Patenty so značkou «bakterií»

Spôsob potlačenia rastu baktérií a redukcie glykolýzy v celej krvi alebo jej frakcii

Načítavanie...

Číslo patentu: 287562

Dátum: 12.01.2011

Autor: Dottori Secondo

MPK: A01N 1/02, A61L 2/00

Značky: frakcií, rastu, bakterií, potlačenia, spôsob, celej, redukcie, glykolýzy

Zhrnutie / Anotácia:

Predložený vynález sa týka spôsobu potlačenia rastu baktérií v celej krvi alebo jej frakciách, ktorý tvorí pridanie do celej krvi, do krvných frakcií zlúčeniny vybratej zo skupiny pozostávajúcej z L-karnitínu, alkanoyl karnitínov, solí alkanoyl karnitínov a ich zmesí, v množstve účinnom na potlačenie rastu baktérií v uvedenej celej krvi alebo krvných frakciách. Tiež je opísaný spôsob redukcie glykolýzy v celej krvi alebo krvnej frakcii s...

Spôsob zníženia a/alebo udržiavania celkového počtu životaschopných baktérií vo vodnom minerálnom prípravku obsahujúcom mletý prírodný uhličitan vápenatý a/alebo vyzrážaný uhličitan vápenatý a/alebo dolomit a/alebo povrchovo reaktívny uhličitan vápenatý

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19842

Dátum: 06.12.2010

Autori: Schwarzentruber Patrick, Di Maiuta Nicola

MPK: A01N 35/02, A01N 33/08, A01N 31/08...

Značky: udržiavania, zníženia, spôsob, přípravků, bakterií, životaschopných, vyzrážaný, povrchovo, obsahujúcom, mletý, minerálnom, uhličitan, vápenatý, vodnom, počtu, dolomit, prírodný, reaktívny, celkového

Text:

...tolerantný a/alebo degraduje biocídy uvoľňujúce aldehyd a/alebo biocídy na báze aldehydu, kde tento spôsob zahŕňa kroky (a) pridanie k tomuto vodnému prípravku jedného alebo viacerých biocídov uvoľňujúcich aldehyd a/alebo biocídov na báze aldehydu V takommnožstve, že celkové množstvo biocídov uvoľňujúcich aldehyd a/alebo biocídov na bázealdehydu, vo vodnom prípravku, je od 250 ppm do 5.000 ppm, vypočítané vzhľadom na vodu V tomto prípravku...

Produkt pre skladovanie mrazom sušených baktérií mliečneho kvasenia zmiešaných s práškom na prípravu perorálneho rehydratačného roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14388

Dátum: 09.07.2010

Autor: Lundqvist Christoffer

MPK: A23L 1/30, A61K 35/74, A61P 1/12...

Značky: skladovanie, zmiešaných, produkt, mliečneho, přípravu, práškom, mrazom, roztoku, bakterií, sušených, rehydratačného, perorálneho, kvasenia

Text:

...vlhkosť vovnútri balenia. Všeobecne platí, že činidlo tvoriace hydrát neprijme žiadnu vodu,kým relatívna vlhkosť nedosiahne hladinu, pri ktorej dochádza k tvorbe prvého hydrátu. Napríklad tvorba prvého hydrátu v prípade chloridu vápenatého nastáva pri relatívnej vlhkosti (RH) menšej ako približne dve percentá. Sol tvoriaca hydrát potom prijima vodu, kým nie je tvorba prvého hydrátu plne dokončená. Sol neprijme žiadnu ďalšiu vodu, kým...

Použitie baktérií na výrobu bioenergie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15735

Dátum: 14.11.2008

Autori: Matic Ivan, Leonetti Jean-paul, Pouletty Philippe, Biton Jacques

MPK: C12N 1/00, C12P 7/06

Značky: bakterií, výrobu, bioenergie, použitie

Text:

...schopný replikovať sa autonómne v baktériách rodu Deinococcus a ktorý môže byt použitý na konštrukciu kyvadlového vektora taktiež obsahujúceho plazmid, ktorý je schopný replikovať sa autonómne v E. coli a ich derivátoch a je schopný sareplikovať v baktérií ako rodu Deinococcus, tak E. cołí.0012 US patent č. 7160 715, C.B. Fliermans, opisuje prostriedky na meranie distribúcie a frekvencie in vivo vytvárania zlomov vo vlákne DNA. Tieto...

