Patenty so značkou «automobilové»

Spôsob nanášania lepidla, najmä na automobilové sklo a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 288291

Dátum: 01.07.2015

Autori: Aigner Bernhard, Gregáň Martin, Kaps Andreas

MPK: B32B 17/10, B41F 17/00, B41F 1/16...

Značky: vykonávanie, najmä, spôsob, nanášania, automobilové, zariadenie, lepidla

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob nanášania lepidla, najmä na automobilové sklo, využíva princíp plochej tampónovej tlače z polygrafického priemyslu. V prvej fáze sa nanesie lepidlo na matricu (3), stieracia lišta (5) zotrie prebytočné lepidlo. V ďalšej fáze sa prisunie k matrici (3) tampón (6) a odoberie z nej lepidlo na svoj povrch. Záverečnou fázou je prisunutie tampónu (6) na povrch skla (1), uloženého v držiaku (2), pri ktorom sa lepidlo z tampónu (6) nanesie na...

Spôsob nanášania lepidla najmä na automobilové sklo a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6177

Dátum: 03.07.2012

Autori: Gregáň Martin, Kaps Andreas, Aigner Bernhard

MPK: B32B 17/10, B41F 17/00, B41M 3/00...

Značky: lepidla, najmä, vykonávanie, spôsob, zariadenie, nanášania, automobilové

Text:

...ktorá je zadefinovana pomocou matrice. Matrica má vyleptaný tvar, ktorý je zhodný s tvarom plochy, na ktorú sa má naniesť na sklo lepidlo.Spôsob nanášania lepidla začína vložením skla l do držiaka z.Na objasnenie spôsobu je vhodné vyobrazenie na obr. l.V prvej fáze sa nanesie lepidlo na matricu Q, následne prebehne cez matricu stieracia lišta Q, ktorá zotrie prebytočné lepidlo - lepidlo zo všetkých plôch okrem plochy vyleptaného tvaru Q....

Spôsob výroby elektricky vodivých prúžkov na priehľadnom substráte, priehľadný substrát vyrobiteľný týmto spôsobom a jeho použitie ako automobilové zasklenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287628

Dátum: 23.03.2011

Autori: Lebail Yannick, Switalla Josef, Beyrle André, Kummutat Rainer, Hahn Dieter

MPK: H01B 1/16, H05K 1/09

Značky: substráte, týmto, použitie, elektricky, vyrobiteľný, priehľadný, zasklenie, priehľadnom, vodivých, spôsob, pružkov, automobilové, výroby, spôsobom, substrát

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby elektricky vodivých prúžkov na priehľadnom substráte pomocou sieťotlače elektricky vodivej pasty a nepriehľadný substrát vybavený zmienenými prúžkami. Vodivé prúžky sa vytvoria so šírkou menšou alebo rovnajúcou sa 0,3 mm tak, že sa pomocou sieťotlače nanesie elektricky vodivá tixotropná pasta majúca pomer viskozity bez šmykového napätia k viskozite pri šmykovom napätí v podmienkach sieťotlače aspoň 50 a majúca obsah striebra vyšší...

Polohovacie zariadenie a spôsob s otočným polohovacím stolom pre monolitné automobilové a chemické katalyzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16824

Dátum: 31.07.2009

Autori: Schulz Andreas, Schmitz Kai

MPK: B05C 3/09, B05C 13/02, B01J 37/02...

Značky: stolom, chemické, zariadenie, polohovacím, katalyzátory, monolitné, polohovacie, otočným, automobilové, spôsob

Text:

...vlnovca, ktorý pôsobí ako upínacie zariadenie pre nosné telesá katalyzátorov.Vyššie uvedený cieľ sa dosahuje koncepciou, na ktorej je založený vynález,podľa ktorej sa nosné teleso katalyzátora, ktoré sa má spracúvať, presúva medzi rôznymi spracovacími pozíciami pomocou úplného rotačného pohybu alebo rotačného pohybu siahajúceho len vrámci jednej obvodovej časti. Transportný pohyb prebiehajúci vmedzikruží medzi pevnými spracovacími...

