Patenty so značkou «automatickej»

Systém na uzamknutie automatickej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7256

Dátum: 03.09.2015

Autor: Pokorný Petr

MPK: B60R 25/06, B60R 25/24

Značky: systém, automatickej, převodovky, uzamknutie

Text:

...automatickej prevodovky a blokovací servomotor je vybavený riadiacou jednotkou, pričom riadiaca jednotka je prepojená s elektromagnetickým relé, ktoré je zapojené medzi spínacou skrinkou a štartérom na prerušenie spojenia medzi spínacou skrinkou a štartérom, keď je zamykací Čap blokovacieho servomotora vo vysunutej polohe a blokuje páku na núdzové Odblokovanie automatickej prevodovky.Výhodou systému na uzamknutie automatickej...

Prací agregát automatickej práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6869

Dátum: 05.08.2014

Autor: Podhorný Karel

MPK: D06F 37/02

Značky: prací, pračky, agregát, automatickej

Text:

...Tak je umožnený prístup k otočnému praciemu bubnu. Tento rez je po celej svojej dĺžke vybavený vodotesným spojom. Podstatou technického riešeniaje rovnako to, že vodotesný spoj je tvorený lepeným spojom. Tiež je podstatné, že vodotesný spoj je tvorený tepelným zvarom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom je znázomený schematický rez pracieho agregátu automatickej práčky...

Systém automatickej identifikácie nástrojov a nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6636

Dátum: 08.01.2014

Autori: Šebo Juraj, Ondruš Peter

MPK: B30B 15/08, B30B 15/26, G05B 19/00...

Značky: automatickej, identifikácie, systém, nástroj, nástrojov

Text:

...lis zatlači na nástroje a tie vyseknú z kože alebo látky tvary podľa nástrojov. Paralelne s procesom vysekávania softvér identifikuje kódy na nástrojoch a spracuje ich.Snímačom môže byť kamera a tá po aktivácii vyhotoví snímku s vysokým rozlíšení pre dokonalú identifikácíu grafických kódov. Softvér paralelne s procesom vysekávania stiahne fotku s vysokým rozlíšením do počítača, kde prebehne jej analýza a rozpoznanie grafických kódov na...

Systém predpätia automatickej brzdy pri meradle na meranie priemeru kmeňa stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6581

Dátum: 04.11.2013

Autor: Smrž Petr

MPK: G01B 5/06, G01B 7/12, G01B 3/08...

Značky: meranie, automatickej, systém, stromov, priemeru, predpätia, meradle, kmeňa, brzdy

Text:

...dochádza k značnému opotrebovaniu jednotlivých súčasti, strate tuhosti a znehodnoteniu meradla.Uvedené nedostatky odstraňuje navrhnutá automatická brzda s predpätím, ktorá umožňuje nastaviť konštantnú prítlačnú silu pomocou skrutiek a pružín s následným prenosom prítlaku cez klzný prvok na pohyblivú časť priemerky. Klzný prvok je ukotvený v pohyblivej časti zapustením do dvojdielneho držadla. Tým sa celá konštrukcia zjednoduší, odpadá...

Oporná zostava pre bubon automatickej práčky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15439

Dátum: 04.10.2011

Autor: Larovere Domenico

MPK: D06F 37/20, D06F 37/26, D06F 37/04...

Značky: pračky, oporná, automatickej, zostava, bubon

Text:

...konci daného ramena 2 sa nachádza lôžko 9 určené na pripevnenie príchytky alebo upevňovacích prostriedkov, napr. skrutky alebo úchytky.0020 Na všetkých spomínaných ramenách 2 sa nachádzajú odľahčovacie predné drážky 10,ktoré sa tiahnu medzi pozdlžnymi drážkami 4 na prednej strane danej konštrukcie, t.j. na tej strane danej konštrukcie, ktorá je opačná ako strana, na ktorej sa nachádzajú spomínané pozdlžne drážky.0021 Na ramenách 2 sa...

