Patenty so značkou «artritídy»

Spôsoby liečenia reumatoidnej artritídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13410

Dátum: 05.06.2009

Autori: Owyang Alexander, Solinger Alan

MPK: C07K 16/24, A61K 39/395, A61P 19/02...

Značky: reumatoidnej, artritídy, spôsoby, liečenia

Text:

...IL 1 R (Dinarello, 1996).0005 IL-1 je prítomný vsynoviálnom tkanive a tekutinách pacientovs reumatoídnou artritídou a stimuluje produkciu mediátorov, ako je napríklad prostaglandln E(2), oxid dusnatý, cytokíny, chemoklny a adhezívne molekuly,ktoré sú zapojené do kĺbového zápalu. Okrem toho IL-1 stimuluje syntézu a aktivitu matrixových metaloproteináz a dalších enzýmov zapojených do deštrukcie chrupavky pri reumatoidnej artritíde a...

Spôsob prevencie rozvoja reumatoidnej artritídy u subjektov s nediferencovanou artritídou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19099

Dátum: 05.05.2009

Autori: Becker Jean-claude, Vratsanos George, Corbo Michael

MPK: C07K 16/00

Značky: prevencie, nediferencovanou, subjektov, spôsob, rozvoja, artritídou, reumatoidnej, artritídy

Text:

...Patients with(2004. Preto je nediferencovaná artritída častou klinickou entitou.0005 Normálne synovium je tkanivo, ktoré obklopuje a oddeluje priestory V kĺboch. Výstelková vrstva buniek tvorená synoviocytmi podobnými makrofágom a fibroblastom prekrýva tenké stromum zo spojivového tkaniva obsahujúce rozptýlené dendriticke bunky, fibroblasty, žírne bunky a cievne Štruktúry (Konttinen,Y.T. et al., Characterization of the immunocompetent cells...

Použitie alkylhydrogenfumarátov na liečenie psoriázy, psoriatickej artritídy, neurodermatitídy a Crohnovej regionálnej enteritídy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285187

Dátum: 10.07.2006

Autori: Strebel Hans-peter, Joshi Rajendra

MPK: A61K 31/21, A61K 9/52, A61K 9/22...

Značky: neurodermatitídy, artritídy, liečenie, alkylhydrogenfumarátov, crohnovej, použitie, psoriatickej, enteritídy, psoriázy, regionálnej

Zhrnutie / Anotácia:

Použitie jedného alebo niekoľkých alkylhydrogenfumarátov všeobecného vzorca (I), v ktorom R predstavuje alkylovú skupinu s 1 až 5 atómami uhlíka, prípadne v zmesi s dialkylfumarátom všeobecného vzorca (II) a prípadne s bežnými farmaceutickými excipientmi a nosnými látkami, na prípravu farmaceutického prostriedku vo forme mikrotabliet alebo mikropeliet na liečenie psoriázy, psoriatickej artritídy, neurodermatitídy a Crohnovej regionálnej...

Spôsob stanovenia reumatoidnej artritídy meraním anti-CCP a sérového amyloidu A

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4784

Dátum: 23.02.2005

Autori: Karl Johann, Wild Norbert, Zolg Werner, Grunert Veit Peter

MPK: C07K 16/18, G01N 33/564, C07K 14/435...

Značky: anti-ccp, meraním, amyloidu, reumatoidnej, sérového, spôsob, artritídy, stanovenia

Text:

...B. Obidva bunkové typy prispievajú k synoviálnej hyperplázii, čo svedčí pre parakrinnú interakciu medzi týmito dvoma bunkovými typmi. Táto fáza zápalu je spojená s kongestívnym zlyhaním, edémom a exsudáciou fibrínu. Bunková infiltrácia sa vyskytuje v skoromštádiu ochorenia a zpočiatku sa skladá hlavne z T lymfocytov. V dôsledku zápalu sasynovia stane hypertrofickou kvôli proliferácii krvných ciev a synoviálnychfibroblastov a kvôli...