Sedák pre automobilové sedadlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8305

Dátum: 21.05.2008

Autori: Launay Jacques, Beinert Gérard

MPK: B60N 2/28

Značky: automobilové, sedák, sedadlo

Text:

...pokrytý poťahom, ktorý môže byťtextília, netkané rúno, koža, plast alebo kombinácia týchto materiálov.0013 Poťah sedacej časti je výhodne natiahnutý na vršok a na aspoň časť bočných strán, to znamená časti, ktoré sú viditeľné, keď je sedacia časť uložená V lôžku podstavca. Poťah uložený na vršok a bočné povrchy sedacej časti je pripevnený prilepením a to uložením poťahu priamo do formy ešte pred vstrekovaním materiálu sedacej častí. Poťah...

Nebajonetová objímka žiarovky pre automobilové reflektory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11106

Dátum: 08.08.2007

Autor: Jove Albos Josep

MPK: H01R 33/06, H01R 13/52

Značky: automobilové, objímka, reflektory, nebajonetová, žiarovky

Text:

...strane uvedené kužeľovité diely umožňujú pripevnenie podpery,ktorá plní funkciu uzatváracieho prostriedku, čím sa lepšie pripevní objímka žiarovky v retlektore a zabráni sa nesprávnym kontaktom káblov alebo erózii káblov.0011 Vo svetle vyššie uvedeného táto prihláška zahrnuje dvojitý vývoj v sektore objimok žiaroviek automobilových reflektorov.0012 Cieľom tohto vynálezu je nebajonetová objímka žiaroviek pre automobilové reflektory,typu,...

Predné čelo automobilového vozidla, zasunuteľné v prípade nárazu a zodpovedajúce automobilové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5346

Dátum: 16.05.2007

Autori: Riviere Caroline, Borde Patrick, Laurent Claude

MPK: B62D 25/08, B60K 11/02

Značky: nárazů, zasunuteľné, predné, automobilové, vozidla, vozidlo, čelo, automobilového, zodpovedajúce, případě

Text:

...a dolné rameno spojky je predĺžené druhou časťou- upevňovacie prostriedky obsahujú zosilňovacie prostriedky, určené na udržiavanie vzdialenosti medzi ramenami spojky alebo každej spojky- zosilňovacie prostriedky sú vo forme rebier zplastu, usporiadaných medzi ramenami spojky alebo každej spojky- rebrá sú vytvorené vcelku s nosičom vytvarovaným z plastu- prvá časť spojky je zatvarovaná na nosiči vyrobenom vytvorením vo forme z plastu a- os...

Sklopné zobrazovacie zariadenie pre automobilové vozidlo a automobilové vozidlo s týmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8084

Dátum: 15.11.2006

Autor: Lebreton Etienne

MPK: G02B 27/01, B60K 35/00

Značky: zariadením, týmto, zariadenie, automobilové, sklopné, zobrazovacie, vozidlo

Text:

...optická dráha reálnemu obrazu prechádzajúcemu cez sklopnú platničku k vodičovi vozidla.Tento vynález sa takisto týka nasledujúcich charakteristík braných do úvahy oddelene alebo v každej možnej kombináciipohyblivá podpera je namontovaná na koľajniciachpohyblivá podpera je namontovaná na koľajnice prispôsobené ktomu, aby sklopili pohyblivú podperu medzi prvou polohou nazývanou ležiaca, v ktorej sa nachádza pokiaľ je V kľudovej polohe...

Automobilové držadlo s rukoväťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6973

Dátum: 14.07.2006

Autori: Böhner Jan, Loewe Hubert

MPK: B60N 3/02

Značky: rukoväťou, držadlo, automobilové

Text:

...ktoré sú do jedného kusa spojené dnom 42 úložnej konzoly, pričom dno 42 úložnej konzoly má montážny otvor 44. Na úložnej konzole 14 sú dva osové čapy 22 a 24, ktoré určujú os S otáčania rukoväte 12. Presnejšie povedané, osové čapy 22 a 24 sa vždy udržujú v otvore bočníc 38 a 40 úložnej konzoly 14. Osové čapy 22 a 24 vytvárajú spolu súložnou konzolou 14 predmontovanú jednotku a na úložnej konzole 14 sú zaistené proti strateniu. V danom prípade...

