Patenty so značkou «atmosférického»

Zariadenie na meranie atmosférického tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 267334

Dátum: 12.02.1990

Autori: Hain Miroslav, Bartl Ján, Jacko Vlado

MPK: G01L 7/18

Značky: tlaku, atmosférického, meranie, zariadenie

Text:

...zdroj svetle 2 a fotodetektor 1 e dvojica zdroj svetla 5 a fotodetektor Q tak, že medzi oboma dvojioemi leží kvapelinový piest l. Fotodstaktory Q a 1 sú pripojené k vstupom klopnáho obvodu 2, ktorý je spojený s proporcionálne integračným regulátorom lg, na ktorého výstupe je pripojená výhrevná špirála ll, obopinajúca nádobu l. Do nádoby l je zaeunutý platinový odpor lg, ktorý je pripojený k prevodniku odpor-napätie ll. Výstup prevodnika...

Rozdělovač plamene atmosférického hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262525

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vilímec Oldřich, Staněk Miroslav, Krejčí Zdeněk

MPK: F23D 14/48

Značky: atmosférického, rozdělovač, hořáku, plamene

Text:

...též hořák, opatřený rozdělovačem plemene ve tvaru hranolu, jehož horními a bočními štěrbinami proudí směs vzduchu a plynu, přičemž boční část plemene je stabilizováns stabilizačním výčnělkem čs. no 233 D 99 autori Krejčí, Franěk. Nevýhodou tohoto provedení je výrobní náročnost při zhotovování stabilizačního výčnělku.Tyto nevýhody odstraňuje rozdělovač plamene podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že proti výtokovým otvorum ve svislých...

Solární zařízení pro urychlení zkoušky atmosférického stárnutí

Načítavanie...

Číslo patentu: 261139

Dátum: 12.01.1989

Autori: Czerný Jiří, Zeman Václav, Mikolášek Vilém

MPK: G01N 17/00, G01N 33/44

Značky: stárnutí, urychlení, zkoušky, atmosférického, zařízení, solární

Text:

...záření, -na-př. při oblačném počasí, V noci,příp. za deště podrobovány permanentné působícímu velmi účimnému UV-záření pomocí ,přídalvných UV-zářivek s nízkým elektríckým přík-onem.Dalšíumi výhodamí modifikované-ho zařízení podle vynálezu je .použitelnost stávající-ch pohonných jednotek s e-lektromechainickýmexąpozičnim stojanom naváděným za slunCemua tím relativně malé náklady na výrobu celého zařízení, relativně nízká spotřeba ~elekrtrické...

Způsob provádění zkoušek tepelně oxidačního a atmosférického stárnutí polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258251

Dátum: 16.08.1988

Autori: Czerný Jiří, Poněšický Jiří

MPK: G01N 17/00

Značky: provádění, oxidačního, zkoušek, stárnutí, tepelně, způsob, polymerů, atmosférického

Text:

...reálných výrobků za podmínek podobnosti vnějších prostředí. V praxi jsou totiž skutečně výrobky ve většině případů podrobeny víceosé napjatosti. Další Výhodou je pak to, že velikost variačního koeficientu do asi 20 je u zkoušky podle vynálezu srovnstelná s variačním koeficientom u standardních zkoušek rázové a vrubové houževnatosti exponovaných zkuěebních těles při jednocsé napjatosti.Způsob provádění zkoušek tepelné-oxidačního a...

Rozdělovač plamene atmosférického hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 242640

Dátum: 31.05.1988

Autori: Husák Pavel, Žoudlík Josef, Vitík Pavel

MPK: F23D 14/20

Značky: atmosférického, rozdělovač, plamene, hořáku

Text:

...a konstrukčni komplikace s vytvářením stebilizačního výčnělku.Tyto nevýhody odstraňuje rozdělovač plemeno podle vynálezu,jehož podstate spočívá v tom. že jeho profil je vytvořen dvěma svislými rovnoběžnými stěnami, ktoré na horní části přes záhyby přecházejí do sestupných částí, na jejichž spodním okraji je upevněne střechovitá část, opatřená kruhovými otvory se zářezy.Výhoda tohoto profilování spočívá v tom, že střechovitá část, v níž...

