Patenty so značkou «automatickú»

Elektromotor s remenicou pre automatickú pračku, systém pohonu pre automatickú pračku a automatická pračka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12011

Dátum: 04.06.2008

Autor: Marioni Elio

MPK: D06F 39/08, D06F 37/30, D06F 33/02...

Značky: automatická, automatickú, pračka, pohonů, systém, elektromotor, pračku, remenicou

Text:

...prostriedkov na mieste v hornej prednej časti naautomatickej pračke, pričom vypúšťacie elektrické čerpadlo je často umiestnené naspodku v zadnej časti automatickej pračky, s elektromotorom s remenicou, ktorý je tiež»často umiestnený blízko k elektrickému čerpadlu na mieste v podstate v spodnej zadnej časti. Kabeláž potrebná na elektronickú komunikáciu má teda tendenciu vyzerať ako hviezdicová sieť so stredom v prednej hornej časti a...

Usporiadanie chápadla polotovaru na automatickú výmenu toolingu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5134

Dátum: 11.05.2007

Autor: Dangelmayr Andreas

MPK: B21D 43/05, B21D 43/04

Značky: toolingu, automatickú, usporiadanie, chápadlá, polotovarů, výměnu

Text:

...sa pri automatickej výmene toolingu umožní,využít na spojovanie a rozpojovanie spojovacie zariadeniepohybmi, ktoré môže poháňacie zariadenie udelit nosníku.Poháňacie zariadenie je k dispozícii, aby pohybovalo nosníkom a s ním chápadlami na premiestňovanie polotovaru. Poháňacie zariadenie je pritom zariadené predovšetkým tak, že môže nosníkom pohybovat v rôznych priestorových smeroch a nakoniec aj pozdĺž jeho pozdĺžneho smeru, ako aj priečne k...

Zariadenie expandéra pre automatickú reguláciu tlaku plynnej tekutiny v smere prúdenia za expandérom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4972

Dátum: 27.10.2006

Autor: Berte François

MPK: G05D 16/04

Značky: tlaku, smere, tekutiny, automatickú, expandérom, expandéra, plynnej, prúdenia, reguláciu, zariadenie

Text:

...a svoj uzáver, ktorý je vytvorený vpodobe rúrky z elastomérneho materiálu, ktorá je koaxiálne pevne spojená s vretenom na opačnej strane, ako kde sa nachádza predexpanzná membrána,a je utesneným spôsobom namontovaný vo vedenom posuvnom uložení vovalci telesa expandéra takým spôsobom, aby horný koniec rúrky mohol tesne dosadat na svoje sedlo ventilu, pri tom, keď je expandér v prevádzke.0006 Rúrka uzáveru predexpanzného ventilu výhodne...

Zariadenie na automatickú reguláciu koncentrácie glukózy v krvi pacientov s cukrovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19190

Dátum: 26.10.2006

Autor: Koops Robin

MPK: A61M 39/24, A61B 5/145, A61M 5/172...

Značky: glukózy, cukrovkou, automatickú, pacientov, koncentrácie, reguláciu, zariadenie

Text:

...Uvedené zariadenie môže byť výhodne uskutočne né tak, že sonda so snímačom tvorí jeden celok s hypodermickou0012 Raz za 2 až 4 dni musí chorý podľa návodu vymeniť príslušnú jednotku alebo ihlu a snímač, najmä senzor glukózy a doplniť alebo vymeniť zásobníky kvapalín.0013 Tento vynález používa glukometer alebo senzor, ktorý vykonáva meranie bud cez kožu, subkutánne, alebo priamo v krvi chorého. Ďalej je používané inzulínové čerpadlo,...

Bezpečnostné zariadenie na automatickú kontrolu otvárania strešných okien, okien alebo dverí

Načítavanie...

Číslo patentu: 285117

Dátum: 26.05.2006

Autori: Caoduro Carlo, Caoduro Paolo

MPK: A62C 2/00, E05F 15/20

Značky: otvárania, okien, strešných, kontrolu, bezpečnostné, zariadenie, automatickú, dveří

Zhrnutie / Anotácia:

Bezpečnostné zariadenie na automatickú kontrolu otvárania strešných okien, okien alebo dverí alebo podobne, obsahuje teleso (2) ventilu, v ktorom je vytvorená komora (5), ktorá je prepojená aspoň s plynovým servopohonom na otváranie strešného okna, ďalej piest (6) vložený vnútri komory (5) a vybavený na jednom konci kolíkom (7) a na druhom konci elastickým prvkom (8) na zaistenie svojho axiálneho pohybu piesta (6) v komore (5), ďalej tlakovú...