Prvok karosérie na vyplnenie oblúka strechy automobilového vozidla a automobilové vozidlo majúci takýto prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4045

Dátum: 29.05.2006

Autori: Loche Denis, Henri Jérome

MPK: B62D 25/06

Značky: vozidla, takýto, střechy, karosérie, automobilové, prvok, vozidlo, vyplnenie, majúci, automobilového, oblúka

Text:

...sa vyplnenia oblúka strechy pre rovnaký typ automobilového vozidla, či je navrhnuté a vyrobené s jednými bočnými dverami z každej strany alebo s dvoma bočnými dverami z každej strany neodlíšujú inak než stranou karosérie pre ktorú boli určené. Možno teda používat rovnaký prvok karosérie na rovnakej strane karosérie, bez rozlišovaniadvojdverovej alebo štvordverovej verzie karosérie vozidla.Navyše nosiče držadiel sú upevnené ako nerozoberateľne...

Spojovacie zariadenie na spojenie medzi optickým blokom a prvkom karosérie automobilového vozidla, predný blok a zodpovedajúce automobilové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4867

Dátum: 27.04.2006

Autori: Bierjon Didier, Corvasce Raymond, Diaw Baye

MPK: B60Q 1/04

Značky: prvkom, automobilového, predný, medzi, spojovacie, spojenie, vozidla, zariadenie, vozidlo, optickým, blokom, karosérie, automobilové, zodpovedajúce

Text:

...leží pred predným koncom natáčacích0007 Predmetom vynálezu je aj predný blok automobilového vozidla,vyznačujúci sa tým, že obsahuje- zariadenie ako je definované vyššie,- optický blok pevne spojený s nosičom, pričom zadný koniec natáčacích prostriedkov a zadný okraj spojovacieho prostriedku sú osadené na prvku0008 Predmetom vynálezu je tiež automobilové vozidlo, vyznačujúce sa tým, že obsahuje predný blok, ako je definovaný vyššie.0009 Vynález...

Utesňovací prvok pre automobilové vozidlo a používanie tohto typu prvku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2942

Dátum: 14.03.2006

Autor: Thevenin Laurent

MPK: B60R 16/02, B60R 13/08, B60R 1/06...

Značky: automobilové, používanie, tohto, utěsňovací, vozidlo, prvok, prvků

Text:

...takto dobrú akustickú tesnosť0010 Výhodou je, že hrúbka penovej platničky je menšia než vzdialenosť medzi plechom steny dverí amaskou oproti strane plechu kde presahuje výčnelok. Cena tesniaceho prvku podľa vynálezu je tiež nižšia bez toho, aby to bolo na škodu jeho účinnosti.0011 Výhodou je, že ovládací kolík je namontovaný na výčnelok a na masku, podložka jemontovaná na kolík a ohnutá k výčnelku, hrúbka penovej platničky je menšia...

Vytváranie povlakov na povrchu kovov, spôsob ich výroby a ich použitie ako samočistiacej ochrannej vrstvy, obzvlášť pre automobilové ráfiky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2878

Dátum: 22.02.2005

Autori: Brand Stefan, Liebe Hubert, Wacker Andreas, Dierdorf Andreas

MPK: C08K 5/00, C08K 3/00, C04B 41/45...

Značky: použitie, obzvlášť, vytváranie, vrstvy, kovov, samočistiacej, spôsob, výroby, povlakov, ochrannej, automobilové, ráfiky, povrchu

Text:

...30 °, čo znamená, že pri daždi, alebo pri čisteni ráfikov vodou dochádza ešte k tvorbe plochých kvapiek. Ráñky sa v dôsledku relatívne hydrofilného sklovitého povrchu ľahšie čistia, povlak však nemá0008 vykazuje samočistiaci účinok, je tvrdý a odolný voči poškrabaniu a chrániPredložený vynález si preto kladie za úlohu vytvoriť povlak, ktorýhliníkové ráfiky pred koróziou a zažieraním brzdového prachu.0009 Samočistiace povrchy je možné získat...

