Patenty so značkou «azobarviva»

Hnědá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266648

Dátum: 12.01.1990

Autori: Sotona Vladimír, Mistrík Pavel, Macák Ján, Janeček Miroslav, Kohout Jan

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarviva, chromokomplexní, hnědá

Text:

...podle výše uvedených A 0 nelze v důsledku jejich podstatnénižší rozpustnosti za studena.Barviva podle vynálezu jsou připravitelna reakcí podle případu a) až c) substituovaného 2-Ľ 1-(2-hydroxynaftyl-)-1-azo-A-R 1-SR 2-GR 3-fenolu s 11 chromitým komplexem 3-Ľ 4-(1-fenyl-3-methylpyrazolin-5-on)azoĺ-5-nltro-2-hydroxybenzensulfonové kyseliny ve vodném prostředí při teplotě 70 až 100 °C a pH 6 až 11.Přípravu nových hnědých barviv podle...

Oranžová až červená 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 266071

Dátum: 14.11.1989

Autori: Macák Ján, Kohout Jan, Sotona Vladimír, Mistrík Pavel, Janeček Miroslav

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, červená, oranžová, azobarviva

Text:

...za studena.nnuvłvn ndlv vynâlvzu iwnn pľlpcnvĺlvlnň vzñ|vmným půnnhnnlm ndln hndn I už ID uvedených v následující tabulce buä 2- E-(2-R 3 ~ 3-R 4-1-fenyl~ 3-methylpyrazolin-5-on)azoł-4 ~-R 1-5 ~R 2-íenolu a 11 chromitćho komplexu 3- E 4 ~(lvženy 1-3 «methy 1 pyrazo 1 ín-5-on)-azoJ-5-nitro~ 2-mmhoxybenzensuliokyseliny nebo vzájemným püsobenim 3-Š-(1-fenyl-3-ethylpyrazolin-5-on)-azq-5-nítro-2-hydroxybenzensulEokyseliny s 11 chromítým komplexem...

Červená 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265424

Dátum: 13.10.1989

Autori: Sotona Vladimír, Kohout Jan, Mistrík Pavel, Macák Ján, Janeček Miroslav

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarviva, červená, chromokomplexní

Text:

...prostředí při teplotě 70 až 100 °c a pH 6-11.Příprava těchto chromokomplexních azobarviv je uvedena V následujících příkladech.23,7 g (0,05 molu) 11 chromitého komplexu kyseliny 4-Ž-(1-fenyl-3-mety 1 pyrazo 1 in-5-on)azě-3-hydroxynaftalensulfonové se vnese do vodně alkalické suspenze připravené rozmícháním 17 g (0,05 molu) 2-(3-acetoacetanilidid)-azo-5-nitrofenolu v 400 ml vodně alkalickém roztoku. Po několika hodinách zahřivání na 80...

Červená 1 ku 2 chromokoplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 265421

Dátum: 13.10.1989

Autori: Kohout Jan, Janeček Miroslav, Sotona Vladimír, Mistrík Pavel, Macák Ján

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarviva, červená, chromokoplexní

Text:

...teplotě 70 až 100 °C a pH 6-11.Dále následuji příklady přípravy uvedených chromokomplexnich azobarviv.23,7 dilů (0,05 molu) chromitého komplexu kyseliny 4-4-(1-fenyl-3-metylpyrazolin-5-on)-azą~ 3-hydroxynaftalensulfonové se vnese do alkalické suspenze připravené rozmicháním 17 dílů(0,05 molu) 2-IE-(1-fenyl-3-metylpyrazolin-5-on)-azqj-5-nitrofenolu ve 400 dílech vodně alkalického roztoku. Po několika hodinách zahřivání na teplotu 80 až 90 °C a...

Chromokomplexní azobarviva obsahující N-(7-hydroxy-1-naftyl)acetanilid

Načítavanie...

Číslo patentu: 265402

Dátum: 13.10.1989

Autori: Mistrík Pavel, Smékal Otto

MPK: C09B 45/26

Značky: obsahující, azobarviva, chromokomplexní, n-(7-hydroxy-1-naftyl)acetanilid

Text:

...aplikacích na přírodní peptidická vlákna je dosahováno vysokýçh světlostálostí i mokrýoh stálostí s výbornou eqalizací.Tato barviva se připravují působením kyseliny chromsalicylové na předmětná monoazobarviva v prostředí NH 40 H při teplotách od B 0 do 100 DC v atmosférickém tlaku, případně při teplotách 110 až 150 °C v autoklávu za zvýšeného tlaku 0,1 až 1,0 MPa. Odstín výsledného barviva při různém seskupení substituentů R 1, R 2, R 3 ve...