Zmes baktérií mliečneho kvasenia na prípravu bezlepkových pekárenských produktov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13087

Dátum: 03.07.2007

Autori: De Angelis Maria, Benedusi Anna, Giuliani Giammaria, Di Cagno Raffaella, Gobbetti Marco, Luisi Antonella

MPK: A21D 8/04, A21D 13/06, A21D 13/04...

Značky: mliečneho, produktov, pekárenských, bakterií, kvasenia, přípravu, bezlepkových

Text:

...absorpciu vlákniny, minerálov a ďalších živín v porovnaní sjedincami, ktorímajú normálne alimentárny režim (Grehn et al., 2001. Dietary habits of Swedish adult celiac patients treated by to gluten-free diet for 10 years. Scand J Nutr 45 178 - 182 Mariani et al., 1998. The gluten-free diet a nutritional risk factor for adoiescents with celiac disease. J Pediart Gastroenterol Nut 27 519 - 523),bolo rôznymi výskumnými skupinami tiež zvažované...

Spôsob výroby L-aminokyseliny použitím baktérií čeľade Enterobacteriaceae

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5301

Dátum: 08.08.2006

Autori: Sheremet'eva Marina Evgenievna, Leonova Tatyana Viktorovna, Kozlov Yury Ivanovich (zomrel), Skorokhodova Aleksandra Yurievna, Rybak Konstantin Vyacheslavovich

MPK: C12P 13/00, C12N 15/52

Značky: spôsob, l-aminokyseliny, bakterií, čeľade, výroby, enterobacteriaceae, použitím

Text:

...Ďalším predmetom vynálezu je poskytnutie baktérie uvedenej vyššie, kde baktéria patrí do rodu Escherichia. 0010 Ďalším predmetom vynálezu je poskytnutie baktérieuvedenej vyššie, kde baktéria patrí do rodu Pantoea.0011 Ďalším predmetom vynálezu je poskytnutie baktérie uvedenej Vyššie, kde uvedená L-aminokyselina je vybraná zo skupiny obsahujúcej aromatickú L-aminokyselinu a nearomatickú L-aminokyselinu.0012 Ďalším predmetom vynálezu je...

Rekombinantná DNA, autonómne replikovateľná v bunkách koryneformných baktérií, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285013

Dátum: 23.03.2006

Autori: Yoshihara Yasuhiko, Kobayashi Masaki, Otsuna Seiko, Hayakawa Atsushi, Izui Masako, Sugimoto Masakazu, Nakamatsu Tsuyoshi, Nakano Eiichi

MPK: C12N 1/21, C12N 15/52, C12P 13/00...

Značky: baktéria, rekombinantná, bakterií, autonomně, koryneformná, replikovateľná, koryneformných, spôsob, buňkách, výroby, l-lyzínu

Zhrnutie / Anotácia:

Schopnosť produkovať L-lyzín a rýchlosť produkcie L-lyzínu sú zlepšené v koryneformných baktériách kotviacich aspartokinázu, v ktorej bola v podstate znecitlivená spätná inhibícia spôsobovaná L-lyzínom a L-treonínom, a obsahujúcich zosilnenú DNA kódujúcu dihydrodipikolinát reduktázu, DNA kódujúcu dihydrodipikolinát syntázu, DNA kódujúcu diaminopimelát dekarboxylázu a DNA kódujúcu diaminopimelát dehydrogenázu.

Spôsob prípravy L-aminokyselín použitím baktérií rodu Enterobacteriaceae

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4929

Dátum: 18.01.2006

Autori: Altman Irina Borisovna, Kozlov Yury Ivanovich, Kotliarova Veronika Aleksandrovna, Ptitsyn Leonid Romanovich

MPK: C12P 13/00

Značky: l-aminokyselin, použitím, enterobacteriaceae, spôsob, přípravy, bakterií

Text:

...transportnými systémami.0008 Divergentný nagE-BACD operón kóduje proteíny zahrnuté v odstraňovaní a degradácii N-acetylglukozaamínu (GlcNAc). nagE gen kóduje N-acetylglukózaamin-Špecifický transportér fosfotransferázového systému (PTS) zahrnutého V odstraňovaní GlcNAc a produkcii intracelulárneho GlcNAc-6-P, zatiaľ čo nagBACD gény kódujú dva enzýmy, ktoré degradujú GlcNAc-6-P na fruktóza-6-P (glukózaamín-P deamináza (NagB) a...