Prístrojová doska s dolnou časťou pohyblivou v prípade nárazu a zodpovedajúce automobilové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3456

Dátum: 16.11.2004

Autori: Ponthieu Didier, Bergerioux Jacques

MPK: B60R 21/00, B60R 21/04

Značky: časťou, přístrojová, pohyblivou, automobilové, dolnou, vozidlo, nárazů, případě, doska, zodpovedajúce

Text:

...automobilovom vozidle. Pojmy pozdĺžny, bočný, predný, zadný, pravý a ľavý sa vzťahujú na polohu vodiča a na smer jazdy automobilového vozidla.0015 Obrázok 1 znázorňuje prístrojovú dosku 1 automobilového vozidla.0016 Rez z obrázku 1 je uskutočnený v pravej časti prístrojovej dosky 1, ktoráleží proti pravému prednému sedadlu automobilového vozidla.0017 Prístrojová doska 1 obsahuje homú časť 3 a dolnú časť 5.0018 Homá časť 3 je pevná aje...

Predný čelný diel pre automobilové vozidlo, ktorý obsahuje zámok kapoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1317

Dátum: 09.11.2004

Autori: Berne Sébastien, Riviere Caroline

MPK: B62D 25/08

Značky: ktorý, vozidlo, predný, čelný, kapoty, zámok, obsahuje, automobilové

Text:

...príklade hybridné uskutočnenie,t. j. je vytvorené sčasti z kovu, sčasti z plastu. vynález však prirodzene nie jeobmedzený na takého vytvorenie čela.Konštrukčná čelo 1 má všeobecne tvar vpodstate kvádra, ktorého stredná rovina je vpodstate zvislá amá prednú hlavnú geometrickú llcnuplochu a zadnú hlavnú geometrickú Iícnu plochu.Konštrukčná čelo 1 obsahuje homý vodorovný nosník g vymedzujúcí hornú stranu konštrukčného čela, ktorý prebieha...

Automobilové vozidlo, predovšetkým typu kabriolet, vybavené bezpečnostným zariadením zabraňujúcim vyhodenie dverí do strany pri čelnom náraze

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2001

Dátum: 10.08.2004

Autor: Vincenti Richard

MPK: B60J 5/04

Značky: zariadením, strany, vozidlo, vybavené, náraze, čelnom, predovšetkým, zabraňujúcim, kabriolet, dveří, bezpečnostným, vyhodenie, automobilové

Text:

...vozidla z obrázku 1,a- obrázok 3 je vodorovný rez časti vozidla znázornenej na obrázku 2, vedenýrovinou prechádzajúcou blokovacim prstom.Na obrázku 1 je znázornená predná časť karosérie automobilového vozidla typu kupé kabriolet, majúceho len dvoje postranné dvere na prístup do priestoru pre cestujúcich, ako aj odsúvateľnú strechu. Na tomto obrázku je príslušná časťkarosérie znázornená v odkrytej polohe, kde je strecha odsunutá.Na tomto...

Stena pre automobilové vozidlo a automobilové vozidlo obsahujúce stenu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 199

Dátum: 14.05.2004

Autor: Marcq Philippe

MPK: E05D 1/02, B60R 13/02, B60R 13/01...

Značky: vozidlo, automobilové, obsahujúce, stěna, stěnu

Text:

...automobilového vozidla.Vynález bude možné lepšie pochopit na základe prečitania nasledujúceho opisu, poskytnutého len ako príklad, s odvolaním sa na pripojené výkresy, v ktorých- obr. 1 je schematický a pérspektívny pohlad na časť zadného konca automobilového vozidla podľa vynálezu, pričom druhý panel podlahy zadného batožinového priestoru (kufra) je smerom dolu v sklopenej polohe,- obr. 2 je čiastočný schematický pohľad, zväčšený a zospodu,...

