Patenty so značkou «automatizovaný»

Automatizovaný spôsob výroby biopaliva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7449

Dátum: 01.06.2016

Autori: Škarba Juraj, Dilhof Martin, Grznár Patrik

MPK: C10L 5/04, C10L 5/40, C10L 5/42...

Značky: automatizovaný, biopaliva, spôsob, výroby

Text:

...s možnosťou rekonfigurácie systému vďaka modulárnym častiam systému. Prerušovanou čiarou je naznačený možný spätný tok produktu do procesu.Celý proces ako celok l zahrňuje technológiu od príjmu, skladovania a spracovania jednotlivých zložiek využitých na výrobu rôznych produktov na účely ich energetického využitia. Príjem materiálu a prvotné vyhodnotenie parametrov prebieha vo vyhodnocovacom module H, ktorý zabezpečuje aj riadenie celého...

Zapojenie siete na automatizovaný prenos dát medzi lekárom, lekárňou a doručovateľom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6709

Dátum: 02.04.2014

Autori: Bodor Gabriel, Stránovský Boris, Bodor František

MPK: G06Q 10/08, G06Q 50/22

Značky: prenos, zapojenie, automatizovaný, lekárňou, doručovateľom, siete, medzi, lekárom

Text:

...navrhnuté zapojenie siete na automatizovaný prenos dát medzi lekárom, lekárňou a doručovateľom. Po vyšetrení a stanovení diagnózy lekári vyhotovia lekárske predpisy na lieky na lekárskych staniciach. Tieto lekárske predpisy môžu byt vyhotovené v elektronickej forme a následne vytlačené alebo sú V papierovej forme, kedy sa zoskenujú do formy elektronických dát a odošlú do servera. Server spracováva získané elektronické dáta a ukladá ich do...

Automatizovaný systém párovania ponuky a dopytu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5073

Dátum: 05.02.2009

Autori: Hušťáková Dana, Pavliš Ján, Kapinos Martin, Pavlišová Alena, Pavlisko Peter

MPK: G06Q 40/00

Značky: systém, párovania, dopytu, ponuky, automatizovaný

Text:

...blokov 11,ktorí vyplatia jeden peňažný záujemcovský blok 21. Úrokovoprienikový blok 21 je prepojený s minimálnoparametrovým blokom 22, ktorý spáruje štvrtý peňažný poskytovateľský blok 11 s jedným peňažným záujemcovským blokom 31 na báze prednastaveného parametra, ako minimálny počet peňažných poskytovateľovských blokov 11, ktorí vyplatia jeden peňažný záujemcovský blok 21.Úrokovoprienikový blok 21 je prepojený s minimálnoparametrovým...

Zapojenie systému na automatizovaný prenos údajov dát medzi zdravotníckymi zariadeniami

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4781

Dátum: 06.07.2007

Autor: Čarnogurský Peter

MPK: G06Q 10/00

Značky: zdravotníckymi, systému, automatizovaný, zapojenie, údajov, zariadeniami, prenos, medzi

Text:

...faktora pri manuálnom prepise údajov/dát.Ďalšou výhodou je, že technické riešenie umožňuje následnú automatizáciu viacerých činností zdravotníckych zariadení.Skutočnosť, že zatiaľ nie každý lekár disponuje potrebným technickým zázemím vo forme počítača, lekárskeho soñvérovej aplikácie a atramentovej alebo laserovej tlačiame sa javí ako dočasná nevýhoda technického riešenia.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetlené...

Regálový a dopravníkový kyvadlový automatizovaný odoberací systém

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10164

Dátum: 05.12.2006

Autori: Sargeant Gavin Leigh, Laurin Larry Hermas, Liston Sergay Douglas, Kuper Fred James, Pipes George Richard

MPK: B65G 1/04

Značky: odoberací, automatizovaný, dopravníkový, regálový, kyvadlový, systém

Text:

...pozdĺž celej dĺžky plošiny a za každý koniec plošiny. Priečne dopravníkové zariadenie obsahuje klzný člen alebo vozík. Lineámy pohon usporiadaný na plošine pôsobí na klzný člen. Klzný člen má na obidvoch jeho koncoch blokovacíe členy pre jednotky, ktoré majú byt uskladnené. Blokovacie členy sa môžu zdvihnúť alebo znížiť priečne k smeru pohybu klzného člena. Blokovacie členy sú združene s nastaviteľným pohonom, ktorý je namontovaný na...

