Patenty so značkou «axiálný»

Axiálny extrudér s rotujúcou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7032

Dátum: 03.02.2015

Autori: Fekete Roman, Peciar Marián, Peciar Peter

MPK: B29C 47/60, B29C 47/92

Značky: axiálný, hlavou, extrudér, rotujúcou

Text:

...optimálnu hodnotu inak, ako zmenou reologických vlastností pasty, čo je väčšinou pridaním väčšieho objemu kvapaliny, alebo zväčšením voľného prierezu dýzy. Tieto dva spôsoby však nie sú vhodné z hľadiska finálnych vlastností produktu a vytlačený extrudát býva tvarovo nestabilný.Princíp činnosti závitovkového extrudéra s dýzou v tvare kupoly je založený na vytláčaní pasty závitov 10kou so špeciáhie upraveným koncom závitovky v tvare lopatky...

Axiálny ventilátor a spôsob výroby rúry ventilátora preň

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20495

Dátum: 13.10.2010

Autor: Kampf Lars Verner

MPK: F04D 29/02, F04D 29/54, F04D 29/52...

Značky: preň, ventilátora, axiálný, rúry, ventilátor, spôsob, výroby

Text:

...vykázané nadbytočným následné spracovanie chrániaceproti korózii, kde toto spracovanie môže, napríklad vprípade tepelného spracovania vgalvanickom kúpeli, spôsobiť, že sa rúra ventilátora mierne zdeformuje. Súčasne je zaistené, že je minimalizované tvorenie turbulencie vprúde vzduchu okolo spájkovaného spoja a že je, za inak rovnakých podmienok, podstatne zmenšená požadovaná radiálna vôľa okolo spájkovaného spoja v tom zmysle, že je dosiahnuté...

Axiálny piestový motor s vylepšeným prítlačným kolíkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 946

Dátum: 19.03.2004

Autor: Beck Josef

MPK: F04B 1/20

Značky: piestový, kolíkom, prítlačným, motor, vylepšeným, axiálný

Text:

...vývrtmi Q, s viacerými piestami Z, ktoré sú usporiadané axiálne posuvne vo valcových Vývrtoch Q, s viacerými vodiacimi pätkami §, ktoré sú otočne, ale axiálne ñxne spojené s guľovitými hlavami 2 piestov na jednom konci piestov Z, so šikmou doskou, vyhotovenou ako oporná kývna doska 1 l, na ktorej šikmú plochu Q dosadajú vodiace pätky § a sú axiálne podopreté, pričom opomá kývna doska Q je uložená otočne okolo výkyvnej osi l 4,...

Vonkajší axiálny fixátor na osteosyntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279818

Dátum: 12.01.1995

Autori: Venturini Daniele, Faccioli Giovanni

MPK: A61B 17/60

Značky: fixátor, axiálný, osteosyntézu, vonkajší

Zhrnutie / Anotácia:

Vonkajší axiálny fixátor má dvojicu svoriek (5, 6) na kostné skrutky alebo klince (V) zavedené do príslušných úlomkov zlomenej kosti (O). Centrálne teleso (2) nastaviteľne a univerzálne spája a uzamyká od seba vzdialené svorky (5, 6) pomocou guľových kĺbov (7, 8) a má prostriedky na oddelené zafixovanie širokej škály uhlových polôh medzi centrálnym telesom (2) a centrálnou osou každej zo svoriek (5,6). Centrálne teleso (2) je tvorené prvým...

Radiálno axiálny filter vzdušnín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 383

Dátum: 06.04.1994

Autor: Knoll Jozef

MPK: B01D 35/02

Značky: axiálný, radiálno, vzdušnin, filter

Text:

...posuvnejtyče smerom dolu nastáva radiálny pohyb nosných líšt tkanín vo vodiacich lištách a v dôsledku toho pohyb a ohyb tkaniny, čim je tkanina uvedená do kmitavého pohybu a prach striasaný a vytláčaný smerom k výsypným otvorom.Prehľad obrázkov na yýkrese Technické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, kde na obr. 1 je znázornený priečny rez filtrom a na obr. 2 pôdorys filtra.Príklad uskutočnenia technického riešeniaFilter s...

Axiálny turbínový plynomer s elektronickým počítadlom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 372

Dátum: 06.04.1994

Autori: Naď Milan, Vozárik Marián, Trúsik Miroslav

MPK: G01F 1/10

Značky: turbínový, elektronickým, počítadlom, plynoměr, axiálný

Text:

...je úmerná obvodovej rýchlosti kolesa a frekvencia otáčkam kolesa.Impulzy zo snímača sú vedené dvomi vodičmi otvorom výstupneho usmerňovača cez utesňovací zavitový náboj do hlavy plynomera, kde sú v jeho vnútornom kužeľovom vybraní zaliate zalievacou hmotou. Týmto sa dosiahne spoľahlivé oddelenie tlakového prostredia vo vnútri plynomera od beztlakoveho prostredia hlavy plynomera. v ktorej je umiestnená elektronická časť plynomera so...