Dielec vybavenia obsahujúci tuhú nosnú kostru a ohybné obloženie, a automobilové vozidlo obsahujúce takýto dielec vybavenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2294

Dátum: 22.01.2004

Autori: Stoof Freddy, Pegorier Nicolas

MPK: B60R 21/04

Značky: vozidlo, dielec, obsahujúci, takýto, kostru, tuhú, ohybné, nosnú, vybavenia, obloženie, obsahujúce, automobilové

Text:

...znázornené konkrétnejšie na obrázkoch 2 a 3, obsahuje prístrojová doska 1 tuhú nosnú kostru 5 aohybné obloženie 7, kryjúce0015 Nosná kostra 5, niekedy nazývaná vložka, je upevnená klasickým spôsobom ku karosérii automobilového vozidla. Je vytvorená napríkladz polyolefínového termoplastu, homopolyméru alebo kopolyméru, obsahujúceho eventuálne minerálne plnivá alebo vystuženie sklenými vláknami, alebo napriklad zABS-PC...

Automobilové prídavné brzdné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3628

Dátum: 11.09.2003

Autor: Ghillány Viktor

MPK: B60T 1/14

Značky: přídavné, brzdné, zariadenie, automobilové

Text:

...nápravou. Na obr. 9 je znázomené usporiadanie troch brzdiacich radených za sebou. Na obr. lO je znázomené prepojenie riadiacej jednotky automobilového prídavného brzdiaceho zariadenia. Napokon na obr. ll je znázornená zostava brzdiaceho pásu s dvoma dotláčacími valcami, ďalej zostava brzdiaceho pásu s piatimi dotláčacími valcami a napokon zostava ôsmich brzdiacich kolies bez brzdiaceho pásu.Rozumie sa, že jednotlivé uskutočnenia...

Nárazníkový nosník pre automobilové vozidlá a automobilové vozidlo obsahujúce takýto nosník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1316

Dátum: 03.06.2003

Autori: Berne Sébastian, Ricchiuti Michel, Gauthier Eric

MPK: B60R 19/18

Značky: vozidlo, automobilové, vozidla, takýto, nosník, obsahujúce, nárazníkový

Text:

...zadný, pravý a lavý sa tak rozumie vzhľadom na polohu vodiča a v smere jazdy vozidla.Pre ľahšie pochopenie obrázkov je ďalej znázornený súradnicový systém Oxyz s použitím terminológie obvykle použlvanej v odbore automobilov. Os 0 x tak zodpovedá vodorovného a pozdĺžnemu smeru vozidla. Os Oy zodpovedávodorovnému a priečnemu smeru vozidla. Os Oz zodpovedá zvislému smeru.Obrázok 1 schematicky znázorňuje predný pozdĺžny koniec 1Sú tu zrejmé...

Automobilové zabezpečovacie zariadenie s elektromechanickou riadiacou jednotkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2578

Dátum: 11.07.2000

Autor: Jaško Aladár

MPK: B60R 25/00

Značky: automobilové, zariadenie, zabezpečovacie, jednotkou, riadiacou, elektromechanickou

Text:

...jednotkou realizované technickýmiprostriedkami ďalej popisovanými v tomto technickom riešení.Uvedené nedostatky sú úplne odstraňované automobilovým zabezpečovacím zariadením selektromechanickou riadiacou jednotkou podľa tohto technického riešenia. Jeho podstata spočíva vtom,že pozostáva z hlavnej elektromechanickej riadiacej jednotky prepojenej s aspoň dvoma pomocnými elektromechanickými riadiacimi jednotkami. Pre účely tohto technického...

Automobilové vozidlo

Načítavanie...

