Patenty so značkou «atmosfére»

Spôsob zníženia obsahu chloridov v pecnej atmosfére cementárenskej rotačnej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 287017

Dátum: 21.08.2009

Autori: Hrabě Zdeněk, Martauz Pavel, Strigáč Július, Jamnický Miroslav

MPK: C04B 7/00

Značky: rotačnej, cementárenskej, spôsob, atmosfére, chloridov, zníženia, obsahu, pecnej

Zhrnutie / Anotácia:

Pred výpalom slinku a/alebo pri výpale slinku sa do cementárenskej rotačnej pece dávkujú apatity, najmä hydroxyapatit a/alebo jeho prekurzory obsahujúce materiály, pričom v teplotnom pásme 750 až 1 250 °C chloridy z pecnej atmosféry prereagujú heterogénnou reakciou do apatitovej matrice hydroxyapatitu a/alebo jeho prekurzorov s rôznym stupňom dehydroxylácie. Po prereagovaní do slinku sa obsah chloridov v slinku zvýši v rozmedzí 1,10-5 - 1,0 %...

Spôsob spájania odlišných materiálov v ochrannej plynovej atmosfére

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1847

Dátum: 03.12.2002

Autori: Tischler Friedrich, Miklos Ernst

MPK: B23K 35/22

Značky: materiálov, spájania, odlišných, ochrannej, atmosfére, plynovej, spôsob

Text:

...spájkovanie a plazmové MIG-spájkovanie a spôsoby hybridného spájkovania. Pri spájkovaní natvrdo, kde sa pracuje s oblúkoma ochranným plynom, sa spájkovaný spoj zhotoví použitímzváracích prístrojov s ochranným plynom. Základný materiál sa však pritom nenataví, avšak iba tzv. tvrdé, resp. spájky s vysokou teplotou tavenia, ktoré sa používajú. ako prídavné materiály. Používané materiály spájok majú pomerne nízke body tavenia rádovo zhruba...

Zařízení pro automatizaci obloukového svařování děrových a průvarových svarů v ochranné atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 270713

Dátum: 12.07.1990

Autori: Klabouch Rudolf, Robenhaupt Jaroslav, Ružarovský Karel

MPK: B23K 9/16

Značky: atmosfére, ochranné, svařování, zařízení, automatizaci, průvarových, svárů, děrových, obloukového

Text:

...okolního ovzduší. Dále zcela stíní záření elektrického oblouku, takže není nutno používat ochranného štítu. Zařízení je lehké (cca do 2,5 kg), a snadno přenosné. Múže je obsluhovat 1 méně zkušený svářeů, protože doba svářehí je plynule volitelná pro různé velikosti svarü zařazením časového spínače.vynález je blíže objasněn na pripojených výkresoch, kde na obr. 1 je v nárysu znázorněna sestava svaŕovacího zařízení, a na obr. 2 je axonometrický...

Zariadenie na predohrievanie vsádzky anorganických látok v stacionárnej atmosfére

Načítavanie...

Číslo patentu: 266288

Dátum: 13.12.1989

Autor: Voska Miroslav

MPK: C03B 1/00

Značky: anorganických, vsádzky, stacionárnej, látok, predohrievanie, zariadenie, atmosfére

Text:

...lv|llil ímvlrnrnnxilnn Inn-IJ I,n|,~|n|r vln lrwwiun izrvlrvvmun ,,.,),v Ir,.,|h, i.3Pre cpšiu účinnosť zariadenia môžu byť elektrická vyhrievacie telesá umiestnené aj medzi hornou a dolnou vetvou dopravníka alebo priamo v lamelách dopravníka alebo navnútorných stenách násypky predohriatej vsádzky.Výhody zariadenia na predohríevanie vsádzky anorganických látok V stacionárnej atmosfére spočívajú najmä v obmedzení prašnosti zariadenia na...

