Patenty so značkou «armatur»

Pripájacia príruba, najmä na rozoberateľné pripájanie armatúr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2788

Dátum: 12.02.2001

Autor: David Pavel

MPK: F16L 23/024

Značky: najmä, pripájanie, pripájacia, armatur, příruba, rozoberateľné

Text:

...je schématicky znázornený na pripojenom výkrese zobrazujúcom pozdľžny rez prírubou na pripojenie k telesu čerpadla, na ktorej je umiestnený nasávacíPripájacia priruba je tvorená V podstate plochým telesom l,tvaru medzikružia, po obvode ktorého sú pravidelne vytvorené,výhodne privarené, minimálne dva spojovacie prvky g, napriklad sťahovacie skrutky, ktoré sú orientované süosovo s osou prietočného prierezu 3 telesa ,jv konkrétne zobrazenom...

Způsob současného navařování více elektrodami, zejména těsnících ploch armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 260103

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rydval Karel, Dytrt Jan

MPK: B23K 9/24

Značky: ploch, způsob, elektródami, více, zejména, navařování, těsnicích, současného, armatur

Text:

...zdroje łje opatřen záporným vývodem Q a kladným vý vodem 1. Kladný vývod 1 elektrického zdroje L je vodivě spojen s kontaktním vedením g hlavní trubičkové elektrody §.a záporný vývod Q se základním materiálem A 1.» Kontaktní vedení g hlavní trubičkové elektrody § je opatřeno podávecím zařízením~i. Bezkontaktní vedení 2 přídavné trubičkovéelektr 0 dy 2 je opatřeno. nezávislým podávaoím zařízením 5.Po zapálení oblouku lg mezi hlavní...

Hnacia jednotka pre ovládanie a reguláciu armatúr a podobných zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 279341

Dátum: 07.10.1998

Autor: Riester Werner

MPK: G05D 3/00, F16K 31/05

Značky: ovládanie, podobných, jednotka, reguláciu, hnacia, armatur, zariadení

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa hnacia jednotka s motorom a prevodovkou (2), ktorá slúži na ovládanie a reguláciu armatúr a podobných zariadení, napríklad ventilov, posúvačov a klapiek. Pozostáva z prevodovky (2), ktorá je umiestnená medzi motorom a armatúrou a obsahuje pre požadovaný prevod minimálne jeden planétový veniec (4) s vnútorným ozubením (5). Tento planétový veniec (4) má okrem toho ozubenie (7) na svojej vonkajšej strane, ktoré je uskutočnené tak, že...

Inštalačný výstroj pripojenia armatúr, najmä miešacích vodovodných batérií k vodnému zdroju

Načítavanie...

Číslo patentu: U 963

Dátum: 11.10.1995

Autori: Jorík Ján, Priesol Pavol, Vňuková Anna

MPK: F16L 19/02, E03C 1/04

Značky: zdrojů, vodnému, výstroj, batérií, inštalačný, najmä, armatur, pripojenia, vodovodných, miešacích

Text:

...vyžaduje čelnú tesniacu plochu na pripojovacom závitovom čape rohového ventilu, alebo na pripojovacom kolienku. V dôsledku toho sú potrebné dve rôzne vyhotovenia pripojovacích kolienok a tiež dve rôzne vyhotovenia rohových ventilov. šie je zabezpečená univerzálnosť tohoto riešenia.Uvedené nedostatky doterajšieho stavu techniky do značnej miery odstraňuje technické riešenie pripojenia armatúr, najmä miešacích vodovodných batérií k vodnému...

Tesniaci klobúčik vodovodných armatúr

Načítavanie...