Zariadenie na zostavovanie a spôsob zostavovania sústavy senzorov do automatizovaného systému, automatizovaný systém, programové prvky a médium snímané počítačom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6400

Dátum: 21.04.2006

Autori: Druet Emmanuel, Massar Marc, Meers Francois, Bilenne Olivier

MPK: G05B 9/02, G05B 17/00

Značky: snímané, systému, prvky, senzorov, programové, zostavovanie, automatizovaný, sústavy, zariadenie, systém, automatizovaného, počítačom, zostavovania, médium, spôsob

Text:

...parametrov počas prevádzky automatizovaného systému, ako základ pre monitorovanie a/alebo kontrolovanie a/alebo regulovanie automatizovaného systému bezpečným spôsobom. Na základe odhadnutých zaznamenaných parametrov možno automatizovaný systém kontrolovať.0024 uskutočnenia vynálezu sa týkajú schémy vývoja virtuálnej sústavy senzorov, ktorú možno prispôsobiť preddetinovaným požiadavkám a ktorú možno zostaviť tak, aby bola vsúlade s...

Automatizovaný dávkovač so sústavou snímačov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14574

Dátum: 13.07.2005

Autori: Mok King Lun, Ng Hong, Mok Kin Lun

MPK: A47K 10/36, H03K 17/94

Značky: sústavou, dávkovač, automatizovaný, snímačov

Text:

...pravdepodobne, pretože, ako je opísane v skôr spomenutom dokumente, ruka používateľa už je vo výške dávkovača. To môže mať za následok zníženie úrovne hygieny v prípade, ak sa dávkovača po sebe dotkne niekoľko0008 Taktiež, pretože podľa skôr spomenutého dokumentu je intenzita IČ žiarenia vysielaného z vysielača zdanlivo konštantná (okrem možných výkyvov zdôvodu nízkeho napätia batérie), takáto konštrukcia pri napájani z batérií (a nie zo...

Automatizovaný spôsob uloženia a výroba uchopovacích jazýčkov a ochrannej vrstvy a vytlačený profil s ochrannou vrtstvou prekrývajúcou jazýčky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1035

Dátum: 06.05.2003

Autor: Pennerath Eddy

MPK: B29C 63/00, B60J 10/02, B29C 69/00...

Značky: vytlačený, jazýčky, ochrannou, profil, ochrannej, spôsob, uloženia, vrstvy, výroba, jazýčkov, automatizovaný, prekrývajúcou, vrtstvou, uchopovacích

Text:

...častí, uhly spojenia, rovnako ako všeobecný tvar rámu sú zvolené podľa druhu aplikácie použitia a predurčenia0010 Najčastejšie sú tieto rámy vytvorené z trochzo štyroch montážnych profilovaných dielcov, 2 ktorých dva sú bočné, jeden je horný a zostávajúci je dolný a ktoré sú spojené na úrovni ich koncov počas operácie0011 Na uľahčenie odobrania ochrannej vrstvy, ktorá bola usadená počas montáže rámu, je obvyklé prilepiť alebo...

Automatizovaný systém riadenia úbytku hmotnosti vajec vtákov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260273

Dátum: 15.12.1998

Autori: Miček Dušan, Miček Joachim

MPK: A01K 41/04

Značky: riadenia, hmotnosti, automatizovaný, úbytku, systém, vtákov, vajec

Text:

...z nosnej plošiny spojenej s pevnými ramenami cez váhadlá, v polovici »dlžky výkyvne uložené .na čapoch upevnených v telese iiaharenského stroja na spojovacie rameno, ktoré je v zábere s tenzometrickým snímačom opevneným v telese liaharenského stroja, ktorý je v regulačnej slučke pripojený na vyhodnocovaciu jednotku, mikropočítač a regulačnú jednotku vlhkosti vzduchu liaharenského stroja.Výhody uvedeného zariadenia spočívajú v tom, že...