Číslo patentu: 279477

Dátum: 04.11.1998

Autori: Chevroulet Tristan, Béroud Claude

MPK: B60R 21/16

Značky: vozidlo, automobilové

Zhrnutie / Anotácia:

Automobilové vozidlo má prístrojovú dosku, ktorá obsahuje úložnú komoru (32) uzavretú najmenej jedným otvárateľným krytom (34), pričom v tejto úložnej komore je umiestnený ochranný vak (36) z ohybného materiálu, ktorý je aspoň čiastočne plynotesný. Vak je napojený na zdroj (38) plynu opatrený prostriedkom (44) na automatické spustenie v odozve na abnormálne správanie vozidla. V zloženom nečinnom stave je vak (36) celkom umiestený vnútri úložnej...

Nárazníkový pás pre automobilové plášte

Načítavanie...

Číslo patentu: 278270

Dátum: 03.07.1996

Autori: Štubňa Michal, Rusňák Ondrej, Ondáš Miroslav, Prekop Štefan, Janypka Petr

MPK: B29D 30/08

Značky: nárazníkový, pláště, automobilové

Zhrnutie / Anotácia:

Vlákna poslednej vrstvy nárazníkového pásu, najbližšie k behúňu plášťa vytvorené z pásu pogumovaného polyamidového kordu zvierajú s obvodovými površkami plášťa uhol do 5°. Tento pás má šírku minimálne 60 % šírky spodných vrstiev, predĺženie pri pretrhnutí je minimálne 8 % predpätie pred vulkanizáciou minimálne 1 %.

Způsob výroby uhlíkových vláken pro automobilové zapalovací kabely

Načítavanie...

Číslo patentu: 263523

Dátum: 11.04.1989

Autori: Martinová Jana, Grégr Jan, Holeček Rudolf, Mňuk Jiří

MPK: H01B 1/12

Značky: automobilové, zapalovací, výroby, kabely, uhlíkových, způsob, vláken

Text:

...způsob výroby uhlíkových vláken pro zapalovaci automobilová kabely, jehož podstata spočivá v tom, že polyakrylonitrilové vlákno se 60 až 100 Z polyakrylonitrilu v polymeru a jemnosti monofilu 0,6 až 2,4 dtex a počtu monofilů ve svazku 1000 až 40000 se nejprve tepelné stabilizuje při teplotě 190 až 3 o 0 °c při konstantni délkové změně vlákna v rozmezi -10 až 30 Z a výsledné měrné hmotnosti stabilizovaného vlákna 1,35 až 1,45 g/cm 3 a...

Plášť pro automobilové soutěže

Načítavanie...

Číslo patentu: 215496

Dátum: 01.01.1985

Autor: Laciga Jan

Značky: plášť, soutěže, automobilové

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká pláště pro automobilové soutěže, vhodné pro pohyb v terénu se zpevněným i nezpevněným povrchem. Běžná plocha plášťů je po celé své šířce rovno běžná s osou rotace v nejširší části pláště. Desén je tvořen po celém obvodě pláště esovitě zakřiveným souvislým centrálním žebrem, který je po obou stranách oddělen od záběrových figur tvaru S, uspořádaných po obvodě pláště tak, že svírají s osou běžné plochy úhel různý od 90°, lomenými...

Částečně syntetické multigrádové automobilové převodové oleje

Načítavanie...

Číslo patentu: 222943

Dátum: 01.03.1984

Autori: Mikulec Jozef, Urban Karel, Štěpina Václav, Veselý Václav, Revús Miloš Ing

Značky: multigrádové, částečně, oleje, automobilové, převodové, syntetické

Zhrnutie / Anotácia:

Složení částečně syntetických multigrádových automobilových převodových olejů viskozitní třídy SAE 75W90, resp. 80W90, obsahujících jako základní olej směs vhodného ropného rafinátu, s výhodou vysokotlakého hydrogenátu, a tzv.polypropylénového oleje, tj. směs silně rozvětvených uhlovodíků C6 až C9, modifikátor viskozity /VI/ polyolefinového typu, s výhodou polyisobutylen nebo ataktický polypropylen nebo kopolymer styrenu-dienu nebo jejich směs,...