Číslo patentu: U 564

Dátum: 07.09.1994

Autori: Zvarík Jozef, Krčík Vojtech, Stacho Ivan, Kuka Stanislav, Suja Boris

MPK: F16K 1/26

Značky: armatur, tesniaci, vodovodných, klobúčik

Text:

...použiť pre teplú aj studenú vodu. Jeho Čalšou výhodou je podstatné uľahčenie manipulácie uzatváracích ventilov, ktoré sú jeho funkčnou súčasťou a predĺženie životnosti.Technické riešenie objasnené na výkrese V obraze č. 1 znázorňuje tesniaci klobúčik v polovičnom reze, 2 ktorého je zrejmý von~ kajší užitkový tvar vrátane funkčného otvoru pre jeho samosvornéupevnenie vo funkčnej zostave.Iuninuí klnhúňik vodovodných armatúr nuľn nhr. ü.| 7...

Zariadenie na obmedzenie zdvihu armatúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 277694

Dátum: 15.09.1991

Autori: Illy Alois, Ruckert Heinz-jürgen

MPK: F16K 1/32, F16K 35/02, F16K 31/60...

Značky: armatur, zariadenie, zdvihu, obmedzenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie má stúpajúce vreteno (3), pričom kryt (9), usporiadaný svojim vonkajším priemerom vo vnútri ručného kolesa (6), dosadá svojim vnútorným priemerom na maticu (2) vretena (3).

Regál stromčekového tvaru na ukladanie výstužných súčastí armatúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 269534

Dátum: 11.04.1990

Autor: Tabaček Jaroslav

MPK: B65G 1/00

Značky: armatur, stromčekového, súčastí, výstužných, regál, ukladanie, tvaru

Text:

...pracoviská.Regál stromčekového tvaru pozostáva z podstavy ł, dvoch trojúholníkových stojanov 5 púzdrami na výsuvné konzoly g, štyroch výsuvných konzol Q, štyroch pevných konzol 1,dvojdielnej kovovej stan» jej spodný diel § je pevný a vrchný diel g je odnimatelný.Regál stromčekového tvaru je konštrukčne riešený tak, aby vzhladom na hmotnost bremien umožnil naplňovanie pomocou žeriavu na podstavu l, na výsuvné konzoly g a na pevné konzoly...

Zařízení pro zamykání armatur, zejména s ručním ovládáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 268484

Dátum: 14.03.1990

Autori: Dohnal Václav, Gočál Milan

MPK: F16K 35/06

Značky: ovládáním, zamykání, zejména, zařízení, armatur, ručním

Text:

...účoloa zaoezani naopržvnłna oanipulaca ručnio ovládacin koloo lg jo lezi typickou oatici lg a desku 3 vloženo naatavitolnh část 5, v touto pripade tvoŕonž kotoučea 1 uaazanýa na doaco 3, na ktorou jo axcentricky upovnlno napriklad šrouboo 5 pouzdra ig. V atypicki ootici lg, je hotovon prvni oxcentrický průohozi otvor 122 a v nastavitelné čüoti,§ ja zhotovan druhý axcontrický průchozi otvor il. Frvni axcontrický průchozi otvor lgg atypické...

Ovládacia rukoväť zdravotných armatúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 264987

Dátum: 12.09.1989

Autori: Praženka Dušan, Plencnerová Emília

MPK: F16K 31/60

Značky: rukoväť, zdravotných, ovládacia, armatur

Text:

...farieb, prípadne kombináciu plastu s kovmi tak, že zadný diel rukoväte môže byt vyhotovený z mosadze ana predný diel je možné s výhodou použit priehľadné, pripadne dymové, alebo číre polymetylmetakryláty, pri zvýšenej estetičnosti rukoväte, pretože možno použit rôzne veľkosti a vonkajšie tvary rukoväte. Atraktívnejšie druhy plastov sa používajú spravidla na prednýdiel rukoväte. Riešenie rukoväte umožňuje použitie pružnej a upevňovacej...