Způsob přípravy černého symetrického 1:2 chromitého komplexu azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262172

Dátum: 14.03.1989

Autori: Suk Jiří, Pavlíková Jarmila, Chudina Miroslav, Kozubek Vladimír

MPK: C09B 45/16

Značky: komplexu, černého, symetrického, způsob, chromitého, azobarviva, přípravy

Text:

...no tchromanové ionty, které představují daleko slabší o-xitdační činidlo, je zde používán pětlnásobný lpřebytek hydroxidu.Tento jpřebyltek hydroxidu vytváří .prostředí, ve kterém je po-lolbarvivo NDNSK-2 N snadno atakováno jak vzdušným kyslíkom,tak í chromanovýmí ionty. Dále bylo zjištěno, že snlžováním přebytku hydroxídu ažna potřebné 2 ekvivalenty, nedvojde v případě poloharviva NDNSK - 2 N .k výraznému zlepšení výxtěžku a pripravené...

Způsob přípravy modrého symetrického 1:2 chromitého komplexu azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262171

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kozubek Vladimír, Suk Jiří, Chudina Miroslav, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/16

Značky: přípravy, způsob, komplexu, modrého, azobarviva, chromitého, symetrického

Text:

...než 9. Nevýhodou t-oh-outo postupu je skutečnost, že vlastní chromaci je nutno provádět v prostředí, obsahujícím organické rozpouštědlat alkoholy, étery .a estery.Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevýhody odstraňuje způsob prípravy sytmeltrického 1 2 chromitého komplexu tazobarviva 2-hvdroxy-zl-tnatttalensulfokyselina-l-azo-1 ďľ-hydroxynafttalen »ve slabě kyselém až silně alkalickém prostředí za prítomnosti iontů NH 4 a zn pri teplotě 40 x až...

Červená 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246344

Dátum: 15.12.1987

Autori: Didek Václav, Pekárková Blažena, Doucha Jioa

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, azobarviva, červená

Text:

...vytažlivostí a vysokými stálosimi jedno ze z -S 0314, další dvě z H, vybarvenĺ za studena i zla mokna. Jsou dob připnavltelnýml reakcí chromitého komplexu 1 1 monowazobwammiwa obecného vzorceře mísitelná s jinými barvivy pro vlněné s-ortimenty.52,2 g 0,1 mol chromitého komplexu 1 1 monoazobarviva S-nítro-Z-amlnofenol a 1-3-su 1 fofenyl-3-metyl-5-pyrazolon se při 70 °C vnese do 0,1 mol alkalické vodné suspenze monoazobarviva...

Šedá až černá 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252596

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pavlíková Jarmila, Thorovský Zdeněk, Kuthan Petr, Ptáček Robert

MPK: C09B 45/26

Značky: černá, azobarviva, šedá, chromokomplexní

Text:

...sulfoskupiny, jednak se dvěma sulfoskupinami (II) v molekule.Nyní byla nalezena šedá až černá 12 chromkomplexní azobarviva sestávajíci podle vynálezu ze směsi mpnosulfonovaněho (I) a disulfonovaného (II) 12 ohromkomplexuX No, 3 I II kde M Na, K, NH. xl N 02 v rozmezi 0,2 až 0,5 mol obě x 2 N 02 0,5 až 0,8 mol x 3 S 03 H a x 4 N 02 Y 1 H 0,7 až 0,9 mol nebo obě Y 2 NHCOCH 3 0,1 až 0,3 mol X 3 N 02 a X 4 s 03 Hv poměru III 0,05 až...

Šedá až černá 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252595

Dátum: 17.09.1987

Autori: Ptáček Robert, Kuthan Petr, Thorovský Zdeněk, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarviva, černá, chromokomplexní, šedá

Text:

...barviva V malé míře i dvě symetrická 12 chromkomplexní barviva, a to jednak bez sulfoskupiny, jednak se dvěma sulfoskupinami (II) v molekule.Nyní byla nalezena šedá až černá 12 chromkomplexní azobarviva sestávající podle vynálezu ze směsi monosulfonovaného (I) a disulfonovaného (JI) 12 chromkomplexua připruvitelná koordinační chromací směsi nesulfonovaného a sulfonovaného o,o-dihydroxyazobarviva a 11 chromkomplexu...