Mutant proB génu z koryneformných baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18702

Dátum: 13.12.2005

Autori: Bathe Brigitte, Hans Stephan, Thierbach Georg

MPK: C07K 14/34, C12R 1/15, C12N 15/52...

Značky: mutant, koryneformných, bakterií, genů

Text:

...tvorený na spotrebovaný zdroj uhlíka) a tvorbu produktu (produkt tvorený na jednotku objemu a času) alebo ešte ďalších parametrov spôsobu a ich kombinácie s aspoň 0,5, aspoň l , aspoň 1,5 alebo aspoň 2 , vztiahnuté na východiskový kmeň alebo rodičovský kmeň alebo spôsob fermentácie s použitím nieľudských hostiteľských organizmov obsahujúcich polynukleotid kódujúci uvedene enzýmy.Prednosť je daná poskytnutiu nie ľudských hostiteľských...

Mutant proB génu z koryneformných baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9412

Dátum: 13.12.2005

Autori: Thierbach Georg, Bathe Brigitte, Hans Stephan

MPK: C07K 14/34, C12R 1/15, C12N 15/52...

Značky: genů, koryneformných, bakterií, mutant

Text:

...enzýmov.0011 Prednosť je daná poskytnutiu y-glutamylkinázy v ktorej aminokyselina, výhodne Laminokyselina, vybraná zo skupiny zloženej z Lys, Asn, Arg, Ser, Thr, Ile, Met, Glu, Asp,Ala, Val, Gln, His, Pro, Leu, Tyr, Trp, Cys alebo Phe, je prítomná v aminokyselinovej polohe ako je definovaná podľa vynálezu. (Uvedené aminokyseliny, vrátane glycínu, sú tiež označené v odbore ako proteínogénne aminokyseliny.) Veľmi špecifická Výhoda je daná...

Použitie baktérií mliečneho kvasenia na zníženie krvácania ďasien a zmiernenie orálneho zápalu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8184

Dátum: 14.06.2005

Autori: Connolly Eamonn, Möllstam Bo

MPK: A61K 35/74, A61K 9/00

Značky: použitie, zmiernenie, kvasenia, mliečneho, bakterií, zápalu, orálneho, krvácania, zníženie, ďasien

Text:

...môže zvyšovať riziko bakteriálnej rezistencie na tieto liečivá. Ak sa choroboplodné Zárodky stanú rezístentnými na antibiotika,liečivá stratia svoju schopnosť potláčať infekciu. Kdispozícii sú tiež antibiotické gély,vlákna alebo piliny (chips) aplikované priamo do inñkovaného vačku. V niektorých prípadoch dentista predpíše špeciálny výplach úst proti choroboplodným zárodkom,obsahujúci chlórhexidín, ako podporu pre kontrolu zubného povlaku...

Orálna forma liečiva s obsahom probiotických baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3314

Dátum: 04.05.2005

Autori: Manneck Iris, Rudolph Markus, Henke Stefan

MPK: A61K 35/66, A23L 1/03, A23L 1/30...

Značky: forma, orálna, liečivá, bakterií, obsahom, probiotických

Text:

...na zdravé, narušené alebo choré ľudské alebo zvieracie telo.Ako probiotickým mikroorganizmom sa dáva prednosť využitia živých laktobacilov,biñdobaktérií a/alebo streptokokov. Zvlášť výhodné sú species Lactobacillus casei,Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus reuteri, Lactobacillus bifidum, Lactobacillus gasseri,Lactobacillus plantarum, Lactobacillus johnsonii, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus fermentum, Lactobacillus paracasei,...

Spôsob výroby L-aminokyselín fermentáciou s využitím baktérií, ktoré majú zvýšenú expresiu génov využívajúcich xylózu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5737

Dátum: 16.03.2005

Autori: Klyachko Elena Vitalievna, Kozlov Yuri Ivanovich, Benevolensky Sergey Vladimirovich, Voroshilova Elvira Borisovna, Gusyatiner Mikhail Markovich, Marchenko Aleksey Nikolaevich

MPK: C12P 13/00, C12N 1/20

Značky: výroby, génov, využívajúcich, xylózu, expresiu, zvýšenú, bakterií, spôsob, fermentáciou, využitím, l-aminokyselin

Text:

...indukovateľnými systémami ( 1) nízkoañnitný prienik (Km približne 0,1 mM) kódovaný araE génom, a (2) vysokoafinitný (Km 1 až 3 M) systém kódovaný araFG operónom. AraF gén kóduje periplazmatický väzobný proteín (306 aminokyselín) sfunkciou chemotaktického receptora, aaraG lokus kóduje vnútomý membránový proteín. Cukor je metabolizovaný skupinou enzýmov kódovaných araBAD operónom izomeráza (kódovaná araA génom),ktorá premieňa vratne aldózu na...