Spôsob prípravy hmoty na báze polyuretánov na hermetizáciu kabelových prechodek a armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 263554

Dátum: 11.04.1989

Autori: Hlavatý Peter, Nestrašil Stanislav, Malčovský Eugen, Švajdová Marie, Mokrý Jozef, Pšeničný Bořivoj

MPK: H02G 15/04, H01B 3/18

Značky: prechodek, armatur, hermetizáciu, přípravy, spôsob, kabelových, hmoty, báze, polyuretánov

Text:

...výhodné je také množstvo freúnu-ll,aby vzniknutá pena mala .objemová hmotnost 40 až 100 kg m 4. Zvýšenie požiarnc-bezpečnostných parametrov peny možno dosiahnut prídavkom retarderov horenia,napríklad trisgł-chlóretyljíosfátu, tris 2,3-clíchlórpropyljfosfátu, tris 2,3-dibrómpropyljfosfátu v množstve 10 až 20 hmot. na polyol.Z izokyanátov prichádza do úvahy výhradne surový 4,4-metóndifenyldiizokyainát, obchodné značky Systanat B, Tedinom 31,...

Zkušební zařízení, zejména pro zkoušení průmyslových armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 263444

Dátum: 11.04.1989

Autor: Šuba Miroslav

MPK: G01M 3/00

Značky: zkušební, zařízení, zejména, zkoušení, průmyslových, armatur

Text:

...ievém podstavci łłł nosného rámu je uchyceneztěleso łá s váloovou část૧ a jeřábový sloup łg procházející průchozím otvořem v tělese łá. Na jeřábovém sloupu łi je uchyoen konzolový jeřáb Li. Na suportu łl je současně uloženo otočné rameno łlł, převodovka 1 g a měřící zařízení ł 12 zakončené upínacím hřídelem ł 1.0 točné rameno gzł jena suportu łl uloženo točně kolem svislé osy § 11 e je zajistitelné v potřebné poloze pomocí zápsdky § 15....

Cyklovací zařízení, zejména pro zkoušky armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 261592

Dátum: 10.02.1989

Autor: Král Antonín

MPK: G04F 3/08, G04F 13/04, G05B 19/00...

Značky: zařízení, zejména, zkoušky, armatur, cyklovací

Text:

...vstup druhého čtyřvstupového logického členu NAND, kdena jeho prvý vstup je přippjen výstup ručního spouštěče krokování pro přerušení, na jeho druhý vstup je připojen výstup snímačů stavu pohonů a na jeho třetí výstup je připojen výstup snímačů stavu aparatury a média, přičemž dále k druhému vstupu bloku silového ovládání je připojen výstup ručního ovládání ponohů,zatímco ke vstupu téhož ovladače je přípojen první výstup přepínače...

Ovládacia rukoväť zdravotníckych armatúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 261543

Dátum: 10.02.1989

Autori: Praženka Dušan, Sardahely Aurel, Plencnerová Emília

MPK: F16K 31/60

Značky: rukoväť, armatur, zdravotnických, ovládacia

Text:

...drážky a obr 3 znázorňuje čiastkový pohľad na pružnü vl-ožku v mieste umiestnenia stabilizačného výčnelku. vNa rozpernej vložke 14, v strede ktorej- je skrutka 16, je v spodnej časti výstupok 15,ktorý v zmontovanom prevedení je zapadnutý do oblej vdrážky 17. Rozperná vložka má n-a povrchu zvisle vrúbky 7, ktoré zapadajú do zvislých vrúbkov 7, vytvorených vo vnútornom otvore nosnej vložky 1. Nosná vložka 1 je rotačného tvaru a na vonkajšom...

Ocel k renovaci funkčních částí armatur pro louhové prostředí

Načítavanie...

Číslo patentu: 258524

Dátum: 16.08.1988

Autori: Chmelař Ivan, Krčmář Jaroslav

MPK: C22C 38/00

Značky: renovaci, prostředí, louhové, částí, funkčních, armatur

Text:

...louhů papírenského a celulôzového průmyslu o různých koncentracích při zvýšených teplotách a tlacích do 2 MPa při současném dosažení jejich optimální povrchové tvrdosti, V rozmezí 295 až 330 HB, které je podmínkou vzájemné těsnosti a otěruvzdornosti, a tím l správně funkce jednotlivých funkčních částí těchto armatur.Další jeho výhodou je zvýšení užitnosti základního materiálu, snížení energetické náročnosti na celkovou výrobu, a tím i...

