Patenty so značkou «automatických»

Komunikačný a riadiaci systém automatických dverí s IP protokolom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7261

Dátum: 02.10.2015

Autor: Hóz Miroslav

MPK: E05F 15/00, G05B 19/048

Značky: dveří, riadiaci, systém, komunikačný, protokolom, automatických

Text:

...koncovkou) alebo bezkáblové prepojenie - napr. wi-fi modul alebo iné pripojenie cez sieť podporujúcu protokol IP spôsobomv konkrétnom čase známym v rámci stavu techniky. Uvedeným priemyselným riešením, t. j. technickým prepojením systému automatických dverí komunikačným a riadiacim systémom automatických dverí s IP protokolom je možné pristupovať k samotnému zariadeniu - automatické dvere z akéhokoľvek prístupového bodu a zariadenia...

Bezpečnostný a/alebo termoizolačný systém automatických posuvných dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6531

Dátum: 02.10.2013

Autori: Húšťava Martin, Hóz Miroslav

MPK: E05F 17/00, E05F 15/00, E05D 15/06...

Značky: automatických, posuvných, dveří, bezpečnostný, termoizolačný, systém

Text:

...má hodnotu Uw 2,5 W/mz.Prehľad obrázkov na výkresoch Bezpečnostný a/alebo termoizolačný systém automatických posuvných dverí je bližšie ozrejmený na pri ložených výkresoch, kde na priloženom obr. l je zobrazená bloková schéma centrálneho systému. Na obr. 2 je mázomená tennoizolačná konštrukcia prerušeného tepelného mosta.Jednotlivé uskutočnenia technického riešenia zobrazené na jednotlivých obrázkoch sú predstavované na ilustráciu a...

Zariadenie a spôsob na diaľkovú diagnózu a/alebo diaľkovú kontrolu, a/alebo diaľkovú inicializáciu automatických dverí, dverných zariadení alebo zariadení vrát

Načítavanie...

Číslo patentu: 286453

Dátum: 24.09.2008

Autori: Ginzel Lothar, Ressel Willi, Theile Ulrich

MPK: H04L 12/26, H04M 11/00, H04Q 7/00...

Značky: kontrolu, zariadení, automatických, zariadenie, diagnózu, dverných, inicializáciu, dveří, spôsob, vrát, dialkovú

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na diaľkovú diagnózu a/alebo diaľkovú kontrolu, a/alebo diaľkové inicializovanie dverí, dverových zariadení alebo zariadení vrát, riadených mikroprocesorom a prevádzkovaných elektromotoricky. Mikroprocesorové riadenie je na účel diaľkovej diagnózy a/alebo diaľkovej kontroly, a/alebo diaľkového inicializovania nepriamo alebo priamo spojiteľné s prostriedkom na prenos dát. Tento prostriedok na prenos dát je v činnom spojení so...

Stabilizátor ručných strelných zbraní, najmä automatických

Načítavanie...

Číslo patentu: 286077

Dátum: 21.02.2008

Autor: Bahník Peter

MPK: F41C 27/00

Značky: najmä, stabilizátor, střelných, zbraní, automatických, ručných

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný stabilizátor ručných strelných zbraní, najmä automatických, pozostáva z telesa (10), ktoré je vybavené na vstupe expanznou komôrkou (20) a na výstupe projektilovým kanálikom (30) so svetlosťou v rozsahu od 0,5 do 1,5 mm väčšou, ako je svetlosť hlavne strelnej zbrane. Expanzná komôrka (20) má v hornej časti v smere pozdĺžnej osi za sebou v rade ležiace aspoň tri odplyňovacie kanáliky (21a, 21b, 21c).

Jednofázový synchrónny elektromotor s permanentným magnetom s vylepšenou konštrukciou statora, najmä pre vypúšťacie čerpadlá automatických pračiek a podobných domácich spotrebičov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11156

Dátum: 30.08.2005

Autor: Marioni Elio

MPK: H02K 1/14

Značky: vypúšťacie, spotrebičov, statora, čerpadla, automatických, najmä, permanentným, domácích, vylepšenou, synchrónny, jednofázový, podobných, konštrukciou, elektromotor, práčiek, magnetom

Text:

...ktorá umožňuje jeho výrobu pri podstatne nižších nákladoch ako riešenia v súčasnosti navrhované doterajším stavom techniky.0015 Myšlienka riešenia technického problému v tomto vynáleze je poskytnúť zostavujadra skupiny statora prostredníctvom elektroplechového paketu majúceho axiálnu dĺžkukratšiu ako axiálna dĺžka príslušných koncov pólových nástavcov.0016 Výhodne sú takéto konce pólových nástavcov spojené s elektroplechovým paketom...

