Patenty so značkou «artikel»

Farmaceutická kompozícia obsahujúca nukleovú kyselinu, použitie nukleovej kyseliny a výrobný artikel obsahujúci farmaceutickú kompozíciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287575

Dátum: 21.02.2011

Autori: Cheresh David, Eliceiri Brian, Paul Robert

MPK: A61K 38/17, A61K 38/45, A61K 45/00...

Značky: farmaceutickú, nukleovú, artikel, kyselinu, obsahujúci, kompozíciu, kompozícia, výrobny, obsahujúca, farmaceutická, použitie, kyseliny, nukleovej

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná modulácia vaskulárnej permeability (VP) tyrozínkinázou Src alebo tyrozínkinázou Yes, alebo selektívnou inhibíciou aktivity tyrozínkináz rodiny Src a farmaceutická kompozícia, ktorá obsahuje terapeuticky účinné VP modulujúce množstvo proteínov tyrozínkináz Src a/alebo Yes, alebo ich zmes v terapeuticky prijateľnom nosiči.