Patenty so značkou «axiálního»

Uložení ozubených kol protáčecího a indikačního zařízení axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270374

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bělohoubek Karel, Janč Zbyněk, Misárek Dušan

MPK: F04D 29/04

Značky: turbokompresoru, zařízení, uložení, protáčecího, axiálního, ozubených, indikačního

Text:

...zařízení .áeazenénehřídeli elektropohonu vně tělesa ložiskového stojanu je vložen e na centrickémozubu záchytnáho prstence sousoe usazen vyjímetelný uzavijoí pratenec. Uzavírecí prstenec je opetřen ve styku s hřídelem elektropohonu labyrintovým těúlcím elementem a vnitřní dutinou, propojenou se zdrojem tlakováho vzduchu. Držák indikečního zařízení je upevněn přímo na zedním čele loiíekového stojanu.Výhodou uložení ozubených kol...

Zapojení pro samočinné nastavení optimálních vůlí statoru vůči rotoru axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 270373

Dátum: 13.06.1990

Autori: Bělohoubek Karel, Fejman Jiří, Sedláček Evžen, Janč Zbyněk, Misárek Dušan

MPK: F04D 29/58

Značky: optimálních, samočinně, rotoru, statoru, vůči, turbokompresoru, zapojení, axiálního, vůlí, nastavení

Text:

...olejové potrubí ll tvoří přívod ma.zacího oleje k ložiskůmjł zatímco vývod z ložisekije zajištěn odpadním potrubím 23 napojeným na olejovou nádrž 3 L. Nosný kozlík 9 na výtlačné straně 2 l turbokompresoru 1 má vytvořenu dutinu 24, na kterou je napojeno svým koncern přivéděcí potrubí 3 s regulační armaturou 3 §,které je jako paralelní větev vývedeno před chladičemłg oleje z tlakového olejového potrubí ll. z dutiny 33 nosného kozlíku 9 je...

Rotorová lopatka axiálního kompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262857

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hejrovský František, Svoboda Vlastimil, Bělohoubek Karel, Novotný Josef

MPK: F04D 29/34

Značky: lopatka, rotorová, axiálního, kompresoru

Text:

...a z důvodu přesností montáže lopatek , protože je pouze polovina stykových ploch a seze ní lopatek je dokonalejší .v Llpevnění lopatek pomocí drážkového klínu zvyšuje262 857 dále přesnost uložení lopatek v rotoru .á Konstrukční vazba kombinace spo lečné těžnice lopatky spolu s bočním tvarem a velikostí závěsu lopatky a jejím upevněním drážkovým klínem zajišťuje presnou radíální polohu založené lopatky v obvodové lopatkové drážce rotoru...

Rotor axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262222

Dátum: 14.03.1989

Autori: Kaděra Václav, Brož Karel, Misárek Dušan, Vítkovec Zdeněk, Fajman Jiří, Feierfeil Jiří, Němec Adolf, Kantor František, Janč Zbyněk, Pěnkava Jiří

MPK: F04D 29/32

Značky: axiálního, rotor, turbokompresoru

Text:

...Přítlačna šroubová pružina pak umožňuje široké spektrum přítlàčných sil jak volbou konstrukčních parametrů vlastní pružiny, tak i možností volby počtu přítlačných elementu. Při tom je nosný disk vlastního rotoru z pevnostního hlediska ovlivněn jen zcela nepatrně, protože přítlačné elementy jso-u umístěny v patce lopatky, kde naopak snižují velikost odstředivých sil.Na připojených výkresoch jsou schematicky znázorněny příklady provedení...

Zařízení pro ovládání axiálního posunu přístroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 262033

Dátum: 10.02.1989

Autori: Uhlíř Pavel, Maxa Jaroslav

MPK: D04B 15/18

Značky: ovládání, prístroje, zařízení, axiálního, posunu

Text:

...uspořádána výkyvně a je v ní uspořádáne část známého pohonu přístroje g od jehelního válce L, jak je schemeticky znázorněno.Pouzdro 1 je opatřeno opěrným tslířkem Q (obr. 2) našroubovaným na jeho vnějším průměru. Nad opěrným talířem Q je našroubována matice 1 pro zajištění jeho výškové polohy, tedy i pro zajištění výškové polohy přístroje g. Na konzole 2 je souose s pouzdrem 5 pevné uspoŕádána vačka § se dvěma nájezdy Q a gg (obr. 3)...

