, obaľovačom, kombinovaný, stroj, balíkov

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa kombinovaný paketovací stroj s obaľovačom balíkov na formovanie a obaľovanie valcovitého balíka s obaľovacím materiálom, pozostávajúci z paketovacieho stroja (10) s komorou (15) na formovanie balíka, obaľovača (11) balíkov na prijatie balíka z paketovacieho stroja (10) na jeho obalenie a prepravného prostriedku na presun balíka z paketovacieho stroja (10) do obaľovača (11) balíkov, pričom prepravný prostriedok obsahuje pohyblivú časť...

Riadiaci mechanizmus dočasného uloženia balíkov pre dopravné zariadenie na dopravu kvádrových balíkov a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12936

Dátum: 04.11.2008

Autor: Tsai Tung-i

MPK: B65G 57/09, B65G 57/03, B65G 57/10...

Značky: riadiaci, dočasného, balíkov, prevádzky, spôsob, dopravu, mechanizmus, uloženia, zariadenie, kvádrových, dopravné

Text:

...ktoré sa môžu riadiť tak, aby sa voľnepohybovali horizontálne a vertikálne, aby sa ušetril čas potrebný na prepravu kvádrových balíkov, čím sa umožní činnosť0007 Ďalším predmetom predloženého vynálezu je poskytnutie riadiaceho mechanizmu dočasného uloženia balíkov pre dopravné zariadenie na dopravu kvádrových balíkov. Tento riadiaci mechanizmus dočasného uloženia balíkov je umiestnený medzi podávacím koncom a výstupným koncom dopravného...

Zariadenie a spôsob na kontinuálne vytváranie balíkov zo stohov na seba naskladaných dlaždíc alebo podobne

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8322

Dátum: 21.04.2008

Autori: Tassi Lamberto, Ballestrazzi Aris

MPK: B65B 11/58, B65B 11/10, B65B 23/20...

Značky: naskladaných, vytváranie, stohov, spôsob, podobně, dlaždíc, balíkov, zariadenie, kontinuálně

Text:

...dlaždíc alebo podobne, ktoré0011 Tieto úlohy boli podľa tohto vynálezu splnené vyvinutím zariadenia a spôsobu na kontinuálne vytváranie balíkov zo stohov na seba naskladaných dlaždic alebo podobne, ako je uvedené v nároku 1.0012 Ďalšie charakteristické znaky tohto vynálezu súPrehľadd obrázkov na výkresoch0013 Charakteristické znaky a výhody zariadenia a spôsobu na kontinuálne vytváranie balíkov zo stohov na seba naskladaných dlaždíc alebo...

Zariadenie a spôsob výroby lisovaných balíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10357

Dátum: 14.03.2008

Autor: Strautmann Wolfgang

MPK: B30B 9/30, B65B 27/12

Značky: spôsob, balíkov, zariadenie, výroby, lisovaných

Text:

...elektrickúinfraštruktúru. Táto infraštruktúra nie je čiastočne na mieste inštalácie Iisovprítomná a je možné len nákladne ju dodatočne dodať.0005 Pri balíkových Iisoch s horizontálne pojazdným štítom sa uskutočňuje plnenie Iisovacieho priestoru tiež skrz presuvné dvere Iisovacej komory. Lisovacia komora je tu plnená, ked sa lisovací štít nachádza vo svojej zadnej koncovej polohe. Keď je Iisovacia komora napinená dostatočne Iisovaným...

Zariadenie na ukladanie bezpaletových balíkov do regálov v sklade

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20559

Dátum: 08.03.2006

Autor: Kortelainen Sami

MPK: B65G 1/137, B65G 1/04, G06Q 10/08...

Značky: regálov, balíkov, ukladanie, zariadenie, sklade, bezpaletových

Text:

...v pohľade z boku, obr. 3 časť skladového regálu v pohľade zo smeru vybratia tovaru, EP 2 662 318 35686 /Hobr. 4 ukladací a vynímací robot pohybujúci sa na hore uložených koľajniciach,obr. 5 schematický pohľad zhora na koľajnicu, ktorá je súčasťou skladového koľajnicového systému.0010 Na obr. 1 je znázornená prijímacia a odovzdávacia stanica 5, ktorá obsahuje dopravný pás 2, na ktorý sa umiestni privezený balík s tovarom. Balíkom je...

Splyňovací kotol na spaľovanie tuhých horľavých látok, zvlášť balíkov slamy s optimálnymi hodnotami pre vypúšťané odpadové plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5499

Dátum: 07.10.2004

Autor: Herlt Christian

MPK: F23G 5/027, F23G 7/06

Značky: slámy, splyňovací, spaľovanie, kotol, vypúšťané, plyny, látok, balíkov, hořlavých, optimálnymi, odpadové, hodnotami, tuhých, zvlášť

Text:

...obr. 2 predstavuje bočný pohľad na celé zariadenie V schematickom reze aobr.3 predstavuje pohľad zhora na celé zariadenie.V kryte je usporiadaný priestor l pre spaľovanie paliva a splyňovanie a pod ním je usporiadaný valcový spaľovací priestor ž. Plniace dvierka pre balíky slamy a dvoje dvierka na odoberanie popola sú usporiadané na čelnej strane. Na spodnom vypúlení priestoru l na spaľovanie paliva a splyňovanie je v podlahe prevedená...

Dvojlôžkový prepravník veľkoobjemových balíkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241573

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kytönen Pertti, Jakkula Juha

MPK: B65G 57/28

Značky: veľkoobjemových, balíkov, přepravník, dvojlôžkový

Text:

...1 upevnená na stredovejvkoiízole 17 a na nosnom ráme 2 na operných konzolách 18. V sklápateľnom rámerľ, ktorý má v čelnej časti zábranu 19, str-špo stranách stredovej konzoly 17 umiestnené dve lôžka 5, 5, pozostávajúca z oceľových priehradkových profilov, pričom nad každým lôžkom 5, 5 sú na vodiacich lištách uložené vidlicové posúvače 7 ovládané posuvnou sústavou hydraulických valoov 8. Po oboch bočných stranách sklápateľného rámu 1 sú na...