Zariadenie na automatickú distribúciu objemných výrobkov a/alebo ťažkých výrobkov a/alebo výrobkov predávaných v balíkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6068

Dátum: 24.02.2005

Autor: Leonetti Philippe

MPK: G07F 11/02

Značky: predávaných, distribúciu, výrobkov, balíkoch, objemných, automatickú, zariadenie, ťažkých

Text:

...obrázok 5 predstavuje zväčšený detailný pohľad na zónu prenosu, podľa prvej varianty realizácie,- obrázok 6 predstavuje pohľad podobný obrázku 5, podľa dmhej varianty realizácie,- obrázok 7 predstavuje pohľad v perspektíve na iný pohľad realizácie skladovacej jednotky prístroja z obrázku 1,- obrázok 8 predstavuje pohľad v perspektíve na iný spôsob realizácie prostriedkov na prenos prístroja z obrázku 1,- obrázok 9 predstavuje čiastočný...

Ventilová jednotka na automatickú reguláciu prietoku tekutiny pod tlakom

Načítavanie...

Číslo patentu: 284189

Dátum: 16.09.2004

Autor: Pegoraro Giorgio

MPK: F16C 13/04, F16K 31/64

Značky: automatickú, tlakom, tekutiny, prietoku, jednotka, ventilová, reguláciu

Zhrnutie / Anotácia:

Ventilová jednotka obsahuje vstupný filter (13), umiestnený v prívodnom potrubí (3a) plynu, expanznú komoru (14) plynu, privádzaného z výtlačného potrubia (4a) do výparníka (2), a kontrolné prostriedky prietoku plynu. Kontrolné prostriedky obsahujú hlavný ventil (15), uložený medzi prívodným potrubím (3a) a výtlačným potrubím (4a) a obsahujúci prvý uzáver (150) na spoluprácu s termostatickým ovládačom (12), a poistný ventil (16) na prívod do...

Zariadenie na automatickú reguláciu dvoch mechanizmov zariadenia na translačný posuv tyče

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3497

Dátum: 08.03.2004

Autor: Schärer Rolf

MPK: B23Q 7/04, B23B 13/00

Značky: reguláciu, automatickú, mechanizmov, zariadenia, posuv, zariadenie, dvoch, translačný, tyče

Text:

...teda umožňovať takéto pohyby do stroja nasadenej tyče.0010 Ukazuje sa, že plniace zariadenie tyčí hlavne obsahuje0 prvé ústrojenstvo, ktoré zaisťuje funkciu, ktorá kombinuje úkony podpory a vedenia tyče, zvlášť počas jej otáčania,a toto počas translačného posuvu onej tyče pozdĺž určenej osi,nazývané vodiaca os, spravidla v podstate koaxiálne s rotačnou rúrkovou časťou obrábacieho stroja, ktorým musí prechádzať uvedená tyč, aby bola k...

Zariadenie na automatickú komunikáciu vozidla so svetelne riadenou križovatkou

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2679

Dátum: 09.10.2000

Autor: Kleiner Miloš

MPK: G08G 1/087

Značky: riadenou, automatickú, světelné, križovatkou, vozidla, zariadenie, komunikáciu

Text:

...g nasleduje spúšťací obvod 2 a, ktorý zabezpečuje cyklicke vysielanie rádiového signálu upraveného v kodéri 3 a, čo zabezpečí to, že križovatka môže byť zablokovaná len vozidlami vybavenými týmto zariadením, čím sa zabraňuje zneužitiu. Kód je vysielaný vysielačom 4 a. Činnosť vysielača 4 a je indikovaná svetelným zariadením 3 (napr. LED diódou alebo kontrolnou žiarovkou). Z vysielača g je signál vedený do antény 6 a.K anténe Q je pripojený...