Natáčivé statorové lopatky axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262003

Dátum: 10.02.1989

Autori: Janč Zbyněk, Novotný Josef, Misárek Dušan, Bělohoubek Karel

MPK: F04D 29/56

Značky: turbokompresoru, lopatky, statorové, axiálního, natáčivé

Text:

...koncu listu lopatek a lopatkyje možno zhotovit v rozměrech pro minimální radiâlní vůle v celé dêlce profilu přeěnívajícího konce. Toto provedení umožňuje dosáhnout optimâlních radiâlních vůlí, což vede ke zvýšení účinnosti komprese každého stupně a tím ke zvýšení provozní ekonomie celého turbokompreso Ill.202 003 Na připojených výkresech je znázorněn příklad provedení vy nálezu, kde na obr. 1 je ěâsteěný podělný řez statorem axiálního...

Způsob měření axiálního házení základního čela vůči plášti válcových obrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 261569

Dátum: 10.02.1989

Autori: Bárka Pavol, Bugala Augustin, Radek Petr, Smatana Jozef, Kůr Jan, Kirchner Stanislav

MPK: G01B 5/24

Značky: axiálního, obrobků, měření, házení, válcových, čela, základního, plášti, vůči, způsob

Text:

...V 261 559 kuličkových ložisek. Podstata vynúlezu je v ton, že ne obro bek se působí jednek se strany zúkladního čele obrobku prvkom pro vyvozoviní otdčivěho pohybu obrobku kolem jeho oey, jednek ne pldüt obrobku dvojicí vzájemné mechanicky svásených výkyvných opěrek uchycených na obrábäcím stroji. Výsledkom působení je výkyv opěrek, úměrný velikosti exidlního hdzení sdkladního čela vůči pldäti obrobku. výkyv jedná 2 opěrek se snímá...

Rotor axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 261192

Dátum: 12.01.1989

Autori: Janč Zbyněk, Fajman Jiří, Pěnkava Jiří, Vítkovec Zdeněk, Misárek Dušan

MPK: F04D 29/32

Značky: rotor, turbokompresoru, axiálního

Text:

...Podstata řešení spočívá v tom, že přímkové spojníce těžišt jednotlivých profilů lopatkového listu je kolmá na dno úchytné drážky lopatky a současně kolmo protíná osu rotace. Nedílnou přechodovou součástí lopatky mezi patkou a lopatkovým listem je klínový nástavec, jehož vnější kuželovitě tvarovaná plocha líouje s kuželovým povrchem nosného disku.Hlavní výhoda provedení rotoru axiálního turbokompresoru podle vynálezu je, že na patky...

Stator vícestupňového axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 259684

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bělohoubek Karel, Janč Zbyněk, Misárek Dušan, Anděra Vratislav, Vočadlo Jan

MPK: F04D 29/56

Značky: vícestupňového, axiálního, turbokompresoru, stator

Text:

...písmene T. Příěný průřez kruhové drâšky a v ní uloženého kroužku má tvar ětyřúhelníka, který je v rozích případně zaoblen.Výhodou provedení statoru vícestupnového axiâlního turbo~ kompresoru podle vynálezu je, že umožnuje zabudování natâčivých lopatek za provozu současně se zabudováním všech sond potřebných k podrobněmu a plynulěmu proměření tlakového a teplotního profilu za každou statorovou mříží. Další velká přednost statoru ví...

Zařízení pro vyrovnávání axiálního natočení razicích štítů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255970

Dátum: 15.04.1988

Autori: Jakubec Miroslav, Černý Jaroslav, Oubrychta Pavel

MPK: E21D 9/06

Značky: natočení, vyrovnávání, axiálního, zařízení, štítu, razicích

Text:

...štítu po obvodě tělesa štítu,podle vynálezu, jehož podstata spočíva V tom, že těleso štítu je vybavena alespoň dvěmi výklopnými hydraulickými válci uloženými rovnoběžně s osou tělesa štítu a uchycenými tangenciálně výklopně v kloubovém uložení pomocí vodící kulisy a přestavovacího mechanismu.Výhody zařízení podle vynálezu spočívají zejména v možnosti jednoduché úpravy uspořádání přímo tlačných válců štítu.Na přiložených výkresoch je...

