Patenty so značkou «apod»

Kovování pro okno, dveře apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 271304

Dátum: 12.09.1990

Autor: Frank Wilhelm

MPK: E05C 9/00

Značky: apod, kovování, okno, dveře

Rozmetadlo polotuhých, kašovitých, práškovitých hmot, např. chlévské mrvy, cukrovarnických kalů apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 244372

Dátum: 11.06.1988

Autori: Kosek František, Cimpl Zdenik, Jung Ludvík, Zavadil Milan

MPK: A01C 3/06

Značky: kašovitých, hmot, cukrovarnických, chlévské, mrvy, napr, kalů, apod, rozmetadlo, práškovitých, polotuhých

Text:

...vzpěrami 33 druhé konce noeníků 3 aAvzpěr gg jsou spojeny dorazy gâ. majícími tvar opěrných líšt, o které se opírá uzavírací atěna 35 korby l ve své zvednuté poloze, jak je znázorněno na obr. 1.Korba ł je dále opatřena alespoň jedním vodítkem g§ v danóm případě dvěma - o které se v části své horní polohy a v průběhu pohybu ve spodní poloze opírá uzavírací stěna gg prostřednictvím lyžín gg a je jiní vedena.Výkyvný rámový držák 2 a uzavírací...

Zařízení na loupání brambor, zeleniny apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 251925

Dátum: 13.08.1987

Autori: Urwank Dietmar, Hempel Heinz, Gellert Wolfgang, Rehn Helmut, Dreessen Werner

MPK: A23N 7/02, A23N 15/00

Značky: loupání, brambor, zařízení, apod, zeleniny

Text:

...4. Ha Hanpanneaaoä x cepennne ycrpoůcwna cropoue Kamnoro menymnnbnoro öapaőana 4 HaXOĽBTCñOTŠ Knnnaa öoxonáa CTeHKa 6, Ha Hnneň cwopone KOTODOĚ ycranoBheHanu 6 pauuonaanxaamman owxunnaa Kpumga 7 oőpasymw nuecre c oöenMMŕopuenuMn cropouauu 8 menymnnbuuú nmnk 9, B KOTODOM ocymecwanxerca npouecc menymeuaa. Bpąmeuueu menymnnbnoro öąpàöana 4 nponàaonwca Mexny nan n Marepnanom, nonnepraému menymennm, ornocurenbuaa cKopocTL, Kowopaałnmsuaaer...

Zařízení pro dopravu windsurfingu apod. na střeše auta

Načítavanie...

Číslo patentu: 245013

Dátum: 16.03.1987

Autor: Kravcov Nikolaj Filippovie

MPK: B60R 9/08

Značky: střeše, windsurfingu, dopravu, apod, zařízení

Text:

...onpomąnunamm naanmxm. Ynpenuezme mamu cnomło n rpedyer ÓOJIBIIIOPO rpyna. Hm aaxpememm m sanopa Ha samo rpysa B npncnocoć.nemam HBOÓXOMIMO r-.znozzecrao r-.aanmxymmifnB -nE-Gíví ř § 26 57.2 omxcau óaraaxnxuc, aaxcpenxłxex-.mü Ha Kpmne Mamma n caryzmmü ,mm rpancnopwwxpoam masyrrero Icopnyca BOIĽHOPO cpencmaa nepemamxerms, n-.aexomero cpemiepacnoaxomeuauf nas. IB Iacwnocwza nas zcopoöqawoü raeqennmxoü cpopmu. 31-01paocrosnmx upy or zzpyra...

Upevňovací člen pro rozebíratelné spojení tyčí, trubek apod. prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 229695

Dátum: 15.11.1986

Autori: Prodán János, Gillemot László, Pataki Endre, Zuckermann Ernö

MPK: F16B 7/04

Značky: spojení, rozebíratelné, upevňovací, tyčí, trubek, prvků, člen, apod

Zhrnutie / Anotácia:

Upevňovací člen pro rozebíratelné spojení tyčí, trubek apod. konstrukčních prvků navzájem rovnoběžných, anebo orientovaných vůči sobě prostorově, sestávající jednak z tělesa opatřeného nejméně jedním zajišťovacím otvorem a nejméně dvěma vstupními otvory, které jsou uspořádány navzájem rovnoběžně anebo mimoběžně a tvoří spolu s příslušným zajišťovacím otvorem průchody, jednak z nejméně jedné upínací vložky uspořádané v zajišťovacím otvoru a...

Zařízení pro zvedání balíků textilního apod. materiálu z plochých palet u stříhárenských pokládacích stolů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228056

Dátum: 15.02.1986

Autor: Vyroubal Antonín

Značky: zařízení, zvedání, stříhárenských, pokládacích, stolu, plochých, apod, textilního, materiálů, balíků, palet

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zvedání balíků textilního a podobného materiálu z plochých palet u stříhárenských pokládacích stolů vyznačující se tím, že je tvořeno čtyřkloubovým mechanismem, jehož táhlo (21) je uchyceno na rámu pod spodní deskou pokládacího stolu (10) a čepem (22) připojeno na spojovací rameno (23), které je dále uchyceno kloubově na další rameno (24), přičemž společný čep (22) táhla (21) a spojovacího ramene (23) je veden v přímočarém vedení...

