Patenty so značkou «aureofaciens»

Produkčný mikroorganizmus Streptomyces aureofaciens produkujúci chlórtetracyklín v dlhodobej kultivácii a spôsob jeho kultivácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279069

Dátum: 09.07.1997

Autori: Martinček Ľubomír, Vrúblová Katarína, Timčová Jarmila, Bertan Milan, Revallová Viera

MPK: C12N 1/20, C12P 29/00

Značky: kultivácie, streptomyces, mikroorganizmus, dlhodobej, produkujúci, spôsob, aureofaciens, kultivácii, produkčný, chlórtetracyklín

Zhrnutie / Anotácia:

Produkčný kmeň mikroorganizmu Streptomyces aureofaciens CCM 4447 produkujúci chlórtetracyklín v dlhodobej kultivácii s úpravou počiatočnej koncentrácie fosfátu v závislosti od času kultivácie od 100 do 120 mg.l-1 a so zníženou hladinou amoniakálneho dusíka od 0,4 do 0,6 g.l-1 v produkčnej pôde.

Způsob kultivace produkčního kmene Streptomyces aureofaciens pro výrobu chlortetracyklinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267807

Dátum: 12.02.1990

Autori: Bučko Michal, Martinček Ľubomír, Cích Vojtech, Bertan Milan, Mikláš Emil, Ettler Petr

MPK: C12P 29/00

Značky: kultivace, streptomyces, kmene, chlortetracyklinu, výrobu, produkčního, způsob, aureofaciens

Text:

...jeho tvorby je vyčerpání anorganickěho fosforuz media. Ukázalo se, že v období ukončení exponenciálního růstu kultury v cca 30 h kultivace,kdy dochází ke konečnému konstituování komplexu enzymú sekundärního metabolismu a kdy též vrcholí specifickú aktivita lipáz a protedz je důležité zvýšit koncentraci dostupnéhn uhlíkatěho substrátu V médiu, resp. udržet její hladinu na stabilní koncentraci v krátkodoběmPostup dle vynâlezu řeší dále...

Kmeň mikroorganizmu Streptomyces aureofaciens CCM 3948

Načítavanie...

Číslo patentu: 267066

Dátum: 12.02.1990

Autori: Žigová Evelína, Kvetková Mária, Šebešová Viera, Vido Vladimír, Bertan Milan

MPK: C12N 1/20

Značky: mikroorganizmů, kmeň, streptomyces, aureofaciens

Text:

...rastová rýchlosť.Farba vysporulovanej kultúry je šedá. Porovnanie vlastností kmeňa CCM 3948 s vlastnosťami produkčného kmeňa CCM 3820 je uvedené v nasledujúcej tabuľkeKmeň Produkcia chlôrtetracyklinu v banke Dôkaz fága V kultúreVýhoda používania kmeňa Streptomyces aureofaciens CCM 3948 je vo vytvorení podmienok dalšieho rastu výroby chlôrtetracyklínu bez jej ohrozenia fágovou infekciou.Produkcia chlörtetracyklínu kmeňom podľa vynálezu sa...

Kmen mikroorganismu Streptomyces aureofaciens CCM 3978

Načítavanie...

Číslo patentu: 259200

Dátum: 17.10.1988

Autori: Pilát Petr, Martinček Ľubomír, Kvetková Mária, Cích Vojtech, Žigová Evelína, Picková Dagmar, Mikláš Emil, Bertan Milan, Chudáčková Gabriela, Vyskočil Pavel, Ettler Petr, Bučko Michal

MPK: C12N 1/20

Značky: mikroorganismu, aureofaciens, streptomyces

Text:

...posúzovány podle odolnosti vůči infekci aktinofágem,rychlostí růstu a odolnosti mycelia vůči-mechanickému namáhání. Tímto způsobem byl získán.kmen podle vynálezu Streptomycea aua reofeciens COM 3973Kmen Streptomyces aureofacíene COM 3978 tvoří na ztuženém spo Arulačním médiu okrouhlé kolonie se zvrásněným středem, kterépigmentují tmavohnědě a tmavoäedě sporúlují. Růst kmene je naztužených i kapalných mediích rych 1 ejšínež růst výchozího...

Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3766 produkujúci chlórtetracyklín a odolný voči fágovej infekcii

Načítavanie...