Zariadenie pre automatickú uhlovú korekciu náhonu programového spínača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 361

Dátum: 09.03.1994

Autori: Krábek Bohumil, Šikula Miroslav

MPK: F16H 25/10

Značky: zariadenie, automatickú, programového, korekciu, spínača, uhlovú, náhonu

Text:

...výkresu,na ktorom znázorňuje ubr.1 zariadenie podľa technického riešenia v nárysnom usporiadani pri pozdĺžnom reze výstrednikovým hriade ľom a výstredníkovým púzdrom.V stojane 1 neznázorneného lisu je v zadnom ložisku Qotočne uložený výstredníkový hriadeľ ktorý má na excentricite el vytvorený výstredníkový ćap, na ktorom je uložené výstred níkové púzdro 5,5 e×centricitou§ 2.Výstredníkové púzdro 4 nesie ojnicu 5 barana lisu. Na výstrední...

Upínač pre automatickú výmenu nástrojových alektród najmä u elektroiskrových obrábacích strojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 267355

Dátum: 12.02.1990

Autori: Nemec Ján, Kunc Jozef

MPK: B23H 7/26

Značky: automatickú, upínač, elektroiskrových, strojov, obrábacích, najmä, nástrojových, alektród, výměnu

Text:

...pri náhodilom výpadku prúdu v rozvodovej sieti. Výhodou je tiež, že zariadenie je konštrukčne a výrobne jednoduché a nenákladHC.Upínač pre automatickú výmenu nástrojových elektród u elektroiskrových obrábacích strojov je prikladne znázornený na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je nakreslený upínač v náryse v reze, na obr. 2 je nakreslený pohľad v smere P z obr. 1 a na obr. 3 je nakreslený pohľad v smere S z obr. 2.Upínač pre...

Manipulačné zariadenie pre automatickú výmenu technologických paliet v obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 258611

Dátum: 16.09.1988

Autori: Morávek Jan, Kuchyňár Milan, Križan Jozef

MPK: B23Q 7/06

Značky: zariadenie, paliet, obrábacích, výměnu, automatickú, manipulačné, strojoch, technologických

Text:

...v tom, že pevný stojan je osadený dvoma valčekovými dráhami tvorených dvoma radami valcových kladiek, pričom na pevnom stojane je umiestnený as 258611poň jeden podávač. Valcové kladky sú z vonkajšej strany opatrené kužeľovým nákružkom. Alternatívne môžu byt k valcovým kladkám priradené voľné valcové kladky,ktorých os zviera s osou valcových kladiek valčekových dráh tupý uhol.Zariadenie podľa vynálezu rieši vloženie a vybratie...

Zariadenie na automatickú klimatizáciu hospodárskych budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257823

Dátum: 15.06.1988

Autori: Hučala L´udovít, Chudý František

MPK: F24F 11/053, A01G 9/24

Značky: automatickú, hospodářských, zariadenie, klimatizáciu, budov

Text:

...5 P 0 dáŠSka budova 3 je vybavená najmenej jedným vstupným kanálem É a jedným výstupným kanálem 2. Vstupný kanál É je umiestnený V dolnej časti steny hospodárskej budovy g a výstupný kanál 3 je situovaný v najvyššom bode strechy 1 hospodárskej budovy 3. Vo vstupnom aj výstupnom kanáli Q, § sú uložené klapky 5, §, z ktorých každá je ovládaná samostatným tepelne závislým servoposúvačom l. Klapka É vstupného kanála É je pripojená pomocou...

Manipulačné zariadenie pre automatickú centrálnu výmenu technologických paliet v obrábacích strojoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 255369

Dátum: 15.03.1988

Autori: Morávek Jan, Kuchyňár Milan, Križan Jozef

MPK: B23Q 7/05, B23Q 7/14

Značky: strojoch, manipulačné, paliet, automatickú, výměnu, obrábacích, zariadenie, technologických, centrálnu

Text:

...plocha a jednoduchá konštrukcia, nahradzujúca súbor doteraz používaných zariadení. Uplatnenie zariadenia je najmä V automatizovaných výrobných systémoch.Príklad prevedenia zariadenia, ktoré je skonštruované podľa predmetu vynálezu, je scliematicky znázornený na výkrese obr. 1 v pôdoryse, na obr. 2 je V náryse.Zariadenie pozostáva z presuvného vozika ., presuvne iťoženého na vedení 2, kto~ ro je uchytené priamo na rám obrábacieho stroja 3....