Axiálny piestový stroj s premenným geometrickým objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: 265347

Dátum: 13.10.1989

Autor: Galba Vladimír

MPK: F04B 1/20

Značky: piestový, premenným, objemom, geometrickým, axiálný, stroj

Text:

...vzájomnej polohy zadného veka 33 voči skriňovému plášťu 33spojovacím kanálom 33 vytvoreným vo výkyvnej doske 3 a vyüsťujúcím do druhej pravej ložiskovejdrážky 33 a do druhej ľavej ložiskovej drážky 33. Vo výkyvnej doske 3 je dalej vybmrená jammkprvá pravá ložisková drážka 33 priľahlá k pravému napájaciemu kanálu 3 a cez pravý odporovýkanál 33 prepojená s druhou pravou ložiskovou-drážkou 33 a jednak prvá lavá ložiskovádrážka 33 priľahlá k...

Axiálny hydrostatický prevodník so šikmou doskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261436

Dátum: 10.02.1989

Autori: Gostanian Edward Aršak, Kolesničenko Igor, Lutyj Igor, Slíz Juraj, Barskij Pavol, Galba Vladimír, Tkačenko Valentin

MPK: F04B 1/12

Značky: převodník, axiálný, doskou, šikmou, hydrostatický

Text:

...s predpätou pružinou podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že koliky súv- klietke vedené v otvoroch, ktorýchos je šikmá k osi hriadeľa a kolma na rovinu šikmej plochy podložky, .na ktorú kolíky dosadajú. Podložka je umiestnená vo valcovom vedení klietky a má vytvorené osadenie, ktoré je svojím vonkajším priemerom uložené vo vnútornom valcovom otvore, vytvorenom v bloku valcov.Výhodou takto vytvoreného axiálnehohydrostatického...

Axiálny hydrogenerátor pre tlak nad 40 MPa

Načítavanie...

Číslo patentu: 246862

Dátum: 15.01.1988

Autori: Kvapil Josef, Šindeláo Karel, Kubelka Jioí

MPK: F04B 1/14

Značky: hydrogenerátor, axiálný

Text:

...blorku valcov dvomi samostatnými kolíkmi je z hladiska funkcie i namáhania výhodnejšie a účinnejšie a presnejšie, pokiaľ ide o montáž alebo výmenu opotrebovaných či poškodených sülčastí.Na pripojenom výkrese je v pozdlžnom reze v náryse znázornený axiálny hydroge 4 nerátor v konštrukčnom prevedení podľa Vynálezu.Axiálny hydrogenerátor podľa vynálezu,ako je znázornený na obr. pozostáva z odstupñovaných plestikov 1, konštrukčne upravených ako...

Plášťový axiálny elektromagnet s bariérovou charakteristikou

Načítavanie...

Číslo patentu: 241551

Dátum: 15.09.1987

Autori: Brittain David Robert, Acher Jacques, Sach George Sidney, Monier Jean-claude

MPK: H01F 7/16

Značky: charakteristikou, elektromagnet, plastový, bariérovou, axiálný

Text:

...vnútornou plochou plášťa 1 a vonkajšími plochami predného veka 2, zadného veka 3 s vytvorenou teleskopickou častou 31 a dištančn-ou spo-jkou 4 je umiestnená budiaca Cievka 19 oddelená od kovových častí magnetického obvodu izolačnou vrst vou 20. Budiaci elektrický -prúd do cievkyelektromagnetu je privádzaný prostrednictvom privodných svoriek lll. Zložené valcové jadro elektromagnetu pozostáva z puzdra B s vytvorenou dutinou 11 puzdra valcového...

Dvojčinný axiálny proporcionálny elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 240512

Dátum: 15.08.1987

Autori: Schirmer Werner, Bykov Valerij Alexejevie, Osipov Vladimir Alexejevie, Petzold Klaus-michael

MPK: H01F 7/16

Značky: elektromagnet, dvojčinný, axiálný, proporcionálny

Text:

...náryse zobrazené konštrukčné riešenie dvojčinného axiálneho proporcio~nálneho elektromagnetupodľa tohoto vynálezu, obr. 2 zobrazuje priečny rez stredom elektromagnetu v mies te, kde je vyvedený pohybový účinok jadra elektromagnetu, obr. 3 zobrazuje závislost priebehu krútiaceho momentu na hriadeli a charakter jeho možných zmien pri konštantnom budiacom prúde I v cievke elektromagnetu. ~Vlastnosti a účinky popísané v cieľoch tohoto návrhu je...