Rotor vícestupňového axiálního turbokompresoru diskového provedení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253324

Dátum: 12.11.1987

Autori: Janč Zbyněk, Vondruška Miloslav, Koubík Jiří, Fajman Jiří, Misárek Dušan, Feirfeil Jiří

MPK: F04D 29/32

Značky: provedení, axiálního, turbokompresoru, rotor, diskového, vícestupňového

Text:

...plochou kolmou na osu rotace.Výhodou provedení rotoru axiálniho turbokompresoru podle vynálezu je, že umožňuje maximálně bezporuchový provoz i v nejnáročnějších podmínkách. Spojení čela na výtlaku s posledním diskem pomocí obvodového svaru, ktorý je situován navíc na menší průměr, kde napětí vznikající v důsledku mechanického namáhání má nižší úroveň, zajištuje bezpečný kovový spoj, ale i osově symetrický ohřev, případně ochlazování všech...

Zařízení k měření průměru a radiálního házení oběžné dráhy kroužku axiálního kuličkového ložiska s kosoúhlým stykem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245190

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zvioina Karel, Kroupa Petr Praha, Bílek Zbyšek, Rejlek Jan

MPK: G01B 5/00, G01B 5/08

Značky: radiálního, dráhy, kroužků, oběžné, průměru, axiálního, házení, zařízení, ložiska, kosoúhlým, stykem, měření, kuličkového

Text:

...horizontálním směru. Ve znázorněném případě je měřeným kroužkemLvnitřní kroužek ložiska. opěrky j, jsou rozmístěny s roztečí 90 ůhlových stupňů po obvodu oběžné dráhy měřeného kroužku g ložiska a vedou jej v nejhluběím místě oběžné vDalší opěrky i vedou měřený kroužek g ložiska za díru a jsou rozmístěny rovněž s roztečí 90 úhlových stupňů. K základnímu rámu z jsou dále pevné uchyceny dva planžetové psralelogrsmy tvořené planžetami ž a...

Způsob uzavření řady lopatek v drážce rotoru axiálního turbostroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 240565

Dátum: 15.08.1987

Autor: Smirnov Valentin Alexaddovie

MPK: F04D 29/34

Značky: uzavření, lopatek, turbostroje, řady, axiálního, drážce, rotoru, způsob

Text:

...vložek poškodí i sousední lopátky. Pro každou o~pravu, která vyžaduje demontáž lopatek, je łnutno vyrobit kromě nových závěrných vložek a klínu i 2 nové lopetky, což zvyšuje náklady a prodlužuje termín opravy.Tyto nevýhody nemá způsob uzavření řady lopatek v drážce rotoru axíálního turbostroje podle vynálezu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že prostor, potrebný pro otáčení lopatek pri vkládání do drážky závěsu, se povložení poslední...

Oběžné kolo axiálního ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 238161

Dátum: 01.05.1987

Autori: Chotěborský Václav, Němec Miloslav, Koňák Antonín, Sedláček František

MPK: F04D 29/32

Značky: axiálního, oběžné, ventilátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oběžného kola axiálního ventilátoru vytvořeného jako svařenec. Úkolem vynálezu je zvýšit dynamickou odolnost oběžného kola proti kmitavému napětí, které je působeno zbytkovou nevyvážeností rotoru, nesymetrickým prouděním, vlivem úplavů za nosnými prvky průtokové části ventilátoru a podobně. Úkol je vyřešen tím, že na spojovacím členu (2) je vytvořena alespoň jedna kompenzační vlna (3, 4), přičemž lopatky jsou přivařeny k...

Pojistka axiálního posuvu rotoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 250542

Dátum: 15.04.1987

Autori: Jirásek Petr, Zrůnek Bohuslav, Liška Vladimír, Svoboda Jindřich

MPK: F16D 27/00

Značky: posuvu, rotoru, pojistka, axiálního

Text:

...stroje.Uvedené nevýhody odstraňuje pojistka axiálního posuvu rotoru podle vynálezu, jejíž podstata spočíva v tom, že na rotační části stroje jsou provedeny výstupky a proti výstupkům ve sníěru axiální síly je na statorové části destička s elektricky vodívou částí. Elektricky vodivá část je napoje 4na na elektrický obvod se zdrojem bezpečného napětí a ovládacím členem. Axiální pojistka přeruší při nedovoleném axiálním posuvu elektrický obvod,...

Dělená skříň axiálního ventilátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233092

Dátum: 01.01.1987

Autori: Dudek Josef, Zikmund Danuš

MPK: F04D 29/40

Značky: delená, skříň, axiálního, ventilátoru

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší uchycení jádra skříně s rozváděcími lopatkami v dělené skříni axiálního ventilátoru tak, že je lze snadným způsobem vyjmout. Jádro skříně je svými pevnými rozváděcími lopatkami, přiléhajícími k horní části dělené skříně, pevně spojeno, takže odejmutím této horní části dělené skříně se odejme i jádro skříně s rozváděcími lopatkami, tvořícími spolu jeden nerozebíratelný celek. Další alternativou je, že dělená skříň axiálního...