Systém na programovanie robotov alebo podobných automatických zariadení obsahujúcich prenosný programovací terminál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1304

Dátum: 19.08.2003

Autori: Gastaldi Gianluca, Cantello Giorgio, Ferla Davide, Lachello Luca, Calcagno Renzo

MPK: B25J 13/06, H01H 9/02, G05B 19/425...

Značky: programovací, programovanie, zariadení, robotov, prenosný, obsahujúcich, automatických, podobných, systém, terminál

Text:

...príslušných preklápacích tlačidiel, vytvorených na tennináli Q ďalšími tlačidlami terminálu Q operátor 1 zapamätáva súradnice optimálnej dráhy, identifikovanej pre TCP.Riadiaca logika systému sa stará o to, aby preklápacie tlačidlá dávali príkazy pre každý prípad na translačnú funkciu a rotačnú funkciu osí robota l vzhľadom na rôzne možné vzťažné systémy (Joints, Base, Tool, atď.), ktoré operátor 1 musí zvoliť a zvoliť preventívne v...

Spôsob regulácie automatických dverí poháňaných motorom pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283170

Dátum: 24.01.2003

Autor: Theile Ulrich

MPK: H02H 7/085

Značky: regulácie, automatických, poháňaných, pohonů, motorom, spôsob, dveří

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regulácie a tým teda aj obmedzenie prípustnej sily pôsobiacej v automatických dverách na hlavnej a vedľajšej zatváracej hrane. Toto je dosiahnuté tým, že pred každým pohybom dverových krídel je vykonané preskúšanie systému pohonu. Pritom je predovšetkým preskúšaná skutočná hodnota (6) motorového prúdu v nábehovej fáze, ktorá je porovnaná s v pamäti uloženou motorovou charakteristikou.

Kolektorový motor, hlavne otáčkovo regulovateľný jednofázový sériový motor na pohon automatických práčok

Načítavanie...

Číslo patentu: 282559

Dátum: 06.09.2002

Autor: Bormann Jürgen

MPK: H02K 5/14, H02K 5/22

Značky: pohon, jednofázový, kolektorový, sériový, otáčkovo, regulovatelný, motor, hlavne, práčok, automatických

Zhrnutie / Anotácia:

Motor je vybavený axiálne zvonku na ložiskovom štíte (L) umiestnenou nosnou doskou (T), ktorá aspoň čiastočne obklopuje ložiskový čap (LH) stupňovite oddelený, axiálne vyčnievajúci pred ložiskovým štítom (L). Prostredníctvom otvorov (L1 L2 L3) ložiskového čapu (LH), prípadne ložiskového štítu (L), sú pretianuteľné kefy (3) na vznik kontaktu s kolektorom (KL), na vytvorenie kontaktu so statorovým vinutím (W1) a na lícovanie so statorovým zväzkom...

Otočná stanice, zejména dopravníků automatických obráběcích linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 260519

Dátum: 15.12.1998

Autori: Krejčí Miroslav, Dvořáček Jan

MPK: B23Q 7/18, B23Q 7/00

Značky: obráběcích, stanice, zejména, linek, otočná, dopravníku, automatických

Text:

...obrobků v pouze jednu osu otáčení. Tímto provedením se konstrukční uspořádání mechanismu slouĺioího k otáčeni obrobků podstatné zjednodušilo, čímž je i ekonomicky výhodnější. zjednodušením je současně posílena i funkční spolehlivost celé otočné stanice. Tím, že dosavadní oddělené dva pohyby při manipuluci s obrubkem se provádí pouze jedním pohybom,skrátil se i celkový manipulační čas.Příklad provedení vynálezu je vyobrazen na přiložených...

Zařízení k ovládání plavnosti řazení automatických vozidlových převodovek

Načítavanie...

