Patenty so značkou «axiální»

Lopatkové axiální míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 275301

Dátum: 19.02.1992

Autor: Komínek Jiří

MPK: B01F 7/00

Značky: lopatkové, míchadlo, axiální

Axiální turbokompresor pro nasávání vzduchu při teplotách blízkých bodu mrazu

Načítavanie...

Číslo patentu: 270704

Dátum: 12.07.1990

Autori: Daněk Václav, Beneš Josef, Misárek Dušan, Anděra Vratislav, Goldšmíd Ivan, Nožička Jiří, Janč Zbyněk, Zvěřina Josef

MPK: F04D 29/58

Značky: turbokompresor, blízkých, mrazu, nasávání, teplotách, vzduchu, axiální

Text:

...vstupních etatorových lopałek s mechanlsmem k núćčetiŕüýzowićho-krouiku a na obr. Sue zznázoměn příklad přímého propojení vstupní lopstky a dýzevým kroužkem.První kompnsní stupeň se .skládá ze vstupnĺch lopaleak l. z-rotorových lopałek 31 a z následujících stolorových lopetek, (neznózorněny). V příklądu provedení jsou rotorové lopatky g pevně uchyceny v rotoru g, zotímco stntorové lopatky ł jsou válcovýml čepy i otočnč uloženy v nosném...

Zařízení pro axiální a současně otáčivý pohyb závitovky, zejména u vstřikovacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 270621

Dátum: 12.07.1990

Autori: Gábor Ján, Kunec Viktor

MPK: B29C 45/46

Značky: pohyb, strojů, otáčivý, současné, zařízení, vstřikovacích, zejména, závitovky, axiální

Text:

...opřená první hřídel,na jednom konci pevně spojená se závitovkou, pohdnänou přes jednostupňovou převodovku hydromotorem, a na druhém konci opatřend nábojeu s evolventním ozubením, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom. že zařízení má prodlouženou komoru. do které je vyvedená druhá hřídel e vnějěím evolventním ozubením s suvně uložená v náboji první hřídele, opstřenám vnitřním evolventním ozubením.Výhodou zařízení podle vynálezu je, že...

Axiální, skluzu prostá hřídelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 270428

Dátum: 13.06.1990

Autor: Castens Rudolf

MPK: F16D 41/07

Značky: prostá, skluzu, spojka, axiální, hřídelová

Text:

...so rychlojl. což způsobuje nepolmő sełlkmčnl polohy přonosovőho člena 26, to jo zvčlšenl jeho sklonu vz hledem k rsdlolnĺ rovlnč l.7 z obr. 1. lokše phnosovó členy š jsou zolločeny do prsbencovć meury 33 mezi prvním členem g o druhým členom lg s päenáčejĺ pohyb nosi nlml. Přl pooločen druhóho člonu łg ve smyslu šípky 5 so přenosove členy g pooločl vo smyslu B 1, ndolane jejích zečlkmenl vvopočnom smyslu s uvolhčnĺ so ssłlsčenl nosi prvním...

Axiální turbína

Načítavanie...

Číslo patentu: 267674

Dátum: 12.02.1990

Autori: Zajcev Pavel, Sokol Nikolaj, Alexejev Anatolij, Stepanko Valerij, Kumkov Pavel, Seredjuk Dmitrij, Kolčanov Arnold

MPK: F02C 1/04

Značky: axiální, turbina

Text:

...H 3 CHCTEMH 5 DHHCTKH HEPB 3 ľâ 3 UHÚÄDľPEBaTeMb 4 HU ľ 83 ÚBOŘ Marucwpamn 2. BBOÄHT HEPEG ÓDPCYHKY 7 MODWVD MHĽKDCTĎ. KOTÚPYD HOÄBDT H 3 caka 11 H 0 TPYGÚHPUBÚÄV 8 HECOCOM 10 E 983 06 P 8 THHŇ Knanan 9. PH HPOXOMREHHH CMBCBD ÄOMGHHOFU P 333 H MDDMBŘ MHAKDCTH VHBCTKH FGBDBOĚ HBFHCTPGMH 2. saxnnqeuuoro MBMHN EPEBOM conua ŇÚPCYHKH 7 H GJIÚKOH 3 HOBÚPÚTHHX nHawparM. nocrnraercsx PBBHDMEPHDE PHCHPEÄIEJIBHHC KůľleJlb HUDIIÄEŘ MHÄKDCTH H 0...

