Patenty so značkou «autoplášťů»

Mechanismus ovládání membrány vulkanizačního lisu autoplášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268479

Dátum: 14.03.1990

Autori: Sommer Emil, Vébr Jan, Ulrych Josef

MPK: B29D 30/08

Značky: mechanismus, membrány, vulkanizačního, autoplášťů, ovládání

Text:

...s obr. 3 řezvulksnizeční komorou při vulkanimaci .Na obrázcích je ns stojanu lieu l upevněna spodní část komory g uzpůsobená pro upnutí spodní topné desky 1 a spodní tvárnice i, v níž je pomocí studny i upnut větší okraj membrány g. Užäí okraj membrány 6 je pomocí matice 1 upevněn na pístu § utěsněnám těsněním 2 ve studni i s spojsnem s ovládacím válcem 10. jehož pístnice 11 je upevněna na stojanu l. Pístnice l je utěsněna v pístu Q těsnícím...

Segmentová tvárnice vulkanizačního lisu autoplášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 268478

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vébr Jan, Ulrych Josef, Sommer Emil

MPK: B29D 30/08

Značky: segmentová, tvárnice, vulkanizačního, autoplášťů

Text:

...upnutí dolní patłq membrány 2 pomocí studny §, uvnitř ktere je posuvné ulozene hlava 1 s těeněním g. Hlavou 1 procházípístnice g upevnené ne stojanu lisu l a těsněná kroułkem Q. S ním spojený píst 1.1 je těsněn manàetami l 2 v prscovním válci l). V radiálních vedeních 2 jsou kledkami li vedeny nosiče segmentu Li s upevněnými segmenty š. Ozuby nosičů segmentu l sepři sevřená tvárnici opírají shore. o horní desku L 1 s horní hočnicí lg...

Segmentová forma lisu autoplášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239978

Dátum: 01.02.1988

Autor: Mattausch Pavel

MPK: B29C 43/04

Značky: forma, autoplášťů, segmentová

Text:

...deskou 5 a pistem § s těsněnim Z. Pracovní válec §, opatřený těsněním Q je posuvně uložen na pístnici 4 a pevně spojen se zamykacím prstencem lg spojeným pružinami ll s nosným prstenoem lg opatřeným hornimi čepy lg a dolnimi čepy lg. V horních čepech lg jsou výkyvně uloženy horní páky lg spojené čepy l§s nosiči segmentů lz opatřenými čepy lg pro výkyvné uložení dolnich pák lg, které jsou spojeny dolnimi čepy lg s nosným prstencem lg....

Vulkanizační komora lisu autoplášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 251397

Dátum: 16.07.1987

Autor: Vébr Jan

MPK: B29D 30/08

Značky: vulkanizační, autoplášťů, komora

Text:

...desce 1 uložena nosné deska 22 opstřená rsdiálním vedením g segmentu 21. V nosné descs 33 je upevnina dolní bočnice g a na horní dssce 12 je upevnino víko gg s horní bočnicí a. S bsjonetovým uzávěrem g je spojen zamykscí prstence 28 jeho kužolové plochy odpovídají kuželovým plochám segmentu a. Mechenismus zajiětu.jící rosevírání segmentu g není kreslon. vzdálenost mezi víkem gą a nosnou doskou g udržují opět-y ga, ktoré Jsou součástí nosné...

Segmentová forma vulkanizačního listu autoplášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250613

Dátum: 15.04.1987

Autori: Vébr Jan, Sommer Emil

MPK: B29C 33/20

Značky: forma, listů, vulkanizačního, segmentová, autoplášťů

Text:

...pružinami § a maticemi 2. Nosiče 2 jsou spojeny se segmenty lg W opatřeny na vnějším povrchu kuželovými plochami a vedením kamenů lg, Segmentovou formu uzavírá shore krycí deska lgäspojená s horní bočnicí lg a upevněná v horní části vulkanizační komory lg, V čepech Q jsou kyvně uložena táhla li,spojená nosnými čepy § s kameny ll a pákami L 1 uloženými čepy lg v upevňovacím prstenci lgspojeném ěrouby gg se spodní částí vulkanizačni komory...

Vulkanizační komora lisu autoplášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229870

Dátum: 15.04.1986

Autori: Diessl Michael, Vébr Jan

MPK: B29H 5/02

Značky: autoplášťů, vulkanizační, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Vulkanizační komoře lisu autoplášťů sestávající z horní a spodní části vzájemně rozebíratelně spojených bajonetovým uzávěrem je opatřena přítlačným pístem o suvně uloženým a utěsněným ve spodní části vulkanizační komory. Vynález řeší těsnění přítlačného pístu tak, aby při provozní teplotě do 200 °C a tlaku do 3 MPa mělo dostatečnou životnost, kladlo malý odpor proti posouvání přítlačného pístu a zajistilo provozní bezpečnost při nízkých...

Vyhazovací zařízení vulkanizačního lisu autoplášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 226338

Dátum: 15.10.1985

Autor: Vébr Jan

Značky: zařízení, vyhazovací, vulkanizačního, autoplášťů

Zhrnutie / Anotácia:

Vyhazovací zařízení vulkanizačního lisu autoplášťů z sestávající z vyhazovacích ramen upevněných na rámu otočně uloženém v nosném rameni výkyvné uloženém na stojanu lisu, při čemž mechanismus pro vyvození přímočarého posuvného pohybu je jedním koncem spojen se stojanem lisu a druhým koncem s rámem, vyznačený tím, že na stojanu lisu (1) otočně uložené táhlo (4) je spojeno čepem (11) s táhlem (12) otočná uloženým v nosném rameni (3) a s táhlem...

Ovládací mechanismus membrány vulkanizačního lisu autoplášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220013

Dátum: 15.10.1985

Autori: Vébr Jan, Sommer Emil, Diessl Michael

Značky: ovládací, autoplášťů, mechanismus, vulkanizačního, membrány

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká ovládacího mechanismu membrány vulkanizačního lisu autopláštů. Účelem vynálezu je vyřešit ovládací mechanismus membrány s malými nároky na těsnění s co nejmenším počtem pohybujících se součástí a umožňující u dvoukomorového lisu synchronní funkce ovládacích mechanismů. Uvedeného účelu je dosaženo použitím výsuvné trubky uzpůsobené k upevnění širšího okraje membrány a posuvně uložené a utěsněné ve spodní části vulkanizační...

Vulkanizační komora lisu autoplášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227398

Dátum: 30.09.1985

Autor: Sommer Emil

Značky: autoplášťů, vulkanizační, komora

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší utěsnění obvodu přítlačného pístu ve spodní komoře vulkanizační komory s bajonetovým uzávěrem a to tak, že spodní část komory je spojena s obvodem přítlačného pístu těsnicí membránou, která se při vulkanizaci opírá o tvarovou plochu opěrného kroužku.

Mechanismus pro seřizování polohy horní části tvárnice vulkanizačního lisu autoplášťů

Načítavanie...

Číslo patentu: 217534

Dátum: 15.02.1985

Autor: Vébr Jan

Značky: vulkanizačního, polohy, tvárnice, seřizování, částí, autoplášťů, mechanismus, horní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešit mechanismus pro seřizování polohy tvárnice snadno ovladatelný, zajištující rovnoběžnou polohu tvárnice s vhodným zachycením silového působení. Uvedeného účelu je dosaženo otočným uložením ozubeného věnce 9 na povrchu horní komory 1, přičemž věnec 9 zabírá například se čtyřmi pastorky 5 otočně spojenými s maticemi 3 stavěcích šroubů 12 sloužících k upevnění horní části tvárnice 10.