Patenty so značkou «axiálneho»

Mechanizmus ovládania axiálneho zdvihu piestikov v bloku valcov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288181

Dátum: 19.03.2014

Autor: Topor Karol

MPK: F04B 1/20

Značky: ovládania, valcov, axiálneho, zdvihu, mechanizmus, bloků, piestikov

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus ovládania axiálneho zdvihu piestikov (5) v bloku valcov (3), uložený v prednej časti telesa (1) s predpísanou vôľou (27) regulačných axiálnych hydrogenerátorov alebo axiálnych regulačných hydromotorov. Mechanizmus je ovládaný pomocou výkyvného držiaka (2), na ktorom je uložená tlaková doska (7), po ktorej sa pohybujú kĺzadlá (8), pridržiavané pridržiavačom (9) kĺzadiel. Výkyvný držiak (2) je v prednej časti telesa (1) uložený na...

Zariadenie na prenos axiálneho zaťaženia na nápravové skrine v skúšobnom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6466

Dátum: 02.08.2013

Autori: Špáník Tomáš, Mikita Miroslav, Medvecký Štefan, Ščerba Peter, Hrček Slavomír

MPK: G01M 17/10

Značky: zariadenie, axiálneho, zaťaženia, skříně, skúšobnom, prenos, nápravové, zariadení

Text:

...guľovými čapmi, ktoré zabraňujú vzniku nežiaducich prídavných sil, ktore by mohli vznikať V dôsledku montážnych nepresností zariadenia a z dôvodu vzájomných mikropohybov jednotlivých dielov skúšobného zariadenia.Výhodou zariadenia je možnosť meniť pôsobisko axiálnej zaťažujúcej sily podľa potreby V dvoch osiach,a tým dosiahnuť vemejšiu simuláciu reálneho zaťaženia nápravovej skrine počas skúšky. V skúšobnom zariadení V zmysle normy EN 12082...

Lopatkové koleso axiálneho ventilátora, zvlášť na chladenie spaľovacích motorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1138

Dátum: 08.05.1996

Autori: Gazda Jiří, Vávra Libor, Polách Vladislav

MPK: F01P 5/02, F01P 1/06

Značky: ventilátora, spalovacích, lopatkové, zvlášť, koleso, chladenie, axiálneho, motorov

Text:

...donáboja lopatkového kolesa, tak i do vnútorného obvodu zadnej rotačnej steny, ktorej vonkajší obvod je napojený na valcovitý obvodový prstenec V miestach medzi jeho predným a zadným čelom, pričom vonkajšie obvodové čelá rebier zvierajú s obvodovým valcovitým prstencom ostrý uhol.Z dôvodov vyrovnania pnutí v lopatkovom kolese je výhodné, ak je zadná rotačná stena medzi napojením vonkajších obvodových čiel rebier a valcovitým obvodovým...

Pridržovač klzadiel axiálneho hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265315

Dátum: 13.10.1989

Autori: Gostanian Edward, Jurík Miroslav, Bujna Sebastián

MPK: F16H 39/14

Značky: přidržovač, hydrostatického, axiálneho, kĺzadiel, prevodníka

Text:

...mechanizmom opierajúcim sa o hornú časť trecich elementov, pričom spodná časť trecich elementov je opretá o pružné elementy, z ktorých každý je nasunutý na skrutke a umiestnený na výkyvnej doske.Výhodou takto vytvoreného pridržovača kľzadiel je, že umožňuje plynulé nastavenie potrebnej vôle medzi pridržovacou doskou a pevnými trecimi elementami priamo bez viacnásobnej montáže jednotivých častí. Výhodou je tiež to, že nastavená vôla je...

Valivé uloženie výkyvnej dosky axiálneho hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244599

Dátum: 15.01.1988

Autor: Frýdek-místek

MPK: F04B 1/26, F04B 1/20

Značky: dosky, uloženie, prevodníka, axiálneho, výkyvnej, hydrostatického, valivé

Text:

...vonkajší polomer je menší ako úložný polomer kolísky.Výhodou .prevedenia valivého uloženia podľa vynálezu je odstránenie rázov, prenášaných od výkyvnej dosky cez valivé telieska do kolísky, čím sa zníži hlučnosť prevodníka a zvýši životnost niektorých jeho častí bez zvýšených nárokov na presnosť výroby dielcov valivého uloženia.Príklad prevedenia valivého uloženia podľa vynálezu je znázornený na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je...

Valivé uloženie výkyvnej dosky axiálneho hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244598

Dátum: 15.01.1988

Autor: Macura Pavel

MPK: F04B 1/26, F04B 1/20

Značky: axiálneho, uloženie, dosky, výkyvnej, prevodníka, valivé, hydrostatického

Text:

...dosky je menší ako vnútorný polomer ložiskověho krúžku, pričom vonkajší polomer ložiskového krúžku, zväčšený o priemer valivého telieska, je väčší, ako polomer valcovej úložnej dráhy kolísky.Výhodou prevedenia valivého uloženia podla vynálezu je odstránenie vybrácií prenášaných od výkyvnej dosky cez valivé telieska do kolísky, čim sa zníží hlučnosť prevod 4níka a zvýši životnost niektorých jeho častí.Príklad prevedenia vialivého uloženia...