Spôsob výroby L-treonínu s použitím baktérií patriacich do rodu Escherichia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15553

Dátum: 09.02.2005

Autori: Ptitsyn Leonid Romanovich, Samsonova Natalia Nikolaevna, Savrasova Ekaterina Alekseevna, Ermishev Vladimir Yurievich, Altman Irina Borisovna, Akhverdian Valeriy Zavenovich

MPK: C12P 13/08, C12N 1/21

Značky: escherichia, bakterií, použitím, výroby, patriacich, spôsob, l-treonínu

Text:

...č. 2003/148473, 2003/157667). Jednotka exprimujúca proteín kódovaný ORF 1 sa označila ako gén rhtA (rht odolnosť proti homoserínu a treonínu). Tiež pôvodcovia zistili,že mutácia rhtA 23 je substitúcia A-za-G V polohe -1 vzhľadom na ATG štartovací kodón (anotácie zo 17. medzinárodného kongresu biochémie a molekulárnej biológie V spojení s výročným mítingom Americkej spoločnosti pre biochémiu a molekulárnu biológiu v r. 1997, San Francisco,...

Použitie živých baktérií na podporu rastu zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18242

Dátum: 03.02.2005

Autori: Fairbrother John Morris, Nadeau Eric

MPK: A23K 1/16, A23K 1/18

Značky: podporu, zvierat, rastu, bakterií, použitie, živých

Text:

...iného však zvieratá obvykle vykazujú rôzne rýchlosti rastu a rôzne náchylnosti voči infekčným agens.0009 Preto pretrváva potreba inovačných agens, ktoré podporujú rast zvierat a ktoré sa výhodne ďalej podieľajú na0010 Použitie rekombinantného kmeňa E. coli K-12 ako vakcíny voči gastroenterickým ochoreniam cicavcov je opísané v EP 0060129.0011 A.T.J Bianchi at al., Vaccine, 1996, 14, 199-206 uvádzajú požiadavky na navodenie sekundárnej...

Spôsob výroby kyseliny mliečnej s vysokou koncentráciou a s vysokou výťažnosťou pri použití baktérií kyseliny mliečnej

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9971

Dátum: 18.11.2004

Autori: Park Young-hoon, Kim Hye Won, Kim Dae-cheol, Cho Kwang-myung

MPK: C12N 1/20

Značky: koncentráciou, použití, bakterií, výroby, kyseliny, výťažnosťou, mliečnej, spôsob, vysokou

Text:

...mliečna nie je v tele metabolizovaná. Čistá L-kyselina mliečna sa môže použit na prípravu kyseliny polylaktickej. Kyselina polylaktická sa pritom transformuje na kryštalickú formu s bodom tavenia 180 °C. Teda, fyzikálne vlastnosti kyseliny polylaktickej môžu byt riadené nastavením obsahu D-kyseliny mliečnej pre polymerizáciu. Všeobecne, L-kyselina mliečna je použiteIná akonáhrada rôznych druhov plastov.0004 Ako je uvedené vyššie, kyselina...

Sondy nukleových kyselín a broad-range primérov na určenie druhov baktérií a identifikáciu bakteriálnych infekcií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2051

Dátum: 19.11.2003

Autori: Roth Stina, Jalava Jari, Nikkari Simo

MPK: C12N 15/11, C12Q 1/68

Značky: primérov, kyselin, nukleových, určenie, bakteriálnych, broad-range, sondy, druhov, identifikáciu, infekcii, bakterií

Text:

...laryngitidy sú dobrými doplnkovými metódami ktestovaniú bakteriálnych kultúr rýchle metódy založené nadetekcii antigenu, ale fungujú len u obmedzeného množstva patogenom (streptokok skupiny A). V diagnóze niektorých bakteriálnych infekcií (napr. C. pneumoniae a JW. pneumoniae) je možné tiež použiť serologické metódy, ale tieto metódy poskytujú výsledky len po niekoľkých týždňoch od vypuknutia infekcie. Nie sú teda užitočné pri akútnej...

