Patenty so značkou «automobilových»

Viacúčelové modulárne zariadenie na spracovanie odpadov z kovových skeletov, najmä automobilových karosérií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7404

Dátum: 01.04.2016

Autori: Šooš Ĺubomír, Štefanka Marek, Ferencz Vojtech, Ondruška Juraj, Onderová Iveta

MPK: B09B 3/00, B02C 18/00

Značky: automobilových, modulárne, odpadov, zariadenie, viacúčelové, karoserií, spracovanie, skeletov, najmä, kovových

Text:

...modulárnej zostavy. Základná modulárna zostava pozostáva z vodorovného alebo šikmého podperného rámu, na ktorom je ukotvený aspoň jeden z modulov lisovania a strihania. Modul strihania môže byť vybavený pridržiavačom. Ak modul strihania nie je vybavený pridržiavačom, potom je to riešené originálne tak, že modul lisovania s lisovacím nástrojom a modul strihania so strihacím nástrojom majú vzájomnú tesnú kinematickú väzbu plniacu funkciu...

Spôsob spracovania skeletov kovových odpadov, najmä automobilových karosérií, polotovar a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5665

Dátum: 04.03.2011

Autori: Šooš Ĺubomír, Krajník Blažej, Mačej Ervín

MPK: B09B 3/00, B09B 5/00, B60S 13/00...

Značky: spôsob, odpadov, kovových, karoserií, spracovania, skeletov, automobilových, zariadenie, polotovar, najmä

Text:

...s pozdĺžne deliacimi valcami, za ktorými sú umiestnené priečne nožnice. Medzi pozdĺžne deliacimi valcami a príečnymi nožnicami sa nachádza prítlačný mechanizmus.Vertikálny lis, posuvné valce, posuvný mechanizmus, pozdĺžne deliace valce, priečne nožnice a prítlačný mechanizmus sú uložené v strojnom ráme. Do strojného rámu zasahuje aj reťazový dopravník s posuvnou reťazou.Výhody spôsobu spracovania skeletov kovových odpadov najmä...

Viacúčelové vozidlo na obnovenie bezpečného a zjazdného stavu cesty po automobilových nehodách prostredníctvom vyčistenia povrchu vozovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14286

Dátum: 08.09.2010

Autor: Cacciotti Angelo

MPK: B08B 3/02, B08B 3/08

Značky: automobilových, viacúčelové, vyčistenia, vozidlo, obnovenie, stavu, cesty, povrchu, vozovky, nehodách, prostredníctvom, zjazdného, bezpečného

Text:

...nahlásenie ukončenia činností zásahu auloženic technických afotograñckých dokumentov týkajúcich sa nehody- oznámenie aktuálnej geografickej pozície vozidla operačnému stredisku, ktorú je možné vizuálne znázomiť na každom termínáli alebo na hlavnej obrazovke,a priebežné aktualizovanie prevádzkovej situácie V špecifickej národnej oblastia je vybavené nasledovnými dodatočnými funkciami- poskytnutie dohľadu a kontroly alebo diaľkového riadenia...

Zariadenie na výrobu kostry (karkasy) automobilových pneumatík

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13872

Dátum: 15.10.2009

Autori: Pawlik Karl-heinz, Linne Stefan

MPK: B29D 30/24

Značky: automobilových, pneumatik, karkasy, výrobu, zariadenie, kostry

Text:

...predpokladá, že priemer strediadich zariadení pätiek sadá variabilne nastaviť a možno ho prispôsobiť vyrábanému rozmeru pneumatiky, ako ejpriemeru pätky pneumatiky. Tým sa dá zariadenie použiť pre výrobu pneumatík s rôznymirozmermi, pričom doby potrebné pre prestavenie na iný rozmer pneumatiky sú veľmi malé.V ďalšej výhodnej forme vynálezu sa predpokladá, že stredíace zariadenia pätiek možno zmenšiť na priemer, čím sa umožní uchytenie pätiek...

Zariadenie na personalizáciu a registráciu palubných automobilových prístrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10877

Dátum: 15.10.2009

Autori: Nagy Olivér, Hafenscher Albert, Tijink Jasja

MPK: G07B 15/00, G07F 7/10

Značky: prístrojov, personalizáciu, automobilových, palubných, registráciu, zariadenie

Text:

...načíta apri uvedenom preskúšaní ju porovná s hodnotu transformácie registračných dát, prijatých od personalizačného modulu. Tým sa vytvorí prídavné kritérium pre overenie(validáciu), ktoré dovoľuje navzájom skontrolovať nielen iba personalizačné dáta, ale aj celkové registračné dáta na trase OBU a testovacie zariadenie.0007 Výhodne sú v praktickej forme uskutočnenia zariadenie Pos-terminál(Point-of-Sale-terminál) a personalizačné moduly...