Záverový mechanizmus automatickej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 287526

Dátum: 13.12.2010

Autor: Michút Viktor

MPK: F41C 3/00, F41A 3/00

Značky: zbraně, automatickej, strelnej, mechanizmus, závěrový

Zhrnutie / Anotácia:

V uzamykacom bloku (1) pevne spojenom s hlavňou (6) je vytvorený tvarový otvor (10), v ktorom je posuvne v smere pozdĺžnom osi hlavne (6) uložený záver (3). Na jednej horizontálnej stene tvarového otvoru (10) je vytvorená drážka (11), do ktorej v uzamknutej polohe záverového mechanizmu zapadá brzdiaci valček (2), ktorý je pohyblivo vo vertikálnom smere uložený medzi zadnou zvislou stenou (32) záveru (3) a prednou zvislou stenou (41) nosiča (4)...

Nosník na uchytenie elektromotora k nádrži automatickej pračky alebo podobného domáceho spotrebiča

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9787

Dátum: 11.09.2008

Autor: Marioni Elio

MPK: D06F 37/20, D06F 37/30

Značky: automatickej, pračky, domáceho, elektromotora, nádrží, nosník, podobného, spotrebiča, uchytenie

Text:

...dvojitú úlohu- konštrukčnú, pretože takéto výstužné rebrá podporujú uloženie elektromotora- tepelnú, pretože takéto výstužné rebrá sú schopné odvádzať teplo z dosky riadiaceho obvodu, čím pracujú ako teploodvázacie lamely.0017 Vlastnosti a výhody tohto vynálezu budú zrejmé z nasledovného opisu s referenciami na priložené výkresy, ktoré sú uvedené ako názorné a nelimitujúce.Prehľad orázkov na výkresoch 0018 Na výkresoch- obrázok 1 A...

Spôsob automatickej indikácie zmeny smeru jazdy pred rozjazdom motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 286175

Dátum: 07.04.2008

Autori: Szitas Anton, Kuš Ľubomír

MPK: B60Q 1/34

Značky: spôsob, vozidla, rozjazdom, indikácie, jazdy, změny, motorového, automatickej, směru

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob automatickej indikácie zmeny smeru jazdy pred rozjazdom motorového vozidla spočíva v tom, že indikátor zmeny smeru jazdy sa automaticky zopne pri naštartovanom motore, zaradenom rýchlostnom stupni umožňujúcom uvedenie vozidla do pohybu a po vytočení volantu do určeného uhla najmenej 10 °, výhodne 15 °, od priameho smeru osi vozidla. Indikátor zmeny smeru sa automaticky vypne po prekročení rýchlosti vozidla nad 30 km/hod a/alebo vyradení...

Spôsob ovládania a riadenia kefy a zariadenia pri automatickej linke na umývanie vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10650

Dátum: 24.10.2006

Autori: Pillon Pierangelo, De Silvio Marcelo, Signore Maurizio

MPK: B60S 3/06

Značky: linke, riadenia, vozidiel, automatickej, zariadenia, ovládania, umývanie, spôsob

Text:

...dojem nesprávnej účinnosti pri umývaní vozidla.0009 Technickou úlohou tohto vynálezu je vyvinúť spôsob a zariadenie na riadenie kefy pri automatickej linke na umývanie vozidiel, kde bude možné odstrániť technickeproblémy dosiaľ známeho stavu techniky.0010 V rámci kontextu tejto technickej úlohy je jedným z cieľov tohto vynálezu vyvinúť spôsob a zariadenie na riadenie kefy pri automatickej linke na umývanie vozidiel,kde bude dosahovaná...

Zariadenie na privádzanie farebnej myciej peny a spôsob v automatickej myciej linke áut

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5264

Dátum: 02.10.2006

Autori: De Silvio Marcelo, Signore Maurizio

MPK: G05D 11/00

Značky: zariadenie, farebnej, spôsob, linke, myciej, privádzanie, automatickej

Text:

...privádzaných skupín znížený, avšak tak sa zníži ponuka penotvorných činidiel majúcich rôzne technické vlastnosti, aby bolovyhovene rôznym podmienkam mytia.Technickým úkolom predloženého vynálezu je preto vytvorit zariadenie na privádzanie farebnej myciej peny a spôsob vautomatickej myciej linke áut, ktoré umožní odstránenietechnických nedostatkov známych uskutočnení.V rámci tohto technického úkolu je cieľom vynálezu vytvorit zariadenie na...

Zariadenie na výrobu elektrickej energie a proces automatickej kontroly takéhoto zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13031

Dátum: 10.05.2006

Autor: Massimo Ippolito

MPK: F03D 3/00, F03D 7/00, F03D 5/00...