Automatizovaný vysílač telegrafních zpráv

Načítavanie...

Číslo patentu: 255511

Dátum: 15.03.1988

Autori: Perevozkin Viktor, Strigankin Jurij, Tiščenko Vladimir, Gjukšo Jevgenij

MPK: H04L 15/04

Značky: zpráv, vysílač, telegrafních, automatizovaný

Text:

...Haxawneu xnannmu aavouawnqecxoň nepeaqu mopuawa aanycuaew nporpammnuü önox 12, Kowopwü npoonmaew àopmpoaaws Kogonue nocneonawenbnocwn coownercwnymme naxewau úopmaraz curnan xouua TeKCTa, curnan konua Tenerpaumm H pasnenurenbamň cur uan Memy TenerpaMMaMM Ha nepmoneuwe.Hepeaun opMaraüĺ, äxnmnammeřo B ceön naKeTu Haqano cooömennn, Mapnŕ pywnmä uąexc, nopnnxonmü HOMep cooömeunn Bpeun nepeaqn cooômenun, cnruan HX Cnoraepmeune...

Pružný automatizovaný výrobný systém plošného tvárnenia plechov

Načítavanie...

Číslo patentu: 252734

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zelina Pavol, Kalina Peter, Plášek Milan, Demeter Július, Jurčenko Michail, Kresik Sergej, Tkačenko Vladimir

MPK: B23Q 7/14

Značky: plošného, výrobny, pružný, plechov, systém, tvárnenia, automatizovaný

Text:

...ďalej minimalizovanú plošnú a priestorová zastavanosť, zvyšuje ekonomickú i technickú úroveň daného technologického celku a vytvára podmienky pre automatizáciu informačného systému aj v časti plánovania a dispečerského riadenia, tak vlastného systému, ako aj väzieb na ďalšie technologické celky. Podla vynálezu je možné vytvárať výrobné systémy s rôznym počtom lisov, pričom tieto systémy je možné prostredníctvom nadúroviinvých...

Odběrová a vzorkovací sonda pro automatizovaný i ruční odběr vzorků z roztaveného surového železa

Načítavanie...

Číslo patentu: 252217

Dátum: 13.08.1987

Autori: Hendrich Rudolf, Zítek Zdeněk, Moucha Vladimír

MPK: G01N 1/10

Značky: roztaveného, vzorků, automatizovaný, sonda, železa, odběrová, ruční, odber, vzorkovací, surového

Text:

...přičemž čelo krycí keramické trubiceje uzavřeno keramickou krytkou. Výhodou sondy podle vynálezu je zejména skutečnost že nedochází ani k natavení směšovací komürky ani jiných částí, čímž je přímo zabráněno ovlivnění výsledků analyzy. Jinou výhodou je možnost odběru vzorků až z hloubky cca 1 m taveniny, což je možné jak při ručním způsobu ponoru, například do odlévacích pánví, tak i při plně automatickém poncru pomocí ponořovacího zařízení...

Automatizovaný merací prístroj polohy kyvadlového závesu

Načítavanie...

Číslo patentu: 251981

Dátum: 13.08.1987

Autor: Jurík Štefan

MPK: G01B 5/24, G01B 7/30

Značky: kyvadlového, automatizovaný, merací, polohy, závěsu, prístroj

Text:

...na obr. 1 je znázornený v pôdorysnom pohľade, na obr. 2 v náryse a na obr. 3 je schematicky znázornené elektrické zapojenie jedného krokového motorčeka.Prístroj sa skladá z dvoch krokových motorčekov 1, upevnených na pohyblivých suportoch 7, umiestnených v drážkach vytvorených V nosnej doske 2, ktorá je pevne spojená s meraným objektom. Redukčné závitovkové prevody 3 a 4 od krokovýchmotorčekov 1 sú ovládateľné skrutkami 5,upevnenými na...

