Patenty so značkou «baktéria»

Baktéria patriaca do rodu Escherichia a spôsob výroby L-treonínu alebo L-izoleucínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287403

Dátum: 20.08.2010

Autori: Ito Hisao, Kojima Hiroyuki, Miyata Yuri, Kurahashi Osamu, Nakanishi Kazuo, Nakai Yuta

MPK: C12N 9/02, C12N 1/21, C12N 15/09...

Značky: baktéria, escherichia, patriaca, l-izoleucínu, spôsob, výroby, l-treonínu

Zhrnutie / Anotácia:

Treonín a izoleucín sa produkuje kultiváciou baktérie patriacej do rodu Escherichia, ktorá má schopnosť produkovať L-treonín alebo L-izoleucín a v ktorej je zvýšená vnútrobunková aktivita fosfoenolpyruvátkarboxylázy a transhydrogenázy, v médiu, čím sa v tomto médiu produkuje a akumuluje treonín alebo izoleucín, a zozbieranie treonínu alebo izoleucínu z tohto média.

Baktéria produkujúca L-cysteín a spôsob produkcie L-cysteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15273

Dátum: 11.03.2010

Autor: Nonaka Gen

MPK: C12R 1/185, C12N 15/09, C12P 13/12...

Značky: l-cysteínu, produkujúca, produkcie, baktéria, spôsob, l-cysteín

Text:

...cystín spomedzi L-cysteinu a jemu príbuzných zlúčenín,neexistuje V podstate žiadne dôležité zistenie o absorpcii L-cysteinu a S- sulfocysteínu.0008 Predpokladá sa, že E. colí má najmenej dva druhy cystínových absorpčných systémov,ktoré vykazujú rôzne kinetické vlastnosti (Berger a kol., J. Biol. Chcm., 247, 7684-7694(1972. V in vitro experimentálnom systéme sa preukázalo, že iliY sa viaže na cystín (Butler a kol., Life Sci., 52, 1209-1215...

Baktéria produkujúca L-aminokyselinu a spôsob produkcie L-aminokyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17172

Dátum: 15.02.2010

Autori: Nonaka Gen, Takumi Kazuhiro

MPK: C07K 14/245

Značky: produkujúca, l-aminokyselinu, l-aminokyseliny, produkcie, spôsob, baktéria

Text:

...je známych niekoľko membránových proteínov, pri ktorých sa očakáva, že sú sekrečnými nosičmi aminokyselín. Napríklad, bolo zverejnené, že zvýšením počtu kópií génu s označením rhtB sa zlepší odolnosť voči vysokej koncentrácii Lhomoserínu, L-treonínu, L-alanínu, L-valínu, L-izoleucínu, a očakáva sa, že produkt tohto génu je sekrečný nosič týchto L-aminokyselín (zverejnená japonská patentová prihláška č. 2000-189180).0008 Gén yeaS patrí...

Baktéria tvoriaca L-cysteín a spôsob výroby L-cysteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8709

Dátum: 04.03.2009

Autori: Takumi Kazuhiro, Nonaka Gen

MPK: C12R 1/19, C12P 13/12, C12N 1/20...

Značky: tvoriaca, baktéria, l-cysteínu, l-cysteín, spôsob, výroby

Text:

...zahŕňajúceho aminokyselinovú sekvcnciu SEQ lD č. 2, a(B) proteínu zahŕňajúeeho aminokyselinovú sekvenciu SEQ ID č. 2, ktora ale zahŕňa substitúcie, deléeie, ínzercír, alebo ztdície jedného až niekoľkých aminokyselinovýcli zvyškov, apričom schopnost baktérie produkovať L-cysteín je zvýšená vporovnaní0013 Ďalším aspektom tohto vynálezuje poskytnúť vyššie uvedenú baktériu, pričom yhaMgén je vybraný zo skupiny pozostávajúcej z(a) DNA...

Baktéria produkujúca L-cysteín a spôsob výroby L-cysteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18398

Dátum: 20.02.2009

Autori: Takagi Hiroshi, Nonaka Gen, Ohtsu Iwao

MPK: C12N 1/21, C12N 15/09, C12N 15/00...

Značky: l-cysteínu, produkujúca, spôsob, výroby, l-cysteín, baktéria

Text:

...cieľa, v dôsledku čoho zistil, že schopnost baktérie produkovať L-cysteín sa môže zlepšit modifikovaním baktérie tak, že aktivita proteínu kódovaného to/C génom je zvýšená,a tým vytvoril predložený vynález.0010 Predložený vynález teda poskytuje nasledovnél Spôsob výroby L-cysteínu, L-cystínu, ich derivátu alebo prekurzora alebo ich zmesi,ktorý zahŕňa kultivovanie baktérie patriacej do čeľade Enrerobacteriaceae, ktorá má schopnosť...