Zařízení na přepouštění kapalin v ochranné atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 262863

Dátum: 11.04.1989

Autori: Červenka Ota, Pařízek Jiří

MPK: B67C 9/00

Značky: zařízení, přepouštění, atmosfére, ochranné, kapalin

Text:

...kroužkem Ž čepy 3. Ve střední, spodní částí vložky Ž je dutína Já, ze které se pří přečerpávàní vytlačuje vzduch a vytváří se přetlak. Do vložky 2 a dutíny 12 je vertíkálně vedena posuvná vnější trubka lg opatřená hrotem 13, který slouží k proražení zátky 12. V trubce 13 je souose uložena vnítřní trubka li. Vstupní otvor 13 pro odvod oleje je blíže k zakon čení hrbtu 13 než výstupní otvor 11 pro přívod helíą. Hermetíčnost zařízení je zaručene...

Plynová dýza horáka pre oblúkové zváranie v ochrannej atmosfére chladená kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: 256077

Dátum: 15.04.1988

Autori: Franc Štefan, Slinták Jiří

MPK: B23K 9/16

Značky: kvapalinou, chladená, horáka, zváranie, ochrannej, plynová, oblúkové, atmosfére, dýza

Text:

...kúpeľa vo väčšej vzdialenosti od okraja plynovej dýzy. Prúdíaci plyn sa rozdeľuje rovnomerne po obvode priestoru plynovej dýzy. Ochranná atmosféra je po celom obvode plynovej dýzy rovnomerná. Plynová dýza je na jadro horáka upevnená izlačným puzdrom, čím je zároveň i elek 4tricky odizolovaná. e vymeniteľné a umož ňuje Stavebnicové riešenie horáka. Plynová dýza horaka pre oblúkové zvá ranie v ochrannej atmosfére chladená kva. palinou...

Plynová dýza horáka pre oblúkové zváranie v ochrannej atmosfére

Načítavanie...

Číslo patentu: 256076

Dátum: 15.04.1988

Autori: Franc Štefan, Slinták Jiří

MPK: B23K 9/16

Značky: zváranie, plynová, horáka, atmosfére, dýza, oblúkové, ochrannej

Text:

...ukončeným rozvodnými kanálikmi. Prierezy prepúšťacich kanálikov sa smerom od privedného kanálu postupne zmenšujú.Vyhodou uvedeného riešenia je možnost konštrukcie kratšej plýnovej dýzy, a tým aj celého horáka. Umožňuje tiež dobrú ochranu zváracieho kúpeľa vo vôčšej vzdialenosti od okraja plynovej dýzy. Prúdiaci plyn sa rozdeluje rovnomerne po obvode priestoru plynové dýzy. Ochranná atmosfé 4ra je po celom obvode plynovej dýzy...

Zařízení na indukční ohřev kovových polotovarů v ochranné atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 239996

Dátum: 01.02.1988

Autori: Rak Pavel, Lancingr Josef, Eihák Milan

MPK: H05B 6/02

Značky: ochranné, polotovarů, kovových, indukční, ohrev, atmosfére, zařízení

Text:

...atnosféry se nasmeruje do ústí gravitačního skluzu. Dále jepřívedena ochranná atmosféra i na vstup do induktoru, takže celá dutina induktoru je naplněna.Další výhodou zařízení podle vynálezu je, že se zabráni ochlazování ohřátých polotovarů na výstupu induktoru. Ohřáté polotovary jsou vysouvané z induktoru mezerou mezi závíty a tím se zabezpečí rovnoměrný ohřev polotovarů v ochranné atmosféře a udržení potřebné teploty až do doby vysunutí...

Svařovací hlava pro svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 249725

Dátum: 15.04.1987

Autor: Dorazil Antonín

MPK: B23K 9/16

Značky: svařovací, hlava, ochranné, elektrickým, svařování, obloukem, atmosfére

Text:

...mezi jednotlivé svařovací operace. Nedochází tak k samovolněmu odpadávání spečeného kovu, čímž se zlepší kvalita svaru.Odstraní se časové ztráty a sníží se namáhavost práce.ľříklad svařovací hlavy podle vynálezu je znázorněn na přiloženém vykrese, kde obr. l znázorňuje svařovací hlavu v podélném řezu, obr Ž detail čelní plochy tělesa hlavy a obr. 3 alternativní provedení ovládání posuvu trubice.l hlavy, opatřeného rozváděcími otvory...

Zvárací horák pre poloautomatické zváranie v ochrannej atmosfére

Načítavanie...