Značky: zariadenie, elektrickej, takéhoto, proces, energie, výrobu, zariadenia, automatickej, kontroly

Text:

...vývojom inovatívnych metodológlí a algoritmov o robustnej identiñkácii a kontrolných témach sú zdokumentované ďalšou medzinárodnou literatúrou zvlášť sa identiñkačnými metódami približných modelov komplexných Iineárnych a nelineárnych systémov zaoberajúM. Miianese, G. Belforte Estimation theory and Uncertainty intervals evaluation in presence of unknown but bounded errors Iinear families ofmodel and estimators, IEEE Transactions on Automatic...

Spúšťovo-bicí mechanizmus automatickej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 285061

Dátum: 26.04.2006

Autor: Michút Viktor

MPK: F41A 17/00, F41A 19/00

Značky: automatickej, spúšťovo-bicí, zbraně, mechanizmus, strelnej

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný mechanizmus umožňuje streľbu obmedzenou dĺžkou dávky. V spúšti (2) má výkyvne uložené vahadlo (3) vybavené záchytom (31) kohúta (7), pričom na strane záchytu (31) je vahadlo (3) odpružené a na druhej strane je podopreté prerušovačom (4) výkyvne uloženým v spúšti (2). Nad spúšťou (2) je posuvne uložený ozubený hrebeň (5) vybavený spínačom (11) prerušovača (4) a otočne uložená aretačná páka (9) polohy ozubeného hrebeňa (5). Ozubený hrebeň...

Spôsob automatickej detekcie použitia spoplatnených dopravných prostriedkov určených na prepravu osôb

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10797

Dátum: 02.12.2005

Autori: Stoffelsma Bouke, Feiter Manfred

MPK: G06Q 20/00, G07F 7/08, G07B 15/02...

Značky: detekcie, spôsob, prepravu, dopravných, osôb, spoplatnených, prostriedkov, použitia, automatickej, určených

Text:

...je, že je nákladný a náchylný na chybovosť inštalovanýchantén a vysielača na dopravnom prostriedku. Okrem toho sa nedá zaručiť správnafunkciu tohto spôsobu v prípade zlyhania antény.Vyššie opísané tzv.Be-ln/Be-Out systémy majú tú nevýhodu, že sú veľmi drahé a technicky zraniteľné. Ďalšou nevýhodou je, že tieto tzv.Be-ln/Be-Out systémy neumožňujú presne určiť, či je zákazník so zodpovedajúcim elektronickým cestovným lístkom vo vnútri,...

Usporiadanie snímačov a spôsob riadenia automatickej prevodovky s dvojitou spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5960

Dátum: 16.09.2005

Autori: Herdle Lothar, Rühle Günter, Hofmann Rainer, Damm Ansgar, Seufert Martin, Beck Matthias, Cappelmann Bernd, Fähland Jörg, Glatthaar Josef

MPK: F16H 61/04

Značky: dvojitou, usporiadanie, automatickej, snímačov, spojkou, převodovky, riadenia, spôsob

Text:

...prevodu, druhú jednotku snímania otáčok na vstupnej strane usporiadanú na druhom vstupnom hriadeli druheho parciálneho prevodu, a jednu jednotku snímania otáčok na poháňanej strane usporiadanú na poháňanom hriadeli spojenom s pohonom rozvodovky alebo na výstupnom hriadeli, ktorý jetrvalo spojený s poháňaným hriadeľom, ktorá je zväčša senzitívna na počet otáčok a smerotáčania. Jednotka snímania otáčok na strane náhonu a obidve jednotky...

Zariadenie na dosiahnutie súososti kalicha a štýlku pri automatickej výrobe kalíškov s ťahaným štýlkom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3999

Dátum: 03.11.2004

Autor: Granzer Jan

MPK: C03B 23/00

Značky: zariadenie, automatickej, ťahaným, kalíškov, súososti, štýlkom, dosiahnutie, výrobe, štýlku, kalicha

Text:

...stopky a dosiahne sa optimálna životnost rovnacej lišty.Výhodou zariadenia na rovnanie stopky sklenených nádob podľa technického riešenia je, že umožňuje dosiahnut výrobu sklenených stopkových nádob všetkých tvarov a rozmerov tak, že pozdĺžna os banky a stopky ležia V jednej priamke, bez ohľadu na geometrickú presnosť tvaru upínacieho krúžku banky. Z hľadiska ekonomiky výroby sa tak dosiahne podstatné zníženie nákladov na kvalitatívne...

