Patenty so značkou «autonomně»

Rekombinantná DNA, autonómne reprodukovaná v bunkách koryneformnej baktérie, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu, vektor pVK7

Načítavanie...

Číslo patentu: 285201

Dátum: 26.07.2006

Autori: Yoshihara Yasuhiko, Araki Masayuki, Nakamatsu Tsuyoshi, Sugimoto Masakazu

MPK: C12N 15/74, C12N 1/21, C12N 15/52...

Značky: koryneformnej, rekombinantná, reprodukovaná, buňkách, l-lyzínu, vektor, spôsob, bakterie, baktéria, výroby, autonomně, koryneformná

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná rekombinantná DNA, autonómne replikovateľná v bunkách baktérií typu Corynebacterium, obsahujúca DNA sekvenciu kódujúcu aspartátkinázu, v ktorej je inhibícia spätnou väzbou L-lyzínom a L-treonínom desenzibilizovaná, a DNA sekvenciu pre diaminopimelát dekarboxylázu a DNA sekvenciu kódujúcu fosfoenolpyruvát karboxylázu. Tiež je opísaná baktéria typu Corynebacterium obsahujúca túto sekvenciu a spôsob prípravy L-lyzínu.

Rekombinantná DNA, autonómne reprodukovaná v bunkách koryneformnej baktérie, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285146

Dátum: 19.06.2006

Autori: Nakamatsu Tsuyoshi, Yoshihara Yasuhiko, Hayakawa Atsushi, Sugimoto Masakazu

MPK: C12N 1/21, C12P 13/00, C12N 15/52...

Značky: výroby, autonomně, koryneformnej, buňkách, rekombinantná, baktéria, reprodukovaná, l-lyzínu, bakterie, koryneformná, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná rekombinantná DNA, autonómne replikovateľná v bunkách baktérií typu Corynebacterium, obsahujúca DNA sekvenciu kódujúcu aspartátkinázu, v ktorej je inhibícia spätnou väzbou L-lyzínom a L-treonínom desenzibilizovaná, a DNA sekvenciu pre diaminopimelát dekarboxylázu a DNA sekvenciu kódujúcu fosfoenolpyruvát karboxylázu. Tiež je opísaná baktéria typu Corynebacterium obsahujúca túto sekvenciu a spôsob prípravy L-lyzínu.

Rekombinantná DNA, autonómne replikovateľná v bunkách koryneformných baktérií, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285013

Dátum: 23.03.2006

Autori: Sugimoto Masakazu, Izui Masako, Hayakawa Atsushi, Otsuna Seiko, Nakano Eiichi, Nakamatsu Tsuyoshi, Yoshihara Yasuhiko, Kobayashi Masaki

MPK: C12N 15/52, C12P 13/00, C12N 1/21...

Značky: koryneformných, autonomně, buňkách, rekombinantná, spôsob, koryneformná, l-lyzínu, replikovateľná, výroby, baktéria, bakterií

Zhrnutie / Anotácia:

Schopnosť produkovať L-lyzín a rýchlosť produkcie L-lyzínu sú zlepšené v koryneformných baktériách kotviacich aspartokinázu, v ktorej bola v podstate znecitlivená spätná inhibícia spôsobovaná L-lyzínom a L-treonínom, a obsahujúcich zosilnenú DNA kódujúcu dihydrodipikolinát reduktázu, DNA kódujúcu dihydrodipikolinát syntázu, DNA kódujúcu diaminopimelát dekarboxylázu a DNA kódujúcu diaminopimelát dehydrogenázu.

Vektor autonómne replikovateľný v bunkách koryneformnej baktérie, koryneformná baktéria a spôsob výroby L-lyzínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284739

Dátum: 26.09.2005

Autori: Tsuyoshi Nakamatsu, Yasuhiko Yoshihara, Masako Izui, Masakazu Sugimoto, Eiichi Nakano, Seiko Hirano, Atsushi Hayakawa

MPK: C12N 9/06, C12N 15/77, C12N 9/88...

Značky: koryneformnej, baktéria, vektor, buňkách, koryneformná, bakterie, spôsob, výroby, autonomně, replikovateľný, l-lyzínu

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný vektor autonómne replikovateľný v bunkách koryneformných baktérií, koryneformné baktérie transformované týmto vektorom. Spôsob prípravy L-lyzínu kultiváciou mikroorganizmov, získaných modifikáciou koryneformných baktérií, použitých na fermentatívnu prípravu aminokyselín pomocou techniky, založenej na genetickom inžinierstve.

Zapojení autonomně diagnostikovatelného systému

Načítavanie...

Číslo patentu: 230248

Dátum: 15.08.1986

Autor: Smíšek Jiří

MPK: G06F 11/00

Značky: autonomně, systému, diagnostikovatelného, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení autonomně diagnostikovatelného systému, vyznačující se tím, že svorka (10) prvního počítače (1) je spojena se svorkou (60) prvního výstupního zařízení (6), s první svorkou (20) prvního komparátoru (2), s druhou svorkou (111) stykového modulu (11) a s druhou svorkou (92) sběrnicového rozpojovače (9), svorka (30) druhého počítače (3) je spojena se třetí svorkou (22) prvního komparátoru (2), se svorkou (70) druhého výstupního zařízení...