Patenty so značkou «atmosféry»

Spôsob kontroly ochrannej atmosféry v komore s ochranným plynom na spracovanie kovového pásu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18096

Dátum: 30.01.2012

Autori: Vallee Jerome, Hamman Martin

MPK: C21D 1/74, C21D 9/56, F26B 21/00...

Značky: ochrannej, atmosféry, spracovanie, spôsob, kovového, pásu, komoře, ochranným, plynom, kontroly

Text:

...pozinkovaclch zariadeniach, aby sa docieIiIo oddelenie medzi atmosférou pece a vonkajšou oblasťou (vstupné tesnenia alebo tesnenia výtokových dýz), ako aj medzi dvoma rôznymi spaIovacími komorami. Pritom sa môže napríklad jedna spaľovacia komora zahrievať priamym kúrením a druhá spaľovacia komora pomocou sálavých rúrok.0010 Tieto tesnenia dávajú uspokojivé výsledky, ked sa musí zamedziť toku plynu priepusťou v určitom smere, pričom sa ale...

Spôsob a zariadenie na aktiváciu atmosféry v peci

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17599

Dátum: 09.05.2008

Autori: Zurecki Zbigniew, Ellsworth Knorr Robert, Green John Lewis

MPK: H05H 1/48, H05B 7/18

Značky: atmosféry, spôsob, zariadenie, aktiváciu

Text:

...sa vyriešili problémy stability plynu a povrchových povlakov pokrývajúcich vložené pracovné dielce, vyvinuli sa vákuové pecesiónovou plazmou, ale náklady na tieto systémy, problémy so spracovaním dielcov.3 zložitých tvarov a ťažkosti s regulovaním teploty obmedzujú použitie systémov s iónovou plazmou. Ďalšou komplikáciou týchto a podobných metód elektrického výboja, napr. výboja iskry, priameho oblúka alebo plazmového preneseného oblúka, je...

Obal na uchovávanie potravinárskych výrobkov náchylných na uvolňovanie kvapalín pomocou vákua alebo ochrannej atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7265

Dátum: 15.12.2005

Autori: Fontana Fausto, Garavaglia Luigi, Bonvini Mauro, Delfini Sara

MPK: B65D 77/10, B65D 81/26

Značky: uchovávanie, kvapalín, atmosféry, potravinářských, náchylných, výrobkov, ochrannej, vakua, uvoľňovanie, pomocou

Text:

...uvedenú misku, dôjde časom k migrácii plynov po celom plastovom materiáli s otvorenými bunkami, čim sa dosiahne rovnováha s atmosférou na vonkajšej strane misky v spojitosti s okrajom misky. Tento javmá nežiadúci účinok, kedy sa mení modifikované atmosféra, ktorá bola pôvodne do misky aplikovaná, a preto nie je možné predĺžiť skladovaciu dobu potravinárskeho produktu. 0014 Naviac realizácia štruktúry plastu s otvorenými bunkami s dvoma...

Spôsob a systém odoberania vzorky z atmosféry z bezpečnostnej nádrže reaktora jadrového zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15934

Dátum: 13.10.2005

Autori: Eckardt Bernd, Hill Axel

MPK: G01N 1/10, G01N 1/22, G21C 17/028...

Značky: vzorky, reaktora, nádrže, systém, odoberania, zariadenia, bezpečnostnej, jadrového, spôsob, atmosféry

Text:

...presnosťou. Veľmi rozdielne stavy atmosféry od saturačných podmienok až k stavu silného prehriatía sú) vytvárané dôledku obsahu rádioaktívnych vzácnych plynov a aerosólových štiepných produktov, prítomnýchuvoľňovať pri interakcii betónu s roztavenou aktívnou zónou. Práve pri aktívnom riadení priebehu havárie a cielenom riadení protiopatrení sú také systémy nedostatočné.systémom odberu vzoriek kziskaniu vzorky zatmosféry...

Spoločenský priestor a spôsob nastavenia vnútornej atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5450

Dátum: 02.12.2003

Autori: Spiegel Volker, Fuchs Ulrich

MPK: F24F 11/00, A61G 10/00

Značky: atmosféry, spoločenský, vnútornej, nastavenia, priestor, spôsob

Text:

...nanajvýš ale 1 až 0,65 objem.0012 Altematívne je možné, aby bol podiel oxidu uhličitého vo vzduchu znížený chemickou cestou, predovšetkým pomocou špeciálneho vápna.0013 Výhodne je vnútomý vzduch vedený v režime s cirkuláciou vzduchu upravovaný regulovanou ionizáciou tak, že vnútomý vzduch so zníženým obsahom kyslíka anízkym obsahom oxidu uhličitého oproti vonkajšej atmosfére si cez viaceré obehové cykly vzduchu zachováva vysokú kvalitu...