Súbor ohŕňacích kladiek konfekčného bubna na výrobu najmä automobilových plášťov

Načítavanie...

Číslo patentu: 286555

Dátum: 01.12.2008

Autori: Panáček Anton, Rohde Dieter, Paliesek Miroslav

MPK: B29D 30/08, B29D 30/20

Značky: kladiek, ohŕňacích, výrobu, bubna, automobilových, súbor, plastov, konfekčného, najmä

Zhrnutie / Anotácia:

Súbor ohŕňacích kladiek pozostáva z dvojíc prítlačných koliesok (2) symetricky umiestnených na stredových ramienkach (4) článkov (1) pákového ramena. Dvojice prítlačných koliesok (2) sú k stredovým ramienkam pripevnené otočnými spojmi (5), pričom sú zhotovené z pevného materiálu a na povrchu ohŕňacích plôch sú vybavené gumenou vrstvou (21).

Montážny súbor automobilových posuvných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6962

Dátum: 05.11.2008

Autor: Derue Nicolas

MPK: E05F 5/00

Značky: súbor, montážny, dveří, automobilových, posuvných

Text:

...18 viditeľne zvislú a vnútornú stranu 20 viditeľne vodorovnú, ktoré sú prepojené zaoblením 21.Fixačná plocha 14 lemovaná stupňom 16 vymedzuje na dielci karosérie 4 drážku na osadenie okna 22 a koľajnice 6, takým spôsobom aby tieto boli zarovnané s vonkajšou vzhľadovou plochou 12 bez toho aby vyčnievali, z estetických dôvodov. Fixačná plocha 14 má otvor 24, ktorý je určený k tomu aby bol uzavretý oknom 22, a otvory na uchytenie 26 okna 22...

Ovládacie zariadenie na umiestnenie, ponorenie a otáčanie automobilových karosérií a kabíny nákladných automobilov a kovových predmetov plavidiel v procesných nádržiach

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8111

Dátum: 23.03.2007

Autor: Guerra Giancarlo

MPK: B62D 65/18, B66F 7/02

Značky: automobilových, predmetov, procesných, nádržiach, zariadenie, kovových, ovládacie, automobilov, umiestnenie, otáčanie, karoserií, ponorenie, kabiny, plavidiel, nákladných

Text:

...uhlov otáčania, ktoré sú rotačne otáčané hriadeľom 11, otáčaný šikmým ozubeným súkolesím, vrátane ozubených kolies 12 a 13.0022 Presnejšie ozubené koleso alebo pastorok 12, zaberá s ozubeným kolesom alebo kolesom 13 aje spojené shnacím hriadeľom 14 ovládaným motorom sredukciou alebo s ozubenou prevodovou jednotkou 15.0023 Ako je uvedené, na vyklápacej platforme 32 spojenej s hriadeľom 11 je usporiadaná klzná lišta 21 nesúca karosériu...

Objímka pre žiarovku automobilových svietidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1756

Dátum: 27.10.2004

Autor: Wallmeier Wilhelm Friedrich

MPK: H01R 33/05, H01R 13/502

Značky: automobilových, svietidiel, žiarovku, objímka

Text:

...a zadným koncom valcovej časti telesa objimky, vyplnená lepidiom.0012 Výkres znázorňuje výhodné uskutočnenie vynálezu, pričom zobrazujúobr. 1 perspektívne znázomenie objimky žiarovky zo zadnej stranyobr. 2 platňu so vsadenými dotykovými pružinami zo zadnej strany obr. 3 platňu so vsadenými dotykovými pružinami v pohľade od žiarovky a obr. 4 jednotlivé dotykové pružiny.0013 Objímka žiarovky má teleso 1 objimky, vytvorené z valcovitej časti...

Spôsob úpravy odpadu alebo odpadových frakcií, najmä ľahkej frakcie zo zariadenia na likvidáciu automobilových vrakov

Načítavanie...

Číslo patentu: 283221

Dátum: 03.03.2003

Autor: Edlinger Alfred

MPK: C22B 7/00

Značky: frakcie, odpadových, frakcií, likvidáciu, najmä, spôsob, zariadenia, vrakov, ľahkej, odpadů, automobilových, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob úpravy odpadu alebo odpadových frakcií, ako napr. domového odpadu, ľahkých frakcií zo zariadenia na likvidáciu automobilových vrakov a pod., predpokladá pyrolýzu, splyňovanie a/alebo spaľovanie, po ktorom sa zvyšky roztavia pri redukčných podmienkach. Redukované kovové podiely sa potom podrobia postupnej oxidácii, pričom sa v prvom oxidačnom stupni dá kvantitatívne oddeliť chróm. Potom sa ďalšou oxidáciou vytvorí kalcium-feritová troska,...