Blok valcov axiálneho hydrostatického prevodníka s naklonenou doskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245547

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kubelka Vladislav, Mostecký Jioí Akademik

MPK: F04B 1/20

Značky: valcov, prevodníka, doskou, naklonenou, hydrostatického, axiálneho

Text:

...mechanizmom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že v pružnom prítlačnom mechanizme je paralelne s pružinou s axiálnou vôlou umiestnený rozperný element.Pri prítlačnom mechanizme s jednou pružinou umiestnenou v ose bloku valcov je rozperný element tvorený tenk-ostennou kruhovou trubłkou. Pri prítlačnom mechanizme so sadou pružín umiestnených narotačnej ploche súosej s osou rotácie bloku valcov je rozperný element tvorený...

Zapojenie elektrohydraulickej regulácie výkonu axiálneho hydrostatického regulačného hydrogenerátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 248585

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dúcky Jozef, Orgoník Peter, Kilík Ondrej

MPK: F04B 1/26

Značky: regulačného, zapojenie, regulácie, výkonu, hydrogenerátora, elektrohydraulickej, axiálneho, hydrostatického

Text:

...reného prvým a druhým servovalcom 5, 5 a mechanicky spojeného so spalovacim motorom äg, ako aj s pomocným hydrogenerátorom 3. Prvý servovalec 3 je cez prvú clonu 3 napojený prvým vedenim g na štvorcestný reverzačný rozvádzač 12, na ktorý je tretim vedenim li cez druhú clonu 1 napojený tiež druhý servovalec š. Štvorcestný reverzačný rozvádzač 12 je napojený na prvý výstupg prvého trojcestného redukčného ventila 3, ako aj na jeho pr q-L 3...

Krúžky gulkového a valčekového axiálneho ložiska vyrobené postupmi práškovej metalurgie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248062

Dátum: 15.01.1987

Autor: Šalak Andrej

MPK: B22F 5/00

Značky: gulkového, vyrobené, práškovej, axiálneho, valčekového, postupmi, ložiska, metalurgie, krúžky

Text:

...krúžkov axiálnych ložísk podľa vynálezu je, že bez nutnosti dodatočného opracovania priamo pri ich výrobe kovaním praškových materiálov na potrebny tvar a rozmery, sa vytvorí v jednom výrobnom .p 0 stupe uvedené vylbranie, poprípade aj s rebrami. Tým sa zmenší spotreba materiálu na výrobu krúžka bez ďalšej výrobnej operácie. Súčasne sa stáva krúžok lahším. Takéto krúžky možno s výhodou vyrábať 1-baRiešenie sa týka krúžkov...

Pridržovač kĺzadiel axiálneho hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 229381

Dátum: 01.04.1986

Autor: Galba Vladimír

MPK: F15B 15/00

Značky: přidržovač, axiálneho, prevodníka, hydrostatického, kĺzadiel

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pridržovača kĺzadiel axiálneho hydrostatického prevodníka. Pridržovač kĺzadiel vedený centrálnym guľovým vedením a pritlačovaný predpätými pružinami má prítlačnú plochu, ktorá v nezaťaženom stave leží na jednej strane od roviny a stýka sa s ňou na vonkajšom obvode. Využitie vynálezu je možné pre axiálne hydrostatické prevodníky s naklonenou doskou a s pridržovačom kĺzadiel pritláčaným od predpätej pružiny. Prevedenie pridržovača...

Výkyvná doska axiálneho hydrostatického prevodníka s premenným geometrickým objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: 221679

Dátum: 15.03.1986

Autori: Galba Vladimír, Bujna Sebastián

Značky: axiálneho, geometrickým, výkyvná, hydrostatického, objemom, prevodníka, premenným, doska

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výkyvnej dosky axiálneho hydrostatického prevodníka s premenným geometrickým objemom a rieši konštrukčné prevedenie uloženia pánve pre axiálne a radiálne vedenie výkyvnej dosky v skrini prevodníka. Axiálny hydrostatický prevodník s premenným geometrickým objemom, ktorého skriňa je z jednej strany uzavretá vekom, v ktorom je vytvorené priebežné valcové vybranie ukončené dvomi plochami kolmými k osi valcového vybrania, má medzi...

Piest axiálneho hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 221016

Dátum: 15.03.1986

Autor: Galba Vladimír

Značky: piest, axiálneho, prevodníka, hydrostatického

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá tvarovým riešením piesta axiálneho hydrostatického prevodníka so šikmou doskou, u ktorého je spojenie s kĺzadlom prevedené pomocou gule vytvorenej na pieste. Piest axiálneho hydrostatického prevodníka s vodiacou a tesniacou valcovou plochou, ktorá pri zadnej hrane prechádza cez krčok do gule a má pri zadnej hrane zníženú radiálnu tuhosť. Zníženie radiálnej tuhosti valcovej plochy je docielené prevedením zápichu rotačného...

Pomocný hydrogenerátor axiálneho hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 225380

Dátum: 30.06.1985

Autori: Gostanian Edward Aršak, Galba Vladimír

Značky: prevodníka, hydrostatického, axiálneho, hydrogenerátor, pomocný

Zhrnutie / Anotácia:

Pomocný hydrogenerátor axiálneho hydrostatického prevodníka so šikmou doskou, po zostávajúci z prvého súkolesia, ktoré je uložené na pomocnom hriadeli spriahnutom cez spojku s hlavným hriadeľom prevodníka a ktoré je spolu s ložiskovou doskou umiestnené v prvom valcovitom priestore vytvorenom v zadnom veku prevodníka, v ktorom sú umiestnené tiež spätné ventily, pričom prvý valcovitý priestor je uzavretý krycím vekom, v ktorom je umiestnený sací...