Baktéria patriaca do rodu Escherichia, ktorá je transformovaná génom kódujúcim pyruvát karboxylázu a produkuje L-aminokyselinu, a spôsob výroby L-aminokyseliny fermentáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 285997

Dátum: 13.12.2007

Autori: Yampolskaya Tatyana Abramovna, Iomantas Yurgis Antanas Vladovich, Kozlov Yuri Ivanovich, Ptitsyn Leonid Romanovich, Voroshilova Elvira Borisovna, Gusyatiner Mikhail Markovich, Altman Irina Borisovna

MPK: C12N 15/09, C12N 1/21, C12N 9/00...

Značky: ktorá, produkuje, l-aminokyselinu, baktéria, kódujúcim, transformovaná, l-aminokyseliny, spôsob, výroby, patriaca, fermentáciou, escherichia, karboxylázu, pyruvát, génom

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná baktéria patriaca do rodu Escherichia, ktorá je transformovaná génom kódujúcim pyruvát karboxylázu a produkuje L-aminokyselinu, napr. L-treonín a kyselinu L-gutámovú. Tiež je opísaný spôsob výroby L-aminokyseliny fermentáciou a izolácia aminokyseliny z média.

Rekombinantná DNA, autonómne reprodukovaná v bunkách koryneformnej baktérie, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu, vektor pVK7

Načítavanie...

Číslo patentu: 285201

Dátum: 26.07.2006

Autori: Sugimoto Masakazu, Araki Masayuki, Yoshihara Yasuhiko, Nakamatsu Tsuyoshi

MPK: C12N 15/74, C12N 15/52, C12N 1/21...

Značky: l-lyzínu, spôsob, autonomně, rekombinantná, koryneformná, koryneformnej, bakterie, reprodukovaná, vektor, baktéria, výroby, buňkách

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná rekombinantná DNA, autonómne replikovateľná v bunkách baktérií typu Corynebacterium, obsahujúca DNA sekvenciu kódujúcu aspartátkinázu, v ktorej je inhibícia spätnou väzbou L-lyzínom a L-treonínom desenzibilizovaná, a DNA sekvenciu pre diaminopimelát dekarboxylázu a DNA sekvenciu kódujúcu fosfoenolpyruvát karboxylázu. Tiež je opísaná baktéria typu Corynebacterium obsahujúca túto sekvenciu a spôsob prípravy L-lyzínu.

Rekombinantná DNA, autonómne reprodukovaná v bunkách koryneformnej baktérie, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285146

Dátum: 19.06.2006

Autori: Yoshihara Yasuhiko, Sugimoto Masakazu, Nakamatsu Tsuyoshi, Hayakawa Atsushi

MPK: C12N 1/21, C12P 13/00, C12N 15/52...

Značky: koryneformnej, buňkách, autonomně, spôsob, rekombinantná, l-lyzínu, baktéria, bakterie, výroby, koryneformná, reprodukovaná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná rekombinantná DNA, autonómne replikovateľná v bunkách baktérií typu Corynebacterium, obsahujúca DNA sekvenciu kódujúcu aspartátkinázu, v ktorej je inhibícia spätnou väzbou L-lyzínom a L-treonínom desenzibilizovaná, a DNA sekvenciu pre diaminopimelát dekarboxylázu a DNA sekvenciu kódujúcu fosfoenolpyruvát karboxylázu. Tiež je opísaná baktéria typu Corynebacterium obsahujúca túto sekvenciu a spôsob prípravy L-lyzínu.

Rekombinantná DNA, autonómne replikovateľná v bunkách koryneformných baktérií, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285013

Dátum: 23.03.2006

Autori: Kobayashi Masaki, Yoshihara Yasuhiko, Nakamatsu Tsuyoshi, Izui Masako, Nakano Eiichi, Hayakawa Atsushi, Otsuna Seiko, Sugimoto Masakazu

MPK: C12N 1/21, C12P 13/00, C12N 15/52...