Číslo patentu: 234966

Dátum: 15.01.1987

Autori: Králik František, Neustadt Gabriel

MPK: B23K 9/16

Značky: ochrannej, zváranie, atmosfére, zvárací, poloautomatické, horák

Zhrnutie / Anotácia:

Zvárací horák je určený na poloautomatické zváranie kútových zvarov v dutinách skriňových a uzavretých nosníkov. Zvárací horák pozostáva z predĺženej rukoväti a vodiacich kladiek, ktoré sú symetricky uložené voči osi horákovej trubky, pričom koncový bod zváracieho drôtu a osi kladiek ležia v jednej rovine. Tento zvárací horák umožňuje prevedenie kútových zvarov vo vnútri skriňových nosníkov, čo zjednoduší prípravu a uskutočnenie zvarových...

Zařízení pro ochranu látek v ochranné dusíkové atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 237776

Dátum: 15.09.1986

Autori: Babenkov Alexandr Alexandrovič, Čekalov Leonid Nikolajevič, Talakin Oleg Glebovič

Značky: atmosfére, ochranné, dusíkové, látek, zařízení, ochranu

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro ochranu látek v dusíkové atmosféře, sestává z jímky pro zpracovávanou látku, bloku pro přípravu dusíkatého prostředí a uzávěru. Uzávěr je proveden jako komora, rozdělená na dvě dutiny polopropustnou membránou, selektivní ke kyslíku a uzávěr je opatřen vakuovým čerpadlem, přičemž jedna z dutin je spojena s jímkou a atmosférou a druhá je spojena s vakuovým čerpadlem.

Způsob obloukového sváření v ochranné atmosféře argonu přímých svarů zvlášť tenkostěnných mosazných trubek

Načítavanie...

Číslo patentu: 237231

Dátum: 15.06.1986

Autori: Krasovskij Jurij Vladimírovič, Sejdalijev Fikrat Sejdali, Tjuševskij Vladimír Michajlovič, Ševakin Jurij Fedorovič, Glebova Erika Dmitrijevna, Čivikin Valerij Konstantinovič

MPK: B23K 9/16

Značky: argonu, přímých, sváření, trubek, zvlášť, svárů, ochranné, obloukového, způsob, tenkostenných, atmosfére, mosazných

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob argonového obloukového sváření v ochranné atmosféře argonu přímých svarů trubek patří do oblasti sváření a může být využíván při výrobě rovných svařovaných mosazných, zvlášť tenkých trubek malého průměru. Cílem vynálezu je zlepšení jakosti svaru a zvýšení produktivity. Způsob obloukového sváření v ochranné atmosféře argonu přímých svarů zvlášť tenkých mosazných trubek, při kterém se sváření provádí netavící se wolframovou...

Zařízení k chemicko-tepelnému zpracování součástí z kovových materiálů v řízené atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 228161

Dátum: 15.05.1986

Autori: Jakeš Jan, Šmálek Jozef

Značky: atmosfére, zpracování, materiálů, kovových, zařízení, řízené, součástí, chemicko-tepelnému

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k chemicko-tepelnému zpracování součástí z kovových materiálů v řízené atmosféře a řeší problém zjednodušení soustavy, skládající se nejméně z jedné komorové ohřívací pece, z kalicí lázně s komorovým krytem a z dalších, z technologického hlediska účelových zařízení, která jsou upravena v jedné linii, a nejméně z jednoho manipulátoru, napojených ke zdroji řízené atmosféry. Účelu se dosahuje u zařízení podle vynálezu tím,...

Hubice svařovací hlavy pro obloukové svařování v ochranné atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 228985

Dátum: 01.02.1986

Autori: Bulíček František, Funda Josef, Šecka Bohuslav

MPK: B23K 9/16

Značky: hlavy, svařovací, atmosfére, svařování, hubice, ochranné, obloukové

Zhrnutie / Anotácia:

Hubice svařovací hlavy pro obloukové svařování v ochranné atmosféře, zejména kyslíku uhličitého, je připevněna na těleso svařovací hlavy pomocí izolační vložky, vyrobené z kysličníkové keramiky přesným lisováním a vypálením. Je lehce nalisována do samosvarného kužele na zadní straně hubice a je zajištěna lemem. Uvnitř je opatřena závitem k našroubování na těleso.

