Patenty so značkou «apolipoproteinu»

Triamid-substituované indoly, benzofurány a benzotiofény ako inhibítory mikrozómového proteínu prenášajúceho triglyceridu (MTP) a/alebo sekrécie apolipoproteínu B (Apo B)

Načítavanie...

Číslo patentu: 287806

Dátum: 23.09.2011

Autori: Bernartino Peter, Huatan Hiep, Mason Clive Philip, Bronk Brian Scott, Blize Alan Elwood, Li Jin, Cheng Hengmiao

MPK: A61K 31/397, A61K 31/343, A61K 31/341...

Značky: apolipoproteinu, benzotiofény, mikrozómového, mtp, triglyceridů, triamid-substituované, indoly, benzofurány, sekrécie, prenášajúceho, proteínu, inhibitory

Zhrnutie / Anotácia:

Zlúčenina všeobecného vzorca (1) alebo farmaceuticky prijateľná soľ, alebo stereoizomér tejto zlúčeniny, v ktorej R1 znamená substituent na polohe 5 alebo 6 zlúčeniny všeobecného vzorca (1), pričom znamená zvyšok všeobecného vzorca (D), a je chirálny uhlík, m je číslo 0, n je číslo 0, p je číslo 0 alebo 1, L znamená skupinu -C(O)N(R9)-, X znamená skupinu C(RC), Z1 je skupina -(CRaRb)v-, v ktorej v je nezávislé číslo od 1 do 6 a ostatné symboly...

Mimetiká apolipoproteínu A-I

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19423

Dátum: 12.02.2010

Autori: Schwendeman Anna Shenderova, Zhu Lingyu, Dasseux Jean-louis

MPK: C07K 14/00, A61K 38/00, A61K 38/16...

Značky: apolipoproteinu, mimetiká

Text:

...jedno alebo viac z každého chirálneho terminálneho aminokyselinového rezldua a každé chirálne aminokyselinové rezíduum bezprostredne s ním susediaceje L-aminokyselinové rezíduum.0011 Peptid podla vzorca I, lI alebo Ill, alebo ich fannaceuticky akceptovatelná sol (ApoA-I mimetikum) je užitočný na liečbu alebo prevenciu dyslipidémie, kardiovaskulárneho ochorenia, endoteliálnej dysfunkcie,makrovaskulámej poruchy, alebo mikrovaskulárnej poruchy (z...

“Antisense” modulácia expresie apolipoproteínu B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13809

Dátum: 10.08.2005

Autori: Crooke Rosanne, Yu Zhengrong, Geary Richard

MPK: A61K 48/00

Značky: modulácia, expresie, antisense, apolipoproteinu

Text:

...sa v tenkom čreve všetkých cicavcov (Davidson a Shelness, Annu. Rev. Nutr., 2000, 20, 169-193). U ľudí apoB-48 cirkuluje v spojení s chylomikrónmi a so zvyškami chylomikrónov a tieto častice sa odstraňujú zvláštnym receptorom známym ako proteín príbuzný LDL-receptoru (LDL-receptor-related protein) (Davidson a Shelness, Annu. Rev. Nutr., 2000, 20, 169-193). ApoB-48 sa môže po važovať za sprostredkovateľa, prostredníctvom ktorého sa...

Modulácia expresie apolipoproteínu C-III

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20096

Dátum: 15.04.2004

Autori: Crooke Rosanne, Lemonidis-tarbet Kristina, Graham Mark, Dobie Kenneth

MPK: A61K 31/00

Značky: expresie, c-iii, modulácia, apolipoproteinu

Text:

...Acad. Sci. U. S. A., 1993,90, 4562-4566). Apolipoproteín C-III promótor sa zostupne reguluje inzulínom a toto polymorfné miesto ruší reguláciuinzulínu. Tak potenciálna nadmerná expresia apolipoproteínu C III vyplývajúca zo straty regulácie inzulínu môže byť faktorom,ktorý prispieva k rozvoju hypertriglyceridémie spojenej s S 2 alelou (Li et al., J. Clin. Invest., 1995, 96, 2601-2605). T (455) na C polymorfizmus bol spojený so zvýšeným rizikom...

Antisense modulácia expresie apolipoproteínu B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14487

Dátum: 13.11.2003

Autori: Graham Mark, Crooke Rosanne, Dobie Kenneth, Freier Susan, Lemonidis-tarbet Kristina

MPK: C07H 21/00, C12N 15/113, A61K 48/00...