Regulácia atmosféry pri kontinuálnom tepelnom spracovaní kovových pásov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5889

Dátum: 11.09.2003

Autori: Crutzen Jean-pierre, Renard Michel, Dosogne Edgard, Raick Jean-marc

MPK: C21D 1/76, C21D 9/56

Značky: kovových, tepelnom, regulácia, atmosféry, kontinuálnom, spracování, pásov

Text:

...a zóny ochladzovania v súlade0009 Patent EP 379104 Azavádza oddelený prívod vodíka a dusíka do rôznych zón pece, ovládanie prietoku vstrekovaného dusíka avodíka sa0010 Cieľom tohto vynálezu je odstránenie týchto nedostatkov zavedením postupu pre tepelné spracovanie kovového pásu vochrannej plynovej atmosfére, ktorý umožňuje účinné ochladzovanie pásu anie je zložitý, ani0011 Tieto problémy sa odstránili v súlade s vynálezom podľa...

Zařízení pro výrobu a úpravu řízené atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 260117

Dátum: 15.12.1998

Autor: Běhounek Ladislav

MPK: B01D 53/02

Značky: zařízení, výrobu, úpravu, atmosféry, řízené

Text:

...horní armaturu 1 §. Od každé z těchto armetur Q, 3, 11, lg,14, 15 vedou odbočky k hlavním potrubím, tvořícím páteř celého zařízení. Je to především ke spodní odbočco lglpřipojené přív vodní vzduchové potrubí gg, dále odváděoí vzduchové potrubí gl,zakončené vyústěním lg, přívodní potrubí gg řízené atmosférya odváděcí potrubí 15 řízené atmosféry. Do přívodního potruv bí gg řízené atmosféry je zapojeno dmychadlo A, přípojené k přívodní...

Vyvíječ řízené atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 263701

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vyskočil Josef, Praha, Běhounek Ladislav, Nožička Zdeněk

MPK: B01D 53/02

Značky: vyvíječ, atmosféry, řízené

Text:

...potrubím 19 přes dmychadlo 1, průtokoměr Q a rozvodnou armaturu ll S výstupem řízené atmosféry bud nad střechurnebo ke spo255 O 1 3 třebiči podle nastavení rozvodné armatury 11. Dmychadlo 1 je obkročeno obtokcvým potrubím 11, ve kterém je zapojena regulační armatura lg.Centrální rozvod 14 chladící vody, ve kterém je zapojeno zabezpečovací zařízení lg tlaku chladící vody, je spojen první odbcčkou lgg s pláštěm spalovací komory g, dále...

Zařízení pro indikaci turbulence atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 258441

Dátum: 16.08.1988

Autori: Naumov Anatolij, Rudman Garri, Ivannikov Anatolij

MPK: G01S 13/95

Značky: turbulence, indikaci, zařízení, atmosféry

Text:

...Ka nnőponóunue panuonunynbcu (3 Hepaöoueň oánacru paöoru PHG) H curuanu, orpa xeunue or Mereooöpasonaunü, nocrynamr na nxon aunnuwyuoro orpaunqnwenn 1n napannenbuo na sxo aunnnrynnoro aerexwopa 6 xanana 19 nuneneunn oänacru Memeooñpasoaanuü. C nuxona aroporouoporoaoro ónoxa 8 nunaełca HopnnponaunoeHanpaxeHae, ecnn owpaxenuuü or Mereooúpasonannü cnruan npenmaew yposean myuos npneunnxa. C sumona aunnúrynuoro orpauuuurenn 1 nanpaxeuue nocry~...

Způsob řízení a zařízení k regulaci složení atmosféry pro magnetronovou depozici TiN

Načítavanie...

Číslo patentu: 256643

Dátum: 15.04.1988

Autori: Rybář Oldřich, Stanislav Jiří, Daďourek Karel

MPK: C23C 14/00

Značky: depozicí, atmosféry, regulaci, způsob, magnetronovou, řízení, zařízení, složení

Text:

...0,5 do 2,Pa, parciální tlak od O do 0,5 Pa v zá vislosti na výkonu magnetronu a požadované stechiometrii.Při udržení konstantního celkového tlaku je nutno zajistit průtok dusíku vzhledem k argonu s odchylkou maximálně 1. K tomu lze výhodně využít závislosti změny napětí magnetronu na parciálním tlaku dus ku při konstantním celkovém tlaku atmosféry. Tato závislost mgzb rostoucímtlakem dusíku spojitě rostoucí charakter až do oblasti vzniku...