Zařízení na zachycování vzácnych a drahých kovů, zejména v zubolékařských zdravotnických zařízeních, jako například v ordinacích laboratořích apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 221059

Dátum: 15.01.1986

Autor: Klička Jan

Značky: zejména, apod, zdravotnických, zubolékařských, zařízení, zachycování, laboratořích, kovů, ordinacích, vzácných, drahých, například, zařízeních

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení na zachycování vzácných a drahých kovů, zejména v zubolékařských zdravotnických zařízeních, jako například v ordinacích, laboratořích apod., zabudované na vývod umývadla nebo plivátka, odsavače slin a podobně u jakékoliv zubní soupravy na principu odkalovače, vyznačující se tím, že na vyústění umývadla nebo plivátka (11) otočeného vně soupravy, je pružně připojena stoupací trubka (12), upevněná ve velkoobjemové nádobě (13), opatřené na...

Řídící zařízení okrouhlého pletacího stroje pro výrobu ponožkového apod. Zboží

Načítavanie...

Číslo patentu: 228260

Dátum: 01.11.1985

Autori: Zahrádka Jiří, Kouklík Ivo, Čurda Otakar

Značky: výrobu, apod, ponožkového, okrouhlého, zařízení, stroje, zboží, řídící, pletacího

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení okrouhlého pletacího stroje pro řízení činnosti pracovních členů stroje, resp. funkcí stroje. Vynález řeší problém řízení funkcí jednoduchým mikropočítačovým systémem se zjednodušeným ovládáním přepínačem funkcí a tlačítky povelů. Hodnoty řízených a ovládaných veličin jsou zobrazovány sedmisegmentovým displejem. Podstata vynálezu spočívá v tom, že zařízení obsahuje mikropočítač s programem funkcí stroje na jehož vstupy...

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového zboží apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 225201

Dátum: 01.12.1984

Autori: Čermák Stanislav, Maléř Josef, Dvořák Miloš

Značky: stroj, dvouválcový, apod, výrobu, zboží, okrouhlý, ponožkového, pletací

Zhrnutie / Anotácia:

Dvouválcový okrouhlý pletací stroj pro výrobu ponožkového zboží a pod. opatřený alespoň dvěma pletacími systémy, zejména pro vratné pletení, přičemž volba jehel se provádí pomocí stoprů, mezistoprů a vodicích platin a kde před jedním pletacím systémem jsou uspořádány zámkové prostředky pro převádění jehel do horního jehelního válce prostřednictvím volby stoprů od volicího zařízení, vyznačující se tím, že před druhým pletacím systémem a před...

Ovládací zařízení pracovních členů okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 225071

Dátum: 01.12.1984

Autori: Matějíček Jiljí, Trnka Jan, Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír

Značky: stroje, výrobu, pletacího, apod, okrouhlého, punčochového, ovládací, pracovních, zařízení, zboží, členu

Zhrnutie / Anotácia:

Ovládací zařízení pracovního členu okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží a pod., majícího alespoň dvě polohy, které obsahuje mechanický převod od rozkazovacího bubínku uspořádaného vedle jehelního válce stroje, vyznačující se tím, že poslední člen mechanického převodu pro spolupráci s rozkazovacím bubínkem (8) je snímací páka (71 až 74, 10) uložená tangenciálně výkyvně ve směru osy rotace rozkazovacího bubínku.

Spôsob zhotovenia všívaného jednodielneho rukáva pre sako, plášť apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 223777

Dátum: 01.07.1984

Autor: Dudáš Viliam

Značky: spôsob, sako, apod, rukáva, jednodielneho, plášť, všívaného, zhotovenia

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob zhotovenia všívaného jednodielneho rukáva pre sako, plášť a pod., najm( zo zmesových textilných materiálov, s použitím tvarovania, vyznačujúci sa tým, že diel sa vystrihne podľa strihu vytvoreného jednak pomyselným spojením krajných bodov predných okrajov /4, 4´/ dielov dvojdielneho rukáva, jednak ubraním z ich lakťových okrajov /1, 1´/ pomyselnej dvojnásobnej šírky šva s medzery vzniknutej medzi prednými okrajmi /4, 4´/, a takto...

Okrouhlý pletací stroj, zejména pro výrobu punčochového zboží apod.

Načítavanie...

Číslo patentu: 213901

Dátum: 01.06.1984

Autori: Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír, Kouklík Ivo, Trnka Jan, Matějíček Jiljí

Značky: punčochového, apod, výrobu, stroj, pletací, okrouhlý, zboží, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká okrouhlého pletacího stroje pro výrobu punčochového zboží, který je opatřen hustotovým zařízením vytvořeným na bázi pohyblivých zatahovacích zámků. Vlastní hustotové zařízení je pak uspořádáno tak, že je řízeno programovacím zařízením, např. rozkazovacím bubnem, které ovládá pomocí např. mechanického převodu nebo elektrickým signálem, odpovídající si platinové a zatahovací zámky jednotlivých pletacích systémů a to současně....