Patenty so značkou «asynchrónny»

Točivý elektrický stroj, najmä dvojito napájaný asynchrónny stroj s rozsahom výkonov v rozmedzí 20MVA a viac ako 500 MVA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14172

Dátum: 20.04.2010

Autori: Okai Ricardo, Meyer Bruno, Walser Hanspeter, Schwery Alexander, Cifyildiz Serdar

MPK: H02K 1/28

Značky: dvojito, najmä, napájaný, asynchrónny, rozmedzí, výkonov, elektricky, točivý, stroj, rozsahom, 20mva

Text:

...Vdôsledku toho je možné účinne zachytiť odstredivé sily, pôsobiace na vonkajšiu nalisovanú dosku.Iné usporiadanie sa vyznačuje tým, že vnútomá a vonkajšia nalisovaná doska tak priliehajú k sebe a tak sú vzájomne spojené, že je možné vonkajšiu nalisovanú dosku naklopiť protiĎalšie uskutočnenie vynálezu sa vyznačuje tým, že aspoň časť strížných svomíkov jevyhotovená ako masívne svomíky.Tiež je však myslíteľné a s ohľadom na použitie rôznych...

Točivý elektrický stroj, najmä dvojito napájaný asynchrónny stroj s výkonovým rozsahom v rozsahu 20 MVA až viac ako 500 MVA

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19921

Dátum: 16.04.2010

Autori: Schwery Alexander, Cifyildiz Serdar, Walser Hanspeter, Okai Ricardo, Meyer Bruno

MPK: H02K 1/28

Značky: výkonovým, elektricky, rozsahom, dvojito, rozsahu, točivý, napájaný, najmä, stroj, asynchrónny

Text:

...na Y J Jjednotlivé rovnonorodé časti, keď obvodové časti vonkajšej nalisovanej dosky nadväzujúvždy rovnou naklápacou hranou na vnútomú nalisovanú dosku a keď obvodové časti dosky súvždy uchytené zavesením do vnútornej nalisovanej dosky.Obvodové časti vonkajšej nalisovanej dosky môžu byť s výhodou do vnútornej nalisovanejdosky zavesené pomocou ozubov V tvare kladivka.Ďalšie uskutočnenie vynálezu sa vyznačuje tým, že vnútomá nalisovaná doska má...

Zapojenie meniča pre asynchrónny generátor s dvojitým napájaním s variabilným dodávaným výkonom a spôsob jeho prevádzky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7894

Dátum: 19.01.2008

Autor: Schreiber Dejan

MPK: H02P 23/00, H02P 9/00

Značky: asynchrónny, dvojitým, variabilným, zapojenie, napájaním, výkonom, dodávaným, prevádzky, meniča, generátor, spôsob

Text:

...menič usmerňovač, ako aj zo strany0008 Rovnako je zo spisu EP 1 313 206 A 2 podľa tam citovanéhostavu techniky známe usporiadanie vo vnútri prúdového meniča, pozostávajúceho zo vstupného usmerňovača, medziobvodu a0009 Úlohou daného vynálezu je uviesť zlepšené zapojenie meniča s asynchrónnym generátorom s variabilným dodávaným0010 Úloha sa rieši zapojením meniča S asynchrónnym generátoron s dvojitým napájaním s variabilnýnx dodávaným výkonom,...

Napájací spínač pre trojfázový asynchrónny motor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 377

Dátum: 30.01.2004

Autor: Jakob Karl

MPK: H02P 25/16

Značky: asynchrónny, trojfázový, napájací, spínač, motor

Text:

...sinusovým napätím, takže nevydáva žiadne bzučivé zvuky. Pri tomto posledne uvedenom spínači možno ale ešte stále pozorovat stratu na činnom transformátore, pretože ten je stále na plnom sietovom napätí, ako i vysokénáklady na spínače a ich riadenie.0007 Od prihlasovateIa v úvode uvedeného DE 201 04 721 U 1 je známy trojfázový spínač pre trojfázový asynchrónny motor, ktorý je zvlášť vhodný na pohon s kvadratickou krivkou momentu otáčok,...

Jednofázový dvojvinutový asynchrónny elektromotor

Načítavanie...

Číslo patentu: 259286

Dátum: 17.10.1988

Autori: Struckel Pavol, Holéczy Július, Friga Tibor

MPK: D06F 37/30, H02K 17/04

Značky: asynchrónny, jednofázový, elektromotor, dvojvinutový

Text:

...pomocnej fázy dvojpól-ového Vinutie je realizované v režime vyšších otáčok priamosvorkovnici elektromotora pomocou prepínacích prvkov.Hlavnou výhodou jednofázového clvojvtnu(ového asynchrónneho elektromotora podľa vynálezu oproti doterajším vyhotoveniam dvojvinuťových elektromotorov je odstránenie pomocnej fázy dvojpólového vinutia, čo má za následok okrem iného aj značné materiálové úspory medených vodičov a ďalšie zníženie výrobných...

Zapojenie pre asynchrónny prenos

Načítavanie...

Číslo patentu: 256073

Dátum: 15.04.1988

Autori: Kuric Štefan, Stehlík Štefan

MPK: H03K 5/13

Značky: asynchrónny, prenos, zapojenie

Text:

...riadiacich signálov a jeho druhý vstup a výstup je spojený s blokom pre spracovanie výstupného signálu.Zapojenie pre asynchrónny prenos umožňuje jednoducho pripojiť elektronické obvody so súčiastkou CCD k mikropočitaču a uskutočniť prenos údajov z CCD do mikropočítača. Zapojenim sa nezmenši prenosova rýchlosť kanála jednoslovných prenosov v mikropočítači.Na pripojenom výkrese je schématicky znázornená blokové zapojenie pre asynchrónny...