Deriváty dikarboxylových kyselín ako prísady do nízkoolovnatých alebo bezolovnatých automobilových benzínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278437

Dátum: 06.07.1994

Autori: Boška Miloš, Fehér Pavol, Oravkin Juraj, Bratský Daniel

MPK: C10L 1/14, C10L 1/18, C10L 1/22...

Značky: přísady, automobilových, deriváty, benzínov, kyselin, nízkoolovnatých, bezolovnatých, dikarboxylových

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú deriváty dikarboxylových kyselín ako prísady do nízkoolovnatých alebo bezolovnatých automobilových benzínov, účinkom ktorých sa zabraňuje opotrebovaniu sediel výfukových ventilov automobilov konštrukčne neprispôsobených na spaľovanie bezolovnatých autobenzínov. Uvedené deriváty majú štruktúrny chemický vzorec (I), pričom význam jednotlivých symbolov je uvedený v opise.

Zařízení zajišťující pohyb po zadané trase nebo pedál železniční koleje kolových automobilových dopravních prostředků

Načítavanie...

Číslo patentu: 263478

Dátum: 11.04.1989

Autori: Wolter Wilfried, Wagner Matthias, Müller Lothar, Schmidt Klauspeter

MPK: B60F 1/00

Značky: pedál, žádané, kolových, zajišťující, pohyb, zařízení, železniční, prostředků, koleje, dopravních, automobilových, trase

Text:

...- Ban csepxy na ycTpoñcTBo, oöecneuunammee nanmenue no aananuoň Tpacce cornacno HacTonmeMy Hsoöpeweuu.~Pnc.2 - Bn cöoxy Ha ycrpoňcwao, oôecneqnnammee nunmeuue no aanaunoñ Tpac ce B coqeTaHnuc KOHGCHHM aBTOTpaHCn 0 DTHbm cpecrsom cornacuo Ha~ croamemy u 3 o 6 peTeHnm.Puc.3 - Ban cnepxy Ha ycTpoñcTBo, oöecneuuaammee annmenne no 3 anaHHoü Tpac~ ce B coqeranuu c KOHECHBN aBTOTpaHCn 0 pTHHM cpecTsoM cornacuo HacTomueMy Hsoöpeweumo .no saaunoň...

Mechanismus otevírání bočnic dvoustranných sklápěcích automobilů a automobilových přívěsů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244245

Dátum: 15.12.1987

Autori: Zeman Vladimír, Novotný Jiljí

MPK: B62D 33/08

Značky: automobilů, automobilových, přívěsů, otevírání, mechanismus, dvoustranných, sklápěcích, bočníc

Text:

...válcem pro obě bočnice.Na ramu ł /obr. 1/ je na čepech 3 uložena korba g. Bočníce 5 jsou otočně uloženy na čepech á pevně spojených s korbou 3. K pevnému čelu Q jsou na čepech ll otočně připevněny pístnice Q hydraulických válců 1, které jsou otocně uloženy na čepech lg pevně spojených s bočnicemi 3. Ke korbě 3 je připevněn centrální hydraulický válec lg s píatemł§, pístnic( lg a stavitelnou opěrou łá. Hydraulické válce 1 jsou propojeny s...

Zařízení k vypínání a spouštění automobilových motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 246614

Dátum: 16.11.1987

Autori: Marcian Václav, Hurt Vratislav, Škrobák Josef

MPK: F02N 11/08

Značky: motorů, vypínání, spouštění, automobilových, zařízení

Text:

...zapalovací soustavy 1 mezikonce přerušenáho kabelu přívodu proudu, vedeného od spínací skříňky g k zapalovací soustavě 1 a startovací spínač g je paralelné zapojen k vývodu proudu ze spínací skříňky g, který je pod napätím při zapnutém klíčku zapalování a na vývod proudu ze spínací skříňkyg ke startéru g, přičemž spínač spalování g je uspořádán jako ručně ovládaný dvoupolohový spínač bez samočinného návratu a startovací spínač g je...

Způsob zpracování pryžového odpadu, zejména opotřebených automobilových pneumatik

Načítavanie...

Číslo patentu: 241461

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kelemen József

MPK: B29B 17/00

Značky: odpadů, automobilových, opotřebených, zpracování, způsob, pneumatik, zejména, pryžového

Text:

...spalného tepla hořlavého pecního plynu vznikajícího z pryžového odpadu snížlt množství topného plynu spotřehovaného v ohřívačích vzduchu vysoké pece.Aby při výrobě surového železa nevznikly žádné poruchy, může množství pryžového odpadu přimíseného do vsázky obsahovatnejvýše 20 z produkovanêho množství surového železa. Poměr mísení závisí ve značné miře na jakosti železné rudy a jakosti ostatních materiálů ve vsázce optimální hodnotu V rámci...