Zariadenie na automatickú kontrolu vykonania operácií pracovnými jednotkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 255315

Dátum: 15.03.1988

Autori: Dobrota Milan, Dobrota Viktor

MPK: B23Q 11/00

Značky: zariadenie, jednotkami, automatickú, pracovnými, operácií, vykonania, kontrolu

Text:

...dojde napr. sedenielĺlll nástroja a pri vhodnom medzioperečnozm včlenení slúži k iachrune nástroja nasledovnej operácie. Koncepčné riešenie kontrolného zariadenia »podľa vyuálezu prináša hlavne tieto prednosti výmbnú jednoduchosť a technologičntosi, tunkčnú spoľahlivost a ioperatívnjost k (lalšej činnosti po ohláseni poruchy technologického zariadenia.Príklad konccpčnéht riešenia. zarizadertin podľa vynálezu jo znízçirrlený v pozdĺžnctn reze...

Zariadenie na automatickú reguláciu ohrevu látok tepelným médiom-parou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245509

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hanzalík Stanislav

MPK: F2B1 1/00

Značky: tepelným, látok, automatickú, médiom-parou, zariadenie, reguláciu, ohřevu

Text:

...v priestore ohrevu látok podľa vopred nastaveného programu.Výhoda tiohto riešenia spočíva v tom, že ohrev látok tepelným médiom-parou je spoľahlivo regulovaný v celom rozsahu nastavených parametrov a uzavierací servoventil v závislosti na časov-om spinači programe zabezpečuje automatické odstavenie tepelného média-pary v čase, keď ohrev nie je žiadúci. Pri regulácii ohrevu klimatizačných jednotiek a technologických zariadení je...

Zapojenie elektronického systému pre automatickú kompenzáciu úbytku brúsneho kotúča

Načítavanie...

Číslo patentu: 252854

Dátum: 15.10.1987

Autor: Tanuška Ladislav

MPK: G05F 5/00

Značky: systému, elektronického, kompenzáciu, zapojenie, úbytku, kotúča, brusného, automatickú

Text:

...23, čim ľllčl výstupe ČâISIOlVíiCĎEhO obvodu 17 sa vytvorí poirovnávací impuls. s vopred ~pľBjdV 01 eĺľlÄ 01 u dobou ltľVâlľlĺ-a zvod-plovewdvajúwoou ~č~.aeu pottrebněmu k nnájaizwdu brúsnelhlo łklotuča nia obrobok. Toroldaný -prúdojvý iralnsí-ortmáltor 2, ktoreho onsvoou prechádza prudlorvodiič 1 jedinej fázy motora bruslneho vtreiteznva dával rnza -suvojoin výstupe sIt-rsiedavý prúd lkíůůfý po uSDIEIĽIJGTIÍ V uemeurňvoveči 3 je...

Zariadenie pre automatickú manipuláciu s feromagnetickými materiálmi

Načítavanie...

Číslo patentu: 251989

Dátum: 13.08.1987

Autori: Štefanec Ján, Poljovka Ľubomír, Adamička Ján, Chovanec Ervín

MPK: B65G 47/92

Značky: zariadenie, feromagnetickými, materiálmi, automatickú, manipuláciu

Text:

...elektrickej veličiny, čoumožňuje ľahkú automatizáciu zariadenia.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad prevedenia zariadenia pre automatickú manipuláciu s feromagnetickými materiálmi podla vynálezu, kde na obr. 1 je nárys a na obr. 2 je bokorys tohoto zariadenia.Zariadenie pre automatickú manipuláciu s feromagnetickými materiálmi je vytvorené z nosnej časti 1, na ktorej vo vodiacom profile 6 je jednak pohyblivo uložený kladkostroj 5...

Zariadenie na automatickú výrobu a ukladanie kameninových kolien

Načítavanie...