Značky: bakterií, baktéria, koryneformných, výroby, autonomně, rekombinantná, koryneformná, spôsob, buňkách, replikovateľná, l-lyzínu

Zhrnutie / Anotácia:

Schopnosť produkovať L-lyzín a rýchlosť produkcie L-lyzínu sú zlepšené v koryneformných baktériách kotviacich aspartokinázu, v ktorej bola v podstate znecitlivená spätná inhibícia spôsobovaná L-lyzínom a L-treonínom, a obsahujúcich zosilnenú DNA kódujúcu dihydrodipikolinát reduktázu, DNA kódujúcu dihydrodipikolinát syntázu, DNA kódujúcu diaminopimelát dekarboxylázu a DNA kódujúcu diaminopimelát dehydrogenázu.

Vektor autonómne replikovateľný v bunkách koryneformnej baktérie, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284739

Dátum: 26.09.2005

Autori: Yasuhiko Yoshihara, Tsuyoshi Nakamatsu, Masakazu Sugimoto, Atsushi Hayakawa, Eiichi Nakano, Seiko Hirano, Masako Izui

MPK: C12N 9/88, C12N 9/06, C12N 15/77...

Značky: spôsob, l-lyzínu, buňkách, koryneformnej, replikovateľný, vektor, bakterie, autonomně, výroby, koryneformná, baktéria

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vektor autonómne replikovateľný v bunkách koryneformných baktérií, koryneformné baktérie transformované týmto vektorom. Spôsob prípravy L-lyzínu kultiváciou mikroorganizmov, získaných modifikáciou koryneformných baktérií, použitých na fermentatívnu prípravu aminokyselín pomocou techniky, založenej na genetickom inžinierstve.

Baktéria produkujúca L-tryptofán a spôsob výroby L-tryptofánu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12129

Dátum: 26.04.2005

Autori: Joe Yuji, Ito Hisao

MPK: C12N 9/88, C12P 13/22

Značky: l-tryptofán, výroby, produkujúca, l-tryptofanu, spôsob, baktéria

Text:

...zkmeňa K 12, produkuje Ltryptofán účinnejšie, keď je do kultivačného média pridaná L-aminokyselina s rozvetveným reťazcom. Navyše zistili, že schopnosť kmcňa SV 164/pGH 5 produkovať inú L-aminokyselinu ako L-aminokyselinu s rozvetveným reťazcom, najmä L-tryptofán, je zlepšená, ked rezistencia voči L-valínu je dodaná kmeňu obnovením posunovej mutácie ilvG génu, čím sa uskutoční tento0010 Tento vynález poskytuje nasledujúce.l Spôsob výroby...

Baktéria produkujúca L-treonín a spôsob prípravy L-treonínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11211

Dátum: 28.02.2003

Autori: Siebelt Nicole, Rieping Mechthild

MPK: C12N 15/09, C12P 13/04, C12N 1/21...

Značky: produkujúca, přípravy, l-treonínu, spôsob, l-treonín, baktéria

Text:

...jantárového typu vnukleotidovej sekvencii kódovacej oblasti rpoS génu a 2) obsahujúzodpovedajúci supresor pre stop kodón, jantárový supresor supE, pričom stop kodónjantárového typu leží vkódovacej oblasti rpoS génu, zodpovedajúcej pozícii 33 sekvencieaminokyseliny rpoS proteínu podľa SEQ ID No. 2.Baktéríe uvedené v tomto vynáleze môžu produkovať L-treonín glukózy, sacharózy, laktózy,fruktózy, maltózy, melasy, voliteľne škrobu, voliteľne...

Baktéria spôsobujúca ochorenia hydiny a vakcína z nej odvodená

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3455

Dátum: 24.10.2002

Autori: Campogarrido Raul, Vazquez Maria Elena, Sivanandan Vaithianathan, Gonzales-hernandez Carlos

MPK: C12N 1/20, G01N 33/53, A61K 39/102...

Značky: hydiny, spôsobujúca, vakcína, ochorenia, baktéria, odvodená

Text:

...ako je opísané V publikáciách, ktoré môžu byť použité v súvislosti s vynálezom. Nič čo je tu uvedené nie je možné intrerpretovať ako uznanie toho, že vynález nemôže predchádzať takúto informáciu z dôvodu skoršieho vynálezu.0007 Prekvapivo, daní vynálezcovia pozorovali novú bakteriálnu chorobu hydiny, ktorá sa vyskytuje najmä u nosníc a menej často u brojlerov. Choroba bola pozorovaná pri kurčatách,ktoré boli vakcinované proti baktérií...

Baktéria redukujúca síru a jej použitie pri postupoch biologického odsírovania

Načítavanie...

Číslo patentu: 282687

Dátum: 10.10.2002

Autori: Dijkman Henk, Krol Johannes Pieter, Buisman Cees Jan Nico, Huber Harold, Stetter Karl Otto

MPK: C01B 17/02, C02F 3/28, C02F 3/34...