Číslo patentu: 267632

Dátum: 12.02.1990

Autori: Jiřičný Josef, Beneš Josef, Dostál Jan

MPK: F16H 39/50, F16H 57/00

Značky: automatických, řazení, převodovek, ovládání, vozidlových, zařízení, plavnosti

Text:

...v ř-adíoím členu po zapnutí.0 d pohybu mechanizmu ovládání dodávky paliva 1 je prostřednictvím táhla 2 odvozen pohyb páky g elektronického snímača polohy E, jehož výstupní signál je sběrnicí i přiveden do elektronické řídící jednotky 6. Tato elektronická řídící jednotka 6 ovládá elektromagnotický ventil 7, do jehož signálního vstupu i je přívodním kanálem g přiváděn hlavní tlak zo systému. hydrauliokého ovládání g. Plnící výstup 2 §...

Zariadenie na zatváranie vkladacieho otvoru nádrže automatických práčok

Načítavanie...

Číslo patentu: 258248

Dátum: 15.07.1988

Autori: Koščo Emil, Ďurčo Igor, Roško Jozef, Kostura Michal, Bolha František

MPK: D06F 37/10

Značky: zatváranie, nádrže, automatických, vkladacieho, zariadenie, otvorů, práčok

Text:

...pri otvorení zariadenia na zatváranie vkladacíeho otvoru nádrže. Ďalšou výhodou je, že pri otvorení zariadenia na zatváranie vkladacieho otvoru nádrže zvislý výstupok nosného plastového rámu je opretý o osadenie závesua zabraňuje jeho mechanickému namáhaniu najmä v mieste čapu.Na pripojených výkresoch je znázornený priklad prevedenia zariadenia na zatváranie vkladacieho otvoru nádrže automatickej práčky.obr. 1 znázorňuje celkový pohlad na...

Zařízení pro přidržení příze u automatických soukacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255708

Dátum: 15.03.1988

Autori: Potoček Mojmír, Šimáček Jaroslav

MPK: B65H 67/04, B65H 63/02

Značky: přidržení, strojů, automatických, příze, soukacích, zařízení

Text:

...a význaky předloženého vynálezu jsou patrny z následujícího popisu příkladného provedení, které je schematicky znázorněno na přiloženém výkresu, kde značí obr. 1 pohled nazařízení v činnosti, tj. příze je v klidu a držena a obr. 2 je pohled na zařízení v klídové poloze, kdy příze volně prochází prostorem mezi prvky zeřizení.Nehybné rameno § je prostřednictvím příchytné patky g upevněno na neznázorněném rámu stroje. Druhý konec nehybného...

Ovládací ústrojí zařízení pro nucenou výměnu předlohových cívek, zejména na automatických soukacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 254064

Dátum: 15.01.1988

Autori: Nepraš Petr, Havlík Jaroslav

MPK: B65H 67/04

Značky: zařízení, cívek, soukacích, strojích, automatických, výměnu, nucenou, ovládací, předlohových, zejména, ústrojí

Text:

...K rohatoe g je přípojen dutý hřídel 3, otočné uložený na nosném hřídelí1 a opatřený na opačném konci ovládací vačkou Q, s jejímžneokrouhlým povrchem§ je v záběru klada 1 otočné uložená na volném konci ovládací páký g, která jevýkyvně uložena na čepu g netknutém v konzole lg připevněné k rámu ll textilního stroje. Ke střední části ovládací páky § je připevněn stavěcí šroub lg s táhlem lg suvně uloženým ve vodící trubce lga254 054 zakončeným...

Zařízení pro vyjímání a kontrolu výlisků z automatických lisů

Načítavanie...

Číslo patentu: 236335

Dátum: 01.01.1988

Autor: Šrámek Miloslav

MPK: B29C 3/00

Značky: lisů, kontrolu, vyjímání, zařízení, výlisků, automatických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení na vyjímání a kontrolu výlisků z automatických lisů v plastikářských provozech. Účelem vynálezu je vybavení automatických lisů o vyjímací a kontrolní zařízení s minimálními ztrátovými časy a velmi rychlou a spolehlivou kontrolou vypadnutí všech výlisků z lisovacího nástroje. Zařízení podle vynálezu sestává z vyjímacího plechu se zvýšeným předním okrajem, z podélných tvarových lišt. Ve střední části vyjímacího zařízení...