Zařízení pro slinování výrobků práškové metalurgie pod tlakem v ochranné atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 221315

Dátum: 15.01.1986

Autori: Valenta Karel, Hanák Jiří

Značky: metalurgie, atmosfére, ochranné, práškové, výrobků, zařízení, slinování, tlakem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zařízení pro slinování výrobků práškové metalurgie pod tlakem v ochranné atmosféře s řízeným chlazením pod tlakem, sestávající z technologických částí, pro ohřev a výdrž na teplotě, chlazení a s manipulaci. Podstatou vynálezu je, že sestává z elektrické pece, hlavního rozváděče, zatěžovacího mechanismu, hydraulických obvodů, chladicí jednotky, ochranného kontejneru a zvedacího zařízení.

Zariadenie pre meranie vysokých teplôt v oxidačnej i redukčnej atmosfére

Načítavanie...

Číslo patentu: 219565

Dátum: 30.09.1985

Autori: Havlica Jaromír, Ambrúz Vladimír

Značky: atmosfére, vysokých, meranie, zariadenie, teplot, redukčnej, oxidačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je určené pre meranie vysokých teplôt v oxidačnej a redukčnej atmosfére. Podstata zariadenia spočíva v tom, že termočlánok je umiestnený v ochrannej atmosfére oddelenej od pracovného priestoru pece kyvetou. Zariadenie možno využiť v laboratóriách a skúšobniach najmä pri štúdiu vysokoteplotných reakcií v oxidačnej a redukčnej atmosfére aj v prítomnosti agresívnych plynových zložiek.

Horák na zváranie v ochrannej atmosfére

Načítavanie...

Číslo patentu: 216418

Dátum: 01.06.1985

Autor: Fritz Vladimír

Značky: zváranie, ochrannej, horák, atmosfére

Zhrnutie / Anotácia:

Konštrukcia vynálezu horáka, dovoľuje zvárať na neprístupných miestach bezpečne, bez rizika vzniku vedľajších výbojov tým, že sú trubky privádzajúce ochranný prostriedok dokonale elektricky izolované a axiálne i torzne rýchlo nastaviteľné.

Zařízení pro manipulaci se vsázkou zpracovánou v agregátech pro chemicko-tepelné zpracování v ochranné atmosféře

Načítavanie...

Číslo patentu: 217599

Dátum: 15.09.1984

Autori: Miškovský Otto, Rybář Oldřich, Michna Vladimír, Exner Milan Ing

Značky: chemicko-tepelné, atmosfére, zařízení, zpracování, vsázkou, ochranné, agregátech, manipulaci, zpracovánou

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení se skládá z plynotěsně uzavíratelného víka (poklopu), který je pojízdně uložen na vodítkách a konsole. Poklop má jednoduchý či dvojitý plášť, v dolní části má odsouvatelné dno, vnitřní část poklopu je při přenášení vyplněna ochrannou atmosférou. Poklop slouží ke vkládání, vyjímání a přenášení vsázky zpracovávané v agregátech. Vsázka zůstává při přenášení v ochranné atmosféře.

Postup svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře s neodtavnou elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 235162

Dátum: 15.02.1984

Autori: Rosčin Vladislav Vasiljevič, Chavanov Vladimír Alexandrovič, Isčenko Jurij Semjonovič, Florova Nina Alexejevna, Bukarov Viktor Alexandrovič

MPK: B23K 9/16

Značky: postup, obloukem, svařování, elektrickým, atmosfére, neodtavnou, ochranné, elektródou

Zhrnutie / Anotácia:

Postup svařování elektrickým obloukem v ochranné atmosféře s neodtavnou elektrodou spočívá v tom, že před svařením jsou hrany (5, 6) tupého spoje (1) opracovány pro vytvoření zkoseného styku (7) a elektroda (2) je do takto vytvořené styčné spáry zasunuta v celé její hloubce (h). Pak jsou v prvním průchodu zkosené hrany (3) v celé tloušťce (?0) nataveny a vytvořen svarový kořen (8) první vrstvy (9). Při každém dalším průchodu je energie...