Zařízení pro měření axiální síly

Načítavanie...

Číslo patentu: 267218

Dátum: 12.02.1990

Autori: Páťal Jaroslav, Foretek Miloš, Rulf Josef

MPK: G01L 5/12

Značky: měření, síly, axiální, zařízení

Text:

...popisovsné účinky mají za následek snížení výrobní, materiálové a tím i finanční náročnosti měření.Konkretní případ provedení podle vynálezu je schematioky znázorněn na připojeném výkrese, zobrazujícím částečný osový řez axiálnímuzlem stroje.Podle vynálezu je axiální uzel stroje tvořen tělesem l,v němž je pomocí axiálního ložiska g uchycena hřídel 1, například rotoru čerpadla. Hřídelový kroužek gł axiélního ložiska g je na hřídeli 2 uchycen...

Axiální závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 266408

Dátum: 12.01.1990

Autor: Karvánek Vladimír

MPK: F04D 29/60, G01L 1/22

Značky: závěs, axiální

Text:

...axiální závěs sestává z tělesa l, v němž je uloženo posuvné vnitřní pouzdro Q. Ve vnitřním pouzdru Q jsou uložena svými vnějšími kroužky obě ložiska L 5 a mezi nimi uložené vnější rozpěrné pouzdro gl. Na levé straně závěsu jsou upravena osezení na vnitřním obvodu tělesa l a na vnějším obvodu vnitřního pouzdra Q. Mezi nimi je upravena levá pístová komora lg utěsněná dvěma těsnícími O-kroužky l§a opatřená v horní části tělesa L ovládacím...

Segmentové axiální ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 264098

Dátum: 12.05.1989

Autori: Šídlo Pavel, Futera Miroslav, Kodym Jaroslav, Kostohryz Jiří, Kučera Josef, Šoufl Pavel, Němec Adolf, Šeda František, Bartoň Petr

MPK: F16C 17/04

Značky: ložisko, axiální, segmentové

Text:

...Vý má značný Vliv na dynamiku celého rotoru. Zanedbatel á není ani možnost kompenzace drobných nerovnosti nosičú ložiska onenbo nepřesností v axíálním uložení ložiska ve stojanuVynáloz je dále bliže oopsán na příkledeoh provedení o podle připojených výkrosů, na nichž obr. 1 značí celkový po« hlad na ložieku vo omůru osy, obr. 2 příčný řez A~A x obP.ľ,obr. 3 albvrutivní provedení ŕozu nodle our. L, oUv.4.B~B z obr. 1, obr. ) altornativní...

Vnitřní bandáž s kulovým povrchem pro natáčivé statorové lopatky axiální turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 263674

Dátum: 11.04.1989

Autor: Mudrák Lubomír

MPK: F03B 3/18

Značky: povrchem, natáčivé, bandáž, turbiny, vnitřní, axiální, kulovým, lopatky, statorové

Text:

...šířka středních kroužků je větší, než poloměr nosných čepů o minimální, a pevnostního hlediska nutný přípravek. přitom vnější kulový povrch středních kroužků je axiálně vzd 61 enod konců listů natáčivých statorových lopatek nejméně o velikost poloměru čepů na konci natáčivých statorových lopatek. kdežto mezi vnějším kulovým povrchem krajních krouäků a listy natáčivých statorových lopatek je vytvořena minimální vůle.Výhodou tohoto řešení...

Axiální ventilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 262363

Dátum: 14.03.1989

Autor: Šavrda Miloš

MPK: F04D 29/32

Značky: axiální, ventilátor

Text:

...oběžného kola svirä s průnikem táto roviny a tělesa ventilátoru konstantni úhel větší než 0 ° s menší než 90 °. Menši průměr paty oběžného kola je přitom vytvořen na straně výstupu vzduchu. Z hlediska optimální funkce e vyrobitelnosti je výhodné, je-li střední průměr oběžného kola v jeho patä minimálně 0,3 násobek vnějäiho průměru oběžněho kola.Výhodou ventilátoru podle vynálezu jsou pri vysokém statickém tlaku, kterého jim lze dosáhnout,...