Mžikový spínací mechanismus automatických spínačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 240824

Dátum: 01.01.1988

Autori: Šingliar Michal, Dedinský Eduard, Eech Juraj, Fried Pavel

MPK: H01H 73/24, H01H 73/26

Značky: mžikový, mechanismus, spínačů, spínací, automatických

Text:

...kostře gg spínacího mechanismu. Ve střední částihorní poloviny obou ramen ll ovládacího třmenu g je vybrání lg s navazující vodicí drážkou lg. Mezi rovnoběžnými rameny ll jsou vložena dvě spojovací táhla Q, která jsou spodním koncem otočně uložena na čepu 5 spolu se zdvojeneu prolamovatelnou pákou §. Horním koncem jsou spojovací tehla Q uložena na opěrném čepu 1, který je vložen ve vodicíoh drážkách lg ovládacího třmenu 3. Mezi konci...

Zapojení ke kontrole těsnosti ovládacích ventilů u automatických plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 246107

Dátum: 15.09.1987

Autori: Harasevie Vladimír, Frouz Jan

MPK: F16K 17/36

Značky: zapojení, kontrole, ventilu, ovládacích, plynových, automatických, těsnosti, hořáku

Text:

...kuželkou, dvěma pomocnými ventily a impulsním potrubím spojujícím vstupní prostor s prostor-em pod membránou a s prostorem nad membránou, čímž je docíleno aloučení regulační a uzavírací funkce do jediná smotany.zapojení podle vynálezu umožňuje automatickou kontrolu těsnosti druhého elektricky ovládaněho ventilu při startování automatického plynového hořáku a tím i vyloučení provozu automatického plynového hořáku v případě, je-li druhý...

Zařízení pro polohování vřetenového nosiče několikavřetenových automatických soustruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232020

Dátum: 01.04.1987

Autori: Gančarčík Bohumil, Pykal Václav, Macalík Josef

MPK: B23B 9/02

Značky: zařízení, polohování, vřetenového, nosiče, několikavřetenových, automatických, soustruhů

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro polohování vřetenového nosiče několikavřetenových automatických soustruhů do dvou pracovních poloh. Podstatou vynálezu je zařízení pro střídavé polohování vřetenového nosiče pracovních vřeten v jednom a druhém směru proti příslušným dorazům. Přetáčení vřetenového nosiče v rozmezí 180° je obstaráváno regulovatelným hydromotorem spraženým s vřetenovým nosičem převodovým mechanismem. Po obvodu čelní stěny vřetenového nosiče...

Doměřovací zařízení pro dělení dlouhých materiálů u strojních automatických pil

Načítavanie...

Číslo patentu: 237562

Dátum: 15.01.1987

Autori: Barnhofer Manfred, Černý Jiří

MPK: B23D 47/04

Značky: dlouhých, dělení, materiálů, strojních, doměřovací, automatických, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Doměřovací zařízení je určeno pro dělení tyčového materiálu na strojních pilách s podávacím zařízením. Doměřovací zařízení umožňuje dělit odřezky delší, než je délka podávacího mechanismu stroje při dodržení dovolené délkové tolerance. Doměřovací zařízení sestává z průchodné válečkové tratě, na které je přestavitelně upevněna lišta s posuvným elektrickým dorazem, který ovládá podávací mechanismus stroje.

Zařízení ke sledování změny osové síly, například při otupení řezných nástrojů u automatických obráběcích strojů, zejména linek

Načítavanie...

Číslo patentu: 230810

Dátum: 15.06.1986

Autori: Burian Jan, Pelej Libor, Martikan Jaroslav

MPK: B23Q 15/28

Značky: automatických, nástrojů, obráběcích, strojů, zařízení, například, otupení, linek, osové, změny, síly, sledování, řezných, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení, kterým se sleduje změna osová síly, například otupujících se řezných nástrojů použitých u automatických obráběcích strojů s ovládáním náhonu hydraulického motoru, který řídí posuv suportu s řeznými nástroji. Vyhodnocuje skutečnou velikost nárůstu odporu osové síly v závislosti na otupení nástrojů, přičemž není ovlivňováno proměnlivými pasivními odpory strojního zařízení. Jeho podstata spočívá v tom, že do hydraulického...

Plniace a vyberacie hrdlo zhora plnených automatických práčok

Načítavanie...