Spúšťový mechanizmus automatickej ručnej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3814

Dátum: 04.05.2004

Autor: Prindeš Miroslav

MPK: F41A 19/06

Značky: zbraně, spúšťový, strelnej, automatickej, ručnej, mechanizmus

Text:

...rozumie pohyb, ktorý Vykonáva prvok pri pohybe smerom ku prednej časti zbrane. Dozadným pohybom sa rozumie pohyb opačný doprednému.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie Vysvetlené na pripojených schématických obrázkoch. Na obrázkoch l, la, 2, 4, 5 a 6 sú V axonometrickom pohľade znázomené hlavné súčiastky, kde na obr. l je znázomený použitý typ tiahla V tvare písmena J, obr. la zobrazuje výhodné riešenie umiestnenia...

Mechanizmus na bezpečné uvoľnenie natiahnutého a zaaretovaného bicieho mechanizmu automatickej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3807

Dátum: 04.05.2004

Autor: Prindeš Miroslav

MPK: F41A 17/74, F41A 17/56, F41A 19/00...

Značky: bicieho, zbraně, mechanizmu, zaaretovaného, natiahnutého, automatickej, strelnej, mechanizmus, bezpečné, uvolnenie

Text:

...jeho voľnú časť odspodu podopiera podpera 22.Podpera 22 je riešená ako zvislá jednoramenná páka,otočná okolo čapu 27 podpery 22, odpružená pružinou 28 podpery 22 a na svojom voľnom konci je vybavená bočným výstupkom 25 podpery 22 zasahujúcím do oblasti posuvu tiahla 7. Podpera 22 sa nachádza za vypínačom 29,pričom svojou homou časťou zasahuje do oblasti jeho výkyvu. Podpera 22 vo svojej homej časti obsahuje hlavný ozub 23 a pomocný ozub...

Spôsob automatickej regulácie hladiny kvapaliny a automatický regulátor hladiny kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283955

Dátum: 03.05.2004

Autor: Molnár Štefan

MPK: G01F 23/34, G05D 9/00

Značky: automatický, automatickej, regulácie, spôsob, regulátor, hladiny, kvapaliny

Zhrnutie / Anotácia:

Priamym mechanickým ovládaním odvodeným od pohybu plaváka sa vo ventile plynule reguluje prietok vzduchu ovplyvňujúceho výkon čerpadla s pneumatickým pohonom, odčerpávajúceho kvapalinu zo snímaného priestoru. Zariadenie na tento spôsob obsahuje plavák (3), ktorý je mechanicky spojený s otočnou časťou (1) ventilu (2) ovládacieho vzduchu, pričom jeho výstup je prepojený s pneumatickým vstupom pohonu čerpadla (4).

Spôsob ovládania stupňovej automatickej prevodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1046

Dátum: 08.04.2003

Autori: Rienks Maurice Didier, Mussaeus Marc André

MPK: F16H 61/04

Značky: převodovky, stupňovej, spôsob, automatickej, ovládania

Text:

...W 5 A 330/580 firmy Mercedes-Benz) od Rudolfa Boscha a Gerharda Wagnera V časopise ATZ Automobiltechnische Zeitschrift č.97 (ročník1995), zošit ll, distribuované firmou Friedrich Vieweg Sohn, Wiesbaden, Nemecko.Riadiaci algoritmus Freigabeschaltung bol V skutočnosti vybraný pre jazdné podmienky vyžadujúce radenie smerom hore so záporným prenosom krútiaceho Hwmentu, t.j. keď kolesá poháňajú motor, inač známe tiež ako brzdenie motorom a pre...