Spôsob stanovenia reumatoidnej artritídy meraním anti-CCP a interleukínu 6

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7352

Dátum: 21.12.2004

Autori: Grunert Veit Peter, Karl Johann, Zolg Werner, Wild Norbert

MPK: G01N 33/68

Značky: meraním, artritídy, reumatoidnej, interleukínu, anti-ccp, stanovenia, spôsob

Text:

...potrebu časnej diagnózy, 2) identifikáciu prognostických faktorov a 3) časnú agresívnu liečbu. Časnejšia diagnóza a liečba, výhodne počas prvých niekoľkých mesiacov po nástupe symptómov, môže pomôcť pri zabránení ireverzibilného poškodenia klbu.0014 Sú teda potrebne spôsoby, najmä tie založené na biochemických parametroch, ktoré by pomáhali pri hodnotení prítomnosti reumatoidnej artritídy. Predkladaná prihláška poskytuje tieto spôsoby a...

Použitie tigecyklínu, samotného alebo v kombinácii s rifampínom, na liečbu osteomyelitídy a/alebo septickej artritídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4789

Dátum: 07.09.2004

Autori: Calhoun Jason, Testa Raymond Thomas, Mader Jon

MPK: A61K 31/496, A61P 19/00, A61K 31/65...

Značky: kombinácii, osteomyelitídy, samotného, rifampínom, septickej, tigecyklínu, liečbu, artritídy, použitie

Text:

...Rev lnfect Dis 1988 10 103-110). Po štyroch týždňoch liečenia antibiotikami bolaväčšina antibiotických režimov neschopná stafylokoky z kosti eradikovať.0007 Liečba antibiotikami osteomyelitídy je tradične podávaná intravenóznoucestou. Ale vklinických hodnoteniach človeka boli úspešne testované perorálnerežimy na liečbu osteomyelitídy (Bell, Lancet 1968 10 295-297, Feigin et al., Pediatr 1975 55 213-223, Slama et al., Am J Med 1987 82...

AAV vektory pre in vivo génovú terapiu reumatoidnej artritídy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12133

Dátum: 01.09.2004

Autori: Jorgensen Christian, Tak Paul Peter

MPK: C12N 15/861, A61P 19/02, A61K 48/00...

Značky: génovú, artritídy, terapiu, vektory, reumatoidnej

Text:

...s ich 2náprotivkami. Pre IL-l 8 je purifikovaný IL-18 väzobný proteín. Terapie poskytujúce nadbytok rekombinantných inhibítorov cytokínu môžu posunúť rovnováhu v RA smerom kprotízápalovému stavu. Klinická účinnosť metód zameraných na anti-TNF-a a anti-IL-1 zdôrazňuje, že určité cytokíny sú vhodnými cieľmi pre génovú terapiu. Iným prístupom môže byť cielená nadmemá expresia biologicky aktívnych protizápalových proteínov (napr. IL-4,IL-10,...

Liečenie reumatoidnej artritídy pomocou imatinibu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4109

Dátum: 27.01.2003

Autor: Joensuu Heikki

MPK: A61P 19/00, A61K 31/506

Značky: reumatoidnej, pomocou, liečenie, imatinibu, artritídy

Text:

...kombináciu ZLÚČENINY I a azatioprínu, leflunomidu, celecoxibu aTeraz bolo prekvapujúco preukázané, že RA môže byť úspešne liečená ZLÚČENINOU I vo forme jej monometánsulfonátovej soli, ked je monometánsulfonátová soľ ZLÚČENINY Ipodávaná v dennej dávke zodpovedajúcej 100 až 1000 mg ZLÚČENINY I.-ylamino)fenylbenzamid, ktorý má vzorec IPríprava 4-(4-metylpiperazín- l -ylmetyl)-N-4-metyl-3 -(4-pyridín-3 -yl)pyrimidín-2-ylamino)fenylbenzamidu je...

Použitie fukánov pri liečení adhézií, artritídy a psoriázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3160

Dátum: 29.08.2002

Autori: Jackson John, Burt Helen

MPK: A61K 31/737, A61P 17/00, A61P 19/00...

Značky: adhézii, použitie, fukánov, liečení, psoriázy, artritídy

Text:

...aspekty, charakteristické vlastnosti, apod., môžu byť miešané a spojované, kombinované a obmeñované akýmkoľvek požadovanýmFukán môže byť určený na podávanie ako farmaceutická kompozicia obsahujúca fukán a terapeuticky účinné množstvo aspoň jedného ďalšieho lieku. Liekmôže byt aspoň jeden zpaklitaxelu, doxorubicínu, kamptotecinu, etopozidu, 3mitoxantrónu, metotrexátu, menadiónu, plumbaginu, juglónu, beta-Iaperchónu cyklosporínu,...