Číslo patentu: 226068

Dátum: 01.06.1986

Autor: Golier Milan

Značky: plniace, hrdlo, vyberacie, práčok, plnených, automatických, zhora

Zhrnutie / Anotácia:

Plniace a vyberacie hrdlo zhora plnených automatických práčok, vyznačujúce sa tým, že je tvorené lievikovitým telesom (1), opatreným v jeho hornej časti prírubou (2), ktorej obrys je v pôdoryse podobný, avšak rozmerovo menší, ako je vybranie (3) pre dvierka príslušného typu práčky, zatiaľ čo pôdorysný obrys spodnej obvodovej hrany (4) lievikovitého telesa (1) je podobný, avšak rozmerovo menší, ako je plniaci otvor (5) v bubne práčky a výška (6)...

Zapojení spojovacího stupně automatických telefonních ústředen druhé generace

Načítavanie...

Číslo patentu: 230520

Dátum: 15.05.1986

Autor: Rubišar Karel

MPK: H04M 3/00

Značky: ústředen, zapojení, spojovacího, telefonních, stupně, automatických, generace, druhé

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení spojovacího stupně automatických telefonních ústředen druhé generace, u kterých má spojovací stupeň omezenou dostupnost vstupů spojovacího pole na výstupy a skládá se z funkčně samostatných spojovacích bloků, vyznačené tím, že spojovací stupeň (4) je jednak rozdělen na skupiny (4a, 4b až 4n) spojovacích bloků, jednak jsou na výstupy každé této skupiny (4a, 4b až 4n) spojovacích bloků připojeny začátky přelivových svazků (5a, 5b až 5n),...

Zařízení pro průběžné čištění upínacích čelistí obrobků na vícevřetenových automatických soustruzích

Načítavanie...

Číslo patentu: 227881

Dátum: 15.04.1986

Autori: Hnilička Josef, Hnilička Jaroslav

Značky: průběžné, vícevřetenových, obrobků, zařízení, soustruzích, automatických, upínacích, čelistí, čištění

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro průběžné čištění upínacích čelistí obrobků na vícevřetenových automatických soustruzích, sestávající z přívodních hadic tlakového čisticího média a z čisticích trysek, vyznačující se tím, že přívodní hadice (1) je napojena na dutý píst (2) uložený v ovládacím válci (3) a opatřený v osovém směru za sebou uloženými jednosměrným ventilem (4) a přesuvným dotykovým tělesem (7), mezi nimiž je uspořádána ovládací vzpěra (6), přičemž...

Jednofázový komutátorový motor, zejména pro dvoumotorový pohon automatických praček

Načítavanie...

Číslo patentu: 227673

Dátum: 15.02.1986

Autor: Bradler Peter

Značky: motor, zejména, dvoumotorový, praček, pohon, automatických, komutátorový, jednofázový

Zhrnutie / Anotácia:

Jednofázový komutátorový motor, zejména pro dvoumotorový pohon automatických praček, s indukčním motorem pro prací provoz a dvoupólovým komutátorovým motorem pro ždímací provoz, sdruženými ve společném statoru, případně rotoru, s nejméně dvěma rozdílným počty otáček pro ždímání, s nejméně dvěma po obvodu statoru v drážkách uspořádanými částmi budicího statorového vinutí komutátorového motoru s rozdílnou úhlovou polohou jejich os budícího pole,...

Zařízení pro ovládání kyvného dorazu na automatických soustruzích

Načítavanie...

Číslo patentu: 224378

Dátum: 01.12.1985

Autor: Řehák Jaroslav

Značky: kyvného, zařízení, soustruzích, ovládání, automatických, dorazu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ovládání kyvného dorazu na automatických soustruzích, zejména pro polohování tyčového materiálu, spojené s ovládacím hřídelem kyvného dorazu, vyznačující se tím, že je tvořeno dvěma hydraulickými válci (1), jejichž pístnice (2) jsou spojeny s vidlicí (3), uloženou nehybně na ovládacím hřídeli (4) a na vnitřních koncích jsou pístnice (2) opatřeny osazením (5), přičemž v jednotlivých uzavíracích zátkách (6) hydraulických válců (1)...