Číslo patentu: 249919

Dátum: 15.04.1987

Autori: Frič Otto, Limpár Ferdinand, Tyukos Jozef, Gramblička Miroslav

MPK: B28B 21/74, B28B 15/00

Značky: automatickú, ukladanie, kolien, zariadenie, výrobu, kameninových

Text:

...vnútona hrdla kolena 6 zastavuje Po krátkom čase nasleduje rever ukončený po uplynutí nastavenéh-o času a zaclonení nevyznačenêho snímača, ktorý zároveň dá impulz pre uvoľnenie nevyznačenej mechanizovanej zarážky prítlačného taniera 4, čím sa zacloni nevyznačený sni- malíktorýdodáva impulz pre spustenie li su 24, ako tiež i pre posuv mechanizovaného ohýbacieho prípravku 1 do základnej polohy, čím sa začína vytváracia hlava hrdla kolena 3...

Zariadenie pre automatickú registráciu a reguláciu vývoja alebo spotreby plynov

Načítavanie...

Číslo patentu: 234152

Dátum: 01.04.1987

Autori: Polák Pavol, Augustín Jozef, Baran Tobiáš, Haľama Dušan

MPK: G01F 1/74

Značky: automatickú, reguláciu, zariadenie, vývoja, spotřeby, plynov, registráciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru chemických alebo biochemických zariadení a rieši zariadenie pre automatickú registráciu a reguláciu vývoja alebo spotreby plynov. Jeho podstata je v tom, že zásobník je cez ventil napojený na trubicu ústiacu do reakčnej kultivačnej nádoby, v ktorej je umiestnená tvarovaná trubica s kvapalinou. Na nej je v priestore kvapaliny umiestnený bublinkový snímač, ktorý je napojený na elektronický blok, ktorý je pripojený aj na...

Zapojenie pre automatickú reverzáciu pohonu kruhového podávače súčiastok

Načítavanie...

Číslo patentu: 248145

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kudlej Karol, Rubaninský Vlastimil

MPK: H02P 1/00

Značky: podavače, súčiastok, kruhového, zapojenie, pohonů, automatickú, reverzáciu

Text:

...porúch vzniknutých vplyvom zádržky, čím sa zvyšuje výrobná kapacita montážneho zariadenia.Na pripojenom výkrese je príkladne znázornená bloková schéma zapojenia pre au 4tomatickú reverzáciu pohonu kruhového podávača súčiastok.Zapojenie pre automatickú reverzáciu p 0 honu kruhového podávača súčiastok pozostáva zo snímača 1 pohybu, ktorý je pripojený na vstup vyhodnocovacieho obvodu 2. Výstup vyhodnocovacieho obvodu 2 je spolu s jedným...

Zariadenie pre automatickú reguláciu strižnej roviny suportu najmä letmých nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 248140

Dátum: 15.01.1987

Autori: Markovich Peter, Lipocký Juraj

MPK: B23D 33/00

Značky: zariadenie, roviny, strižnej, letmých, najmä, suportů, automatickú, reguláciu, nožníc

Text:

...no .prevádzzkouvarn-ých limkěnch, pričom so využívajú prvky tejto sekunlcliýrrnjej jregujiálcie na -rovlnjakej báze, t. j. prevážoe hydrouwiické.Přľĺkĺľdid ujszlswiočneniją zariawdennia podle vytnjájlezu je znázornený na priloženom. výkrese so schemajtickým rozmziewstzientírm hyd« reujiických psrv~kjo~v ta. rozvodov s vyzťiajčenim linky .a, letimýnoh nąožlnąíac.Zariadenie V pôvotdnlom vybavení pozostávvla. z plrialmiočijarreho...

Zariadenie pre automatickú reguláciu strižnej roviny suportu najmä letmých nožníc

Načítavanie...

Číslo patentu: 248139

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lipocký Juraj, Markovich Peter

MPK: B23D 33/00

Značky: strižnej, roviny, zariadenie, reguláciu, najmä, letmých, automatickú, suportů, nožníc

Text:

...z priamoačialrehwo» hydromlotora. D 0to-hilo Výsŕnuvphehuo prcrirlubia sú paralehe vmdené raj jesdltilosnmerlný Velĺlltĺl spätného» Chao du rsuplcxriu a nasltzlvitelný ventil pracolvnéłro Chrcldu .suprontLLVýhody vvnállezul sú hiavne V zabezpečelľlĺ Splolľialhüili/Bj synxchsrcnrizácie rýuhloosltii letmýclh Inložlriic nlaljumiěl V rsrrižnej rlovine s rýlch,lbeťlouu pláslu Šłtĺľĺhleĺľlłéłhrĺ) .plechu .a tým aj zabezpnelčenąie utoleuialhcie...