Přeplňovaný motor s vnitřním spalováním, obsahující turbokompresor s axiální turbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261217

Dátum: 12.01.1989

Autor: Curtil Rémi

MPK: F01N 7/06

Značky: axiální, přeplňovaný, turbínou, motor, obsahující, turbokompresor, spaľovaním, vnitřním

Text:

...1 a 2, obr. 4 schéma jiněho provedení vstupní tvarovky ve tvaru spirály, sestávající ze dvou dílů ve tvaru poloviční spirálý, navzájem přiložených k sobě a izolovaných jedna od druhé, obr. 5 podélný řez rozvinutou vstupní tvarovkou z obr. 4,obr. 6 schéma dalšího provedení vstupní tvarovky ve tvaru spirály, sestávající ze dvou dílů ve tvaru poloviční spirály, navzájem přiložených k sobě a spolu spojených, a obr. 7podélný řez rozvínutou vstupní...

Axiální dmychadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 261249

Dátum: 12.01.1989

Autor: Kolb Werner

MPK: F04D 29/52

Značky: dmychadlo, axiální

Text:

...příčný řez III-III z obr. 2 v dalším provedení, obr. 6 částečný podélný řez TV-IV z obr. 2 provedeném podle obr. 5, obr. 7 částečný podélný řez axiálním dmychadlem V dalším provedení v nárysu.Axiální dmychadlo podle vynálezu je tvořeno tělesem l, obsahujícím čelní, kuželovitě se zužující vstupní část g, na kterou navazuje válcová části 3 tělesa l. Ve válcové části Ä tělesa l je točně uloženo oběžné kolo 1, jehož oběžné lopatky á mohou být...

Axiální rychloběžné segmentové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 258299

Dátum: 16.08.1988

Autori: Hanikýř František, Lobovský Bedřich, Peterka Milan

MPK: F16C 17/04

Značky: segmentové, ložisko, rychloběžné, axiální

Text:

...nepříznivé u kompozicových segmentu. Materiál odolává dlouhodobě pracovním teplotám, které mohou dosáhnout 80 až 90 °C, a účinku mazacích olejů.Oproti polytetrafluorstylenu má rozhodující výhodu v tom, že má podstatné větší kohezi olejového filmu, protože má v zasadě parafinickou strukturu. V důsledku toho se na jeho povrchu vytváří velmi stabilní olejový film, který se neporušuje ani při vysokých měrnýchzatíäeních, nízkých kluzných...

Axiální pístový hydrostatický převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 258089

Dátum: 15.07.1988

Autor: Slavíček František

MPK: F04B 1/20

Značky: axiální, hydrostatický, pístový, převodník

Text:

...do válce 1 (obr.3). Mezaoí kanálek 2 může úetit do epojovaoího otvoru Q válce 1 (obr.2).pri. činnosti převodníku se blok válců ł otáčí a. každý ve leo je atřídavě přlpojován k tlakovému prostoru a ke vatupnímu prostoru u hydrogenerátoru, resp. k odpadnímu prostoru u hydromotoru. Tím je spolu 9 váloem 1, do kterého ústí mazací kanálekv k těmto prostorům atřídavě připojován 1 vstup do mazacího kanálku 1. Při spojení s tlakovým prostorem...

Axiální míchadlo pro míchání kapalin a vícefázových kapalných soustav

Načítavanie...

Číslo patentu: 256630

Dátum: 15.04.1988

Autori: Chaloupka František, Rybníček Zdeněk, Medek Jaroslav, Seichter Pavel

MPK: B01F 7/00

Značky: vícefázových, axiální, soustav, kapalin, míchadlo, kapalných, míchaní

Text:

...plochy se po délce lopatky plynule mění, přičemž u náboje dona- ~ huje hodnoty nejnižší, zatínco na konci lopat nejvyšší.Pro zajištění rovnoněrného průtoku kapaliny v celé průřezu níchadla ae přitom uhol náběžné plochy lopatky vzhledem k rovině rotace níchadla volí v roznezí 10 ° až 45 °, zatínco ůhel,který svírá náběžná plocha 5 odtokovou plochou v roznezí 120 ° až 165 °. Tím so docílí toho, že őhel sklonu lopntky se po délce lopatky...