Šedá až černá 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252594

Dátum: 17.09.1987

Autori: Thorovský Zdeněk, Kuthan Petr, Ptáček Robert, Pavlíková Jarmila

MPK: C09B 45/26

Značky: šedá, černá, chromokomplexní, azobarviva

Text:

...(I) a disulfonovaného (II) 12 chromkomplexua připravitelná koordinačnĺ chromaci směsi nesulfonovaného a sulfonovaného o,o-dihydroxyazo bąrviva a 11 chromkomplexu 0,0-dihydroxyazobarviva obsahujiciho v molekule jednu sulfosku pinu nebo přímo misením I B II za mokra resp. za sucha.zvýšením obsahu disulfonovaného 12 ohromkomplexu (II) lze příznivé ovlivnit barviřské vlastnosti monosulfonovaného 12 chromkomplexu barviva s vyšším...

Šedá až černá 1 ku 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 252593

Dátum: 17.09.1987

Autori: Pavlíková Jarmila, Thorovský Zdeněk, Kuthan Petr, Ptáček Robert

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, azobarviva, šedá, černá

Text:

...v malé míře i dvě symetrická 12 chromkomplexní barviva, a to jednak bez sulfoskupiny, jednak se dvěma sulfoskupinami (II) v molekule.Nyní byla nalezena šedá až černá 12 chromkomplexni azobarviva sestávajicí podle vynálezu ze směsi monosulfonovaného (Il a disulfonovaného (II) 12 chromkomplexu/ ~ Z kde M Na, K, NH 4 II kde obě Z H nebo N 02Zz kde zl N 02 a zz so 3 Ha připravitelná kootdinačni chromaci směsi nesulfonovaného a sulfonovaného...

Způsob přípravy azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 228469

Dátum: 15.07.1986

Autori: Vanc Václav, Smetana Karel

Značky: přípravy, způsob, azobarviva

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu bylo zvýšení výtěžku kopulace při výrobě 2-kyan-4-nitro-4´-[(N-metoxykarbonyletyl-N-kyan-etyl)-amino]-1,1´- azobenzenu. Účelu bylo dosaženo vedením reakce tak, že se N-metoxykarbonyletyl-N-kyanetylanilin připouští do vodné předlohy diazoniové soli, připravené diazotací 2-kyan-4-nitroanilinu s kyselinou nitrosylsírovou, jejíž přítok zpočátku předchází, avšak končí současně nebo zůstává v malém zpoždění za přítokem pasivní...

Oranžová 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246343

Dátum: 13.03.1986

Autori: Hemer Ivan, Didek Václav, Pošta Antonín

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, azobarviva, oranžová

Text:

...byla nalezeno. nová oranžová 1 . 2 chromokomplexní azobarviva obecného vzorcełkde ,o . jedno z X a Y SO 3 H a ostatní X a Y x H, přlpravitelná reakcí chromltého komplexu 1 1 monoazobarvlva obecného vzorceo/f o Y Y I N ŇN OY CH 5 NOÄ kdeBarvlvta podle vynálezu, vybanvující vlnu a polyamid ze slabě kyselé až neutrální lázně oranž-ovłými odstíny, se vyznačují Vysokou barvířskou silou, vysokou rozpustností za studena, dobrou...

Žlutá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 246342

Dátum: 13.03.1986

Autori: Pošta Antonín, Hemer Ivan, Smrž Rudolf

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, žlutá, azobarviva

Text:

...»a prostorový/m uspo~ řádáním molekuly barevného komplexu. Nyní byla nalezeno nová 1 2 Chromokomplexní azobarviva obecného vzorcejedno X a Y z -S 03 H a ostatní X a Y z H připravitelná reuakcí chromltého komplexu 1 2 1 monoazobarviva obecného vzorce. O NN O Y Y kde jedno Y -SO 3 H ostatní Y H s mono azobarvivem obecného vzorceX COOH kde jedno X -SO 3 H, ostatní X H, při tep lotě 70 až 100 °~C a pH 6 až 11. Barviva podle vynálezu,...