Zlepšené vezikuly vonkajšej membrány baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2624

Dátum: 01.09.2003

Autori: Rappuoli Rini, Serruto Davide, Pizza Mariagrazia

MPK: A61P 37/00, A61K 39/095

Značky: zlepšené, membrány, vonkajšej, bakterií, vezikuly

Text:

...detergent. Vynález je založený na prekvapujúcom zistení, že disrupcia membrány V podstate bez prítomnosti detergentu poskytuje OMV, ktoré si uchovajú dôležité bakteriálne imunogénne zložky, najmä (i) protektívny povrchový proteín NspA, (ii) proteín 287 a (iii) proteínPreto vynález poskytuje spôsob výroby preparátu vezikúl vonkajšej membrány z baktérie, keď je bakteriálna membrána rozrušená V podstate bez prítomnosti detergentu. Sú tiež...

Spôsob výroby L-treonínu použitím baktérií patriacich do rodu Escherichia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3444

Dátum: 25.02.2003

Autori: Savrasova Ekaterina, Akhverdian Valery, Lobanov Andrey, Kozlov Yuri, Kaplan Alla

MPK: C12P 13/00, C12N 9/10

Značky: výroby, l-treonínu, spôsob, použitím, patriacich, bakterií, escherichia

Text:

...San Francisco, California, 24.-29. augusta 1997, anotácia č. 457 EP 1013765 A).0007 Pri podmienkach pre štúdium hlavnej biosyntetickej dráhy treonínu a optimalizácie vo veľkom rozsahu by ďalšie vylepšenie produkcie treoninu mohlo byť dovŕšené podaním zvýšeného množstva vzdíalených prekurzorov treoninu, akým je aspartát, baktérií.0008 Je známe, že aspartát je donorom uhlíka pre syntézu aminokyselín aspartátovej rodinybunkovej steny...

Spôsob inaktivácie baktérií a leukocytov v suspenziách trombocytov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 423

Dátum: 18.12.2002

Autor: Mohr Harald

MPK: A61L 2/00, A61L 2/16, A61L 2/08...

Značky: spôsob, suspenziach, inaktivácie, trombocytov, leukocytov, bakterií

Text:

...je na počiatku miera zanesenia zárodkov nepatrná. V FP a EK, ktoré sa skladujú hlboko schladené, prípadne pri 4 °C až 8 °C,sa tiež nemôžu baktérie v priebehu skladovania v kritickej miere rozmnožit. TKK samusí oproti tomu skladovať pri asi 20 °C, aby sa zachovala viabilita afunkčnáschopnost trombocytov. V súčasnosti povolená doba skladovania TK predstavuje až 5 dní a vtejto dobe sa môžu baktérie veľmi silne namnožit a pri transfúzii...

Prípravky gram pozitívnych baktérií na liečbu ochorení obsahujúcich chybnú reguláciu imunity

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7715

Dátum: 11.12.2002

Autori: Lefort Jean, Hekimian Georges, Marchal Gilles, Nahori Marie-anne, Lagranderie Micheline, Peltre Philippe, Romain Félix, Vargaftig Bernardo Boris

MPK: A61K 35/00, A61P 31/00, A61K 39/00...

Značky: přípravky, reguláciu, chybnú, imunity, obsahujúcich, liečbu, bakterií, ochorení, pozitívnych

Text:

...Epidemiologické štúdie, napríklad tie uskutočnené Shirakawa a spol. (Science, 1997, 275, 3), ukázali inverzné spojenie medzi tuberkulínovou odpoveďou a atopickými ochoreniami. Takéto výsledky ukazujú, že predchádzajúca imunizácia voči niektorým živým gram pozitívnym baktériám ako gram pozitívnevybrané intrabunkové baktérie, napriklad mykobaktérie ako M.tuberculosis, M. .bovis alebo BCG, môžu chrániť voči atopickým ochoreniam.0008 Jedna...

Zostava na biologické čistenie vody zahrňujúca zariadenie na rast baktérii a spôsob s tým spojený

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4979

Dátum: 26.09.2002

Autor: Lord Garfield

MPK: C02F 3/10

Značky: zariadenie, zahrnujúca, biologické, čistenie, spôsob, zostava, spojený, bakterií

Text:

...voda, septikový a podobne by sa nemali považovat za obmedzenie rozsahu súčasného vynálezu a zahŕňajú akékoľvek iné druhy kvapalín alebo technických aplikácii, s ktorými sa súčasný vynález može použiť a mohol by byť užitočný.0024 Okrem toho, v kontexte súčasného vynálezu možno voľne použiť výrazy voda,kvapalina, odpadové voda, výstup a akékoľvek iné ekvívalentné výrazy známe v problematike používané na označovanie látky vykazujúcej vlastnosti...