Rotační axiální míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 256144

Dátum: 15.04.1988

Autori: Lédl Jiří, Hruban Konstantin, Kvasnička Jan

MPK: B01F 7/00

Značky: axiální, míchadlo, rotační

Text:

...i délka tangenciální 1 cpatŘy, která se pohybuje v rozmezi 1,5 až 4 násohku šířky radiálni lopatky.Podle požadavků na dynamiku michání a podle technologických podmínek se volí rovněž orientace rozšířené tangenciální části radiálních lopatek. Při zvýšených požadavcích na homogenizační a čerpací účinky míchadla je výhodné uspořádání, při němž jsou tangenciální lopatky orientovány směrem nahoru. Při nízké hladině kapaliny a v případě potřeby...

Dopravovatelný držák cívek pro axiální nasunutí nejméně dvou přízových dutinek

Načítavanie...

Číslo patentu: 242875

Dátum: 15.03.1988

Autor: Horský Martin

MPK: B65H 49/04, D01H 1/00, D01H 7/86...

Značky: axiální, přízových, dopravovatelný, držák, nasunutí, cívek, dutinek, nejméně

Text:

...případněvynález bude v dalším textu blíže osvětlen na pŕíkladu provedení, znäzorněněm na pripojených výkresech, kde na obr. 1 je znázorněn axiální řez dopravovatelným držákem podle vynálezu se dvěma nasunutými přízovými dutinkami, resp. cívkami, na obr. 2 je znázorněn dopravovatelný držák podle vynálezu během jeho sestavování a na obr. 3 je znázorněn ve zvětšeném měřítku axiální řez montážní jednotkou, sestávající z odvíjeeího ústrojí a...

Zařízení pro axiální zajištění ložiskových těles pracovních válců poutní stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 255848

Dátum: 15.03.1988

Autori: Svačina Eduard, Lukáš Josef

MPK: B21B 31/07

Značky: stolice, zajištění, pracovních, axiální, válců, poutní, ložiskových, zařízení, těles

Text:

...poutní stolice v příklad ném provedení podle vynálezu. sestává ze dvou párů vodioích rámů 3 uložených mezi kladkamiQ upevněnými k rámu g stolice a uchycenými víky 1 přichycenými k ložiskúm na rámu g stolice. Vodicí rámy 3 jsou opatřeny svislými vodicími lištami 3 s úkosem na své jedné straně, kterou jsou vodicí lišty g přilehlé k úkosu, vytvořenému na vodicí ploše výstupků li, vytvořenýchna ložiskových tělesech 3 pracovních válců l.Každý...

Axiální rozvaděč radiálního hydromotoru nebo čerpadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242121

Dátum: 01.02.1988

Autori: Hlavonik Jaroslav, Kamenec Jaroslav, Vítek Olin

MPK: F03C 1/04

Značky: radiálního, čerpadla, axiální, hydromotoru, rozvaděč

Text:

...V tělese l rozvaděče je vytvořena první tlakové komora la s prvním ústím gg a druhá tlakové komora gs druhým ústím gg, přičemž tyto tlakové komory lg, g jsou vzájemné odděleny přítlačným kotoučem Q a vzájemné utěsněny těsnicím kroužkem łí. V pevné rozváděcí desce § je vytvořena soustava rozváděcích kanálů gą zajišřující přívod pracovní kapaliny do válců gg.V prvním čele gg rozváděcího kotouče 5 (víz obr. 2 až 4) jsou provedena dvě...

Uložení otočných mechanických s elektromechanických prvků s vymezenou axiální vůli

Načítavanie...