Způsob termické úpravy azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 226317

Dátum: 15.10.1985

Autori: Vanc Václav, Smetana Karel

Značky: azobarviva, úpravy, způsob, termické

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob termické úpravy azobarviva 2-kyan-4-nitro-4´-/(N-etyl-N-kyanetyl)-amino/- 1,1´-azobenzenu vzorce I do' stabilní foriqy zahříváním nestabilní modifikace, získané při kopulaci barviva, ve vodném prostředí na teplotu 90 až 95 °C, vyznačený tím, že se azobarvivo vzorce I zahřívá ve vodném prostředí za přítomnosti tenzidu typu alkylpolyglykoléteru obecného vzorce R-0-(CH2CH20)n-1-CH2CH2 OH, kde R je alkyl C10 až C18, n je 1 až 6 a/nebo...

Azobarviva s 2-azo-4-nitro-1,3,5-trimetylbenzen-6-sulfo seskupením v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 244721

Dátum: 17.09.1985

Autori: Lonský Jioí, Pavlica Ivo

MPK: C09B 29/08

Značky: 2-azo-4-nitro-1,3,5-trimetylbenzen-6-sulfo, přípravy, azobarviva, molekule, seskupením, způsob, jejich

Text:

...připravenému 2 B 0 ml vody, 5,42 q 100 acetoacetanilidu 10,0306 mol) a 17 ml roztoku hydroxidu sodného o koncentraci c (Na 0 H)2,5 mol/1, ochlazeném pod 10 OC. Vzníklá suspenze se ząlkalizuje na pH 7 až 7,5 a za případného naředění vodou se převede při 80 °C na roztok, barvivo se vysolí chloridem sodným,suspenze se za míchání ochladí na 20 °C, pevný podíl se odfiltruje a filtrační koláč se při 105 °C usuši do konstantní hmotnosti. Získá se...

Hnědá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242263

Dátum: 31.08.1985

Autori: Odvárka Jaroslav, Jílek Ladislav, Tichý Jaroslav

MPK: C09B 45/26

Značky: chromokomplexní, azobarviva, hnědá

Text:

...egalitu vybarvení a vytažlivosti. Barvířské chování je ovlivňováno, jak známo, nejen elektrickým nábojem, ale i substituční topografií a prostorovým uspořádáním molekuly barevného komplexu. Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevyhody oclstraňují 12 chromokomplexní azobarviva podle vynälezu obecného vzorcekde jedno z X a jedno Y S 0311, ostatní X a Y l-l, připravitelná chromací monoazobarviva obecného vzorcekde jedno Y S 03 H a ostatní Y ...

Hnědá 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242262

Dátum: 31.08.1985

Autori: Zika Zdenik, Babák Jan, Blinka Antonín

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarviva, chromokomplexní, hnědá

Text:

...a vytažlivost.Barvířské chování je ovlivňováno, jak je známo, nejen elektrickým näbojem, alei substituční topografií a prostorovým uspořádaním molekuly barevného komplexu.Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevýhody odstraňují 12 chromokomplexni azobarviva podle vynálezu obecného vzorcekde jedno X SOsI-I, ostatní X H připravitelná chromací monoazobarviva obecného vzorcekde jedno X ~S 03 H, ostatní X H, ve vodném prostředí při teplotě 70 až...

Červená 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242261

Dátum: 31.08.1985

Autori: Trojan Václav, Vlnas Stanislav, Venhoda Emil

MPK: C09B 45/28

Značky: chromokomplexní, červená, azobarviva

Text:

...odstraňují 1 z 2 chromokomplexní azobarviva podle vynálezu obecného vzorcepřipravitelná podle vynálezu chromací monoazobarviva obecného vzorcekde jedno X SO 3 H, ostatní X H a Z v Cl nebo N 02, ve vodném prostředí při teplotě 70 až 100 °C a pH 6 až 11, která vybarvují vlny a polyamid ze slabě kyselé až neutrální lázně červenými odstíny a vyznačují se vysokou barvířskou silou, vysokou rozpustností za studena, dobrou vytažlivostí i...