Zariadenie na značenie značiek na súčiastky v automatickej montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 270525

Dátum: 12.07.1990

Autori: Chlapík Ján, Korytár Ján, Ondrejovič Anton

MPK: B41K 3/32

Značky: montáži, zariadenie, súčiastky, značenie, automatickej, značiek

Text:

...a na obr. 2 je znázornený rez vyznačenou rovinou A~A.Zariadenie na značenie značiek na súčiastky pozostáva z telesa 3 v ktorom je pcsuvne uložená kulisa i s vytvorenými obojstrannými vodiacimi drážkami 15 a nosný~ mi čapmi 3 Nosné čapy 3 sů v hornej časti opatrené raznikmi 6 a v dolnej časti ko~ likmi i, ktoré zasahujú do vodiacich dračok 1 § kulisy i. rieleso 1 je upevnené na doske indexovacieho prostriedku i na podpornom stipe lg a je...

Zapojenie automatickej regulácie ultrazvukového generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 257383

Dátum: 15.04.1988

Autor: Tučka Fedor

MPK: B23K 20/10

Značky: ultrazvukového, automatickej, generátora, zapojenie, regulácie

Text:

...2 je pripojený na vstup výkonového zosilňovača 4. Výstup výkonového zosilňovače 4 je cez snímač napätia 5 pripojený na ultrazvukovú hlavicu li. Druhý výstup snímača napätia 5 je pripojený na vstup detektora 7. Výstup detektora 7 je cez derivačný zosilňovač 8 pripojený na vstup tvarovacieho obvodu 9, ktorého výstup je pripojený na nulovací vstup bistabilného klopného obvodu 1.Pri kontaktovani prepojovacích vodičov zo zlata, hliníka a podobne...

Zapojenie riadiacej jednotky automatickej predvoľby zakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: 246404

Dátum: 15.12.1987

Autor: Jalovecký Jan

MPK: G05F 5/00

Značky: jednotky, riadiacej, predvoľby, automatickej, zakladača, zapojenie

Text:

...činnosť výkonnej jednotky 5 porovnávania a prepüšta vedením 45 synchronizačné impulzy cez hradlo 4 na synchronízačné vedenie 40 na poháňanie centrálneho čítača 2. jeho výstupy cez vedenie 2 a, 2 b, 2 c, 2 d stavových signálov sa zdekódujú dekodérom 3.Výxkonná jednotka 5 porovnávania porovnáva číslo pracoviska, skupinu žiadostí a počet vykonaných operácií, uložených v pamätiach vstupného bloku 220 -s údajmi zosnímanými snímačom 210 vstupnej...

Kontrolná hlavica rozmerov, najmä pri automatickej montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 245885

Dátum: 15.12.1987

Autori: Bandžuch Jan, Suran Pavol

MPK: G01B 5/00, B23Q 35/26

Značky: montáži, rozmerov, hlavica, najmä, kontrolná, automatickej

Text:

...na obr. 2 je nak-reslený rez roviuncu AA z obr. 1 a na, obr. 3 je nakreslený rez IOVÍIDOU Bl-B z obr. 2.Kontrolná hlavice .rozmerov ,najmä pri automatickej montáži pozostáva zo základného telesa 1, ku ktorému je priskrutkovaná skrinka 2. V dolnej časti skrinky 2 sú uložené závitové telesá 3, v ktorých .sú uložené prostredníctvom guliek 4 kuželové čapy 5 dvojramennej páky B. Na dlhšomnamene 7 clvojnamennej páky 6 sú prestavitelne uchytené...

Zapojenie hydraulického obvodu automatickej hydrostatickej prevodovky pre rekuperáciu energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252959

Dátum: 15.10.1987

Autori: Tančibok Jozef, Bicek Ľubomír

MPK: F16H 39/00

Značky: zapojenie, hydrostatickej, převodovky, automatickej, hydraulického, obvodů, rekuperáciu, energie

Text:

...súčasne spojené so vstupmi druhého a tretieho tlakového ventila 64, 65, vstupmi prvého a druhého jednosmerného ventila 74, 75 a výstupom druhého servorozvádzača 76, ktorého vstup je štvrtým vysokotlakovým vedením 84 spoje 11 ý jednak s výstupom druhého jednosmer~ ného ventila 75 a jednak s vysokotlakovýzvi hydraulicko-pneumatickým akuinulátororn 77. Prvý, druhý, tretí a štvrtý tlakový ventil 63, 64, 65, 66 vytvárajú druhý blok 8 ven tilov,...