Vřetenová matice s pojistnou spojkou armatur s netočivým stoupajícím vřetenem

Načítavanie...

Číslo patentu: 247242

Dátum: 01.08.1988

Autor: Mostecký Jioí Akademik

MPK: F16K 39/02

Značky: vřetenem, netočivým, spojkou, vřetenová, stoupajícím, armatur, matice, pojistnou

Text:

...je alternativní provedení vřetenové matice s použitím pojiatné spojky kolíkového typu, s axiálním střižným kolíkem, na obr. 5 je alternativní provedení vřetenové matice s pojistnouV částečně znázorněném vřetenovodu l armatury obr. 1, je uložena otočně na valivých ložiskách g vřetenová matice 2, kterou prochází vřeteno 1 opatřené závitem il. Vřetenová matice 1 je dělená a sestává z ovládací části 2 ukončené nátrubkem jlł a z vřetenové části gg...

Zajištění stoupajícího netočivého vřetene armatur proti pootočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 245448

Dátum: 01.07.1988

Autor: Braclavskij Chajm Lazarevie

MPK: F16K 3/314

Značky: armatur, netočivého, zajištění, vřetene, pootočení, proti, stoupajícího

Text:

...gg upevněné v tělese g šoupátka. Dělený klín l šoupátka je ovládán vřetenem 5, opatřeným nákružkem 19 a válcovým osazením il, které je ukoučeno rozpínacím členem Ag, opatřeným protilehlými rozpínacími plochami ggł, kterými jsou těsnící desky lg klínu l utěsněnyysedlech gl tělesa g šoupátka. Spojení děleného klínu l s vřetenem Q je provedeno pomocí vertikálního otvoru ll§)obr. 2, zhotoveného ve středu horní části ll prstence ll kolmo na osu...

Uložení těsnicích sedel v tělese armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 256759

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štefek František, Kerlín Kurt, Werner Emil, Vilášek Horst

MPK: F16K 1/42

Značky: tělese, uložení, sedel, armatur, těsnicích

Text:

...snadné výrobě bez potřeby lapování těsnícíoh ploch v tělese armatury, v možnosti rychlé a snadnévýměny těsnících sedel v případě opotřebení jejich funkčníchploch přímo v provozních podmínkách, bez nutnosti vyjmutí armatury z potrubí, čímž se zkracuje doba výluky zeřízeníPříkled konkrétniho provedení uložení těsnicího sedla v tělese armatury podle vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese,představujícím částečný podélný řez tělesem...

Uzávěr armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 236242

Dátum: 01.02.1988

Autori: Tesařík Rudolf, Letocha Zdeněk

MPK: F16K 5/06

Značky: uzáver, armatur

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru armatur a týká se kulového uzávěru armatur. Podstatou vynálezu je, že kulový uzávěr má tvar vyduté koule, v jejímž vnitřním prostoru jsou umístěna podélná žebra opatřená čelními vodícími ploškami, které jsou zhotoveny na průměru, který je roven a/nebo je větší než je průměr průtočného kanálu armatury. Přitom minimálně dvě podélná žebra jsou umístěna proti drážce vydutého kulového uzávěru. Vynález je možno použít u všech...

Zařízení k ochraně armatur s netočivým stoupajícím vřetenem proti neplánovanému přetížení od motorického pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 243286

Dátum: 15.11.1987

Autor: Sikora Petr

MPK: F16K 39/02

Značky: vřetenem, zařízení, motorického, stoupajícím, netočivým, proti, ochraně, neplánovanému, armatur, pohonů, přetížení

Text:

...přičemž je jedno z valivých ložisek dotaženo závitovým přítužnfým kroužkem a jeho podstata spočíva V tom, že závitový přĺtužný kroužek je zašroubován do prstence, opatřeného vnitřním závitení a minimálně dvěma radiálními otvory, upevněného Ve vřetenovodu, opatřeném minimálně dvěma průchozími radiálními otvory, prostřednictvím minimálně dvou střižných kolíkü zasunutých současně jak V průchozích radiálních otvorech Vřetenovodu, tak v...