Číslo patentu: 244963

Dátum: 15.11.1987

Autori: Mintov Michail Grigorov, Klotsch Wilfried, Dušanov Ivan Dimitrov, Tonev Toneo Petrov, Raatz Winfried, Verch Hartmut, Ivanov Vadim Ivanovie, Iakonov Alexadd Juljevie, Belov Petr Stipanovie, Korotkov Vladimir Alexejevie, Hanf Reinhard, Lomonosov Dmitrij Borisovie, Filipov Petko Antonov, Grigorjan Vladimír Grantovie, Obuchov Vladimir Alexejevie, Cvetkov Krum Kostov

MPK: C12N 1/14

Značky: odolný, infekcii, produkujúci, kmeň, fágovej, aureofaciens, streptomyces, chlórtetracyklín, voči

Text:

...z fermentačnej pôdy obsahujúcej prevažne zlyzované mycéllum. Spóry zíslkaného kmeňa bolí vysiate na Petriho misku so sporulačnou pôdou obsahujúcou fága aha Petriho misku so sporulačnou pôdou bez fága. Zhodný nárast a sporulácia dokázali odolnost kmeňa voči fágovej infekcii.Týmto spôsobom bol získaný kmeň, na ktorý je uplatňovaný patentový narok.Hlavným znakom kmeňa Streptomyces aureofaciens CCM je jeh-0 odolnosť voči fágovej...

Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3767 produkujúci chlórtetracyklín

Načítavanie...

Číslo patentu: 242495

Dátum: 15.09.1987

Autori: Boroznjak Ivan Georgijevie, Wind Sabine, Krikuninko Anatolij Filipovie, Jübner Gunter, Kabisch Gerhard, Georgi Bernd, Hunger Michael, Hes Peter, Kersnovskij Vladimir Petrovie, Knothe Hartmut, Schröter Gerd, Wolf Franz, Müller Eberhard

MPK: C12N 1/14

Značky: kmeň, produkujúci, streptomyces, aureofaciens, chlórtetracyklín

Text:

...východzím materiálom pre systém produkčného hodnotenia, ktoré sa robí podľa nasledujúceho systému.Týmto spôsobom bol získaný kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3 767.Hlavné vlastnosti získaného kmeňa sú zvýšená produkcia, stabilita tejto produkcie v nasledujúcich spórových generáciách a odolnosť voči fágovej infekcii. Tvar kolónií vyrastaných na sporulačnej pôde po monospórovom rozseve, ich pigmentácia a farba spôr sú rovnaké ako u...

Kmeň Streptomyces aureofaciens CCM 3820 produkující chlórtetracyklín a odolný voči fágovej infekcii

Načítavanie...

Číslo patentu: 250889

Dátum: 14.05.1987

Autori: Vido Vladimír, Bertan Milan, Martinček Ľubomír, Bučko Michal, Žigová Evelína, Cích Vojtech, Hošťálek Zdeněk, Vyskočil Pavel

MPK: C12N 1/14

Značky: streptomyces, produkující, fágovej, odolný, aureofaciens, voči, chlórtetracyklín, kmeň, infekcii

Text:

...trvápri teplot-e 4 °C na dobu 20 týždňov. Za uverlený-ch podmienok zachovala si reust-ové viasąťnosti jedna tretina Ikultúr. Tieto kultúry .boli testov-aně na produkčnú aktivitu .prodľa systémua. z nich bol získaný .kmeň Streptomy-ces aureofaciens CCM 3820, .na ktorý j-e ulplatňovaný patentový nárok.Kmeň je charakteristický zislkvanými, pre-aktinofág B 1 nepriamnivými hostiteľskými viastznovstauni a vysokou produkciou antibiotika, ktorú...

Spôsob prípravy fyziologicky mladej inokulačnej a produkčnej kultúry kmeňa Streptomyces aureofaciens

Načítavanie...

Číslo patentu: 229000

Dátum: 01.02.1986

Autori: Žigová Evelína, Bertan Milan, Cích Vojtech, Kvetková Mária, Martinček Ľubomír, Vido Vladimír

MPK: C12N 1/38

Značky: přípravy, aureofaciens, kultury, kmeňa, produkčnej, fyziologicky, inokulačnej, mladej, spôsob, streptomyces

Zhrnutie / Anotácia:

Bunky mycélia v inokulačnej kultúre Streptomyces aureofaciens spotrebujú z pôdy ortofosfát a predchádzajú z rastovej fázy spomaleného rastu. Takáto kultúra je fyziologicky stará na očkovanie produkčného stupňa biosyntézy chlortetracyklínu. Hladina ortofosfátu v kultúre udrží sa pridaním ďalšieho ortofosfátu vo vhodnej fáze kultivácie alebo tým, že inokulačná živná pôda sa pripraví so zmesou rozpustného a málo rozpustného ortofosfátu, z ktorého...

Kmen mikroorganismu Streptomyces aureofaciens CCM 3493

Načítavanie...

Číslo patentu: 214342

Dátum: 01.06.1984

Autori: Bučko Michal, Čulík Karel, Ulbert Stanislav, Bertan Milan, Zelený Karel, Matelová Vlasta

Značky: aureofaciens, mikroorganismu, streptomyces

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká nového kmene Streptomyces aureofaciens CCM 3493, který produkuje v provozních podmínkách chlortetracyklin ve vyšších výtěžcích než kmen dosavadní.