Patenty so značkou «arzenu»

Krištáľové sklo s indexom lomu vyšším ako 1,53 bez obsahu zlúčenín olova, bárya a arzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17638

Dátum: 01.09.2011

Autori: Kořensky Jan, Rada Miroslav, Sázavová Kveta, Vavřena Jiří

MPK: C03C 3/097, C03C 4/00

Značky: olova, arzenu, obsahu, vyšším, indexom, krištáľové, barya, zlúčenín

Text:

...bezpečné sklá rozdeliť do dvoch skupín. Prvú skupinu tvoria sklá, ktorých hustota a index |omu sú porovnateľné s olovnatým krištáľom. Tieto sklá sú uvedené v tabuľke 1 nižšie. Druhú skupinu tvoria sklá, u ktorých hustota nie je podľa smernice 69/493/ECC dodržaná a ich index |omu je s olovnatým krištáľom porovnateľný alebo nižší. Tieto sklá sú uvedené v tabuľke 2 a tabuľke 3 nižšie.0009 Ako vyplýva z uvedených tabuliek, boli ako náhrada PbO...

Spôsob odstraňovania oxoaniónov arzénu, antimónu, selénu, molybdénu, volfrámu a mangánu z vôd

Načítavanie...

Číslo patentu: 285793

Dátum: 19.07.2007

Autor: Šiška Jozef

MPK: C02F 1/70, C02F 1/28, C02F 1/52...

Značky: odstraňovania, spôsob, oxoaniónov, antimónu, arzenu, molybdenu, selénu, volfrámu, manganu

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie spočíva v znížení oxidačného stupňa arzénu, antimónu, selénu, molybdénu, volfrámu a mangánu redukovadlom v kyslom prostredí a v zachytení produktov redukcie koagulačne alebo sorpciou. Pridanie okysľovacej zložky, redukovadla a koagulačného činidla môže byť uskutočnené súčasne, pričom je možné použiť elektrochemicky produkovaný vodík ako redukovadlo so súčasným okysľovacím efektom.

Spôsob získavania vzácnych kovov a arzénu z roztoku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13823

Dátum: 25.04.2006

Autori: Mäkinen Tuula, Nupponen Raimo, Romppanen Jaana, Poijärvi Jaakko

MPK: C22B 3/20, C22B 3/44

Značky: kovov, spôsob, vzácných, získavania, roztoku, arzenu

Text:

...6,406,676 opisuje spôsob odstraňovania arzénu a železa z roztoku kyseliny, ktorá vzniká pri hydrometalurgickej úprave koncentrátu. Zrážanie arzénu a železa sa vykonáva vdvoch krokoch, kde sa pH udržiava vrozsahu 2,2-2,8 vpn/om kroku zrážania a medzi 3,0-4,5 vdruhom kroku. K obom krokom zrážania sa pridáva vápno a v druhom kroku sa navyše vháňavzduch. Každý krok produkuje svoj vlastný žeIezito-arzeničnanový zvyšok,a zvyšok z druhého kroku sa...

Lázeň pro galvanické vylučování zlata s obsahem arzenu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260918

Dátum: 12.01.1989

Autori: Blažek Zdeněk, Bečka Miloslav, Ducháček Václav, Kopecký Karel, Miškech Ján

MPK: C25D 3/48

Značky: obsahem, vylučování, arzenu, lázeň, zlata, galvanické

Text:

...elektrolytu a vzhledem k omezené rozpustnosti arzonovýchkyselin je možno volit samoregulační způsob doplňování roztoku umístěním přebytku sloučeninydo porézních sáčků. V obecných vzorcích jsou R, R 1, R 2 organické zbytky -CH 3, -CH 2 CH 20 H,-CH 2 Co 0 H, fenyl, 3 ~amino-4-hydroxyfenyl, nebo. X, kde X, přednostně v poloze 2-, nebo4-, je -NH 2, -N 02, -CN, -SH, -OH, -NHR, -COOH, -RCOOH, -SO 3 H, -CONH 2, -OR, -Br, -Cl, -As 03 H 2,-NH 4 w 5/...

Zariadenie pre analýzu obsahu arzénu v plynoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 254182

Dátum: 15.01.1988

Autori: Špeťuch Vojtech, Repčák Vladimír, Szarvasy Peter, Bobok Ľudovít

MPK: G01N 31/00

Značky: obsahu, zariadenie, arzenu, plynoch, analýzu

Text:

...plynu v potrubí do reaktora 5,do ktoreho sa kontinuálne privádza vodný roztok hydroxidu -sodného o koncentrácii 10 až 20 hmot. Tento roztok sa privádza zo zásobnej nádrže 7 čerpadlem B, ktoré zabezpečuje konštantný prietok roztoku cez potrubie 6 do reaktora 5.z plynu v roztoku, ktorý sa potom zhromaždí v absorpčnej nádrži 9. Prietok plynu sa kontroluje rotametrom 10 a reguluje sa regulačným ventilom 11 tak, aby pomer objemovej...

Způsob současného stanovení obsahu arzénu a pyritické síry, případně i obsahu popela v uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235723

Dátum: 01.12.1986

Autori: Barcalová Libuše, Šimon Liboslav, Hally Jan, Čechák Tomáš

MPK: G01N 23/221

Značky: způsob, současného, popela, uhlí, síry, obsahu, arzenu, stanovení, pyritické, případně

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezem je způsob současného stanovení obsahu arzénu a pyritické síry, případně i obsahu popela v uhlí. Metoda dovoluje současné stanoveni As, pyritické síry a popela v uhlí. Současně stanovení se provádí spektrální izotopovou rentgenfluorescenční analýzou za použití proporcionálního detektoru, jehož konstrukce je prostá železa. Stanoveni pyritické síry se provádí nepřímo stanovením obsahu železa. K odlišení jednotlivých složek se používá...

Spôsob úpravy železných rúd s obsahom arzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227950

Dátum: 15.05.1986

Autori: Repčák Vladimír, Tomášek Karel, Schmiedl Juraj, Cempa Štefan

Značky: obsahom, úpravy, železných, spôsob, arzenu

Zhrnutie / Anotácia:

Sp(sob úpravy železných rúd s obsahom arzénu magnetizačným pražením, s nasledujúcim chladením praženca a jeho upravovaním pre mokré magnetické rozdružovanie, vyznačujúci sa tým, že praženec sa ochladí zmesou vzduchu a vody na teplotu pod 85 °C, pričom sa plyny z magnetizačného praženia rudy a chladenia praženca filtrujú od úletu v kombinovaných suchých a mokrých odlučovačoch.

Způsob loužení arzenu při biologickém loužení vícesirného a pyritického hnědého uhlí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215896

Dátum: 15.07.1984

Autori: Koval Eduard, Beranová Eva, Jílek Rudolf, Neumann Jan

Značky: loužení, hnědého, uhlí, pyritického, arzenu, vícesirného, biologickém, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oblasti technické mikrobiologie. Účelem vynálezu je snížení původního obsahu arzenu v hnědém vícesirném a pyritickém uhlí o 70 až 90 % za dobu 15 až 35 dnů. Na hnědé uhlí, obsahující arzen v koncentracích od 0,15 do 5,0 kg v tuně, se působí médiem obsahujícím specificky šlechtěné autotrofní thionové bakterie. Loužící médium ma pH 1,7 až 2,5, proces je veden v hmotnostním poměru média k hnědému uhlí 3 : 1 až 10 : 1 při teplotách...