Červená 1 : 2 chromokomplexní azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 242260

Dátum: 31.08.1985

Autori: Pokorný Oldoich, Plíva Jioí, Žák Otto

MPK: C09B 45/26

Značky: azobarviva, červená, chromokomplexní

Text:

...barevného aniontu a tím pochopitelně může nepříznivě ovlivnit jeho barvířské vlastnosti, jmenovitě egalltu vybarveni a vytažlivost.Barvířské chování je ovlivňováno, jak je známo, nejen elektrickými náboji, ale i substituční topografií a prostorovým uspořádáním molekuly barevného komplexu.Nyní bylo nalezeno, že uvedené nevýhody odstraňují 12 chromokomplexní azobarviva, podle vynálezu obecného vzorceH přĺpravĺtelná chromací monoazobarviva...

Způsob přípravy azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 225697

Dátum: 01.07.1985

Autori: Vanc Václav, Smetana Karel

Značky: přípravy, azobarviva, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy azobarviva, 2-kyan-4-nitro-4´-/(N-etyl-N-kyanetyl)-amino/-1,1´-azobenzenu vzorce prováděný diazotací 2-kyan-4-nitroanilínu a kopulací vzniklé diazoniové soli s N-etyl-N-kyanetylanilínem vyznačený tím, že se kopulace provádí připuštěním buď surového N-etyl-N-kyanetylanilínu v kyselině octové nebo čistého N-etyl-N-kyanetylanilínu, případně rozpuštěného ve zředěné kyselině chlorovodíkové, do vodné předlohy diazoniové soli aktivní...

Způsob přípravy disperzního azobarviva

Načítavanie...

Číslo patentu: 225696

Dátum: 01.07.1985

Autori: Václav Vanc, Karel Smetana

Značky: přípravy, způsob, disperzního, azobarviva

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy disperzního azobarviva, 2-kyan-4-nitro-4´-/(N-acetoxyetyl-N-kyanetyl)-amino/-1,1´-azobenzenu vzorce prováděný diazotací 2-kyan-4-nitroanilínu a kopulací vzniklé diazoniové soli s N-acetoxyetyl-N-kyanetylanilínem vyznačený tím, že se kopulace provádí připuštěním surového nebo popřípadě samotného čistého N-acetoxyetyl-N-kyanetylanilínu rozpuštěného v kyselině octové, do vodné předlohy diazoniové soli aktivní komponenty, jejíž...

Chromkomplexní azobarviva obsahující zbytek kyseliny citrazinové v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216607

Dátum: 01.10.1984

Autori: Dvořák Jan, Cee Aleš, Vencl Josef, Chmátal Vladimír, Kuthan Petr

Značky: kyseliny, obsahující, způsob, citrazinové, přípravy, azobarviva, molekule, jejich, chromkomplexní, zbytek

Zhrnutie / Anotácia:

CHromkomplexní azobarviva obsahující zbytek kyseliny citrazinové v molekule obecného kde značí R hydroxyl, alkoxyl, kde alkyl obsahuje 1 až 12 atomů uhlíku, aminoskupinu, dialkylaminoskupinu, kde alkyl obsahuje 1 až 16 atomů uhlíku, alkylaminoskupinu, kde alkyl obsahuje 1 až 16 atomů uhlíku R1 vodík, halogen, sulfo-, nitroskupinu R2 hydroxyskupinu v o-poloze k azoskupině.

Azobarviva obsahující zbytek kyseliny citrazinové v molekule a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 216606

Dátum: 01.10.1984

Autori: Chmátal Vladimír, Kuthan Petr, Dvořák Jan, Cee Aleš, Vencl Josef

Značky: kyseliny, molekule, zbytek, způsob, obsahující, azobarviva, jejich, přípravy, citrazinové

Zhrnutie / Anotácia:

Azobarviva obsahující zbytek kyseliny citrazinové v molekule obecného vzorce I, kde značí Ar zbytek diazokomponenty benzenové nebo naftalenové řady, R hydroxyl, alkoxyl, kde alkyl obsahuje 1 až 12 atomů uhlíku, aminoskupinu, dialkylaminoskupinu, kde alkyl obsahuje 1 až 16 atomů uhlíku, alkylaminoskupinu, kde alkyl obsahuje 1 až 16 atomů uhlíku, R1 vodík, sulfo-, hydroxy-, karboxyskupinu, halogen, R2 vodík, sulfo-, karboxyskupinu, halogen,...