Pevná kompozícia obsahujúca spóry nepatogénnych baktérií rodu Bacillus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9920

Dátum: 26.07.2002

Autor: Prato Tiziano

MPK: A61K 35/74, A61K 47/04, A61K 47/38...

Značky: nepatogénnych, pevná, spóry, kompozícia, obsahujúca, bakterií, bacillus

Text:

...a kompatibilné s konečnými použitiami kompozicie podľa toho ilustratívite, ak je kompozicia určená na farmaceutíckú liečbu, je nutnéaby druh a čistotu zložiek boli prijateľné z farmaceutického hľadiska a tak ďalej.Termínom adsorbované (naadsorbované) Spóry. adsorpcia alebo adsorbér je podľa tohto vynálezu chápané zadržanie spór na povrchu matrice, z ktorého sú uvedené Spóry uvoľniteľné v tráviacom trakte.Spóry sa môžu držať na matrici...

Spôsob potláčania baktérií a znečisťujúcich organizmov a povlaková hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 282008

Dátum: 03.08.2001

Autor: Van Gestel Jozef

MPK: A01N 43/88

Značky: organizmov, povlaková, hmota, znečisťujúcich, spôsob, bakterií, potláčania

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob potláčania baktérií a znečisťujúcich organizmov, pri ktorom sa na tieto baktérie alebo znečisťujúce organizmy alebo na miesto, kde sa vyskytujú, aplikuje účinné antibakteriálne alebo protiznečisťujúce množstvo zlúčeniny s všeobecným vzorcom (I), kde n je 0, 1 alebo 2 R1 predstavuje H, alkyl, s 1 až 4 C alebo benzyl a R predstavuje substituovaný fenyl naftyl pyridyl prípadne substituovaný tienyl alebo furyl alebo všeobecný...

Prostriedok na báze probiotík, spôsob prípravy probiotických baktérií obsiahnutých v prostriedku a použitie tohto prostriedku

Načítavanie...

Číslo patentu: 280832

Dátum: 12.07.1999

Autori: Ebringer Libor, Dobiáš Jozef

MPK: A23L 1/059, C12N 1/20, A23L 1/054...

Značky: báze, spôsob, obsiahnutých, probiotických, přípravy, probiotík, bakterií, prostriedok, prostriedku, použitie, tohto

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok na báze probiotík, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený lyofilizovanými probiotickými baktériami mliečneho kysnutia rodov Enterococcus alebo Bifidobacterium s organicky naviazaným selénom v množstve 410 až 420 ug Se/1g lyofilizovaných baktérií, pričom obsah živých zárodkov v 1 g lyofilizovaných baktérií je 2,3 až 9,0 . 10exp(11). Probiotické baktérie obsiahnuté v prostriedku sa pripravujú tak, že sa baktérie mliečneho...

Spôsob inhibície rastu patogénnych baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 280542

Dátum: 10.01.1996

Autori: Nocquet Jacques, Berglund Maria

MPK: A23P 1/04, A23B 4/12

Značky: spôsob, patogénnych, rastu, bakterií, inhibície

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob inhibície rastu patogénnych baktérií v chladených varených mäsových výrobkoch znížením hodnoty pH najmenej na 5,7 zahŕňa zmiešanie zapuzdreného produktu v časticovej forme, zahŕňajúcej kapsuly obsahujúce kyselinu octovú v jedlom lipide s mäsovým výrobkom pred varením.

Spôsob zvýšenia výkonnosti koryneformných baktérií vylučujúcich L-lyzín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280158

Dátum: 10.01.1996

Autori: Kircher Manfred, Bachmann Bernd

MPK: C12P 13/08, C12N 1/20

Značky: bakterií, l-lyzín, zvýšenia, výkonnosti, spôsob, vylučujúcich, koryneformných

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zvýšenia výkonnosti koryneformných baktérií vylučujúcich L-lyzín sa vykonáva indukciou rezistencie kmeňov proti beta-metylesteru kyseliny L-asparágovej a znížením aktivity citrátsyntázy v porovnaní s rodičovskými kmeňmi.