Způsob výroby atmosférického výstupku uzavřeného nálitku

Načítavanie...

Číslo patentu: 257007

Dátum: 15.04.1988

Autor: Urbášek Jan

MPK: B22C 9/08, B22C 9/02

Značky: uzavřeného, výroby, způsob, výstupků, nálitků, atmosférického

Text:

...tvaru ze spalitelněho nebo roztavitelného materiáluÄ Výhody způsobu výroby atmosférického výstupku uzavřeného nálitku podle vynálezu spočívají v tom, že atmosférický výstupek je při současněm formovaní oddělen do vybraní v modelu nálitku vložkou, čímž je zabráněno jeho porušení při rozebirání formy. Další výhodou,oproti samostatné vyráběným atmosférickým jaděrkům, je úspora nákladů na materiál, energií a pracnost na jejich výrobu a...

Zařízení pro zajištění stability tahového komína atmosférického chladiče vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 254600

Dátum: 15.01.1988

Autori: Sýkora Dalibor, Sýkorová Ilona

MPK: F28C 1/00

Značky: komína, stability, atmosférického, zařízení, tahového, chladiče, zajištění

Text:

...situování kotevních lan vznikne vnější předpĺnací síť či mříž, kterou je možné doplnit, eventuálně zcela nahradit vnitřní opěrnou mřížz předpjaté tvrdé ocelové výztuže.Mimoto taková vnější prostoruvě površková předpínací sit, V kombinaci s dočasnou výstavbo vou vodorovně rovinnou soustavou kotevních lan, umožňuje zmenšit množství i tradiční měkkéocelové výztuže v príslušné části železobetonové skořepiny.Za sedmé, při oboustranném či...

Solární zařízení pro urychlené zkoušky atmosférického stárnutí a koroze materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253653

Dátum: 17.12.1987

Autori: Zeman Václav, Czerný Jiří, Hájková Jiřina

MPK: G01N 17/00

Značky: stárnutí, zařízení, urychlené, atmosférického, solární, materiálů, koroze, zkoušky

Text:

...umístěné v tomto zařízení a přivrácené k zemskému povrchu nemohou působit vůbec nebo jen velmi omezeně. Tyto často velmi zjednodušene klimatické faktory e podmínky expozice mate~ riálů ve zmíněných zkušebních zařízeních pro urychlené umělé stárnutí,resp. korozi materiálů se značně odlišují od přirozeného souboru klimatických faktorů a podmínek a jsou príčinou toho, že dosud neexistují spolehlivá vztahy, které by umožnily vyhodnotit dlouhodobé...

Zariadenie na spracovanie atmosferického zvyšku destilácie ropy

Načítavanie...

Číslo patentu: 231533

Dátum: 15.12.1986

Autori: Kopernický Ivan, Braun Vlastimil, Tesař Ilja, Syrůček Miroslav, Hlinšťák Karel

MPK: B01D 3/16

Značky: zariadenie, atmosférického, zvyšku, spracovanie, destilácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na spracovanie atmosferického zvyšku destilácie ropy, kde atmosferický zvyšok sa spracováva dvojstupňovou vákuovou destiláciou na dvoch oddelených kolónach za účelom získania kvalitného asfaltu, ktoré sú využité k získaniu väčšieho množstva vykurovacieho oleja ťažkého pri celkovej nízkej energetickej náročnosti výroby asfaltu.

Fixační panel zkušebních vzorků pro zkoušky atmosférického stárnutí a koroze materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 220633

Dátum: 15.12.1985

Autori: Zeman Václav, Czerný Jiří

Značky: zkoušky, vzorků, panel, atmosférického, koroze, zkušebních, materiálů, fixační, stárnutí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší fixační panel zkušebních vzorků různých materiálů pro hromadné, zejména dlouholeté expoziční zkoušky atmosférického stárnutí v různých klimatických oblastech, odpovídajících hlavním oblastem použití materiálů, popříp. pro korozní zkoušky materiálů apod. Podstata řešení spočívá v tom, že podložná deska je po celé své ploše střídavě opatřena soustavou obdélníkově prostřižených provětrávacích otvorů a kapsovitých obdélníkově...