Patenty so značkou «aretačné»

Aretačné ústrojenstvo zariadenia na pozdĺžne prestavenie sedadla motorového vozidla s blokovacími kolíčkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17515

Dátum: 18.10.2011

Autor: Beneker Wilfried

MPK: B60N 2/08

Značky: prestavenie, blokovacími, sedadla, ústrojenstvo, aretačné, vozidla, kolíčkami, pozdĺžne, motorového, zariadenia

Text:

...pri priamočiarompriebehu podľa stavu techniky.Toto riešenie má nasledujúcu výhodu Čím viac sa blokovací kolíček dostane svojim pohybom von zo západkového otvoru, tým menší je uhol, ktorým dolieha zúžená oblasť na západkový mostík. Tým menšia je tiež zložka sily, ktorá môže blokovací kolíček vytláčať zo západkového otvoru v smere z. Celkovo sa tak značne lepšie zabráni tomu, že by došlo k neželaněmu uvoľneniu západkového kolíčka zo...

Aretačné zariadenie posuvných stien alebo poklopových striech nákladných vozňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285042

Dátum: 10.04.2006

Autori: Ernst Andreas, Helm Andreas, Göhring Dieter, Meissner Frank

MPK: B61D 17/04, B61D 39/00

Značky: poklopových, aretačné, nákladných, zariadenie, posuvných, stien, striech, vozňov

Zhrnutie / Anotácia:

Aretačné zariadenie posuvných stien a poklopových striech nákladných vozňov na aretáciu a uvoľňovanie posuvných stien alebo poklopov v pozdĺžnom smere vozidla v koncových polohách, ktoré pozostáva zo západky a palca, pričom palec a západka si v oblasti koncovej polohy navzájom zodpovedajú, v ktorom na pohybovom mechanizme (8) posuvnej steny (4) je pripevnený aretačný čap (9), orientovaný priečne na vozeň, a nábehová páka (10) s vodiacim palcom...

Aretačné, vyklápacie a vodiace zariadenie posuvných stien nákladných vozňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 285041

Dátum: 10.04.2006

Autori: Ernst Andreas, Petrick Renee

MPK: B61D 39/00

Značky: vozňov, zariadenie, aretačné, vyklápacie, vodiace, posuvných, stien, nákladných

Zhrnutie / Anotácia:

Vyklápacie zariadenie pozostáva z posuvnej steny (4) nákladného vozňa so stropným nosníkom (3) zo spodného vyklápacieho hriadeľa (8), nesúceho vodiace kladky posuvnej steny (4), a z horného vyklápacieho hriadeľa (9). Tieto vyklápacie hriadele (8) a (9) sú držané na vozňovej skrini známym spôsobom na obrázku bližšie neznázornenými uloženiami. Horné zariadenie pozostáva z aretačného a vyklápacieho prvku (6) na spôsob páky, umiestneného na čelnej...

Vodiace, vyklápacie a aretačné zariadenie posuvných stien nákladných vagónov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284094

Dátum: 12.08.2004

Autori: Ernst Andreas, Remmling Klaus, Petrick Renee

MPK: B61D 39/00, B61D 19/00

Značky: aretačné, nákladných, vyklápacie, vagónov, vodiace, zariadenie, posuvných, stien

Zhrnutie / Anotácia:

Vodiace, vyklápacie a aretačné zariadenie posuvných stien nákladných vagónov, ktorých posuvné steny v strešných častiach obsahujú vyformované vodiace drážky, ktoré prekrývajú strešné diely hrebeňového nosníka usporiadaného medzi čelnými stenami a stredovým portálom, v ktorom aretačný, vyklápací a vodiaci prvok (7) na stredovom portáli (3) a aretačná a vyklápacia páka (6) na čelnej stene (1) sú priamo a koncentricky spojené pomocou netorzného...

Strešné aretačné a roztváracie zariadenie na poklopové strechy nákladných vozňov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281242

Dátum: 11.10.1995

Autori: Ernst Andreas, Bartel Manfred, Wagenknecht Frank, Helm Andreas, Müller Hilmar

MPK: B61D 39/00

Značky: poklopové, vozňov, nákladných, střechy, aretačné, strešné, zariadenie, roztváracie

Zhrnutie / Anotácia:

Zavretá poloha sa aretuje na čelnej stene nákladného vozňa umiestneným zvislým zatváracím vedením a s ním korešpondujúcou, otočne na čelnej stene umiestnenou ovládacou pákou (7), pričom na čelnej strane strechy umiestnený aretačný čap (14) zapadne do lievikovitých záchytných otvorov (20) v zvislej ovládacej páke (7) a do pevne na čelnej stene (5) umiestneného zatváracieho plechu. Aretačný čap (14) je vyhotovený ako dutý so zárezmi, takže poklop...

Otáčacie a aretačné zariadenie, najmä odpadkového koša

Načítavanie...

Číslo patentu: U 756

Dátum: 08.03.1995

Autor: Popelka Ludvik

MPK: B65F 1/16

Značky: koša, najmä, aretačné, otáčacie, odpadkového, zariadenie

Text:

...obr. 1 v jednej zo zvolených aretovaných polôh.Odpadkový kôš na separovaný odpad je vytvorený vertikálnym stojanom ł, na ktorom je upevnených päť samostatných nádob g,ktoré sú ueporiedané súmerne okolo zvislej osi tak, že sú samostatne vybereteľné. Na etojene ł je upevnená pomocou prichytnej skrutky 3 vnútorná trubka 3, na ktorej je voľne otočne osadená vonkajšie trubka Ž. Vonkajšie trubka 2 .je v hornej časti vybavená kruhovým držiakom Q pre...

Aretačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 619

Dátum: 05.10.1994

Autor: Struk Ján

MPK: E05G 1/00, E05C 1/00

Značky: aretačné, zariadenie

Text:

...uspuriadaných Jíäastí, 3 kturých aretaäñézariadenia pozostáva 3 dnskmvéhm dna, strednej p ćas i, stropnej dosky 5, betúnuváhu stlpika i na upevnenie EEFVGPGHGHU a zo vstupnéhü ocäľnvàhü püklapu 1. Jadnotlivé čaatisú navzájom sojenà zvarením pnmucou zabetúnovaných DCEľDVÝEh platničiek. Strüpná doska 5 je naaunutá cez kuäeľnvà mtvnry 5 msadenim na štyri skrutky, ktüré vyäniêvajú zu stien ätredmvej Časti. Po osadani stropu sú na vyćnievajúce...

Zdvíhacie a aretačné zariadenie na strechu a hornú nakladaciu plošinu krytých dvojposchodových nákladných vozňov určených na dopravu automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280234

Dátum: 07.09.1994

Autori: Metze Hans-jürgen, Theurich Hans, Bartel Manfred

MPK: B61D 39/00, B61D 3/18

Značky: zdvíhacie, nakladaciu, plošinu, aretačné, zariadenie, určených, dvojposchodových, hornú, automobilov, vozňov, střechu, krytých, dopravu, nákladných

Zhrnutie / Anotácia:

Zdvíhacie a aretačné zariadenia na strechu (1) a hornú nakladaciu plošinu (2) krytých dvojposchodových nákladných vozidiel určených na dopravu automobilov, ktoré majú výškovo prestaviteľné strechy (1) a nakladacie plošiny (2), slúžia na prispôsobenie sa rôznym rozmerom vozidiel a transportným požiadavkám. Vychádzajúc z formulácie úlohy vytvoriť na kryté dvojposchodové nákladné vozidlá na dopravu automobilov taký pohon strechy (1) a plošiny (2),...

Aretačné zariadenie priamočiareho motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 269518

Dátum: 11.04.1990

Autori: Polák Vladimír, Bruncko Milan

MPK: F15B 15/26

Značky: motora, aretačné, priamočiareho, zariadenie

Text:

...pohyb pastorka umožňuje pripadnê napojenie inkrementálneho snimača polohy a že prášok usedený na ozubenom hrebeni možno jednoduchým spôsobom v blizkosti pastorke odstranit.Priklad vyhotovenia aretačného zariadenia je znázornený na výkrese, na ktorom obr. l predstavuje nárysný pohlad na manipulátor, ktorého priamočiary penumatický motor je vybavený aretačným zariadením podla vynálezu obr. 2 pôdorysný rez aretačného zariadenia v rovina A-A...

Aretačné zariadenie prevešiavadla bremien

Načítavanie...

Číslo patentu: 257497

Dátum: 16.05.1988

Autor: Surovčík Dušan

MPK: B65G 47/61

Značky: zariadenie, bremien, prevešiavadla, aretačné

Text:

...odstraňuje aretačné zariadenie prevešiavadla podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že jeho pevná časť je vytvorená ako doštička opatrená v jej strednej časti drážkou prierezu kruhovej úseče a v jej okrajových častiach šikmými nábehovými ploškami,ktoré sú ukončené odtrhovou hranou, a pohyblivá časť aretačného zariadenia je tvorená magnetickou kladičkou uchytenou na upevñovacom rameni a zapadnutou častou svojho obvodu do drážky. na...

Aretačné pyrotechnické zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 220288

Dátum: 15.02.1986

Autori: Vilímek Josef, Masár Ján

Značky: pyrotechnické, aretačné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je aretačné pyrotechnické zariadenie pre zaistenie mechanizmov stabilizovanej plošiny umiestnenej na družici pred účinkami síl od lineárneho prirýchlenia, u ktorého je novo vyriešené pevné spojenie stabilizovanej plošiny s rámom družice pri štarte zo zeme a na dráhe letu a jej rozpojenie na obežnej dráhe družice pomocou pyrotechnického čapu. Pyrotechnický čap spája rám stabilizovanej plošiny s nosnou konzolou, v ktorej je...

Aretačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 220258

Dátum: 15.02.1986

Autori: Mazurkovič Izidor, Silný Ľubomír

Značky: aretačné, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanizmus aretácie v takomto prevedení umožňuje blokovanie vysúvania vedeného telesa v otočnom vodiacom krúžku bez obmedzenia natáčania v ložisku vodiaceho telesa, alebo umožňuje blokovanie natáčania otočného vodiaceho krúžku v ložisku vodiaceho telesa bez obmedzenia posúvania vedeného telesa v otočnom vodiacom krúžku, alebo súčasné zablokovania posúvania a otáčania. Závisí to od polohy aretačného člena voči otočnému vodiacemu krúžku. Pritom...

Aretačné zariadenie saní priemyselného robota

Načítavanie...

Číslo patentu: 218737

Dátum: 01.06.1985

Autor: Fritzký Miroslav

Značky: zariadenie, priemyselného, robota, aretačné, sání

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je zníženie časovej náročnosti na prestavenie presuvných saní do požadovanej polohy. Podstatou riešenia je to, že každé puzdro je opatrené klinovitou dutinou, v ktorej je uložený staviaci klin, ktorým prechádza hnací element posuvných saní, opatrený pevnými narážkami.