Číslo patentu: 240806

Dátum: 01.01.1988

Autori: Juroveák Oddej, Bernauer Bohumil

MPK: F16C 1/00, B29C 66/22

Značky: prvků, vymezenou, axiální, elektromechanických, vůlí, mechanických, otočných, uložení

Text:

...je vyrobene z materiálu, který odolává teplotě zpracování nastříknuté.plastické hmoty použitépro výrobu druhé částí 1, resp. prvni částí ł prvku, přičemž průměr kruhového otvoru g v prvni části ł příslušněho prvku je menší než vnější průměr druhé části 2 nebo je prvni čáetłopatřene drážkou 1 rotačního tvaru v jejím kruhovém otvoru g nebo je druhá část 1 opatřena drážkou.§ resp. výstupkem 3 rotačníhoNa obr.1 je znázorněn nárye prvni části ł...

Zařízení pro axiální přesouvání cigaretových polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252812

Dátum: 15.10.1987

Autori: Seragnoli Enzo, Mattei Riccardo, Dall'osso Gastone

MPK: A24C 5/33

Značky: cigaretových, axiální, přesouvání, zařízení, polotovarů

Text:

...vložených kluznýbh a těsnicích prvků 33. iV průběhu svého płesouvání přemísłovacím válcem łl je každý cigaretový polotovar A udržovän v příslušné sxíální drážce gl účinkm podtlaku, udržovaného pomocí záłezu gg, vytvořeného ve dně v axiální drážce gl 1 propojeného radíálníprůchozí dírou gi s vnitřním radiálním výstupkem 3 stŕedního tělesa gg, jehož vnitřní plocha je uložena prostřednictvím těsnicí podložky gg na vnější válcové...

Axiální ventilátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 252191

Dátum: 13.08.1987

Autor: Chotěborský Václav

MPK: F04D 29/52

Značky: ventilátor, axiální

Text:

...kola je zvláště výhodná pro dopravu abrazivního média, nebot se docílí prakticky neomezeně životnosti pláště skříně ohěžného kola při možnosti výměny obou vestavěných plášťů.Na obr. 1 je znázorněno řešení podle vynálezu ve svislém řezu, obr. 2 ukazuje v detailu příklad rozpojitelného provedení vestavěných plášťů.Z obr. 1 je patrno, že v ose stávajícího pláště skříně oběžného kola a rozváděcí mříže 3 o průměru D je otočné umístěno oběžné...

Lůžko vodítka vrtací hlavy s axiální opěrkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 238964

Dátum: 01.07.1987

Autori: Diba Václav, Flaška Miloš, Joza Jan

MPK: B23B 29/22

Značky: lůžko, vodítka, opěrkou, hlavy, vrtací, axiální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního vytvoření lůžka pro vodítko ve vrtací hlavě, opatřeného axiální opěrkou. Řeší problém vytvoření takového lůžka, které by umožnilo změny polohy vodítka, jeho stavitelnost a udržení minimálních rozměrů plochy, odebrané vrtací hlavě na úkor uložení nožové vložky. Podstatou vynálezu je uložení vodítka v rybinové drážce s jednou odpruženou stěnou a s axiální stavitelnou opěrkou ve tvaru čtyřbokého tělíska s...

Snímací hlavice ovládacího měřidla pro axiální ustavení obrobku

Načítavanie...

Číslo patentu: 238230

Dátum: 01.06.1987

Autor: Staněk Jaroslav

MPK: B24B 49/00

Značky: axiální, měřidla, obrobků, snímací, hlavice, ustavení, ovládacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká snímací hlavice ovládacího měřidla, které je určeno k ovládání axiálního posuvu pracovního vřeteníku brusky vzhledem k poloze brusného kotouče. Vynález řeší konstrukční provedení ústrojí hlavice. Podstatou vynálezu je, že rameno (12) je zhotoveno ve tvaru jedné páky, která je připevněna na dvou plochých pružinách (11, 7). Z toho krátká pružina je rovinná a zajišťuje výkyvný pohyb páky (12) a pravoúhlá pružina (7) zajišťuje...