Stavebnicová paleta na nástroje, najmä pre automatickú výmenu nástrojov

Načítavanie...

Číslo patentu: 229541

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pernický Štefan, Cabadaj Ján

MPK: B23Q 3/16

Značky: výměnu, nástroje, paleta, stavebnicová, najmä, nástrojov, automatickú

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa vzťahuje na stavebnicovú nástrojovú paletu, vhodnú predovšetkým na výmenu zoradených nástrojov s nástrojmi v zásobníku obrábacieho centra. Stavebnicová paleta na nástroje sa skladá zo základného modulu a z ďalších modulov, ktoré sú vybavené lôžkami a navzájom sú spojené spojovacími prostriedkami. Prínosom vynálezu je úspornejšie konštrukčné riešenie, na základe ktorého je možné použiť výrobne nenákladné a pomerne ľahké moduly, vhodné...

Zariadenie na automatickú výmenu opotrebenej reznej platničky

Načítavanie...

Číslo patentu: 224050

Dátum: 15.04.1986

Autori: Vasilko Karol, Chládecký František

Značky: platničky, výměnu, automatickú, opotrebenej, zariadenie, reznej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na automatickú výmenu opotrebenej reznej platničky pri obrábaní, vyznačené tým, že je tvorené ovládacím tiahlom (6), umiestneným pozdĺžne v prednej časti telesa (2) a pružinou (12), ktorá je vo styku s kolíkom (11) spojovacej platničky (7), ktorej čap (10) je v zábere s otvorom vymeniteľnej reznej platničky (1).

Zariadenie na automatickú kontrolu hmotnosti výrobkov pri vstrekovaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 220882

Dátum: 15.02.1986

Autori: Trúchly Marián, Mojto František, Szabó Pavol

Značky: vstrekovaní, zariadenie, výrobkov, automatickú, kontrolu, hmotnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na automatickú kontrolu hmotnosti výrobkov pri vstrekovaní vyznačujúce sa tým, že váhy s elektrickým výstupom (1) majú váhový mechanizmus ukončený tanierom (2), nad ktorým je kužeľový disk (3) upevnený na spodnej časti váhovej misky (4), pričom váhová miska (4) je umiestnená pomocou pozdĺžnych britov (5), na valci (6), ktorý je umiestnený na spoločnom základovom zariadení (9) s valcami (7) a (8), pričom valce (6), (7), a (8) majú na...

Zariadenie pre automatickú analýzu a vyhodnocovanie akustického signálu reči

Načítavanie...

Číslo patentu: 220856

Dátum: 15.02.1986

Autor: Horváth Pavol

Značky: akustického, zariadenie, vyhodnocovanie, automatickú, reči, signálu, analýzu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru elektroniky a akustiky a rieši zariadenie pre automatickú analýzu a vyhodnocovanie akustického signálu reči. Jeho podstata je v tom, že pozostáva z bloku predspracovania, výstupných obvodov, riadiaceho bloku, bloku analýzy skladajúce sa z piatich vetiev, bloku vyhodnocovania analýzy zloženého z piatich paralelných vyhodnocovacich komparátorov, ku ktorým sú do série zapojené príslušné pamäťové obvody, ktoré sú pripojené...

Zapojenie pneumatického obvodu pre automatickú zmenu tlaku vo vzdušnici prítlačného trámca pásových alebo širokopásových brúsok

Načítavanie...

Číslo patentu: 217452

Dátum: 15.05.1984

Autori: Kovář Antonín, Kaderka Jaromír, Slameň Valentín

Značky: pásových, brúsok, zapojenie, vzdušnici, obvodů, trámca, tlaku, pneumatického, prítlačného, automatickú, změnu, širokopásových

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie pneumatického obvodu pre automatickú zmenu tlaku vzduchu vo vzdušnici prítlačného trámca pásových alebo širokopásových brúsok vo vzťahu k rozmerom brúsených dielcov. Účelom vynálezu je automatické tvarovanie vzdušnice prítlačného trámca brúsky podľa rozmerov brúseného dielca, čim sa mení jej objem a dochádza k zmene tlaku v celom uzavretom systéme na požadovanú hodnotu. Uvedeného účelu sa dosiahne spojením dvoch uzavretých priestorov...