Patenty so značkou «avermitilis»

Izolovaná polynukleotidová molekula s mutovanou nukleotidovou sekvenciou aveC alely Streptomyces avermitilis, vektor a hostiteľská bunka, spôsob prípravy kmeňa S. avermitilis a spôsob produkcie avermektínov a vzniknutá kompozícia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288086

Dátum: 17.05.2013

Autori: Raillard Sun Ai, Stutzman-engwall Kim Jonelle, Chen Yan, Krebber Anke, Minshull Jeremy Stephen, Gustafsson Claes

MPK: C12N 15/06, C12N 1/21, C12N 15/60...

Značky: sekvenciou, přípravy, polynukleotidová, kompozícia, vektor, hostiteľská, nukleotidovou, izolovaná, buňka, avermektínov, vzniknutá, kmeňa, streptomyces, alely, molekula, produkcie, spôsob, avermitilis, mutovanou

Zhrnutie / Anotácia:

Izolovaná polynukleotidová molekula obsahujúca nukleotidovú sekvenciu, ktorá je rovnaká ako aveC alela Streptomyces avermitilis, AveC génový produkt-kódujúca sekvencia plazmidu pSE186 podľa ATCC 209604, alebo nukleotidová sekvencia aveC ORF S. avermitilis podľa SEQ ID č. 1 alebo jej degenerovaný variant, pričom táto nukleotidová sekvencia ďalej obsahuje jednu alebo viacej mutácií, ktoré kódujú substitúciu aminokyseliny v jednom alebo viacerých...

Gén Streptomyces avermitilis riadiaci pomer B1:B2 avermektínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5723

Dátum: 31.01.2003

Autori: Gustafsson Claes Eric Daniel, Raillard Sun Ai, Chen Yan, Stutzman-engwall Kim, Kim Seran, Krebber Anke, Minshull Jeremy Stephen

MPK: C12N 1/21

Značky: b1:b2, avermitilis, avermektínov, poměr, riadiaci, streptomyces

Text:

...vedie k produkcii prírodných avermektínov B 1 b a B 2 b, alebo nových cyklopentyl B 1 a B 2 avermektínov. Suplementácia dvojito mutovaných kmeňov kyselinou cyklohexánkarboxylovou je výhodnou metódou produkcie komerčne dôležitého nového avermektinu cyklohexylavermektinu B 1 (doramektín). Izolácia a charakteristiky takýchto dvojitých mutantov, napr. S. avermitílis (ATCC 53692) sú2.2. Gény zapojené do biosyntézy avermektínu0006...

Gén Streptomyces avermitilis riadiaci pomer B1:B2 avermektínov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10981

Dátum: 31.01.2003

Autori: Stutzman-engwall Kim Jonelle, Raillard Sun Ai, Chen Yan, Krebber Anke, Gustafsson Claes Eric Daniel, Kim Seran, Minshull Jeremy Stephen

MPK: C12N 15/60, C12N 15/76, C12N 1/21...

Značky: avermitilis, b1:b2, poměr, streptomyces, riadiaci, avermektínov

Text:

...32 a, zatial čo suplementovanie kyselinou izomaselnou alebo kyselinou cyklopentánkarboxylovou vedie kprodukcii prírodných avermektínov B 1 b a B 2 b,alebo nových cyklopentyl B 1 a B 2 avermektínov. Suplementácia dvojito mutovanýchkmeňov kyselinou cyklohexánkarboxylovou je výhodnou metódou produkciekomerčne dôležitého nového avermektínu cykiohexylavermektinu B 1 (doramektín).izolácia a charakteristiky takých dvojitých mutantov. napr. S....

Streptomyces avermitilis a spôsob výroby avermektínu B

Načítavanie...

Číslo patentu: 279351

Dátum: 07.10.1998

Autori: Hafner Edmund William, Holdom Kelvin Scott, Lee Shin-jen Edward

MPK: C12N 1/14, C12P 17/18, A61K 31/71...

Značky: avermektínu, streptomyces, výroby, spôsob, avermitilis

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby avermektínu B tak, že sa pestuje kmeň Streptomyces avermitilis, ktorému chýba dehydrogenáza 2-oxokyselín s rozvetveným reťazcom a O-metyltransferáza avermektínu B. Použitie získaných prírodných i neprírodných avermektínov B ako paraziticídnych prostriedkov.