Zařízení pro axiální posun roztěracích válců barevníku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250525

Dátum: 15.04.1987

Autori: Hynšt Karel, Trávníček Mojmír

MPK: B41F 1/46

Značky: zařízení, axiální, roztěracích, posun, válců, barevníků

Text:

...změna délky axiálního posunu roztéracích válců barevníku. Uvedené výhody představují lep 4ší využití tiskových strojů přinášející vyšší pnodukci. iná výhoda je, pokud má řetězcvé kolo umístěné na hřídeli formového válce poloviční počet zubů než hnací řetězove kol-o tklikového mechenismu, že lze to-to- řetězové kolo přestavit tak, aby axiální posun roztěracích válců pwnobíhal oproti podélnému vybrání formového válce vždy ve stejné...

Kluzné axiální segmentové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 250438

Dátum: 15.04.1987

Autor: Sedláček Jaroslav

MPK: F16C 17/04

Značky: axiální, ložisko, kluzné, segmentové

Text:

...konců nosných čepů.Vyššího účinku se dosahuje podle vynálezu ve zvýšení životnosti, únosnosti a spolehlivosti ložiska.Příklad konkretního provedení vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresoch, kde obr. 1 představuje nárysný pohled na těleso ložiska na segmenty, obr.Kluzné axiální segmentová ložiska podle vynálezu je Vytvořeno z tělesa 1 ložiska, čepů 2, výkyvných segmentů 3 a kotouče 4 axiálního ložiska. V tělese 1 ložiska...

Prvek pro vymezování axiální vůle

Načítavanie...

Číslo patentu: 250415

Dátum: 15.04.1987

Autor: Tyleček Antonín

MPK: F16G 13/12

Značky: prvek, vymezování, vůle, axiální

Text:

...s opěrnou válcovou hlavou, přičemž na dříku táhla je navlečena pružina jedním koncem uložená na opěrné válcové hlavě šroubu a na druhé straně opřená o čelo dutého šroubu, zašroubovaného do čela válcového pouzdra.Prvek podle vynálezu dovoluje v malých,ale postačujících mezlch eliminovat zvýše 4ný tah v tažném řetěze nebo laně a vpřípadě tažného řetězu dovoluje překlenout délkovou diferenci vznikající rozdílem roztečného modulu záběrové...

Rotační axiální míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 249840

Dátum: 15.04.1987

Autori: Kvasnička Jan, Kvapil Jan, Soukup Josef, Hruban Konstantin

MPK: B01F 7/16

Značky: rotační, míchadlo, axiální

Text:

...zařízeních volit rovný tvar tangenciálních lopatek. Prohnutý nebo lomený tvar může být výhodný v případě požadavků na šetrnějěí proudění suspenze v některých technologických výrobách, případně z hlediska pevnostníhooTangenciální lopatky jsou v nejjednodušším případě k radiál» ním.1 opatkám připojeny nerozebíratelně, tj. kupříkladu svárem,anebo jsou zhotovený z jednoho kusu s radiální lopatkouo Výhodněj 451 je však uspořádání, při němž...

Kluzné poddajné axiální segmentové ložisko

Načítavanie...

Číslo patentu: 249400

Dátum: 12.03.1987

Autor: Sedláček Jaroslav

MPK: F16C 17/06

Značky: ložisko, segmentové, kluzné, poddajné, axiální

Text:

...podle vynálezu se dosahuje větší životnosti a spolehlivosti celého ložiska,které lze použít pro vysokoobrátkové stroje.Příklad konkrétního provedení kluzného poddajného axiálního segmentové ložiska podle vynálezu je schematicky znázorněn na připojených výkresech, kde obr. 1 představuje nárysný-pohled na kluzné poddajné axiální segmentová ložiska a obr. 2 řez rovinou A-A 2 obr. l.Kluzné poddajné axiální segmentová ložiska podle vynálezu je...

Axiální míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 248314

Dátum: 12.02.1987

Autori: Seichter Pavel, Khol Miroslav, Vítek Oto, Jaroměřský Jaroslav

MPK: B01F 7/00

Značky: axiální, míchadlo

Text:

...nejméně 1600 a Spodní náběžná plocha lopatek svirá s rovinou rotace michadla úhel menší než 75 °. Náběžné plochy lopetek jsou čtyřúhelnikového nebo trojúhelníkového tvaru. Horní okraj lopatek je opatřen ostřim, jehož úhel je 10 ° až 45 °. Počet lopatek se pohybuje od dvou.do osmi.U axiálního míchadla podle vynálezu se lomením listu lopatky podstatné zvyšuje pevnost lopatek bez zvětšování jejich tlouäřky, čímž se snižujehmdmutccíého míchadla a...