Zapojenie automatickej regulácie dávkovania sekačky stromov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239599

Dátum: 15.06.1987

Autor: Chalány Michal

MPK: G05B 19/18

Značky: regulácie, stromov, sekačky, automatickej, dávkovania, zapojenie

Text:

...obvodu 4 je spojený s druhými vstupmi nulovania tačov 5, s prvej a druhej dekády, výstupy čí-tačov 5, 6 prvej a druhej dekády su spojene s odpovetlajúcimi vstupmi vyrovnávecích pamätí 7, 8 .prvej a druhej dekády, prvý výstup vyrovnávacej pamäti 7 prvej dekády je spojený s prvým vstupom dekodéra 9 prvej dekády a so vstupom prvého invertora 15,druhý výstup vyrovnávacej pamäti 7 prvej dekády je spojený s druhým vstupom dekodéra s prvej...

Zapojenie automatickej meracej a registračnej stanice podnoklimatických prvkov

Načítavanie...

Číslo patentu: 250857

Dátum: 14.05.1987

Autori: Kudličková Jana, Náměstek Vladimír, Bjel Dušan

MPK: G01N 25/56, G01D 21/02

Značky: zapojenie, automatickej, registračnej, podnoklimatických, meracej, prvkov, stanice

Text:

...tvare spolu so lü-hodinovými impulzami HI priváudza na obvod záznamu 39. P-osledníi hodnotu záznamu tvorí cibszrh tlruhého registračného binár»neho ičítaiča LOGI 4 U.Treltí prevodník úrovne 55 ujpr-avuje sijgnál z olbvodu záznamu 39 pre záznamovü hlavu. Riadiaca logika 18 dohliada na správnu činnosť celej meracej a registračnej časti. ej úpravou je možné .podľa potreby rozšírit počet vstupov o násobky 16 kanálov. Požadovaný...

Nosič súčiastok, najmä na automatickej montážnej linke

Načítavanie...

Číslo patentu: 250022

Dátum: 15.04.1987

Autori: Straka Ján, Tomšík Ján

MPK: B23B 15/00

Značky: linke, automatickej, montážnej, súčiastok, nosič, najmä

Text:

...a zabezpečenie .presnej aretá-cie v pracovnej polohe, pričom sa dajú nastaviť pomocou meracieho pripravlku všetky nosiče do požadovanej presnosti miernym posunutim na dopravnej plošina.Riešenie umožňuje zabezpečenie vysokej pracovnej frekvencie montážnej linIky, kto-ráje vyššia ako 60 cyklov za minútu a teda vysokú výrobnosť. Nosič súčiastok, najmä na automatickej montážnej linke je znázornený na .pripojených výkresoch, ľkde na obrázku 1...

Zapojenie obvodu automatickej kompenzácie vplyvu hmotnosti subjektu v stabilometrii

Načítavanie...

Číslo patentu: 237892

Dátum: 15.03.1987

Autori: Mihalík Viliam, Hlavačka František

MPK: A61B 5/10

Značky: hmotnosti, subjektu, automatickej, stabilometrii, zapojenie, vplyvu, obvodů, kompenzácie

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka zapojenia obvodu na získanie veľkosti výchyliek miesta pôsobenia oporných síl subjektu z momentu týchto síl. Riešenie môže nájsť uplatnenie všade tam, kde je potrebné získať veľkosť výchyliek ťažiska pôsobiacej sily z jej momentu priamou metódou. Napr. pri stavbe stabilometra určeného pre možné použitie v zdravotníctve a športe. U tohoto zapojenia je výstup sumarného člena (A) pripojený na jeden vstup (1) komparátora (K),...

Zapojenie spätnej väzby automatickej regulácie hydrostatických prevodníkov na konštantný výkon

Načítavanie...

Číslo patentu: 234820

Dátum: 15.01.1987

Autori: Kovalík Marián, Tomaj Ladislav

MPK: F15B 13/02

Značky: zapojenie, prevodníkov, regulácie, hydrostatických, spätnej, väzby, výkon, konštantný, automatickej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie spätnej väzby automatickej regulácie je určené na použitie najmä v mobilných prostriedkoch. Ovládací tlak spätnej väzby automatickej regulácie je napojený na ovládací valec cez dvojitý spätný ventil na vstupnú tlakovú vetvu a výstupnú tlakovú vetvu hydrogenerátora. Miesto dvojitého spätného ventila môžu byť použité dva spätné ventily s tlmivkou.