Zásobník tlakového média, zejména pro pneumatické ovládání armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 253631

Dátum: 12.11.1987

Autori: Harazim Alfons, Řeha Karel, Král Jan

MPK: F17C 13/04, F17C 1/00

Značky: media, zásobník, pneumatické, armatur, zejména, tlakového, ovládání

Text:

...nižší seismická odolnost a tím i možnost porušení potrubí spojujícího zásobník s tlakovým váloem.Shora uvedené nevýhody odstraňujet vynález,kterým je zásobník tlakového media podle autorského osvědčení č. 225 456 a jeho podstata spočívá v tom, že vnější prstenec je na tělese uložen rozebíratelně.Proti dosud uzívanym řešením se dosahuje podle vynálezu v ěšího účinku tím, že zásobník je rozebíratelný a tím i snadno přístupný ke kontrole a k...

Prostředek zejména pro těsnění dělicích rovin a spojovacích ploch strojů, jejich částí nebo armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 253186

Dátum: 15.10.1987

Autori: Scharhag Vilém, Kubů Miroslav, Wiesner Ivo

MPK: C09J 3/16

Značky: rovin, jejich, těsnění, spojovacích, ploch, armatur, dělicích, částí, strojů, prostředek, zejména

Text:

...stupně nestékavosti například siloxidem oxidem křemičitým nebo práškovým hliníkem, lze jej té pigmentevat např. železitými ckry, nebo barvit ve hmotě a podobné. Rychlost vytvrzování lze dle potřeby upravovat přídavkem urychlovačů tvrzení, zejména kresolů. kyseliny salicylové či jiných fenolických sloučenin. Rheologické vlastnosti. rozliv a povrchové napětí lze dle potřeby upravovat povrchové aktivními látkami. jako jsou fluorované...

Rychločinné přepouštěcí zařízení armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 240600

Dátum: 15.08.1987

Autori: Telnov Konstant Alexaddovie, Carter Goerge Byron, Šabašov Simon Zalmanovie, Arakawa Akio

MPK: F16K 17/00

Značky: rychločinné, armatur, zařízení, přepouštěcí

Text:

...části 11 vřetena 1 je napojen na vřetenovou matíci 2 s elektropohonem 3, upevněným na tělese 4 rychločinného přepouštěcího zařízení armatur. K horní části 11 vřetena 1 je připevněn hák 5 pomocí čepu 6. Hák 5 je nesamosvorněspojen s tvarovanou hlavou 7, která je vy tvořena na vrchním konci spodní části 12 vřetena 1. Styčné čelní plochy 8 obou částí 11, 12 vřetena 1 jsou V doteku. Nerozpojitelnost tohoto spoje v horní klidové poloze je...

Zařízení pro zkoušení kompenzačních armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 244889

Dátum: 14.08.1987

Autor: Tavenne Eric

MPK: G01N 3/36

Značky: zkoušení, zařízení, kompenzačních, armatur

Text:

...zkoušena armatura É.Na horním zaslepovacím dnu 1 zkouäené armatury É je uložen akumulátor Q potenciální energie tvořený závažím g vedeným táhly 3. Akumulátor 5 potenciálni energie může být dále tvořen neznázorněnou tlačnou pružinou uloženou mezi horním zaslepovacím dnem 1 a horní příč kou 1, nebo neznázornäným pružným vakem naplněným stlačeným plynem uloženým obdobně jako tlačná pružina.Ve Qodní příěoe 3 a ve spodním zaslepovacím dnu Q je...

Zariadenie na opracovanie válcových ploch a obvodových drážok armatúr a tlakových nádob

Načítavanie...