Axiální extenzometr

Načítavanie...

Číslo patentu: 247519

Dátum: 15.01.1987

Autor: Mirsch Miroslav

MPK: G01B 5/30

Značky: axiální, extenzometr

Text:

...odstraněny tím, že na každém ramenu extenzometru jsou vytvořeny jedna vnější plocha a jedna vnitřní plocha pro upevnění měřicích dotyků.Je výhodná vytvořit tyto plochy tak, že jsou navzájem rovnoběžné.Výhodou řešení podle vynálezu já, že lze realizovat měřicí báze o různých velikostech různou montáží měřicích dotyků bez dalších přídavných mechanických členů, které by svou hmotností ovlivňovaly dynamické vlastnosti extenzometru.Tím je...

Axiální míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 233055

Dátum: 01.01.1987

Autor: Klohna Josef

MPK: B01F 7/00

Značky: míchadlo, axiální

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká axiálního míchadla, určeného pro homobenizaci, suspendaci, dispergaci a emulgaci kapalin. Axiální míchadlo je vyrobeno z mnohoúhelníkové desky, zuby jsou vytvořeny pomocí výřezů a jednostranně ohnuty. Míchadlo je možno použít v potravinářském, metalurgickém a vodohospodářském oboru.

Axiální míchadlo pro homogenizační míchání vícefázové kapalné směsi v chemických a biolochemických reaktorech

Načítavanie...

Číslo patentu: 237504

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kvasnička Jan, Pešl Luboš, Sláma Vladimír

MPK: B01F 7/18

Značky: chemických, biolochemických, homogenizační, míchadlo, směsi, reaktorech, axiální, kapalné, míchaní, vícefázové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká axiálního míchadla pro homogenizační míchání kapaliny s plynem a případně i tuhou fází, které je vhodné zejména pro použití v chemických a biochemických reaktorech - fermentorech. Zařízení podle vynálezu sestává z náboje a nejméně dvou lopatek, které jsou provedeny z obdélníkového nebo kosodélníkového profilu, a to ve tvaru šroubové plochy. Stoupání šroubové plochy je určeno poměrem požadované axiální rychlosti proudění k...

Způsob experimentálního určení konstant charakterizujících axiální a radiální tuhost rybinového komutátoru a velikosti úhlu třecího kužele

Načítavanie...

Číslo patentu: 234114

Dátum: 01.10.1986

Autori: Fuciman Klement, Vilímek Lubomír

MPK: G01L 1/26, G01M 19/00

Značky: kužele, tuhost, velikostí, určení, charakterizujících, konstant, úhlu, způsob, radiální, třecího, komutátorů, axiální, rybinového, experimentálního

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu experimentálního určení konstant charakterizujících axiální a radiální tuhost rybinového komutátoru a velikosti úhlu třecího kužele, který odpovídá třecím poměrům na styčných plochách lamelového věnce komutátoru a jeho stahovací konstrukce. Účelem vynálezu je docílit přesné zjištění hodnot bez ohledu na složitost dílců rybinového komutátoru. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že se komutátor zatěžuje různými hodnotami...

Axiální lopatkové míchadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 229285

Dátum: 15.08.1986

Autor: Klohna Josef

MPK: B01F 7/18

Značky: míchadlo, lopatkové, axiální

Zhrnutie / Anotácia:

Axiální lopatkové míchadlo je určeno pro mícháni kapaliny a plynu na mezifázovém rozhraní za účelem přestupu hmoty a homogenizace. Každá lopatka míchadla je vytvořena ze dvou skloněných ploch, svírajících vzájemně tupý úhel, přičemž plocha lopatky na obvodě svírá s rovinou otáčení míchadla menší ostrý úhel než plocha u náboje míchadla. Míchadlo je vhodné pro vertikální povrchové aerátory na provzdušňování vod.