Zařízení pro uchycení automatických regulátorů stálé statické výšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 227234

Dátum: 15.11.1985

Autori: Silber Oldřich, Krejčír Oldřich

Značky: automatických, regulátoru, uchycení, zařízení, výšky, statické, stálé

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží k uchycení automatických regulátorů stále statické výšky pružně pneumaticky uložených strojů s rázovými a vibračními účinky. Těleso regulátoru má na pevném základu nosič se svislou upevňovací plochou. Konec táhla kyvné ovládací páky je uchycen na držáku spojeném s pohyblivým základem. Nosičem může být konzola nebo svislá boční stěna hranolovité části pevného základu.

Zařízení pro upínaní obrobků tyčového tvaru, zejména ve vřetenech vícevřetenových automatických soustruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220453

Dátum: 15.11.1985

Autori: Růžička Hynek, Vinklárek Vladislav

Značky: tvaru, upínání, vícevřetenových, tyčového, automatických, soustruhů, vřetenech, zejména, obrobků, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit jednoduché zařízení pro upínání obrobků tyčového tvaru, které po odlehčení upínací síly vyvodí nucený uvolňovací pohyb o dostatečné síle pro překonání všech pasivních odporů. Podstatou vynálezu je zařízení (znázorněno na výkrese) pro upínání obrobků tyčového tvaru, které má v mechanismu uspořádánu uvolňovací pružinu, jejíž napínání je vytvářeno kuželovými plochami, vytvořenými jednak v ovládacím pouzdru a jednak v...

Zařízení pro jednoindexové a dvojindexové pootáčení vřetenového bubnu na vícevřetenových automatických soustruzích

Načítavanie...

Číslo patentu: 220396

Dátum: 15.11.1985

Autori: Vinklárek Vladislav, Kolář Emil

Značky: soustruzích, dvojindexové, zařízení, bubnu, automatických, vícevřetenových, jednoindexové, vřetenového, pootáčení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro jednoindexové i dvojindexové pootáčení vřetenového bubnu na vícevřetenových automatických soustruzích bez výměnných ozubených převodů, s dostatečnou tuhostí, zaručující zvýšení jeho životnosti, a tím i životnosti a přesnosti celého stroje. Podstatou vynálezu je zařízení, na jehož jednom hřídeli je s maltézským křížem uloženo nehybně pevné ozubené dvojkolo, jehož ozubená kola mají počty zubů s rameny...

Zařízení pro přetáčení vřetenového bubnu vícevřetenových automatických soustruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220394

Dátum: 15.11.1985

Autor: Vinklárek Vladislav

Značky: zařízení, soustruhů, přetáčení, automatických, vícevřetenových, bubnu, vřetenového

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvořit zařízení pro přetáčení vřetenového bubnu u vícevřetenových automatických soustruhů zamezující velkým a nekonstantním přeběhům jmenovité polohy a v důsledku toho rozkmitání vřetenového bubnu. Podstatou vynálezu je zařízení pro přetáčení vřetenového bubnu, jehož polohovací drážky maltézského kříže mají unášené stěny orientované ve směru jeho otáčení vypracovány v rovině po celé délce ramen tohoto maltézského kříže a...

Zařízení pro ovládání automatických regulátorů stále statické výšky

Načítavanie...

Číslo patentu: 225745

Dátum: 15.10.1985

Autori: Silber Oldřich, Krejčír Oldřich

Značky: regulátoru, ovládání, zařízení, automatických, výšky, statické

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení je určeno pro ovládání automatických regulátorů stálé statické výšky pružné pneumaticky uložených hmot. Zařízení tvoří uzavírací člen předřazený vstupu do automatického regulátoru, který má na výstupu alespoň jednu pneumatickou pružinu. Zařízení snižuje spotřebu stlačeného vzduchu při poruchách a opravách pružného pneumatického uložení, zkracuje dobu potřebnou k provádění oprav a omezuje nežádoucí výrobní ztráty.

Zapojení pro řízení pracovního cyklu nejméně dvou automatických obráběcích linek, vybavených společným zpětným dopravníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 219712

Dátum: 15.09.1985

Autori: Kessner Karel, Blesík Karel, Smíšek Josef

Značky: pracovního, zapojení, automatických, řízení, obráběcích, nejméně, zpětným, společným, dopravníkem, linek, cyklu, vybavených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zapojení pro řízení pracovního cyklu nejméně dvou automatických obráběcích linek, při zachování jejich vzájemné funkční závislosti. Na řídicí a ovládací část jsou zpětnovazebně napojeny nejméně dvě automatické obráběcí linky, blok pro porovnání a vyhodnocování obou nakládacích a upínacích pracovišť, na nějž jsou zpětnovazebně napojeny bloky řídicích obvodů nakládacích a upínacích pracovišť a příčných dopravníků, které jsou s nimi...