Kmeň baktérií Lactobacillus acidophilus, prostriedky s ich obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 280681

Dátum: 06.07.1994

Autori: Link Harriet, Brassart Dominique, Mignot Olivier, Neeser Jean-richard, Rochat Florence, Schiffrin Eduardo, Donnet Anne, Servin Alain

MPK: A23C 9/127, C12N 1/20, A23K 1/00...

Značky: lactobacíllus, kmeň, acidophilus, použitie, obsahom, prostriedky, bakterií

Zhrnutie / Anotácia:

Biologicky čistá kultúra baktérií mliečneho kvasenia L. acidophilus CNCMI-1225 bola selektovaná na svoju afinitu k implantácii v črevnej flóre, na svoju schopnosť prilipnúť na črevné bunky a kompetitívne vylúčiť patogénne baktérie z črevných buniek a na schopnosť imunomodulácie a/alebo zníženia účinnosti enzýmov. Kultúru je možné spracovať na prostriedok, ktorý obsahuje kultúru a nosič, a to farmaceutický nosič alebo potravinársky produkt....

Použitie baktérií mliečneho kvasenia, supernantantov alebo extraktov kultúr na prípravu podporného prostriedku proti zápalu žalúdočnej sliznice a/alebo vredovej chorobe

Načítavanie...

Číslo patentu: 280661

Dátum: 08.06.1994

Autori: Michetti Pierre, Neeser Jean-richard, Brassart Dominique

MPK: C12N 1/20, A61K 35/74

Značky: zápalu, žalúdočnej, vredovej, použitie, supernantantov, přípravu, kultúr, chorobe, bakterií, prostriedku, kvasenia, sliznice, podporného, extraktov, proti, mliečneho

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie baktérií mliečneho kvasenia na prípravu podporného prostriedku proti zápalu žalúdočnej sliznice a/alebo vredovej chorobe, ktorý je schopný vytlačiť patogénne baktérie z črevných buniek a/alebo z buniek žalúdočnej sliznice. Prostriedok je tvorený baktériami mliečneho kvasenia, hlavne kmeňa Lactobacillus acidophilus CNCM I-1225 alebo supernatantom či extraktom bakteriálnej kultúry a môže byť vo forme farmaceutického prostriedku alebo...

Zariadenie na znižovania množstva patogénnych baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 279709

Dátum: 06.04.1994

Autori: Swartz William Ewing, Elfstrum James Thomas, Leech Jeffrey Lowell

MPK: A23B 4/26, A22C 21/00, A23B 4/24...

Značky: bakterií, množstva, patogénnych, znižovania, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na znižovanie množstva patogénnych baktérií vtákov alebo iných požívateľných zvierat obsahuje ostrekovaciu jednotku (10), ktorej vnútorná časť (14) je tvorená bočnými stenami (23) a spodnými stenami (18), a ktorej vonkajšia časť (12) je tvorená bočnými stenami (19) a spodnými stenami (21) a koncovými stenami (15), spojujúcimi vnútornú časť (14) s vonkajšou časťou (12). Plocha vnútornej časti (14) vytvára priestor, ktorý celkom...

Oddelené jednotlivé mikrokapsuly baktérií a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 279880

Dátum: 15.07.1992

Autori: Rutherford William, Allen Jack, Mangold Donald, Schlameus Herman, Harlowe William

MPK: C12N 11/04, C12N 1/20, C12N 1/04...

Značky: jednotlivé, spôsob, bakterií, mikrokapsuly, výroby, oddělené

Zhrnutie / Anotácia:

Oddelené jednotlivé mikrokapsuly baktérií obalené mastnou kyselinou sú pripraviteľné zmiešaním zmrazených, sušených bakteriálnych kultúr s mastnou kyselinou a kapsľovaním tejto zmesi na rotačnom disku, pričom mastnou kyselinou je C12 až C24 mastná kyselina, najmä kyselina steárová. Tieto mikrokapsuly obsahujú 50 až 90 % hmotn. mastnej kyseliny a zvyšok tvorí kultúra baktérií Enterococcus faceium a veľkosť častíc mikrokapsúl je 75 až 300 um....