Nárazník záveru alebo úderníku automatickej strelnej zbrane

Načítavanie...

Číslo patentu: 227926

Dátum: 15.05.1986

Autor: Uhrinčať Vladimír

Značky: zbraně, strelnej, závěru, nárazník, automatickej, úderníku

Zhrnutie / Anotácia:

Nárazník záveru alebo úderníku automatickej streľnej zbrane, vyznačený tým, že styčné plochy /7, 8/ nárazníka /5/ a záveru /2/, prípadne úderníku /13/ majú klinovité, tesne nesamozverné zošikmenie pod uhlom 10 až 45° k vedeniu záveru /2/, prípadne úderníku /13/, pričom aspoň jedna zo styčných pl(ch /7, 8/ je v priečnom smere usporiadaná suvne, alebo výkyvne a je v tomto smere odpružená.

Zapojenie automatickej linky pre chemicko-technologické operácie s voľne meniteľným programom

Načítavanie...

Číslo patentu: 218619

Dátum: 01.06.1985

Autori: Turan Štefan, Tomiš Ján, Duga Ján

Značky: volně, zapojenie, automatickej, chemicko-technologické, měnitelným, linky, operácie, programom

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka automatizácie výrobných procesov. Vynález rieši zapojenie na automatické ovládanie a riadenie linky pre chemicko-technologické operácie s voľne meniteľným programom. Podstata vynálezu spočíva v tom, že koncové snímače chemicko-technologických operácií sú cez zbernú skriňu informačných signálov pripojené na riadiacu skriňu, na ktorú sú cez silnoprúdovú zbernú skriňu pripojené tiež pohonové jednotky na prevádzanie jednotlivých...

Zapojenie hydraulického systému automatickej parkovacej a havarijnej brzdy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225475

Dátum: 15.04.1985

Autori: Chudý Ján, Mišík Anton, Ilavský Ľuboš, Kleinedler Peter

Značky: automatickej, parkovacej, hydraulického, zapojenie, brzdy, systému, havarijnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie hydraulického systému automatickej havarijnej a parkovacej brzdy vytvorené minimálne z jedného hydrogenerátora prepojeného vysokotlakovými vedeniami minimálne s jedným hydromotórom, s ktorým je paralelne spojený ventilový blok pozostávajúci z rozvádzača prepojeného prvým nízkotlakovým vedením s poistným ventilom, vyznačujúce sa tým, že na prvé nízkotlakové vedenie /7/ je cez škrtiaci člen /9/ a drahé nízkot1akové vedenie /8/ napojený...

Zapojenie obvodu automatickej regulácie kontrastu televízneho obrazu pri elektrónovom zváraní

Načítavanie...

Číslo patentu: 214614

Dátum: 01.07.1984

Autor: Matijeková Mária

Značky: televízneho, zváraní, obvodů, zapojenie, obrazů, automatickej, elektrónovom, kontrastu, regulácie

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obvodu automatickej regulácie kontrastu televízneho obrazu pri elektrónovom zváraní. Podstata zapojenia obvodu automatickej regulácie kontrastu televízneho obrazu pri elektrónovom zváraní, podľa vynálezu spočíva v tom, že výstup zo snímacej sondy je pripojený na vstup operačného zosilňovača a jeho výstup je pripojený na bázu tranzistora, ktorého emitor je prípojený na kostru zváračky. Pritom na výstup zo snímacej sondy je pripojený...

Zapojenie k napäťovej kontrole a k vyhodnoteniu predradníkov v automatickej montáži

Načítavanie...

Číslo patentu: 215673

Dátum: 15.03.1984

Autor: Valášek Vladimír

Značky: predradníkov, kontrole, automatickej, zapojenie, napäťovej, vyhodnoteniu, montáži

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie k napäťovej kontrole a k vyhodnoteniu predradníkov v automatickej montáži obsahujúce kontrolovaný predradník, napäťový prevodník, obmedzovací odpor, spínací blok, generátor striedavého prúdu, vyhodnocovací obvod, logický procesor s časovými obvodmi a triediace zariadenie vyznačené tým, že kontrolovaný predradník (1) je skratovaným vinutím (2) a kostrou (3) pripojený na výstupné svorky (4) napäťového prevodníka (5), ktorý je vstupnými...