Lopatka zejména rozváděče axiálního nebo diagonálního čerpadla velkého výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235822

Dátum: 01.12.1986

Autori: Špunda Jaroslav, Scholz Manfred

MPK: F04D 29/52

Značky: diagonálního, zejména, axiálního, lopatka, velkého, rozváděče, čerpadla, výkonu

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je umožnění jednoduché kusové výroby lopatek velkých rozměrů z plechu. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že lopatka je tvořena řadou elementárních rozvinutelných ploch (12) trojúhelníkového a/nebo čtyřúhelníkového tvaru.

Zařízení pro měření polohy a axiálního házení oběžné dráhy vůči základnímu čelu kroužků kuličkových ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 234071

Dátum: 01.10.1986

Autori: Kolář Karel, Štícha Jiří

MPK: G01M 13/04

Značky: kuličkových, základnímu, axiálního, kroužků, vůči, polohy, měření, čelu, házení, zařízení, oběžné, ložisek, dráhy

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu řeší měření polohy oběžné dráhy spolu s axiálním házením oběžné dráhy kroužků ložisek s kosoúhlým stykem, zejména s neúplnými oběžnými drahami. Na měřicí desce zařízení jsou shora upevněny dva opěrné členy pro měřené kroužky a vespod dva planžetové paralelogramy s pohyblivými členy s pevným a měřicím dotykem. Druhý planžetový paralelogram je opatřen opěrkou pro hrot měřicího čidla připojeného k pohyblivému členu prvního...

Rotor axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 228096

Dátum: 15.02.1986

Autori: Kantor František, Brož Karel, Němec Adolf, Feirfeil Jiří, Vondruška Miloslav, Janč Zbyněk, Misárek Dušan, Kaděra Václav

Značky: turbokompresoru, rotor, axiálního

Zhrnutie / Anotácia:

Rotor axiálního turbokompresoru mající ve svých nákružcích upraveny příčné rybinové drážky, ve kterých jsou pružně uchyceny a klínem zajištěny patky rotorových lopatek, vyznačující se tím, že na dně příčné drážky (4) je uložena a zajištěna plochá vložka (7) s přečnívajícím koncem (12), v jejíž spodní části je upravena úkosová drážka (14) pro technologický klín (13) a mezi plochou vložkou (7) a patkou (5) rotorové lopatky (2) je vložena plochá...

Zařízení pro blokování axiálního posuvu dutého předvalku

Načítavanie...

Číslo patentu: 221286

Dátum: 15.01.1986

Autor: Odenthal Peter

Značky: blokování, předvalků, axiálního, posuvu, dutého, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro blokování axiálního posuvu dutého předvalku při jeho zavádění do poutnické stolice je podle vynálezu opatřeno narážkou uspořádanou na výstupní straně poutnické stolice a čelní strana narážky je v pracovní poloze v oblasti mezery mezi poutnickými válci proti čelu dutého předvalku.

Lopatka, zejména axiálního rozváděče článkového odstředivého čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 220712

Dátum: 15.12.1985

Autor: Bagar Bronislav

Značky: rozváděče, lopatka, čerpadla, zejména, článkového, axiálního, odstředivého

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru odstředivých čerpadel a týká se lopatky axiálního rozváděče článkového odstředivého čerpadla. Podstatou vynálezu je konstrukční provedení, které usnadňuje vlastní výrobu lopatky v tom, že alespoň jedna strana lopatky je opatřena úkosem, jehož úhel sklonu je po celé délce lopatky stejný, a že tloušťka lopatky na vnitřním obvodu je rovněž konstantní. K usnadnění výroby je křivka tvořící vnitřní stranu lopatky zakótována v...

Rotor axiálního turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 218531

Dátum: 15.03.1985

Autori: Vondruška Miloslav, Kaděra Václav, Vítkovec Zdeněk, Misárek Dušan, Janč Zbyněk, Feierfeil Jiří

Značky: turbokompresoru, rotor, axiálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká rotoru axiálního turbokompresoru s oběžnými lopatkami uchycenými v příčných drážkách hřídele, který má na hřídeli mezi nákružky, ve kterých jsou uchyceny lopatky, upraveno indikační osazení soustředné s osou rotace. Na čelních plochách patek oběžných lopatek jsou uspořádány identifikační značky tvořené zahloubenými otvory. Další identifikační značky jsou uspořádány na vrcholových profilech, případně na dnech patek lopatek.