Způsob výroby vodných polymerních disperzí se sníženým obsahem bublin polymerační atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 256521

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kaška Jiří, Šňupárek Jaromír, Frýbertová Daniela, Zatloukal Mojmír, Tesař Jaroslav, Formánek Leopold

MPK: C08F 2/22

Značky: polymerních, polymerační, disperzí, vodných, atmosféry, způsob, výroby, sníženým, obsahem, bublin

Text:

...tak, že vlastní polymerace se vede v reektoru zaplněném oxidem uhličitým. Po skončení polymerace se k reekční směsi při teplotě 20 až 80 °C přidá takové množ~~ ství hydroxidu alkalického kovu a/nebo hydroxidu amonnéhove formě 5 až 30 vodného roztoku, aby hodnota pH produktu byla v rozmezí 6,5 äž 10. Vodné hydroxidy se přidávaà jí buä přímo do polymeračniho reaktoru nebo doněkteráhoÁz dalších aparátů, jako jsou dochlazovací nebo...

Spôsob nastavenia pecnej atmosféry pri tavení skloviny SIMAX

Načítavanie...

Číslo patentu: 245550

Dátum: 15.12.1987

Autori: Kaška Lubomír, Vídenský Jan, Glaser Vladimar

MPK: C03B 5/16

Značky: nastavenia, atmosféry, spôsob, skloviny, tavení, simax, pecnej

Text:

...vplyv na kvalitu skloviny.Uvedené nevýhody sa podstatne znížia nastavením pecnej atmosféry pri tavení skloviny SIMAX alebo PYREX v taviacich agregátoch s kovovým rekuperátorom, vykurovaných zemným plynom, ktorý obsahuje najmenej 0,3 mg síry v 1 m 3 zemného plynu,podľa vynálezu, ktorého podstata spočívav tom, že v časti zakladania kmeňa a v čeriacej oblasti sa vytvorí oxidačná atmosféra s prebytkom kyslíka 0,5 až 4 objemových v...

Pevný závěr s ochranou přístrojů a elektrických zařízení proti vlivům agresivní atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 226786

Dátum: 01.08.1985

Autori: Štádler Jaromír, Žáček Jiří

Značky: ochranou, závěr, pevný, proti, atmosféry, elektrických, zařízení, přístrojů, vlivům, agresivní

Zhrnutie / Anotácia:

Pevný závěr s ochranou přístrojů a elektrického zařízení proti vlivům agresivní atmosféry, vyznačující se tím, že uvnitř něho je umístěna ochranná skříň (2) s filtrem (3), přičemž ochranná skříň (2) je hermeticky uzavřena a s atmosférou je spojena přes filtr (3) s obsahem absorbéru (6) vodní páry, škodlivin a agresivních složek atmosféry.

Zařízení pro bezpečné oddělení plynového prostoru nádrží na kapalná hnojiva od okolní atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 217337

Dátum: 01.08.1985

Autori: Kraft Jaroslav, Valenta Vlastimil, Plášil Jiří

Značky: bezpečné, plynového, hnojiva, okolní, zařízení, nádrží, kapalná, oddělení, prostoru, atmosféry

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší potlačení exhalací při skladování kapalných hnojiv, zejména při plnění skladovacích nádrží a bezpečnost zařízení při vyprazdňování skladovacích nádrží. Zařízení umožňuje úplné oddělení plynového prostoru nádrže od okolní atmosféry. Při podtlaku se do nádrže přisává vzduch přes podtlakový mechanický ventil. Při přetlaku v nádrži prochází plynná fáze hydraulickým uzávěrem naplněným s výhodou roztokem kyseliny sírové.

Zařízení pro vzájemné převádění atmosféry z periodicky pracujících odporových pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 225655

Dátum: 01.07.1985

Autori: Kosař Jiří, Varga Josef, Láska Miroslav

Značky: periodicky, převádění, zařízení, atmosféry, vzájemné, odporových, pracujících, pecí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro vzájemné převádění atmosféry z periodicky pracujících odporových pecí, které mají na vnějším po vrchu otvory pro vstup a výstup atmosféry k větrání a jsou orientovány tak, že proti vstupu větrání jedné pece je realizován výstup větrání pece druhé, a jsou napojeny na společné odtahově potrubí s možností omezení odtahovaného množství. Odtahové potrubí je propojeno do první a druhé komory, které jsou uzavíratelné proti...

Hydraulický uzávěr horké odpadní řízené atmosféry

Načítavanie...

Číslo patentu: 225288

Dátum: 01.07.1985

Autori: Scheiner Bohumil, Pěchota František, Belšán Andrej

Značky: řízené, hydraulický, uzáver, horké, atmosféry, odpadní

Zhrnutie / Anotácia:

Hydraulický uzávěr horké odpadní řízené atmosféry z pecí pro ohřev či tepelné zpracování materiálu s vhodně ochlazovaným místem styku horké odpadní řízené atmosféry s uzavírací kapalinou, vyznačený tím, že sestává z nádoby (3), do níž je zavedena vstupní trubka (1) odpadní řízené atmosféry, zasahující spodním koncem do uzavírací kapaliny tak, že vytváří hydraulický sloupec (9), přičemž mezistěna (4) opatřená u horního konce otvory (10) dosahuje...