Zařízení k likvidaci nepotřebných automobilových a jiných akumulátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 244498

Dátum: 15.09.1987

Autori: Klejch Jioí, Makovieka Jan

MPK: H01M 10/54

Značky: akumulátorů, automobilových, likvidaci, jiných, nepotřebných, zařízení

Text:

...s-konzolou u, pevne spojeuými e jedním se avislých sloupku 3, na -vsturvnínľkoncív prostorového rámu.Na druhém konci. horní sákladny,.to as ns Její první části L,- tvoříoí výstupní konec prostorového rámu, je mezi dvěma páry svislých slouku 1 uložená záchgtná nádobs 32 l dě~ rovarsým dnem, do ktoré padsjí jednotlivé části skumulátorů n.Záchytná nádoba 32 je opetŕens šoupátkovým vynáäečem ,Lg částí skumulátord u a pod n(je uložená sběr-ná...

Zařízení pro zhotovení mostů automobilových náprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 239330

Dátum: 15.11.1986

Autori: Grmelová Vira, Soueek Jan, Vozdecký Rostislav, Štefl Jioí, Sobotka Jioí, Hrdlieka Drahomír, Vonka Jaroslav

MPK: B21D 53/90

Značky: zařízení, mostů, náprav, automobilových, zhotovení

Text:

...noremuoo-rs npmeraxma, ooouercrnynuaa cpenneü 113 cm mnm/pa. pacmpetmoro 31113698. zopoóuaror-o nonoro npoqnm, E p 80110 Jxozennaa non mnou x net Bropaa nonepacnocrz npnnerannx,eoomnercmymaappennei Iamm nny-rpennero uemonoro zon rypa cogoóuaworo nonoro npoąnma, npemaymecmnenno non yrJIOM I 3 . v .Jlenecm nam mnam .nm nana, ouemermne ownocnmeaxsno upy, npyra na 90 °, nocnpnnnuamume ycms n uouenrn, nepamanaeuue BGTEBJIGHHBM n m ryćnarm, n...

Pracovní soulodí pro práci beranidel a automobilových jeřábů na vodě

Načítavanie...

Číslo patentu: 223377

Dátum: 15.03.1986

Autori: Soukeník Jaroslav, Žampach Jaroslav, Hudeček Jan

Značky: vodě, jeřábu, automobilových, prací, pracovní, beranidel, soulodí

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětu vynálezu se využívá při stavbách montovaných mostních pilířů, při zpevňování břehů řek pilotováním apod. Podstata vynálezu spočívá v tom, že říční díly, vzájemně spojené vloženými pontony, jsou opatřeny kotevními navijáky s řadičem lana a podepřeny hydraulickým opěrným zařízením, které je k soulodí připojeno v úrovni paluby pomocí táhel a ok a ve své dolní části prostřednictvím stykovacího zařízení.

Zkušební zařízení automobilových převodů, zejména rozvodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 224481

Dátum: 25.10.1984

Autori: Noack Gerhard, Lehmann Joachim

Značky: automobilových, rozvodovek, zařízení, převodů, zejména, zkušební

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zkušebních zařízení automobilové techniky. Cílem vynálezu je vytvořit zkušební zařízení automobilového převodu, zejména rozvodovky na osách automobilů při praktických podmínkách. Úkolem vynálezu je sestrojení zkušebního zařízení na principu Pronyovy brzdy se zachováním a technickým zdokonalením brzdového bubnu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vnitřním a vnějším pláštěm brzdového bubnu se vytvoří kruhovitá komora, která je...

Zařízení pro zhotovení automobilových náprav

Načítavanie...

Číslo patentu: 227375

Dátum: 01.08.1984

Autori: Heinrich Heinz, Zschweigert Wolfram, Fritz Hans-joachim, Neumann Bertram, Köhler Henry, Müller Wilfried, Trautmann

Značky: zhotovení, náprav, automobilových, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zpracování dutých polotovarů tlakem. Cílem vynálezu je zajištění proudové výroby při vysokém stupni, použitelnosti a automatizace zařízení, vyžadujícího malých nákladů na výrobu a technickou obsluhu. Technický úkol spočívá ve vývoji zařízení pro mechanické ohýbání automobilových náprav, které může být zavedeno do procesu sériové proudové výroby. Podstata vynálezu spočívá v tom, že chapadla kleští 3 odpovídají obrysu polotovaru 1...