Zapojení pro měření axiálního posuvu rotoru vzhledem ke statoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 225206

Dátum: 01.12.1984

Autori: Večeřa Jiří, Širokorad Jurij

Značky: statoru, posuvu, axiálního, vzhledem, rotoru, měření, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro měření axiálního posuvu rotoru vzhledem ke statoru, zejména u parní a plynové turbiny, vyznačující se tím, že na vstup prvního detektoru (2) jsou připojeny rezonanční obvod (1) a proudový zdroj (4) konstantního střídavého proudu a na výstup prvního detektoru (2) jsou připojeny seriově řazené první zesilovač (3) s navazujícím ukazovacím přístrojem (5).

Oběžné kolo axiálního ventilátoru pro vysoké tlakové číslo

Načítavanie...

Číslo patentu: 215234

Dátum: 15.10.1984

Autor: Šavrda Miloš

Značky: tlakově, oběžné, ventilátoru, vysoké, číslo, axiálního

Zhrnutie / Anotácia:

Oběžné kolo axiálního ventilátoru pro vysoké tlakové číslo, u něhož je snížení hydraulických ztrát dosaženo lopatkami, které jsou na náboji uspořádány navzájem přesazeně. Jejich osy leží střídavě v jedné ze dvou rovin kolmých k ose otáčení oběžného kola.

Oběžné kolo axiálního ventilátoru o malém nábojovém poměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 215233

Dátum: 15.10.1984

Autor: Šavrda Miloš

Značky: oběžné, malém, poměru, ventilátoru, nábojovém, axiálního

Zhrnutie / Anotácia:

Oběžné kolo axiálního ventilátoru o malém nábojovém poměru, které má pro zvýšení celkového objemového průtoku překroucené lopatky dvou rozdílných délek s odlišným úhlem překroucení.

Zařízení pro měření polohy a axiálního házení oběžné dráhy kroužků ložisek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216758

Dátum: 01.10.1984

Autori: Kirchner Stanislav, Kůr Jan, Štícha Jiří, Kolář Karel

Značky: kroužků, ložisek, axiálního, měření, zařízení, házení, polohy, dráhy, oběžné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro měření polohy a axiálního házení oběžné dráhy vůči základnímu čelu kroužků kuličkových ložisek s kosoúhlým stykem, které je vhodné zejména pro kroužky s neúplnými oběžnými drahami. Zařízení podle vynálezu sestává ze základního rámu, na němž je uspořádána měřicí deska pro uložení měřeného ložiska kroužku a planžetový paralelogram s pohyblivým členem, jehož směr pohybu je kolmý na měřicí desku. Měřicí deska je...

Zařízení pro zachycení axiálního zatížení nádoby pojízdného mísiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 214442

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kuchař Antonín, Kršek Petr, Lankočí Aleš, Koláček Jaromír

Značky: pojízdného, nádoby, zařízení, axiálního, zachycení, zatížení, mísiče

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro zachycení axiálního zatížení pojízdného nosiče a jeho účelem je vyřešení uložení nádoby na válečcích a zachycení jejich axiálního zatížení pomocnými kladkami. Uvedeného účelu se dosáhne upevněním dvojic vahadel s válečky na rám podvozku. Na válečcích je svými odvalovacími plochami uložen prstenec nádoby pojízdného mísiče. Jedna odvalovací plocha je po stranách opatřena nákružky, o jejichž boky jsou opřeny vodící...

Olopatkování oběžného kola axiálního přetlakového reversačního ventilátoru u sušáren usní

Načítavanie...

Číslo patentu: 224322

Dátum: 01.07.1984

Autor: Onderka Zdeněk

Značky: usní, přetlakového, olopatkování, axiálního, sušáren, ventilátoru, reversačního, oběžného

Zhrnutie / Anotácia:

Olopatkování oběžného kola axiálního přetlakového reversačního ventilátoru, s vedle sebe o 180° pootočenými lopatkami u sušáren usní vyznačující se tím, že lopatky (1, 2) tvoří dvě oběžná kola na společném náboji, jejichž osy navzájem pootočených lopatek leží střídavě ve dvou rovinách (a, b) kolmých na osu rotace oběžného kola.