Značky: modulácia, apolipoproteinu, expresie, antisense

Text:

...oblasti ApoB-10 O (Kim and Young, J. Lipíd Res., 1998, 39, 703-723 McCormick et al., J. Biol. Chem., 1997, 272, 23616-23622). 0013 Pripravili sa myši s knockoutovaným apolipoproteín B (ktoré majú poruchy ako ApoBl 00, tak ApoB-48), ktoré sa chránia pred rozvojom hypercholesterolémie, ked sa kŕmia stravou bohatou na tuky (Farese et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 1995, 92, 1774-1778 Kim and Young, J. Lipíd Res., 1998, 39, 703-723). Výskyt...

Antisense modulácia expresie apolipoproteínu B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14474

Dátum: 13.11.2003

Autori: Lemonidis-tarbet Kristina, Freier Susan, Dobie Kenneth, Crooke Rosanne, Graham Mark

MPK: C12N 15/113, A61K 48/00, C07H 21/00...

Značky: antisense, apolipoproteinu, expresie, modulácia

Text:

...sa skúmali štruktúme znaky LDL receptorovej väzbovej oblasti ApoB-100 (Kim and Young, J. Lipid Res., 1998, 39, 703-723 McCorrníck et al., J. Biol. Chem., 1997, 272, 23616-23622). 0013 Pripravili sa myší s knockoutovaným apolipoproteín B (ktoré majú poruchy ako ApoB 100, tak ApoB-48), ktoré sa chránia pred rozvojom hypercholesterolémie, keď sa kŕmia stravou bohatou na tuky (Farese et al., Proc. Natl. Acad. Sci. U. S. A., 1995, 92, 1774-1778...

Protilátky namierené proti oxidovanému apolipoproteínu B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9263

Dátum: 06.10.2003

Autori: Strandberg Leif, Nilsson Jan, Bengtsson Jenny, Carlsson Roland

MPK: A61K 39/395, C07K 16/18, A61P 9/10...

Značky: protilátky, apolipoproteinu, oxidovanému, proti, namierené

Text:

...je prevažne nachádzaná v troch krátkych úsekoch v amino-koncových doménach ťažkých a ľahkých reťazcov nazývaných variabilné (V) oblasti, pre rozlíšenie odviac konzervatívnych konštantných (C) oblastí.0008 Ateroskleróza je chronické ochorenie, ktoré spôsobuje zhrubnutie najvnútornejšej vrstvy (intimy) veľkých a stredne veľkých tepien. Znižuje krvný prietok a môže spôsobil ischémiu a poškodenie tkanív vorgánoch zásobovaných...

Antisense modulácia expresie apolipoproteínu B

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19031

Dátum: 30.07.2002

Autori: Crooke Rosanne, Graham Mark

MPK: C07H 21/02, C07H 21/04, C07H 21/00...

Značky: expresie, modulácia, antisense, apolipoproteinu

Text:

...a dodávani endogénneho cholesterolu z plazmy0008 Základom, pomocou ktorého bežný štruktúrny gén pre apolipoproteín B produkuje dve odlišné izoformy proteínu, je proces známy ako editovanie RNA. Reakcia miestne špecifického editovania cytozínu na uracil produkuje UUA stop kodón a translačné zakončenie apolipoproteínu B, aby sa produkoval ApoB 48 (Davidson a Shelness, Annu. Rev. Nutr., 2000, 20, 169-193). 0009 Apolipoproteín B sa klonoval V roku...

Izolace a purifikace apolipoproteinu A-I a apoliproproteinu B

Načítavanie...

Číslo patentu: 239044

Dátum: 01.11.1987

Autori: Choluj Bohuslav, Stožický František, Hrudková Marie, Votruba Tomáš

MPK: C07K 15/16, A61K 37/02

Značky: apolipoproteinu, purifikace, apoliproproteinu, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení postupu izolace a purifikace plasmatických bílkovin, apolipoproteinu A-I a apolipoproteinu B. Uvedeného účelu je dosaženo navrhovanou technologií, která využívá fyzikálně-chemických a imunochemických metod v pořadí: ultracentrifugační flotace, chromatografie. Tento postup umožňuje souběžnou izolaci obou apolipoproteinů jako antigenů ve vysoké čistotě, při minimálních požadavcích na ultracenrifugační flotaci.