Řídicí systém automatických přístrojů pro umělé dýchání s řízením tlaků, intervalů nebo objemů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233303

Dátum: 15.08.1985

Autori: Müller Rudolf, Jehmlich Klaus

MPK: A61M 16/00

Značky: přístrojů, objemu, intervalu, systém, dýchání, řízením, tlaku, řídící, automatických, umělé

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se vztahuje na řídicí systém automatických přístrojů pro umělé dýchání s řízením tlaku, intervalů nebo objemu při udržovaném nebo kontrolovaném umělém dýcháni s řídicím obvodem pro interminované nucené umělé dýchání. Podstata vynálezu spočívá ve zlepšení režimu provozu interminovaného nuceného umělého dýchání a v možnosti samovolného dýchání pod stálým přetlakem na konci výdechu při zachování stálého přetlaku v dýchacích cestách. Řídicí...

Zařízení pro brzdění cívek, zejména na automatických soukacích strojích

Načítavanie...

Číslo patentu: 222026

Dátum: 15.07.1985

Autori: Prášil Vladimír, Nepraš Petr

Značky: automatických, soukacích, strojích, zejména, cívek, zařízení, brzdění

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k osovému zabrzdění navíjené cívky na textilních strojích, které odstraňuje nedostatky současných řešení, spočívající jednak v zatlačování příze do povrchu navíjené cívky, nebo v zablokování brzdy, přičemž podstata řešení spočívá v tom, že čep úhlové páky, činně spojené s táhlem brzdicího mechanismu, opatřeného středovým kuželíkem, na němž je nasazena dutinka, je umístěno při tvorbě návinu přibližně v ose hřídele...

Zařízení k přivádění ložiskových kuliček ke kontrolnímu místu automatických třídiček

Načítavanie...

Číslo patentu: 225791

Dátum: 01.07.1985

Autor: Stloukal Ivan

Značky: kuliček, kontrolnímu, automatických, místu, ložiskových, přivádění, zařízení, třídiček

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k přivádění ložiskových kuliček ke kontrolnímu místu automatických třídiček pro jejich povrchovou kontrolu a pro jejich vzájemné oddělování před kontrol ním místem, vyznačené tím, že pozůstává ze dvou bočnic (1, 2), majících každá z nich v k sobě přivrácených svislých plochách upravenou drážku (3, 4) ve tvaru písmene V pro vedení kuliček, tvořenou přímou částí a na ni pod tupým úhlem navazující další přímou částí, přičemž prvá drážka...

Způsob sledování otupení řezných nástrojů u automatických obráběcích strojů, zejména linek, a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 218697

Dátum: 15.04.1985

Autori: Pelej Libor, Martikan Jaroslav, Burian Jan

Značky: způsob, obráběcích, strojů, automatických, otupení, sledování, způsobu, řezných, zejména, linek, zařízení, provádění, nástrojů, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu a zařízení, kterými se sleduje, například signalizačním zařízením, velikost otupení řezných nástrojů. Sledováním je zajištěno, že nedochází k velkému otupení nástrojů a k následným škodám, jako zničení nástrojů, poškození nebo zničení strojního zařízení a prostojům po dobu odstraňování vzniklých škod. Jeho podstata spočívá v tom, že v závislosti na řezném odporu nástrojů, který je úměrný velikosti tlaku tlakového média...

Zařízení k ovládání posuvu příčných suportů, zejména u vícevřetenových automatických soustruhů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216984

Dátum: 15.02.1985

Autori: Hnilička Josef, Hnilička Jaroslav

Značky: ovládání, zařízení, soustruhů, posuvu, vícevřetenových, suportů, příčných, zejména, automatických

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k ovládání posuvu příčných suportů je uplatnitelné zejména na více vřetenových automatických soustruzích, je opatřeno ovládacím hřídelem s drážkováním pro uložení pastorku, který ve spojení s ozubeným hřebenem obstarává normální posuv tohoto příčného suportu. Zařízení podle vynálezu má na přečnívajícím konci ovládacího hřídele ovládací páku, která pak ovládacím kamenem uloženým ve svislém vedení upraveném v tělese pevně spojeném s...