Spôsob určovania celulolytickej aktivity bachorových baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 270107

Dátum: 13.06.1990

Autori: Kmeť Vladimír, Leško Zoltán, Kopečný Jan

MPK: C12Q 1/04

Značky: bachorových, bakterií, celulolytickej, určovania, aktivity, spôsob

Text:

...ktorého podstata apoöiva v ton, že riedky gél z rozpuatnej oelulôąy e naviezanýa gratiton alebo iivoöilnym uhlia eo pridá do anaerôbneho bujônu obeahujúoehooe 1 obi 6 u v anołotve 0.01 až 0,05 dielov hnotnoatných,beohorovd tekutina v nnołetve e al 30 diolov.hnotnoetnýoh a minoralie najmä hydrogenfoeforečnan draaelný, ohlorid eodný. eiran anônny, dihydrogenfoeforeönan draaelný,ohlorid vépanatý, airan horeünatý v nnoiatve 1 ai ie dielov...

Biodispergátor na inhibíciu heterotrofných a autotrofných nitrifikačných baktérií v cirkulačných chladiacich okruhoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 269504

Dátum: 11.04.1990

Autori: Waradzin Walter, Malý Klement, Sandtner Stanislav, Oravec Eduard, Poór Robert

MPK: C02F 5/14

Značky: bakterií, okruhoch, chladiacich, heterotrofných, cirkulačných, inhibíciu, nitrifikačných, biodispergátor, autotrofných

Text:

...proti elizu znamená prevenciu proti heterotroíným baktériam a zníženie, alebo úplná inhibícia metabolizmu autotrofných nitrifikačných baktérií smeruje k dezinfekčným, alebo inhibičným prostriedkom.Najčastejšie používané dezinrekčné proetriedkyna heterotrorné baktérie sú chlôre jeho deriváty, novšie brőmově propionáty. Tieto tvoria skupinu oxidačných biocidov, toré nevratne oxidujú proteinově skupiny. výsledkom čoho je strate normálnej...

Způsob konzervace luminiscentních bakterií lyofilizací

Načítavanie...

Číslo patentu: 268012

Dátum: 14.03.1990

Autori: Opekarová Miroslava, Janda Ivan

MPK: C12N 1/04

Značky: způsob, konzervace, bakterií, lyofilizací, luminiscentních

Text:

...koncentrace Nacl byla optimální pro bioluminiscenci (kolem 3 ).Za těchto podmínek vykazují rehydratované bunky intenzívní a stabilní bioluminiscenci,takže jich lze použít pro Hlcrotox test. Resuscitace sbírkových kmenů se provádí obvyklým způsobem, např. suspendováním v růstovém ma médiu.Způsob konzervace lumíníscentních baktérií podle vynálezu zajišťuje 1. vysoký stupen přežití bakteriálních buněk í po několika měsících skladování 2,...

Způsob likvidace bakterií kontaminujících pekařské droždí

Načítavanie...

Číslo patentu: 265685

Dátum: 14.11.1989

Autori: Špaček Bohumil, Fabián Josef

MPK: C12N 1/18

Značky: likvidace, droždí, pekařské, kontaminujících, způsob, bakterií

Text:

...jehož podstate spočívá v tom, že se v kvesničném mléoe nebo zápaře sníží pH na hodnotu 4,5 až 4,6 přidáním 0,02 až 0,5 Š obj. kyseliny perootová za míchání, po 60 minutách působení se upraví pH roztokem hydroxidu na původní hodnotu 5,5 až 5,8.Vzhledem k disociaci kyseliny peroctové je výhodné upravovat pH na hodnotu 4,5 některou z provozně používaných kyselín jako je kyselina sírová, fosforečná.Na ozdíl od způaobu podle AOč 204767...

Spôsob určovania biochemických vlastností bachorových baktérií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262631

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kmeť Vladimír, Lenárt Jozef

MPK: G01N 33/50

Značky: bachorových, určovania, bakterií, biochemických, vlastností, spôsob

Text:

...glukža, inozitol, laktôza, manöza, manitol, rafinôza, ribôza, sacharôza, xylőza,äkrob, eskulín, nanesený na papierovom disku s plochou cca 78,5 mm v množstve až 250 mg. Obsah skúmaviek sa za anaerôbnych podmienok inkubuje pri teplote 37 °c až 39 °C počas 4 až 48 hodín. Po tejto dobe sa pridá farebný pH indikátor stupňa fermentačnej aktivity t.j. zmes brómtymolovej modrej a metylčervene nanesena na papieriku a podľa stupňa fermentačnej...