Axiálny plášťový elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 249920

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mancovič Milan, Baráni Vladimír, Ochodnický Vladimír

MPK: H01F 7/16

Značky: axiálný, elektromagnet, plastový

Text:

...stupñovite sa zmenšujúcimi dutinami v priľah 10 m čele, pričom tvary výčnelkov V 1 až V N a im prilahlých dutín D 1 až D N nie sú tvarovo zhodné, sú odlišné skoseniami K 1 až K N, obr. 6 zobrazuje ťahovü charakteristiku elektromagnetu s vyznačeným pásmom odchýliek AF od ideálnej konštantnej hodnoty pri uplatnení N korekčných účinkov pri tvar-ovo nezhodných výčnelkoch V 1 až V N a im prilahlých dutín D 1 až D N.Vlastnosti a účinky popísané v...

Axiálny hydrostatický prevodník so šikmou doskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 229434

Dátum: 15.04.1986

Autor: Galba Vladimír

MPK: F16H 39/00

Značky: převodník, doskou, axiálný, šikmou, hydrostatický

Zhrnutie / Anotácia:

Axiálny hydrostatický prevodník so šikmou doskou, obsahujúci blok valcov s otvormi pre piesty opatrené kĺzadlami a vystupujúci náboj, na ktorom je vytvorené prvé vnútorné drážkovanie slúžiace k prenosu radiálnej sily a krútiaceho momentu z bloku valcov na hriadeľ s vonkajším drážkovaním,na ktorom je tiež pomocou druhého vnútorného drážkovania uložené guľové vedenie pridržiavača kĺzadiel a taktiež obsahujúci pružinu zasunutú na hriadeľ a jedným...

Axiálny proporcionálny elektromagnet

Načítavanie...

Číslo patentu: 245501

Dátum: 22.08.1985

Autori: Miškoc Anton, Butkovský 1udovít, Oleárnik Miroslav

MPK: H01F 7/16

Značky: proporcionálny, axiálný, elektromagnet

Text:

...s. Krúžok 13 z nemagnetického materiálu má rovnakú funkciu ako bola písané pre obr. 2 a obr. 3. Takéto tvarové uspôsobenie magnetický aktívnych plôoh čela jadra 5 a čela veka 7 s pólom sa prejaví na funkčnej závislosti veľkosti vyvinutej sily F na vzdialenosti s pri konštantnom budiac-om prúde I v cievke elektromagnetu spôsobom zobrazeným na obr. 5. Vhodnou voľbou veľkosti výčnelku dutiny je možné dosiahnüt zmenu závislosti veľkosti...

Axiálny hydrostatický prevodník s premenným geometrickým objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: 216882

Dátum: 31.10.1984

Autori: Rusnák Ján, Gostanian Edward Aršak, Kilík Ondrej, Galba Vladimír

Značky: premenným, hydrostatický, objemom, axiálný, převodník, geometrickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka axiálneho hydrostatického prevodníka s premenným geometrickým objemom a rieši usporiadanie prostriedkov slúžiacich k zmene geometrického objemu ako aj tvar skrine pre takto usporiadaný axiálny hydrostatický prevodník s výkyvnou doskou a s priebežným pohonným hriadeľom, na ktorom je uložený blok valcov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v zadnom veku uzatvárajúcom skriňu prevodníka sú vytvorené dva valcové otvory, ktoré sú...

Axiálný hydrostatický prevodník s pramenným geometrickým objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: 215768

Dátum: 15.10.1984

Autori: Slížik Pavol, Galba Vladimír, Husár Alojz

Značky: hydrostatický, pramenným, převodník, axiálný, geometrickým, objemom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká axiálného hydrostatickoho prevodníka s premenným geometrickým objemom a rieši usporiadanie prostriedkov slúžiacích k zmene geometrického objemu. Podstata riešenia spočívá v tom, že valcové otvory v ktorých sú uložené ovládacie prvky sú prevedené zo strany vonkajšej plochy zadného vaka ako nepriebežné otvory a na každý z nich naväzuje priebežný otvor, ktorého priemer je menší ako priemer válcového otvoru. Válcové otvory sú v...

Axiálny hydrostatický prevodník s premenným geometrickým objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: 215794

Dátum: 01.10.1984

Autor: Galba Vladimír

Značky: převodník, objemom, hydrostatický, premenným, axiálný, geometrickým

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka axiálneho hydrostatického prevodníka s premenným geometrickým objemom, u ktorého je na pohonnom hriadeli uložený blok valcov, obsahujúci piesty s kĺzadlami uloženými na výkyvnej doske, opierajúcej sa cez ložiskové segmenty o kolísku pričom v zadnom veku uzatvárajúcom skriňu sú vytvorené dva válcové otvory, ktoré sú napojené na prívodné kanály vytvorené v zadnom veku a v ktorých sú uložené ovládacie piesty, opatrené guľovou...