Číslo patentu: 251515

Dátum: 16.07.1987

Autori: Toman Eduard, Melioris Štefan

MPK: B23Q 9/02

Značky: ploch, tlakových, obvodových, armatur, opracovanie, válcových, nádob, drážok, zariadenie

Text:

...nádobu, -vycentrovaitim vzhľadom na.plochu určenú k oprancovaniu a -strojnýlm opralcovaním dosiahneme podstatne lepšej kvality povrchu ako ručným ojpracovanírm brúskou, podstatné zníženie ľudskej námahy, zníženie obsahu plrašných a alktivnych newčiastot V ovzduší na pracovisku a slúlčalsne sú vytvorené hrany V opracovanej wdrážke na opätovné zvarenie.Pripojený výkres znázorňuje konštrukčnéusporiadanie zariadenia. Obr. 1 ,predstavuje...

Zařízení pro seismické zkoušky zejména armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 251317

Dátum: 11.06.1987

Autor: Rejent Blahoslav

MPK: G01M 7/00

Značky: zařízení, zejména, seismické, zkoušky, armatur

Text:

...l, jehož horní konec je opatřen horizontálním upínacím stolem g a jeho dolní konec je opatřen kloubem 1 ve tvaru kříže. Kolmo ke střední části výkyvněho nosníku l jsou upevněny svými činnými konci dva nazvájem kolmé vibrační generátory 5. Uspořádání pro zkoužku rázem podle obr. 2 je doplněno svislým pružným dorazem §upraveným v dosahu výkyvného nosníku l, přičemž činné konce servoválců 1 jsou od výkyvného nosníku l odpojeny. K upínacímu...

Píst hydraulického válce pro ovládání armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 250724

Dátum: 14.05.1987

Autori: Král Jan, Harazim Alfons, Řeha Karel

MPK: F16K 31/143

Značky: ovládání, píst, válce, armatur, hydraulického

Text:

...otvorem lg ve dnu lâ válce l. Druhý neznázorněný konec Pístnice gg je pevně spojen s neznázorněným vřetenem uzavíracího orgánu armatury. ouzdro 2 je v horní části lł Í spodní části gg opatřeno vnitřním nákružkem 22, jehož vnitřní průměr il je menší než vnější průměr Ě vlastního pístu g. Mezi nákružky 22 pouzdra 2 je vytvořena dráha g pro samostatný pohyb vlastního pístu g při závěrečném uzavírání armatury. Nákružek 21 v horní části 2 pouzdra 2...

Zajištění stoupajícího netočivého vřetene armatur proti pootočení

Načítavanie...

Číslo patentu: 250723

Dátum: 14.05.1987

Autor: Filippov Petr

MPK: F16K 3/314

Značky: vřetene, netočivého, armatur, pootočení, stoupajícího, zajištění, proti

Text:

...protilehlými svislými vodícími drážkami llg obr. 2, ve kterých je uloženo vedení gg, upevněné V tělese g šoapátka. Dělený klín l obr. 1 šoupátka je ovládán vřetenem i,.opatřeným nákružkem gga válcovým osazením il, které je ukončeno rozpínacím členem gg,opatřeným protilehlými rozpínacími plochani 4 g. Spojení děleného klínu l s vřetenem 5 je provedeno pomocí vertikálního otvoru llá,obr. 2, zhotoveného ve středu horní části ll prstence ll...

Zařízení k řízení přepouštěcích armatur parních turbin v povrchových stavech

Načítavanie...

Číslo patentu: 250479

Dátum: 15.04.1987

Autori: Bureš Zdeněk, Pokorný František

MPK: F01D 17/24

Značky: parních, povrchových, řízení, přepouštěcích, zařízení, turbin, armatur, stavech

Text:

...oleje je připojen k prvnímu vstupu 401 komparátoru 4. K jeho druhému vstupu 402 je připojen výstup 501 členu 5 mezní hodnoty. Výstup 303 logického součtového členu 3 je připojen ke třetímu vstupu 203 logického součinového členu 2 a výstup 403 komparátoru 4 je připojen ke čtvrtému vstupu 204 logického součinoveho členu 2. Výstup 205 tohoto logíckeho součlnového členu 2 je připojen ke druhému vstupu 102 klopného obvodu 1, k jeh-ož prvnímu...