Značky: síru, baktéria, redukujúca, biologického, použitie, odsirovania, postupoch

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná baktéria znižujúca obsah síry je grampozitívna baktéria patriaca k rodu Desulfoto-maculum, schopného redukovať siričitany a sírany na sírniky, majúca optimum rastu pri teplote medzi 48 až 70 °C, pH medzi hodnotami 5 a 9 a vodivosť kvapalného média medzi 0 až 40 mS/cm. Môže byť použitá v procesoch odstraňovania zlúčenín síry z vody, pričom voda s obsahom síry je anaeróbne upravená baktériou znižujúcou obsah síry za prídavku donoru...

Baktéria produkujúca L-cysteín a spôsob výroby L-cysteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5101

Dátum: 17.09.2002

Autori: Wada Masaru, Nakamori Shigeru, Takagi Hiroshi

MPK: C12N 1/20, C12P 13/00

Značky: spôsob, l-cysteínu, výroby, produkujúca, l-cysteín, baktéria

Text:

...Escherichia coli a Salmonela, Bunková a molekulárna bioléogia. 1996, ASM PRESS, Washington DC, US, strany 386 až 387 a 514 až 515 uvádza,že degradácia L-serínu sa uskutočňuje pomocou sdaA génu alebo metC génovćho produktu. 0010 Nakamori a kol. Nadprodukcia of L-cysteínu a L-cystínu pomocou kmeňov Escherichia coli s geneticky pozmenenou serínoacetyltransferázou. Aplikovaná a environmentálna mikrobiológia, Washington DC, US, zv. 64, č. 5,...

Baktéria produkujúca L-cysteín a spôsob výroby L-cysteínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 561

Dátum: 17.09.2002

Autori: Nakamori Shigeru, Takagi Hiroshi, Wada Masaru

MPK: C12N 1/20, C12P 13/00

Značky: výroby, l-cysteín, baktéria, produkujúca, l-cysteínu, spôsob

Text:

...gény kódujúce cystationín-B-lyázu a/alebo tryptofanázu.(3) baktériu podľa bodov (1) alebo (2), ktorá je ďalej modiñkovaná tak, že aktivita jednéhoalebo viacerých enzýmov biosyntetickej dráhy L-cysteínu je zvýšená.(4) baktériu patriacu do rodu Escheríchia podľa bodu (3), ktorá je modifikované tak, že serínacetyltransferáza by mala byt zvýšená,(5) baktériu patriacu do rodu Escherichía podľa bodu (4), ktorá je necitlivá na spätnoväzbovú...

Baktéria patriaca do rodu Escherichia a spôsob výroby L-leucínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284765

Dátum: 07.05.1999

Autori: Kozlov Yuly Ivanovich, Lunts Maria Grigorievna, Rostova Yulia Georgievna, Debabov Vladimir Georgievich, Bachina Tatiana Aleksandrovna, Ivanovskaya Lirina Valerievna, Gusyatiner Mikhail Markovich, Livshits Vitaly Arkadievich, Akhverdyan Valery Zavenovich, Khurges Evgeny Moiseevich

MPK: C12P 13/06, C12N 1/20

Značky: patriaca, l-leucínu, výroby, escherichia, spôsob, baktéria

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná baktéria patriaca do rodu Escherichia, ktorá má schopnosť produkovať L-leucín a je schopná rásť v médiu obsahujúcom 15 g/l L-leucínu, ako aj spôsob výroby L-leucínu s použitím uvedenej baktérie.

DNA kódujúca dihydrodipikolinát syntázu, baktéria a spôsob prípravy L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280629

Dátum: 08.01.1997

Autori: Ogawa Yuri, Kojima Hiroyuki, Sano Konosuke, Kawamura Kazue

MPK: C12P 13/06, C12N 15/54, C12N 1/21...

Značky: syntázu, baktéria, kódujúca, přípravy, l-lyzínu, dihydrodipikolinát, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná DNA kódujúca dihydrodipikolinát syntázu, pôvodom z baktérie, prislúchajúcej k rodu Escherichia, ktorá má mutáciu na znecitlivenie k spätnej inhibícii L-lyzínom a baktéria, prislúchajúca k rodu Escherichia, ktorá je transformovaná DNA, kódujúcou dihydrodipikolinát syntázu, pôvodom z baktérie prislúchajúcej k rodu Escherichia, s mutáciou na znecitlivenie k spätnej inhibícii L-lyzínom a DNA, kódujúcou asparagokinázu III, pôvodom z...