Automatizovaný balíčkovací stroj na balení sazenic do obalů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240661

Dátum: 01.06.1987

Autori: Grouiller Herve, Christ Fabien

MPK: B65D 85/52

Značky: obalů, automatizovaný, stroj, balíčkovací, sazenic, balení

Text:

...főlie, A které se odvíjí z cívek překrývacího zařízení a prochází soustavou vodících a napínacích válečků. Dále je stroj doplněn přípravkemna spojování horních a spodních pásů folia. WVyšší účinek vynálezu proti známému stavu techniky spočívá V tom, že umožňuje hromadnou výrobu obalovaných sazenic-při snižování podílu živé práce. Proces výroby je automatizován, plnění forem, dávkování e stlačování substrátu střásáním vylučuje nutnost obsluhy,...

Automatizovaný vzorkovač s elektromagnetickým pohonom

Načítavanie...

Číslo patentu: 249891

Dátum: 15.04.1987

Autor: Riečan Ján

MPK: G01N 1/02

Značky: pohonom, vzorkovač, elektromagnetickým, automatizovaný

Text:

...so štrbinami 5, v ktorej je .do sedla 7 ventilu vložená kužeľka B ventilu. KuželkaG ventilu je čapom uchytená na páku 3 tiahlom 4 elektromagnetu. Sípka a vyznačuje smer prietoku tekutiny potrubím a šípka b -vytekanie tekutiny - vzorky pri nadvihnutej kuželke i ventilu. Množstvo odobranej vzorky je dané dĺžkou času zdvihu kužeiky El ventilu. Vzorkovacia trubice so štrbinami 5 je na potrubie 1 upevnené dolným upín-acim telesom 8 a horným...

Částečně automatizovaný způsob měření poškození struktury materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248264

Dátum: 12.02.1987

Autor: Rubrecht Peter

MPK: G01N 27/72

Značky: způsob, měření, částečně, poškození, struktury, materiálů, automatizovaný

Text:

...BHHHHHE na HOHHOE COHPOTHBHEEHG KaTYmKH. Bennquaa 3 TOP 0 HSMEHB HH HOHHOFO COHDOTHBHEHHH HBHHGTCX DBSMEDHHM HOKQSHTGHEM PHYÓHHH TDENHHN.Honyqeunue Hsuepsenme Bennqumu c oôonx npuóopoa qepea YCMHHTEHB nonamwcsK Hapyxaony cauonucny, KOT 0 pHň perncwpnpyer Hanomeumuu oöpaaou. nnarpaMM,~sanncáune no npeua nsuepeuna HBMEPHTGHLHOPO yuacrxa, nosnonnmr c nocwa- Tounoů Touúocrbm n dueub ömcrpo noxahxsuponawn Hañnenmme nonpéxeuuue MecTa, T.K....

Elektronická řídicí jednotka pro automatizovaný provoz rotačního mikrotomu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248163

Dátum: 12.02.1987

Autori: Tůma Jan, Lisoněk Petr

MPK: G05B 21/02, G01N 1/06

Značky: rotačního, jednotka, mikrotomu, automatizovaný, provoz, elektronická, řídící

Text:

...TTL obvody.V tomto případě je pohyb držáku krájeného bloku snímán mikrospínačem l, lze použíti bezkontaktního snímaní pohybu, např. integrovaným obvodem MHISD 1, který je dále připojen na vstup tvarovacího bistabilního klopného obvodu 3 typu R-S, jehož jeden výstup je spojen se vstupem monostabilního klopného obvodu lg, ovládajícího spínač łl s počitadlem lg, jež zaznamenáva celkový počet řezů. Druhý výstup bistabilního klopného obvodu g...

Automatizovaný prístroj na meranie creepových vlastností polymérov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234564

Dátum: 01.01.1987

Autori: Florián Štefan, Novák Igor, Romanov Andrej Drsc, Babiak Peter

MPK: G01N 33/00

Značky: meranie, automatizovaný, creepových, polymérov, vlastností, prístroj

Zhrnutie / Anotácia:

Automatizovaný prístroj na meranie creepových vlastností polymérov je určený na meranie statických deformačných charakteristík polymérov. Podstata prístroja spočíva v tom, že na spoločnom hriadeli sú pohyblivo upevnené páky, ktoré sú na jednej strane zaťažené vymeniteľným analytickým závažím a na druhej strane posúvateľnými hornými svorkami, pričom sú páky spojené na koncoch s potenciometrami, prípadne s indukčnými cievkami, ktoré sú pripojené...