Zemní souprava pro ovládání armatur uložených v zemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 249561

Dátum: 15.04.1987

Autor: Křenek Břetislav

MPK: F16K 41/02

Značky: uložených, ovládání, zemní, souprava, armatur

Text:

...1 s vnitřní trubkou §. V urovni terénu je zemní souprava zakryta poklopem Q.V přírubě 2 víka armatury je uložena ucpávková příruba lg s těsněním § a ucpávkovým víkem ll . Šroub lg cpávky, jehož jeden konec spojuje rozebíratelně kroužek ll s ucpávkovou přírubou lg , má na svém druhém konci našroubovánu matici ll ucpávky. Další matice L 2 s nákružkem lg je otočné uložena mezi ucpávkovou přírubou lg a kroužkem L 1, v němž jsou vytvořena...

Sposob úpravy ploch spojovacích armatúr pre rozvody vysokého a velmi vysokého napätia

Načítavanie...

Číslo patentu: 248951

Dátum: 12.03.1987

Autori: Vacek Jan, Barger Jozef, Adamka Jozef, Chládek Lubomír, Turňa Milan

MPK: B23K 20/08

Značky: ploch, spojovacích, napätia, armatur, spôsob, velmi, vysokého, rozvody, úpravy

Text:

...energia naváraného materiálu je 100 až 1 200 km 2.U spojovacích armatúr podla vynálezu sa prejavujú dobré mechanické vlastnosti základného materiálu a dobré elektrické vlastnosti navarenej vrstvy vodivého materiálu. Uvedený spôsob navárrania vrstvy explóziou dovoľuje spájať materiály s tažnosťou menšou ako 10 0/0, ako je to napr. u silumínu s obsahom kremíka 13 0/0 hmot., pričom navarená vrstva je homogénne zvarená po celej ploche a...

Bajonetový spoj, zejména pro použití u průmyslových armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 238131

Dátum: 16.02.1987

Autor: Čejka Jiří

MPK: F16K 27/08

Značky: průmyslových, zejména, spoj, použití, armatur, bajonetový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je snížení rozměrů, hmotnosti a tím i ceny spoje. Uvedeného účelu se dosahuje tím, že vstupní otvor 10 jeho objímky a jeho vnitřní část 2 v místě vnitřní obvodové drážky 11 objímky 8 mají tvar čtyřhranu 4. Spoj může být zajištěn bočním čelem 17 T-hlavy 16 šroubu 15, uloženého v objímce 8 nebo zajišťovacím prvkem, uloženým v zajišťovacím otvoru upraveném ve čtyřhranu 4 a v objímce 8 tečně k největšímu rozměru čtyřhranu 4.

Zařízení pro těsnění sedel armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 247872

Dátum: 15.01.1987

Autori: Letocha Zdeněk, Tesařík Rudolf, Krčmář Josef

MPK: F16K 5/06

Značky: sedel, armatur, zařízení, těsnění

Text:

...vynálezu je, že průměr těsnících kroužků je větší než hloubka drážek.Konečné je podstatou vynálezu, že čelní stěna válcovýoh vyhrání je pod drážkou opatřena zešikmenou plochou.Vyšší účinek řešení podle vynálezu oproti dosud užívaným.způeobům těsnění uzavíracího orgánu kulového kohoutu epočívá vezjednoduäené konstrukcí, kde optimální pružné přitláčmnhťsedžľk povrchu uzevíracího orgánu i utěenění páry mezi tčleeem e sed 1 yza 3 ištu 3 í...

Těsnění sedel uzavíracích armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 247602

Dátum: 15.01.1987

Autor: Švéda Karel

MPK: F16K 1/34

Značky: armatur, sedel, uzavíracích, těsnění

Text:

...vynálazu, jehož podstatou je, že těsnicí deska je uzavřena mezi kruhové podložky uložené v přírubě. Spodní část příruby má menší světlost než je průměr těsnloí desky a ve své horní části je opatřena po celém obvodu vybráním,do kterého jsou proti sobě zasunuty dvě půlkruhové příložky a zajlštěny ve své poloze,přičemž celá sestava je płipevněna k vřetenu ventilu.Sevĺením těsnicí desky podložkami a zajištěním příložkaml se zajlstí rovný povrch...

Způsob ovládání armatur pro regulaci průtoku kapalin a hydrosměsí

Načítavanie...

Číslo patentu: 234762

Dátum: 15.01.1987

Autor: Debreczeni Ondřej

MPK: F15B 21/00

Značky: ovládání, hydrosměsi, armatur, kapalin, průtoku, regulaci, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení vlastností armatur pro regulaci průtoku v tom smyslu, aby byla omezena intenzita vodního rázu, který doprovází regulační zásah. Uvedeného účelu se dosáhne přerušováním plynulého pohybu škrticího elementu armatury tak, že pohyb se zastaví dříve, než hodnota rázu dosáhne stanovené meze, následuje pauza, během které dochází k interferenci a částečnému odeznění rázu, pohyb škrticího elementu se obnoví a celý postup se...

Spôsob rýhovania závitových čapov armatúr a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233666

Dátum: 01.07.1986

Autori: Mlčoch Jozef, Martiš Ján

MPK: B23P 9/02

Značky: čapov, spôsobu, vykonávanie, tohto, rýhovania, spôsob, závitových, armatur, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši spôsob zhotovovania rýh na závitových čapoch armatúr, ktoré sa pri inštalácii na potrubie utesňujú konopami alebo tesniacimi páskami. Prerušované rýhy na závite sa podĺa vynálezu vytvoria stlačením pružných klieštín,ktoré majú na vnútornom priemere zhotovené pozdľžne vrúbky. Na stlačenie púzdra klieštin slúži osobitné zariadenie, pripojené na hydraulický okruh obrábacieho stroja.

Spojení víka s tělesem, zejména armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 224285

Dátum: 15.12.1985

Autori: Ševčík Stanislav, Jiroušek Ladislav, Filippov Petr

Značky: víka, armatur, tělesem, zejména, spojení

Zhrnutie / Anotácia:

Spojení víka s tělesem, zejména armatur, určených pro aktivní média, především v jaderných zařízeních, energetice a chemickém průmyslu, kde těleso je opatřeno nátrubkem s nákružkem pro uložení víka, vyznačující se tím, že nákružek (7) a víko (4) jsou opatřeny na svých vnějších plochách kuželovými plochami (8), na nichž jsou uloženy segmenty (9), spojené alespoň jednou zděří (13)·

Krycia ružica s maticou prípojky nástenných vodovodných armatúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 219698

Dátum: 01.12.1985

Autor: Praženka Dušan

Značky: nástenných, krycia, vodovodných, ružica, armatur, maticou, prípojky

Zhrnutie / Anotácia:

Krycia ružica s maticou prípojky nástenných vodovodných armatúr podľa PV je určená na zakrytie závitu závitovej prípojky v rôznej polohe nainštalovanej armatúry od steny, čím sa zabraňuje usadzovaniu nečistôt na závit prípojky a tým je zaručená hygieničnosť a estetičnosť pripojenia vodovodnej armatúry k vodovodnému potrubiu.

Keramické těleso, zejména izolátor, k zatmelení do kovových armatur

Načítavanie...

Číslo patentu: 218675

Dátum: 15.04.1985

Autori: Doležal Emanuel, Hanuš Josef, Mazánková Zdeňka, Růžička Stanislav

Značky: těleso, izolátor, armatur, zatmelení, keramické, kovových, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se stýká keramického tělesa zejména izolátoru určeného k zatmelení do kovových armatur. Vynález řeší technologicky nenáročné vytvoření excentrických drážek do stmelených izolátorů, čímž se dosáhne vyšší mechanické pevnosti. Podstatou vynálezu je, že keramické těleso je opatřeno nejméně dvěma excentrickými vzájemně proti sobě pootočenými drážkami o obecný úhel (, přičemž osy drážek jsou proti ose izolátoru kolmo nebo s odchylkou až (5...